Archief | Openbaar domein RSS feed for this section

Bloemenwijk Assebroek wordt volledig heraangelegd

8 mei

Het nieuwe ontwerp voor de Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek, dicht bij de stad werd deze week door het college goedgekeurd.  De start van de heraanleg wordt voorzien in het voorjaar van 2021. De duurtijd is minimum 200 werkdagen. Rioleringswerken zijn ingrijpende werken (putten tot drie meter) en gaan vaak met hinder gepaard. “Het is vervelend, maar het is nodig want de riolering is helemaal verouderd”, reageert Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

De werken omvatten een volledige heraanleg, inclusief riolering in de volgende straten: Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat.

Veilige schoolomgeving

“Deze werken zijn noodzakelijk, omdat na een controle gebleken is dat de riolering in slechte staat is én ook de bovenbouw is aan vernieuwing toe”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem. “De werken maken het ook mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken, te vergroenen, een veilige schoolomgeving te creëren.  We gaan ook duurzaam te werk en gaan het water van het grote dak van de kerk opvangen“.  Er komen ook 100 nieuwe bomen in de wijk. Rond de bomen worden de bloemen geplant die verwijzen naar de straat”.

Verder komen er snelheidsremmende inrichtingen zoals een smallere rijweg, asverschuivingen en verkeersplateau’s. De parkeerzones worden beter geordend en afgeschermd met plantvakken. De doodlopende straten worden van een erf-achtige inrichting voorzien. Er worden ook parkeerplaatsen voor minder-validen voorzien.

Technische ontwerp van de heraanleg van de Bloemenwijk

Het petanqueveld in de Rozenstraat blijft behouden alsook het speelplein tussen de Tulpenstraat en de Pioenstraat.  Er wordt ook een fietsweg voorzien in kunststofgrasdallen.

Regenputten

In de Jasmijnstraat wordt ook een wadi aangelegd om het oppervlakte water zoveel mogelijk in de bodem te laten dringen alsook twee regenputten die door de bewoners en dienst openbaar domein kunnen worden gebruikt voor besproeiing. “De regenputten worden voorzien van een slimme sturing waardoor deze voor intense regenbuien geledigd worden en als buffervoorziening ingezet worden. Daarnaast wordt de wijk wordt ook voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel”, aldus Van Volcem. 

Praktisch

De werken worden geraamd op 3,1 miljoen euro (waarvan 913.000 euro voor de stad en het saldo voor Farys) en zullen gefaseerd uitgevoerd worden. “Dit is om de toegankelijkheid tijdens de werken te kunnen verzekeren. De fasering zal bepaald worden in samenspraak met de aannemer en politie”, besluit schepen Van Volcem.

Er komt nog een bewonersvergadering om de opmerkingen van de bewoners te verwerken. We gaan dit voorzien op een nieuwe manier indien de lockdown-maatregelen blijven en in groep niet kan samengekomen worden. Afhankelijk van de maatregelen van de federale overheid zal de inspraak georganiseerd worden.

Start uitvoering:

 • voorjaar 2021
 • termijn 200 werkdagen
Overzichtsplan en bestaande toestand
Ontwerpen Tulpenstraat en Irisstraat
Ontwerp Rozensstraat en Kleine Kerkhofstraat
Ontwerp Rozenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat
Ontwerp Pioenstraat
Ontwerp Begoniastraat
Beplantingsplan Bloemenwijk

Rodenonnenstraat permanent toegankelijk via Katelijnestraat en Visspaanstraat

8 mei

De toegang tot de Rodenonnenstraat via de Katelijnestraat en de Visspaanstraat zal vanaf nu permanent toegankelijk zijn. Deze beslissing nam het Brugse stadsbestuur om de onduidelijkheid hieromtrent weg te nemen. “De Rodenonnenstraat maakt deel uit van het openbaar domein. Het afsluiten ervan druist in tegen de algemene principes waaraan het openbaar domein moet voldoen”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). De plaatsing van de paal en het openen van de poorten zullen eerstdaags uitgevoerd worden.

