Archief | Sint-Pieters RSS feed for this section

Slachthuisstraat en Sint-Pieterszuidstraat krijgen nieuwe fietspaden

9 okt

Er zijn nu geen fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat.
 Google Street View Er zijn nu geen fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat.

Het fietsverkeer in de Sint-Pieterszuidstraat in Sint-Pieters zal in de toekomst veiliger verlopen. Het kruispunt Sint-Pieterszuidstraat-Slachthuisstraat-Beekweg krijgt nieuwe fietspaden. 

“Met de aanleg van fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat en de Slachthuisstraat willen we de verkeersveiligheid verbeteren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Ter hoogte van bovenvermeld kruispunt komt er een langgerekte rotonde met gemarkeerde fietspaden. Om de rijweg in breedte te beperken en toch vlotte doorstroming toe te laten voor de bus en zwaar vervoer, wordt een ribbelstrook voorzien, variërend in breedte volgens noodzaak en de mogelijkheden. Naast de aanleg van nieuwe fietspaden worden er ook 42 nieuwe bomen aangeplant, hiermee wordt het groene karakter van de omgeving versterkt.”

Er bestonden al plannen om de verkeerssituatie vroeger aan te pakken, maar het project van Elia voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en hoogspanningsstation Waggelwater zorgde voor uitstel. De uitvoering van het fietsproject zal nu onmiddellijk aansluiten op de werkzaamheden van Elia, nog dit najaar. De totale kostprijs bedraagt 358.000 euro.

Bron: HLN

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Stadsprojecten in Noorden van onze stad

29 mei

Maandag was er een informatievergadering in Koolkerke in het Fort van Beieren omtrent de stadsprojecten en projecten in het Noorden van onze stad. Het Noorden van Bruggge behelst 57 procent van de oppervlakte en 22,1 procent van de inwoners.  Wonen in het Noorden van Brugge kent weinig groen maar wel nog veel open ruimte en landbouwgebied. Positief is dat de stad het Ooievaarsbos en het Duivekeetbos heeft aangekocht alsook de Sint-Pietersplas. Binnenkort gebeurt ook de aanleg van de spoorwegbedding naar groenwandelpad.

(meer…)

Vanavond uiteenzetting Brugge Sint-Pieters en Noorden

21 mei

Op maandag 21 mei zal Mercedes Van Volcem een uiteenzetting geven over Brugge, meer bepaald over de noordelijke deelgemeenten en Sint-Pieters. U bent welkom vanaf 20u in het Fort van Beieren. De gespreksavond zal een beeld geven over de toekomstige ontwikkeling van onze stad met focus op wonen, ruimtelijke ordening, groen, open ruimte en mobiliteit. Kom eens luisteren.

Sint-Pieters mooier maken: opmaak RUP Rustenburg

2 mei

Samen met de dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge zijn we momenteel bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de herziening van het BPA Rustenburg, dat dateert uit 1992. Het betreft het gebied gelegen tussen de Steenkaai, de spoorweg, Tempelhof en de Blankenbergse Steenweg.

(meer…)

Bestaand gebouw maakt plaats voor bedrijven

29 mrt

Bij de herontwikkeling van een bedrijventerrein in de Dirk Martensstraat te Brugge  zal een bestaand gebouw plaats maken voor een aantal nieuwe bedrijven.  “Het bestaande bedrijfspand is totaal verouderd en beantwoordt totaal  niet meer aan de huidige bouwfysische en energetische normen. Het gebouw is praktisch niet meer bruikbaar door zijn beperkte hoogte en huidige indeling,” aldus  Schepen Mercedes Van Volcem. “Volledige afbraak is hier de beste optie.”

(meer…)

Inspraakmoment ‘Ten Poele’ dinsdag 20 maart, 19u

5 mrt

De Stad Brugge wil het park ‘Ten Poele’ in Sint-Pieters opfrissen en herinrichten. Het park is gelegen tussen de Vaartstraat en de voormalige spoorwegbedding langs de Sint-Pietersgroenestraat.  De aanpassingen moeten bijdragen tot de natuurlijke omgeving (treininrichting) en moeten de wateroverlast wegwerken. Ook het speelterrein zal worden vernieuwd. Voorstellen en inzichten van omwonenden zijn belangrijk opdat het ganse project beter kan worden ingericht.

Graag nodig ik je dan ook uit, in naam van het stadsbestuur op het inspraakmoment op dinsdag 20 maart 2012 vanaf 19u tot omstreeks 20u30 in de foyer van cultuurcentrum De Dijk (Blankenbergse Steenweg 221, te Brugge).

V-Markt volgeboekt en klaar tegen augustus 2012

9 dec

Het winkelcentrum V-Markt in Sint-Pieters Brugge is tegen augustus 2012 klaar. De eerste steen werd gisteren symbolisch gelegd. Twaalf winkels zullen er de deuren openen, waaronder Hubo, Lidl en Zeeman. Er worden zo’n honderd mensen tewerkgesteld. “Het moet een aanvulling vormen op het aanbod in de binnenstad”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Bouw woningen in Sint-Pietersmolenwijk onzeker door waterprobleem

29 nov

De Sint-Pietersmolenwijk, de grootste nieuwe verkaveling van Brugge, loopt flinke vertraging op omdat uit studies blijkt dat wateroverlast dreigt als de 350 huizen gebouwd worden. ‘Uiteraard willen we niet bouwen als er kans is op overstromingen’, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

(meer…)

Herziening BPA Rustenburg (Noorden van Brugge)

21 okt

De stad Brugge is bezig met de herziening van het BPA Rustenburg. “Dit gebeurt naar aanleiding van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. Het plangebied is gelegen in Sint-Pieters en wordt begrensd door het kanaal Brugge-Oostende, de spoorweg Brugge-Zeebrugge/Blankenberge, Tempelhof en de Blankenbergse Steenweg.”

(meer…)