Archief | Ruimtelijke ordening RSS feed for this section

Informatievergadering werken BLOSOterrein 7 juni

1 jun

Op 7 juni is er om 20u een informatievergadering over de werken op het BLOSO-terrein te Assebroek.

(meer…)

Aanleg doortrekkersterrein is geen prioriteit

9 mei

Brugge krijgt de eerstkomende jaren geen doortrekkersterrein voor zigeuners. De stad is nochtans verplicht om zo’n terrein aan te leggen, maar in de plannen is dat maar iets voor na 2013.  De kans is zo goed als onbestaande dat de stad Brugge snel een terrein voor woonwagenbewoners voorziet. De aanleg van zo’n terrein was opgenomen in haar woonbeleidsplan én er was een locatie geselecteerd: ten noorden van de Transportzone in Zeebrugge. Maar die plek lijkt al onhaalbaar, en de stad start verdere plannen pas volgend jaar weer op. ‘Het is geen prioriteit’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD). ‘Ik denk dat het moeilijk wordt om hier een geschikte locatie te vinden.’

(meer…)

Sint-Pieters mooier maken: opmaak RUP Rustenburg

2 mei

Samen met de dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge zijn we momenteel bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de herziening van het BPA Rustenburg, dat dateert uit 1992. Het betreft het gebied gelegen tussen de Steenkaai, de spoorweg, Tempelhof en de Blankenbergse Steenweg.

(meer…)

Parking 200 wagens sneller klaar, zegen voor Langestraat

23 apr

Dit najaar nog opent langs de Predikherenrei in Brugge een hypermodern en opvallend Rijksarchief. Onder het archief komt parkeerruimte voor 200 auto’s, waarmee de Langestraat eindelijk de parking krijgt waar het al jaren op wacht. “Die parking opent al in augustus en moet heel wat perspectieven bieden voor de handelaars in de Langestraat”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

(meer…)

Bestaand gebouw maakt plaats voor bedrijven

29 mrt

Bij de herontwikkeling van een bedrijventerrein in de Dirk Martensstraat te Brugge  zal een bestaand gebouw plaats maken voor een aantal nieuwe bedrijven.  “Het bestaande bedrijfspand is totaal verouderd en beantwoordt totaal  niet meer aan de huidige bouwfysische en energetische normen. Het gebouw is praktisch niet meer bruikbaar door zijn beperkte hoogte en huidige indeling,” aldus  Schepen Mercedes Van Volcem. “Volledige afbraak is hier de beste optie.”

(meer…)

Projecten en studies Dienst Ruimtelijke Ordening

22 mrt

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  In het jaarverslag 2011 verduidelijkt men de projecten en studies van de Dienst Ruimtelijke Ordening.

(meer…)

Stadiondossier en site chartreuse

21 mrt

“Ik kreeg deze week het antwoord binnen van de bevoegde minister omtrent de vooruitgang van het de site chartreuse en de schorsing van het ander deelgebied, de bedrijventerreinen langs de Spie en de Blankenbergsesteenweg.   Persoonlijk was ik voorstander van de intrekking van de beslissing en motivatie van een nieuwe beslissing. De minister stelt in zijn antwoord dat hij gewoon het proces afwacht en ziet of de Raad van State de beslissing zal vernietigen en pas naderhand een beslissing zal nemen. Geen vooruitgang voor 2013 dus.  Nochtans zijn beide deelgebieden een hefboom voor een ondernemend Brugge.  Wordt vervolgd, maar N-VA minister Muyters helpt het dossier alleszins niet daadkrachtig vooruit.” aldus Mercedes Van Volcem

Ruimtelijke planning op gewestelijk en provinciaal niveau

21 mrt

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  In het jaarverslag 2011 van de dienst Ruimtelijke Ordening verduidelijkt men de uitwerking van de lokale en bovenlokale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ruimtelijke planningsprocessen op gewestelijk en provinciaal niveau

De Stad Brugge is ook als belanghebbende betrokken in planningsprocessen op gewestelijk en provinciaal niveau. Op verschillende momenten voorafgaand aan en tijdens de goedkeuringsprocedure wordt advies gevraagd. De dienst ruimtelijke ordening bereidt dit advies voor.

(meer…)

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

20 mrt

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  In het jaarverslag 2011 van de dienst Ruimtelijke Ordening verduidelijkt men de uitwerking van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

(meer…)

Brugse Ruimtelijke Ordening in 2011

19 mrt

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  “De dienst Ruimtelijke Ordening heeft de afgelopen jaren heel wat veranderen ondergaan ten goede van de Bruggeling.” verduidelijkt schepen Van Volcem. Lees hier het jaarverslag van de dienst Ruimtelijke Ordening.

(meer…)