In 2012 werd aan de NV Katelijne de toelating gegeven voor de realisatie van het bouwproject “De Wispeltuin” op het terrein van het voormalige klooster Redemptoristinnen langs de Katelijnestraat. Deze tuin, gelegen tussen de Rodenonnenstraat en de Visspaanstraat, werd enkele jaren geleden nog dagelijks ontsloten via de conciërge van het Europacollege. Gelet op de geplande overdracht naar het openbaar domein worden deze poorten echter sinds enige tijd niet meer bediend.

Toegang tot de Visspaansstraat via de Mispeltuin

Toegankelijkheid

“Gezien de werken in de Katelijnestraat kan deze echter verbinding nuttig gebruikt worden. Daarom bekeek Stad Brugge op verzoek van de bewoners van de Visspaanstraat de mogelijkheid om deze poorten terug te openen”, vertelt Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. In navolging van onze eerdere beslissing ontstond echter wat onduidelijkheid of de poorten nu al dan niet permanent open zouden staan. “Onze visie hierop is duidelijk”, licht schepen Van Volcem toe, “de Rodenonnenstraat maakt deel uit van het openbaar domein. Het afsluiten ervan druist in tegen de algemene principes waaraan het openbaar domein moet voldoen. Daarom werd beslist om de poort kant Visspaanstraat en de poort aan de onderdoorgang van de woningen (nr. 14-15) permanent open te laten.

Aangezien we willen vermijden dat er gemotoriseerd verkeer op de site zou komen zal aan de zijde van de Visspaanstraat wel een trottoirpaal geplaatst worden, zoals ook werd voorzien op het originele ontwerpplan. De werken zullen eerstdaags uitgevoerd worden.

Zeven Torentjes wordt diervriendelijke kinderboerderij

7 mei

De huidige setting in de Kinderboerderij Zeven Torentjes komt tekort aan de gewenste standaarden voor het houden van varkens. “De inplanting van de kinderboerderij kon niet op korte termijn aangepast worden. Het welzijn van onze dieren staat echter voorop en als overheid hebben wij vanzelfsprekend een voorbeeldfunctie”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Daarom worden de varkens nu overgebracht naar een dierenopvangcentrum die instaat voor een geschikte adoptant.”

De Kinderboerderij Zeven Torentjes is belangrijk voor de Bruggeling en de Brugse scholen. “De Zeven Torentjes is gelegen in een prachtige omgeving met beschermde gebouwen en komt een boeiende werking rond landbouwleven, platteland en milieu tot stand”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Heel wat Brugse gezinnen komen naar de kinderboerderij voor de boerderijdieren, alwaar de bezoekers tussen geiten, schapen, ganzen, kalkoenen en kippen kunnen wandelen. Tot voor kort was er ook een varkensschuur aanwezig.

Varkens zijn emotionele dieren

Onderzoek leert dat varkens zeer intelligente dieren zijn. Zo zijn ze intelligenter dan een hond en hebben ze voor 98% hetzelfde DNA als mensen. Dat maakt dat ze sociale dieren zijn, gevoelig zijn en snel gestresseerd geraken. “De huidige setting in de kinderboerderij vandaag laat het natuurlijk gedrag, zoals wroeten, modderbad, sociaal gedrag met andere varken(s) onvoldoende toe”, legt schepen Van Volcem uit. “Gezien we de inplanting van de kinderboerderij niet op korte termijn konden aanpassen hebben we dan ook voorgesteld om de huidige varkens over te brengen naar een dierenopvangcentrum. Zij zullen instaan om een geschikte adoptant te vinden (die wel kan voldoen aan de gestelde voorwaarden).”

Dierenwelzijn

Het stadsbestuur wil sterk inzetten op dierenwelzijn en heeft op dat vlak een voorbeeldfunctie. “Als eigenaar van de dieren zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van onze dieren. Dit houdt in dat we een omgeving creëren waarin dieren optimaal de mogelijkheid krijgen om natuurlijk gedrag te vertonen. Dit kon in de Zeven Torentjes helaas niet gegarandeerd worden”, aldus Van Volcem. Het team van de Kinderboerderij verzorgt hun dieren met veel aandacht. Daarbij gaat men verder dan de wettelijke normen en dan wat gangbaar is. “We voldoen dan ook ruim aan alle standaarden en wetgeving op vlak van dierenwelzijn en -gezondheid”, legt de Brugse schepen uit.

