Archief | Groen RSS feed for this section

Week van het bos

3 okt

Tijdens de week van het bos (13-20/10) organiseert Natuurcentrum Beisbroek opnieuw heel wat toffe activiteiten.

Kom naar de tekenworkshops in Natuurcentrum Beisbroek

17 sep

Zin in een reeks tekenworkshops in het prachtige bos van Beisbroek?

Geen tijd om direct een jaar lessen te volgen?
Deze reeks is laagdrempelig en loopt 10 weken.

Op zondagvoormiddag komen we gezellig samen, afhankelijk van het weer zal dat in het bos of in het natuurcentrum zijn .

Er is geen voorkennis vereist en er heerst geen competitie. De focus ligt op het proces, het toeval en het leren, niet op het perfecte resultaat. Dit bevrijdt ons van twijfels en geeft ons een aangename ruimte om te groeien.

Ons doel is leren aandachtig kijken naar de natuur om die dan op jouw manier te vertalen naar je blad. We leren de natuur vanuit verschillende invalshoeken te observeren om zo tot een totaalbeeld te komen. Er worden technieken aangeleerd waarmee je dan aan de slag kunt tijdens en na de workshops.

Enkele thema’s die aan bod zullen komen:

  • blind tekenen
  • weten tegenover zien
  • kritisch dialoog versus praktisch dialoog
  • de taal van vormen
  • licht- schaduw
  • texturen
  • tekenen met kleur op gekleurd papier
  • thema’s onderzoeken

Praktisch

Locatie: Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Brugge

Inschrijven: natuurcentrum@brugge.be

Prijs: 70 euro

“Primeur: robot maait gras in tuin Gezellemuseum”

13 sep

Robotmaaiers zien we vaak in gazons bij mensen thuis, maar sinds deze ochtend rijdt een robot het gras af in de tuin van het Guido Gezellemuseum.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het grote voordeel is dat een robotmaaier minder lawaai maakt dan de grote dieselmaaiers. Hij rijdt volledig elektrisch en laadt zichzelf op aan een laadpunt. Daarnaast is het grasmaaisel bijzonder fijn omwille van de hoge maaifrequentie, waardoor het organische materiaal van deze mulching zonder al te veel problemen kan blijven liggen en zorgt voor natuurlijke bemesting. Een robotmaaier kost ongeveer 4.000 euro maar we sparen arbeidsuren uit en de groendienst heeft nu meer tijd voor andere taken.”

“Momenteel worden de sportvelden in Lissewege en Zeebrugge al afgereden met een robotmaaier. Het is de bedoeling om ook in andere grasperkjes in de binnenstad een robotmaaier te voorzien,” besluit schepen Van Volcem.

Publieke fruitpluk in Chartreuzinnenbos en Beisbroek

13 sep

In het Chartreuzinnenbos staat een prachtige hoogstamboomgaard van ruim 2 ha. Deze boomgaard bevat een collectie van 170 vruchtbomen, samengesteld met oude rassen waaronder 75 variëteiten aan appels en 32 perenrassen. Ook dit jaar zal het Natuurcentrum Beisbroek een publieke fruitpluk organiseren. Er is door de drie opeenvolgende droge zomers wel minder fruit voorradig dan de vorige jaren.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Op zondag 15 september kunnen mensen van 10u tot 16u in de boomgaarden heerlijke appels en peren komen plukken. Elk gezin mag een mandje fruit komen plukken. De grote opkomst van de vorige editie toont de tevredenheid van de burger met dit initiatief, ook dit jaar verwachten we veel volk en ik roep op om vroeg langs te komen. We stellen enkele plukstokken ter beschikking om het hoger hangend fruit te plukken. Mensen mogen gerust zelf hun eigen plukstok meebrengen.”

Op deze autoloze zondag bevelen we warm aan om de boomgaard met de fiets of te voet op te zoeken. Parkeren kan enkel aan de parking Doornstraat, van waar bewegwijzering tot aan de boomgaard voorzien wordt. Buiten deze plukdag is het verboden om het fruit te plukken, het overige fruit zal geplukt worden door sociale projecten.

“Als schepen van Openbaar Domein ben ik zeer tevreden met dit initiatief, het is dan ook mijn bedoeling om in de toekomst de 15 andere Brugse boomgaarden te her opwaarderen en ook daar een fruitpluk toe te laten,” besluit schepen Van Volcem.

Natuurweetjes september

11 sep

De ooievaar

Deze onmiskenbare grote zwart-witte vogel met rode snavel en rode poten zien we ook steeds vaker in het Brugse luchtruim. Het is een vogel van open vochtige graslanden met sloten en beken. Daar voedt hij zich met amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. De populatie trekt vanaf eind augustus grotendeels weg naar het zuiden, en keert vanaf februari terug. Een klein deel doet hier niet aan mee en overwintert. Grappig genoeg kan een ooievaar het ene jaar besluiten om op trek te gaan, en het andere jaar niet. Op hun trekroute vliegen veel ooievaars naar Spanje, waar ze overwinteren op vuilnisbelten. Door de strengere milieuwetgeving zullen veel vuilnisbelten gesaneerd worden. Misschien trekken de ooievaars dan verder naar Afrika – zelfs tot Mali – wat sommige vogels nu al doen.

Gierzwaluw bereidt zich voor op vertrek

De gierzwaluw is een wat plompere zwaluwensoort. Het is een echte insecteneter en daarom voor ons een zeer nuttige soort. Maar liefst 10.000 insecten per dag of 1 insect per 6,8 seconden! Slapen en eten doet deze luchtacrobaat al vliegend. Veel slaap heeft hij trouwens niet nodig: in de hoogzomer slaapt hij 5 uren en jaagt de overige 19 uren. Hij gaat enkel zitten om te nestelen.

