Archief | Sint-Pieters RSS feed for this section

Bouw woningen in Sint-Pietersmolenwijk onzeker door waterprobleem

29 nov

De Sint-Pietersmolenwijk, de grootste nieuwe verkaveling van Brugge, loopt flinke vertraging op omdat uit studies blijkt dat wateroverlast dreigt als de 350 huizen gebouwd worden. ‘Uiteraard willen we niet bouwen als er kans is op overstromingen’, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

(meer…)

Herziening BPA Rustenburg (Noorden van Brugge)

21 okt

De stad Brugge is bezig met de herziening van het BPA Rustenburg. “Dit gebeurt naar aanleiding van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. Het plangebied is gelegen in Sint-Pieters en wordt begrensd door het kanaal Brugge-Oostende, de spoorweg Brugge-Zeebrugge/Blankenberge, Tempelhof en de Blankenbergse Steenweg.”

(meer…)

Inrichten van spoorwegbedding te Sint-Pieters

23 sep

Het ontwerp voor de inrichting van de buiten gebruik gestelde spoorbedding, gelegen langs de Sint-Pietersgroenestraat en de Palingstraat, als wandel- en fiestverbinding werd vandaag goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

(meer…)

Plannen voor Sint-Pieters

3 aug

Aangezien zowel mijn ouders als schoonouders in Sint-Pieters wonen en ikzelf daar heb gewoond (Rond den heerd en Sint-Pieterskerklaan) volg ik de ruimtelijke ordening en het wonen en Vlaamse plannen strikt op. Regionale spreiding voor sociaal wonen. Niet alleen sociale woningen in Sint-Pieters.  De V-markt,  Park Ter Poele, Woonproject de Blauwe Reiger, Sint-Pietermolenwijk, Uitbreiding AZ – Sint Jan met een labo,  Rusthuis de Vliedberg.  Ook plannen voor een bedrijventerrein aan de blauwe toren, herbestemmen van het leegstaand gebouw Catharina Press. Wonen aan het water op de Steenkaai, herbestemming van de Philips-site en Uco- site, nieuwe voetbalvelden.
In bijlage de Vlaamse plannen voor Sint-Pieters RSG_SINT _pIETERS 2010_gecomprimeerd

Colruyt Sint Pieters breidt uit, mooi ingepast in het nieuwe V-Marktproject

20 jul

De Colruytvestiging in de Veemarktstraat te Brugge, St.-Pieters, zal uitbreiden met een 60-tal parkeerplaatsen. Op de verdieping wordt de winkel- en transitruimte uitgebreid.

(meer…)

Dienst monumentenzorg werkt achterstand dossiers weg

13 mrt

De dienst Monumentenzorg kent geen dossierachterstand meer. “De serieuze inspanningen van de dienst verdienen een blauwe pluim” stelt  schepen van ruimtelijke ordening en monumentenzorg, Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Winkels Blauwe Toren mogen blijven

18 dec

Zeventien winkels die dreigden te moeten verhuizen omdat ze in de industriezones Blauwe Toren en Waggelwater liggen, worden nu gespaard. ‘Ze mogen blijven waar ze zijn’, zegt Mercedes Van Volcem.

(meer…)

22 RUPS in opmaak

8 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen. Hier vindt u alvast een overzicht van de 22 RUP’s die de komende jaren worden opgemaakt.

(meer…)

Ruimtelijke ordening voor de mensen

2 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. Tirtel en Grontmij werden al aangesteld. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen.

(meer…)

Ontwikkeling Sint-Pietersmolenwijk

19 aug

De ontwikkeling van het grootste woonproject in Brugge sinds jaren, de uitbreiding van de St- Pietersmolenwijk, krijgt eindelijk vast vorm, stelt schepen van ruimtelijke ordening en wonen Mercedes Van Volcem.

(meer…)