Schepen Mercedes Van Volcem inspecteert het welzijn van de dieren bij De Zeven Torentjes

Het team van de kinderboerderij onderzocht of een schaduwrijke buitenuitloop voor de varkens aansluitend aan de varkensstal mogelijk is. “Op dit moment is dat echter niet haalbaar. Daarom heb ik beslist om voorlopig niet langer varkens te houden op de kinderboerderij. Het is een moeilijke beslissing, want varkens zijn bij veel van onze bezoekers gekend en onze kinderboerderij is een van de weinige plekken waar deze dieren te bezichtigen zijn”, aldus de Brugse schepen. “Ook in het welzijn van de andere dieren blijven wij investeren. Recent zijn in de weide houtblokken en -stammen geplaatst waar de geiten op klimmen. Hierdoor hebben de dieren afleiding, voorkomen we stress en verbetert het dierenwelzijn”, besluit Mercedes Van Volcem.

Bezoek de website van De Zeven Torentjes -> https://www.brugge.be/kinderboerderij

Werken in tijden van corona: herstel voetbalvelden

7 mei

De medewerkers van Stad Brugge zijn volop bezig met het herstel van de voetbalvelden en binnenkort komen ook de krachtbalvelden aan de beurt. “Door de huidige coronacrisis en in de wetenschap dat er geen sportwedstrijden kunnen plaatsvinden tot en met 31 juli, hebben we onze planning volledig aangepast”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “We spelen dus flexibel in op deze situatie.”

De aannemers verwijderden reeds het onkruid op de 10 belangrijkste sportvelden en al van 5 velden werd de toplaag belucht (10 andere volgen nog in functie van de zaaiwerken).

Momenteel is men bezig met:

 • Nivelleren met nieuwe teelaarde
 • Egaal slepen
 • En opnieuw zaaien van gras.
  👉 Onze medewerker gebruikten hiervoor al ca. 3.000 kg aan graszaad (ca. 250kg/voetbalveld). Binnenkort verwachten wij een extra levering van 5.500 kg om de voetbalvelden te voorzien van extra gras de komende periode.
Van de nood een deugd maken: de sportvelden zullen er deze zomer uitstekend bij liggen.

We doen binnenkort

 • Geven van een eerste meststofbeurt vanaf 15 april (ca. 4000 kg)
 • Rondgang van de voetbalclubs met boorput t.b.v. een sproeikar voor water bij een eventuele drogere periode later op het jaar.

We doen er dus alles aan om de sportzomer hopelijk vanaf 01/08 te kunnen aftrappen met prachtige velden 💪

Heraanleg van de Vijversdreef

4 mei

Mercedes Van Volcem en de dienst Openbaar Domein zaten de afgelopen weken niet stil. Naast de vele groenwerken worden ook op vlak van openbare werken heel wat zaken aangepakt. Zo werd de Vijversdreef de voorbije weken afgesloten tussen de Maalse Steenweg en De Linde. De betonvakken werden er vernieuwd en de verkeersdrempel werd heraangelegd.

De opritten van huisnummers 13, 15, 17, 36, 38, 40, 42 en 44 zijn hierdoor tijdelijk nog steeds niet bereikbaar. De opritten van huisnummers 24, 32 en 34 zijn te bereiken via Vuurkruisenlaan. Er is een omleiding voorzien via Vuurkruisenlaan, Vijversgracht en De Linde.

Het beton van de Vijversdreef was duidelijk aan vervangen toe.

Vandaag start de laatste fase van de werken met de aanleg van het beton. Tijdens het uitdrogen van het beton kunnen fietsers en voetgangers door via de groenzone.

Randparking Coiseau krijgt uitbreiding

27 apr

Ter hoogte van de randparking Coiseau wordt een halte ingericht voor de shuttlebus.

Randparking Coiseau telt vandaag ongeveer 75 plaatsen. “Het succes van het proefproject met de gratis shuttlebus zorgt ervoor dat deze capaciteit niet meer volstaat”, aldus Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Het college van burgemeester en schepenen zette het licht op groen voor de verdubbeling van de capaciteit van deze randparking.

