Archief | Stadsvernieuwing RSS feed for this section

Wonen aan het water op de site Rammant

27 jan

Het College van Burgemeester en Schepenen verleende een vergunning voor het oprichten van een hedendaags nieuwbouwproject bestaande uit 48 appartementen en 1 eengezinswoning, kantoorruimte, ondergrondse parkeerplaatsen en bovengrondse parkeerplaatsen op de site Rammant langs de Vaartdijkstraat.

(meer…)

Trendbreuk: de Brugse bevolking groeit aanzienlijk

25 jan

De Brugse bevolking is het afgelopen jaar met 490 mensen gestegen. “Er is sprake van een zeer positieve trendbreuk.” stelt schepen van Wonen en Ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem(Open Vld), die de cijfers bekend maakt.

“Na een dalende trend hebben we deze trend opnieuw kunnen keren. Dit is positief. Vorig jaar was er een lichte groei (42 mensen) nu is de groei veel groter. Brugge telt 490 mensen extra.”

(meer…)

Brugge werkt ruimtelijk managementplan uit

24 jan

Bijna alle leegstaande overheidsgebouwen in de binnenstad kregen een nieuwe bestemming. Enkel voor het Rijksarchief wordt nog gezocht naar een passende bestemming. De meeste overheidspanden die leeg kwamen te staan in de binnenstad omwille van de verhuis naar het kamgebouw aan het station zijn verkocht aan particuliere investeerders. Ondertussen werkt de dienst urbanisatie volop aan een ruimtelijk managementplan voor het historisch stadscentrum.

(meer…)

Brugge wil vernieuwende kenniscluster voor studenten aan station

13 jan

Het Brugse stadsbestuur zal een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan laten opstellen voor Sint-Michiels. Er zal een kwalitatieve kenniscluster gecreëerd worden van het station tot aan de Chartreuse, waar jonge mensen kunnen studeren, op kot gaan en later ook kunnen werken. Het plan voorziet ook het omvormen van de Koning Albert I-laan tot een mooie, groene laan met platanen en traag, lokaal verkeer. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem licht de ambitieuze plannen toe.

(meer…)

Bescherming van een pand in Sint-Andries opgegeven

6 jan

“Een pand op de hoek van de Zeeweg en de Doornstraat kan nu, binnen de toegelaten mogelijkheden, verbouwd worden zonder alle beperkingen die een bescherming opleggen. Na jaren leegstand wordt het beschermingsbesluit opgeheven”, zegt Schepen Van Volcem. Het gaat om het woonhuis, de atelier en de omgevende tuin van kunstenaar – glazenier Michel Martens in de Zeeweg 65 te Sint-Andries.

(meer…)

Mercedes spot winterse terrassen in Rome

3 jan

Van 27 tot 30 december kneep Mercedes er even tussenuit voor een bezoek aan de Italiaanse hoofdstad.   “De terrassen in de historische prachtstad waren superplezant.  Opnieuw een voorbeeld van waar terrassen samen gaan met een historische en toeristische stad.  Er zal helaas nog veel water door de trevifontein moeten vloeien vooraleer het ganse schepencollege overtuigd geraakt, vrees ik :-).”

Brugge wil kwaliteitsvolle woningen

23 dec

Schepen Van Volcem maakt werk van woonkwaliteit en besteed volgend jaar €1340000 aan premies voor het renoveren van de woningen.

(meer…)

Onteigening Weylerkazerne

1 dec

Het Brugse stadsbestuur wil werk maken van de onteigening van de Weylerkazerne, als de eigenaar niet ingaat op een laatste aanmaning tot actie. De kans dat de Brugse Weylerkazerne onteigend zal worden door het stadsbestuur lijkt steeds groter te worden, zo bleek dinsdag uit de gemeenteraad.  Raadslid en Open VLD Brugge-voorzitter Jean-Marie Deplancke pleitte er voor de onteigening van de kazerne in de Hugo Losschaertstraat. Het gebouw is eigendom van de Zwitserse investeringsgroep Rosebud Heritage, dat er al jaren een hotel wil onderbrengen. Die plannen werden echter nooit uitgevoerd en het verkrotte pand staat nog steeds bekend als een van de grootste Brugse stadskankers.

(meer…)

‘Platse’ van Sint-Andries krijgt stukje stadsvernieuwing

18 nov

Vandaag werd de aanvraag voor de de sloop van een bestaande pand in de Gistelse Steenweg  473 goedgekeurd.  Het pand ligt in het centrum van Sint-Andries, nabij de hoek van de Gistelse Steenweg met de Koning Leopold III-laan. “Na de sloop zal een vervangend nieuwbouwproject volgen, met kantoren en bovenliggende woongelegenheden. Er worden ook veertien parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor veertien fietsen voorzien. Een leegstand pand die adem krijgt.” stelt Van Volcem. “Het centrum van een deelgemeente is belangrijk en leegstand is een sluipende sloper.”

(meer…)

Parkings 24u open in Brugge

16 nov

Mercedes Van Volcem heeft lang bepleit om parkings 24 u open te houden in de stad. In februari 2011 werd dit gerealiseerd.  “Dit is goed voor horeca. Goed voor een levendige en dynamische stad” reageert Van Volcem.