Archief | Zeebrugge RSS feed for this section

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Open Vld wil veiligere toegang tot Zwankendamme

5 apr

Zwankendamme Open VldOpen Vld Brugge wil dat de verkeerssituatie rond Zwankendamme veiliger wordt. Volgens de partij kan de verkeerssituatie een stuk beter voor het in- en uitrijden van de deelgemeente. “Zowel het inrijden in Wulfsberge richting het polderdorp als het oprijden op de N31 is ronduit gevaarlijk”, zegt buurtbewoner en bestuurslid Matthias Bil.

Daarom pleit Open Vld voor twee aanpassingen. Enerzijds een rijstrook voor afslaand verkeer richting Zwankendamme, zodat je niet langer op de drukke expresweg zelf moet remmen. Anderzijds de aanleg van een voorsorteerstrook om het dorp uit te rijden. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem en gemeenteraadslid Jasper Pillen gaan alvast op Vlaams en Brugs niveau de voorstellen indienen.

Stadsprojecten in Noorden van onze stad

29 mei

Maandag was er een informatievergadering in Koolkerke in het Fort van Beieren omtrent de stadsprojecten en projecten in het Noorden van onze stad. Het Noorden van Bruggge behelst 57 procent van de oppervlakte en 22,1 procent van de inwoners.  Wonen in het Noorden van Brugge kent weinig groen maar wel nog veel open ruimte en landbouwgebied. Positief is dat de stad het Ooievaarsbos en het Duivekeetbos heeft aangekocht alsook de Sint-Pietersplas. Binnenkort gebeurt ook de aanleg van de spoorwegbedding naar groenwandelpad.

(meer…)

Vanavond uiteenzetting Brugge Sint-Pieters en Noorden

21 mei

Op maandag 21 mei zal Mercedes Van Volcem een uiteenzetting geven over Brugge, meer bepaald over de noordelijke deelgemeenten en Sint-Pieters. U bent welkom vanaf 20u in het Fort van Beieren. De gespreksavond zal een beeld geven over de toekomstige ontwikkeling van onze stad met focus op wonen, ruimtelijke ordening, groen, open ruimte en mobiliteit. Kom eens luisteren.

Zeebrugge in beweging

11 mei

Het SHIP-project is één van de projecten die de komende 10 jaar ingrijpende veranderingen met zich mee zal brengen in Zeebrugge. De aanleg van een nieuwe zeesluis landinwaarts ter hoogte van het vroegere Carcoke en een nieuwe getijdenzone tot aan deze nieuwe sluis zorgt er voor dat de vismijn terug getij gebonden zal zijn met grote gevolgen voor de aldaar afgemeerde vissersschepen en herstel-  en onderhoudsbedrijven. Een nieuwe weg met tunnel onder de huidige Visartsluis zal de nieuwe verbinding vormen tussen het dorp- en de kustlaan. De huidige kustlaan zal doodlopen aan de Visartsluis.

Surfclub in Zeebrugge moet blijven

9 mei

“De surfclub in Zeebrugge is een bruisende sportclub en place to be voor de jongeren. Het maakt van Zeebrugge nog een hippe Brugse plaats. De surfclub moet blijven.” stelt Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en Vlaams Parlementslid. “De ruimtelijke ordening moet er vooral zijn voor de mensen, niet alleen voor de vogels en het groen. De surfclub stoort niemand.  De wetgeving inzake ruimtelijke ordening is soms zeer onbillijk. Ze  wordt opgemaakt vanuit de adviezen van de ambtenarij. Dit is een lacune. Er is geen mogelijkheid voor nuance.  De strenge wetten zijn er voor het eigen gemak en de principes. Het vergt moed om af te wijken van een principe. Dit kan mits motivatie. Principes zijn voor je eigen gemak (rechtlijnig) maar de gevolgen zijn soms niet evenredig.”

(meer…)

Prefab toiletgebouw in transportzone

19 mrt

“In de transportzone in de achterhaven te Zeebrugge, binnen een gebied bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven zal een vrijstaand prefab toiletgebouwtje worden geplaatst”, verduidelijkt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Geen hoogspanningskabine langs strandwijk in Zeebrugge

28 okt

Het stadsbestuur besliste dinsdagavond unaniem om de bouw van een hoogspanningscabine langs de Baron De Maerelaan in Zeebrugge negatief te adviseren. Netbeheerder Elia wil er de energie van windmolens op zee, aan land brengen. “Met de locatie kunnen wij het onmogelijk eens zijn” aldus schepen Van Volcem.

(meer…)

Europees project voor herwaardering Zwankendamme

14 okt

Het Brugse schepencollege keurde vandaag het Brugs aandeel goed voor de verlenging van een Europees project ‘Leefbare haven Zeebrugge’. Met name voor Zwankendamme zit er goed nieuws in de pijplijn. Het parochiaal centrum van Zwankendamme, dat ook dienst doet als gemeenschapscentrum voor tal van plaatselijke verenigingen, krijgt een flinke opknapbeurt. En ook het communicatieproject ‘Zeebrugge Open’ dat meer duidelijkheid moet bieden over de grote infrastructuurwerkzaamheden in de haven, wordt meteen twee jaar verlengd.

(meer…)

Sanering Carcoke zal bijna 70 miljoen kosten

26 sep

De sanering van de gewezen site van Carcoke in de achterhaven van Zeebrugge zal zeker tien miljoen euro méér kosten dan tot nu toe geraamd. Dat heeft Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege geantwoord op een vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem.

(meer…)