Ter hoogte van de randparking Coiseau wordt een halte ingericht voor de shuttlebus. Daarnaast komt er ook laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Verwezenlijking beleidsprogramma

Een van de punten uit het beleidsprogramma van de Stad Brugge is de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op randparkings. Na de realisatie van parking Waggelwater zal nu ook deze herinrichting de mobiliteit in heel Brugge ten goede komen. “Met de verhuis van de vrachtwagenparking komen we bovendien tegemoet aan een vraag van de omwonenden langsheen de Dudzeelse Steenweg die thans tot tegen hun tuin de vrachtwagenparking ingeplant zien”, aldus Mercedes Van Volcem.

De extra parkeerplaatsen voor de uitbreiding komen op de plaats van de huidige vrachtwagenparking. Dit impliceert dat de vrachtwagenparking op een andere locatie moet worden ingericht. “In overleg met de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) werkten we een oplossing uit: met name een nabijgelegen perceel in de Lodewijk Coiseaukaai, ten noorden van het politiehuis (tussen de parking van het politiehuis en de Binnenweg) wordt de nieuwe vrachtwagenparking, aldus de Brugse schepen van Openbaar Domein.”

“De plannen worden straks opgemaakt zodat de effectieve aanleg kan beginnen. We hopen de uitgebreide parking klaar te hebben voor de zomer van 2021.”

Mercedes Van Volcem, Schepen van Openbaar Domein

Leefbaarheid

De verplaatsing van de vrachtwagenparking wordt alvast een verbetering voor de leefbaarheid van de mensen die nu aan die parking wonen.  “Hiermee realiseren we dus meteen drie zaken”, reageert Van Volcem,” met name in eerste instantie een uitgebreide randparking voor bezoekers aan de rand van het noorden van de stad. In combinatie met fietsen en bussen kan op een vlotte en veilige manier naar het centrum worden gegaan. Ten tweede een herlocalisatie van de vrachtwagenparking die vanaag tot overlast leidde en uiteindelijk een verbetering van de leefbaarheid voor de buurt. Bovendien is de parking gelegen in een grotendeels industriële omgeving waardoor er een extra open ruimte zal worden ingenomen.”

De plannen werden besproken met de buurtbewoners en iedereen klonk enthousiast over de gevonden oplossing. We zullen deze werken nu gefaseerd in uitvoering brengen.

Mercedes Van Volcem, Schepen van Openbaar Domein

Meer dan 40.000 bloemen fleuren Brugse buurten op ondanks Corona

23 apr

Op 9 mei 2020 zetten de Vrijwilligerscentrale en Openbaar Domein de Brugse buurten letterlijk en figuurlijk in de bloemen door de jaarlijkse bebloemingsactie. Deze editie kenmerkt zich door een recordaantal bloemen, de twee soorten bloemensoorten in diverse kleuren en een aangepaste verdeling van de bloemen door de corona-maatregelen. “Voor deze editie tekenden 62 buurten present, goed voor maar liefst 42.676 bloemen en 2095 gevels (20 planten per gevel). Assebroek spant de kroon met 8.784 bloemen”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

De jaarlijkse bebloemingsactie van de Vrijwilligerscentrale en Openbaar domein verdeelt voor het tweede jaar op rij een recordaantal bloemen over de Brugse buurten. Een kleurrijke en broodnodige actie in deze ongewone tijden die we als stadsbestuur absoluut wilden voorzetten. Tijdens deze mondiale crisis is het immers belangrijk te zorgen voor de mentale gezondheid van onze bewoners. Met dit project zorgen we voor meer verbinding in de buurt en opbeurende activiteit rond de woning van de deelnemers.

Schepen van Open Domein Mercedes Van Volcem en Schepen van Preventie Mathijs Goderis maken zich klaar voor de jaarlijkse bebloemingsactie

40.000 bloemen

Dit jaar koos Stad Brugge om het aanbod van de bloemen uit te breiden. Naast de traditionele rode, maken de witte en roze hanggeraniums ook deel uit van het aanbod. Daarenboven zijn paarse, roze en witte petunia’s als tweede bloemsoort toegevoegd. De ‘traditionele’ rode hanggeraniums zijn goed voor 42% van de totale aanvragen, de nieuwe kleuren hanggeraniums voor 19% en de petunia’s voor 39%.

