Archief | Stadsvernieuwing RSS feed for this section

Herwaardering klooster ‘Rode Nonnen’ in de Katelijnestraat

24 feb

Het voormalige klooster van de Zusters Redemptoristinnen aan de Katelijnestraat,  in Brugge beter gekend als “de Rode Nonnen”, begint binnenkort aan een nieuwe toekomst.  Het complex werd in 2006 gekocht door een aantal Brugse investeerders met de bedoeling een herbestemmingsproject te realiseren. Het project bestaat uit twee delen.  Enerzijds is er de herbestemming van het voormalige klooster van de zusters Redemptoristinnen tot studentenhuisvesting,  anderzijds is er het nieuwbouwproject met ondergrondse parking in de tweede tuin van het voormalige klooster.

(meer…)

Kinderopvang mogelijk in militair hospitaal in Peterseliestraat

10 feb

“Pietje Pek, de kinderopvang uit de Katelijnestraat waar al zoveel om te doen is geweest kan in de rechtertuinvleugel van de kazerne, op de gelijkvloerse verdieping, zijn intrek nemen”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Sint-Lodewijkscollege voorziet mooie aanleg van omgeving schoolgebouw

10 feb

Het Sint-Lodewijkscollege voorziet een mooie aanleg in de omgeving van hun schoolgebouw. De plaats van aanleg ligt ten noorden van het schoolgebouw, tussen de nieuwe uitbreiding van de school en de parking. Dit buitengebied zal worden aangelegd met groenelementen, zitbanken, vuilnisbakken en fietsenstelplaatsen. Het kadert in de uitbreiding van de school met een auditorium, agora, centrale trap en administratieve dienst.

(meer…)

Wonen aan het water op de site Rammant

27 jan

Het College van Burgemeester en Schepenen verleende een vergunning voor het oprichten van een hedendaags nieuwbouwproject bestaande uit 48 appartementen en 1 eengezinswoning, kantoorruimte, ondergrondse parkeerplaatsen en bovengrondse parkeerplaatsen op de site Rammant langs de Vaartdijkstraat.

(meer…)

Trendbreuk: de Brugse bevolking groeit aanzienlijk

25 jan

De Brugse bevolking is het afgelopen jaar met 490 mensen gestegen. “Er is sprake van een zeer positieve trendbreuk.” stelt schepen van Wonen en Ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem(Open Vld), die de cijfers bekend maakt.

“Na een dalende trend hebben we deze trend opnieuw kunnen keren. Dit is positief. Vorig jaar was er een lichte groei (42 mensen) nu is de groei veel groter. Brugge telt 490 mensen extra.”

(meer…)

Brugge werkt ruimtelijk managementplan uit

24 jan

Bijna alle leegstaande overheidsgebouwen in de binnenstad kregen een nieuwe bestemming. Enkel voor het Rijksarchief wordt nog gezocht naar een passende bestemming. De meeste overheidspanden die leeg kwamen te staan in de binnenstad omwille van de verhuis naar het kamgebouw aan het station zijn verkocht aan particuliere investeerders. Ondertussen werkt de dienst urbanisatie volop aan een ruimtelijk managementplan voor het historisch stadscentrum.

(meer…)

Brugge wil vernieuwende kenniscluster voor studenten aan station

13 jan

Het Brugse stadsbestuur zal een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan laten opstellen voor Sint-Michiels. Er zal een kwalitatieve kenniscluster gecreëerd worden van het station tot aan de Chartreuse, waar jonge mensen kunnen studeren, op kot gaan en later ook kunnen werken. Het plan voorziet ook het omvormen van de Koning Albert I-laan tot een mooie, groene laan met platanen en traag, lokaal verkeer. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem licht de ambitieuze plannen toe.

(meer…)

Bescherming van een pand in Sint-Andries opgegeven

6 jan

“Een pand op de hoek van de Zeeweg en de Doornstraat kan nu, binnen de toegelaten mogelijkheden, verbouwd worden zonder alle beperkingen die een bescherming opleggen. Na jaren leegstand wordt het beschermingsbesluit opgeheven”, zegt Schepen Van Volcem. Het gaat om het woonhuis, de atelier en de omgevende tuin van kunstenaar – glazenier Michel Martens in de Zeeweg 65 te Sint-Andries.

(meer…)

Mercedes spot winterse terrassen in Rome

3 jan

Van 27 tot 30 december kneep Mercedes er even tussenuit voor een bezoek aan de Italiaanse hoofdstad.   “De terrassen in de historische prachtstad waren superplezant.  Opnieuw een voorbeeld van waar terrassen samen gaan met een historische en toeristische stad.  Er zal helaas nog veel water door de trevifontein moeten vloeien vooraleer het ganse schepencollege overtuigd geraakt, vrees ik :-).”

Brugge wil kwaliteitsvolle woningen

23 dec

Schepen Van Volcem maakt werk van woonkwaliteit en besteed volgend jaar €1340000 aan premies voor het renoveren van de woningen.

(meer…)