“De meer dan 40 000 bloemen plaatsen de Bruggelingen aan hun voorgevels. Dit kleurenpallet aan bloemen draagt bij aan een kleurrijke diversiteit van groen binnen onze deelnemende straten. Als Schepen van openbaar domein doet het mij veel plezier dat het nieuwe aanbod van kleuren en soorten zo gesmaakt wordt bij de bewoners”

Schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus)

Voor het eerst springen de diensten- en buurtcentra van Mintus mee op de kar. Mensen die in een buurt wonen zonder buurtcomité kunnen bij de centra terecht om ook hun gevel te bebloemen. Zo worden ook de delen van Brugge waar buurtcomités minder actief zijn ook opgefleurd.

Door de nationale en lokale Corona-maatregelen die van kracht zijn, worden de bloemen anders verdeeld. Zo wordt het leeuwendeel van de bloemen via vaste tijdsloten geleverd aan de verschillende comités om de regels rond ‘social distancing’ te respecteren. De buurtcomités die zich inschreven, weten op hun beurt exact wanneer ze de bloemenpracht mogen verwachten en hoe ze die veilig kunnen verdelen.

Tenslotte zet Stad Brugge 2236 bloemen in als dankgebaar voor de Brugse mantelzorgers.

Detail aantallen per deelgemeente

(stand van zaken 23 april 2020)

Enkele cijfers in detail:

Voetpaden in Brugse binnenstad krijgen deftige schrobbeurt

20 apr

Momenteel krijgen de voetpaden van de winkelstraten in de Brugse binnenstad een deftige schrobbeurt.

Momenteel krijgen de voetpaden van de winkelstraten in de Brugse binnenstad een deftige schrobbeurt.

“Een schrobbeurt op dergelijke grote schaal is niet alleen uitzonderlijk. We gebruiken hiervoor ook een speciale machine. Deze machine komt uit Duitsland en testen we hier voor drie weken. Bedoeling is om de voetpaden grondig te schrobben, zonder dat we de voegen mee uitspuiten. Als stad willen we daar in de toekomst nog meer op inzetten. Brugge trekt jaarlijks miljoenen bezoekers aan en die wensen in een nette stad te verblijven. Ook de bewoners verdienen uiteraard een propere publieke ruimte.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem
Deze machine zal de volgende dagen te zien zijn in de ‘lege’ Brugse winkelstraten

De machine doet zijn werk in volgende straten:

 • Zuidzandstraat, Steenstraat;
 • Geldmuntstraat, Noordzandstraat;
 • Smedenstraat;
 • Ezelstraat;
 • Burg;
 • Vismarkt en omgeving;
 • Dijver;
 • Langestraat en Hoogstraat;
 • Philip Stockstraat;
 • Academiestraat.

“De coronacrisis noopt ons tot een andere invulling van het takenpakket van onze stadsmedewerkers. We maken van de nood een deugd om de lege winkelstraten op te frissen. Wanneer de maatregelen straks versoepelen, zal Brugge er alvast zeer netjes uitzien.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem

Eerste zwanenkuikens verblijven tijdelijk in vogelopvangcentrum

20 apr

Positief is dat de ouders wel leren uit vorige negatieve ervaringen. Ze maken dan hu nest op een beter verscholen plaats en zijn extra waakzaam over hun kuikens.

De eerste zwanenkuikens in Brugge verblijven tijdelijk in het vogelopvangcentrum van Oostende. “In elke situatie maken we de afweging wat het beste is voor de dieren. Hiermee proberen we te anticiperen op problemen zoals territoriumdrift onder koppels, verstoring door mensen of natuurlijke vijanden zoals meeuwen en eksters. Dat is het geval met het koppel zwanen van ’t Stil Ende”, zegt bevoegd schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Eerder deze maand werden de eerste zwanenkuikens van het jaar geboren aan ’t Stil Ende. Het zwanenkoppel met jongen verblijft momenteel tijdelijk in het vogelopvangcentrum te Oostende tot de jongen wat groter en sterker zijn. “Het koppel en de jongen stellen het momenteel goed. Ze zitten in een ruime buitenkooi met gras en krijgen de mogelijkheid om te zwemmen”, aldus de bevoegd schepen. Het grootbrengen van jonge zwanen ligt niet voor de hand. Er zijn verschillende factoren die het proces bemoeilijken. “Zo zijn meeuwen en eksters natuurlijke vijanden van zwanenkuikentjes. In de meeste gevallen kunnen de ouders de kuikentjes wel afschermen of verdedigen, maar toch gebeurt het af en toe dat de meeuwen of eksters erin slagen om een jong te pakken”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem. “Positief is dat de ouders wel leren uit vorige negatieve ervaringen. Ze maken dan hu nest op een beter verscholen plaats en zijn extra waakzaam over hun kuikens.”

“De zwanen stellen het goed.”

Respecteer Rust

Heel veel mensen komen graag een kijkje nemen naar de jonge zwanen. “We begrijpen dat dat leuk is, want jonge zwanen zijn inderdaad superschattig. Zeker in coronatijden is het zicht van jonge zwanen een deugddoend gegeven. Om de verstoring door mensen wat te beperken werden er al schermen geplaatst. Alle mensen kunnen dus komen kijken wanneer het zwanenkoppel terugkeert, maar respecteer alstublieft de rust van de dieren door voldoende afstand te bewaren”, besluit Van Volcem.

400 Brugse zitbanken krijgen nieuw verflaagje

15 apr

We deden negen testen om de goede kleur te vinden. We blijven bij groen, maar dan wel een eerdere matte tint

De zwanenhals of griffioenkop, de zitbank waar alle Bruggelingen zo vertrouwd mee zijn krijgt in 2020 een welverdiende opknapbeurt. “Hoog tijd”, reageert een tevreden schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus), “Zitbanken zijn belangrijk in ons straatbeeld, ze zorgen niet alleen voor een rustmoment, maar studies tonen voldoende aan dat ze jong en oud aanzetten tot meer beweging. Aan ons dus om ze in goede staat te houden.”

De laatste volledige schilderbeurt van alle zitbanken dateert reeds uit de periode 2012-2014. Traditioneel worden deze banken altijd geschilderd in het dennengroen. “Bij de opstart van dit project werd de groene kleur onder de loep genomen. Rekening houdend met verschillende facetten hebben we er toch voor gekozen om te blijven bij de groene kleur, maar dan wel een eerdere mattere tint van groen. Dit valt beter te combineren in zowel het centrum als in onze parken”, aldus Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Als je de komende dagen zitbanken afgesloten ziet met linten, weet dan dat dit deel uitmaakt van de schilderwerken

Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein

400 banken

De stad Brugge beschikt over maar liefst 400 banken, 1600 planken en 800 gietijzeren bankenvoeren. “Dit vergt dus een goede planning. Gebruik makend van de rustige straten momenteel in de binnenstad hebben we beslist om aan de slag gaan op de Burg, Markt, Dijver, Vesten en de stadsparken”, zegt Mercedes Van Volcem.

Stad Brugge krijgt voor deze taak ondersteuning van hun externe partner SOBO vzw, de sociale werkplaats in Brugge. “SOBO is begin april reeds gestart met het schilderen van nieuwe planken in hun atelier. Deze nieuwe planken zullen ingezet worden ter vervanging van enkele versleten exemplaren. De beoordeling in welke staat een zitbank verkeert gebeurt meestal na het afspuiten. In de meeste gevallen valt dit goed mee en worden zij ter plaatse geschilderd.”

Corona

Nu dinsdag gaan de schilderwerken van start. “Als je de komende dagen in het straatbeeld zitbanken afgesloten ziet met linten, weet dan dat dit deel uitmaakt van de schilderwerken én geen beperkende maatregel in het kader van corona. Tegelijk krijgen de komende weken de voetpaden in de winkelstraten een schrobbeurt. Het gaat om een primeur, want nooit eerder was dat mogelijk. We testen drie weken een machine uit Duitsland”, laat Van Volcem weten.