De eekhoorn

In september beginnen eekhoorns met het verzamelen van een wintervoorraadje. Ze stoppen noten in de grond of in de oksel van een boom, en vinden die later terug door hun reukvermogen.

Najaar hét moment om bloembollen te planten

10 sep

Als je in de lente wil genieten van de bloeiende bollen moet je er op tijd bij zijn.🌹🌷 Het najaar is namelijk hét moment om bollen zoals #tulpen#narcissen#sneeuwklokjes en #krokussen te planten. Zo geniet je al vroeg in de lente van heel veel kleurenpracht. 👍

Zitten uw bloembollen al in de grond?

Nieuwe petanquevelden in Calvariebergstraat en Felix Timmermanstraat

16 aug

Na een inspraakprocedure in 2018 voor petanquevelden in de Calvariebergstraat en de Blauwvoetstraat/Felix Timmermanstraat zal de cluster Openbaar Domein van start gaan met het ontwerpen en de aanleg van beide petanquevelden.

 Uit de resultaten van de inspraak blijkt dat maar liefst 70% van de bewoners in de Calvariebergstraat en 63% van de bewoners in de Felix Timmermansstraat een petanqueveld wensen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “petanque is hip, dus springt stad Brugge mee op de kar en gaan de ontwerpers van de cluster Openbaar Domein binnenkort van start met het ontwerp en de aanleg van de petanquevelden. Uiteraard zal er maximaal rekening worden gehouden met de resultaten van de inspraakprocedure.” 

Brugse parkstoelen groot succes! Extra locaties

13 aug

Sinds begin juli staan er op vijf locaties in Brugge groene stadsstoeltjes. Onder meer in het Graaf Visartpark, het Koning Albert I-park, Hof Campers, het Sebrechtspark en het Astridpark worden de stoeltjes goed gebruikt. De stoelen verhogen de beleving en dynamiek in onze mooie stadsparken.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Na een eerste evaluatie blijken de stoelen een groot succes. Ik kreeg zeer veel positieve reacties en daarom zullen we de vijftig stoelen die aangekocht werden als reserve verdelen over twee nieuwe locaties. Er komen dus binnenkort stoeltjes op het nieuwe binnenplein van het Gruuthuse museum en in het Arentshof.”

Van Volcem volgt bewoners en pleit voor behoud 41 bomen in Klauwijzerstraat

12 aug

Na individuele klachten van schade en hinder door boomwortels werd in het college van Burgemeester en Schepenen de beslissing genomen om een boomverjonging toe te passen op de gehele Klauwijzerstraat.

Een boomverjonging houdt in dat het bomenbestand in de straat wordt vernieuwd. Communicatie naar alle bewoners is hierbij van groot belang. Uit een rondvraag in de Klauwijzerstraat blijkt dat 95% van de bewoners de bomen liever zou behouden.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Ik heb het dossier dan ook onmiddellijk opnieuw op de agenda van het college geagendeerd. Indien een overgrote meerderheid van de bewoners de bomen wenst te behouden, is het logisch dat we aan hun wensen voldoen.”

“Schadegevallen door de boomwortels zullen individueel worden bekeken om ook aan deze bewoners tegemoet te komen,” besluit schepen Van Volcem.  Van Volcem werd gesteund door burgemeester Dirk De Fauw die groen en inspraak ook belangrijk vindt.

Langestraat wordt groene straat dankzij project gevelgroen

10 mei

Kleinschalig groen heeft een veel groter belang voor de kwaliteit van de leefomgeving dan men op het eerste gezicht zou denken. Meer en meer burgers zien dan ook de voordelen van meer groen en bloemen in de stad. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem neemt de bezorgdheden van de bewoners mee en gaat aan de slag voor meer groen in een stedelijke omgeving.


Schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld), Lien Velghe van B&B Csar en David Callant van de stad bij de gevel van de B&B van Lien.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Naast het in standhouden en het uitbreiden van het bomenbestand willen we nu ook inzetten op gevelgroen in stedelijke omgeving. Kleinschalig groen kan bijdragen tot verkoeling in warme zomers en zorgt in de winter voor extra isolatie van gebouwen. Door stukken verharde ruimte op te breken en groen aan te leggen waar water kan infiltreren, kunnen we wateroverlast bij hevige buien beperken. Meer groen in de stad komt de biodiversiteit ten goede. Elk stukje groen is een ecosysteem op zich en is daarmee een ideale schuilplaats en voedselbron voor allerlei dieren. Door de groene hoekjes in de stad in te richten willen we de sociale interactie bevorderen.”

Pilootproject voor Langestraat – Hoogstraat

Lien Velghe nam als bewoner het initiatief om een voorstel uit te werken rond kleinschalig groen in omgeving van de Langestraat – Hoogstraat: “Groen in de omgeving waar ik woon is belangrijk. Daarom nam ik het initiatief om een aantal ideetjes op papier te zetten in overleg met een aantal mensen uit de buurt. Het voorstel bevat ideeën rond aanbrengen van gevelgroen, verwijderen van verharding en aanplanten van groen, bloembakken, window-art en muurschilderingen.”

Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en de betrokken diensten zijn enthousiast om met het voorstel aan de slag te gaan. Er zal een communicatietraject worden opgestart rond kleinschalig groen in de omgeving van de Langestraat – Hoogstraat.  In afwachting zal contact opgenomen worden met de bewoners die aangaven dat ze graag hun gevel willen aankleden met groen.

Ook stadsgebouwen worden groener
Stad Brugge beschikt zelf over een 500-tal gebouwen. Door aanplant van gevelgroen bij deze gebouwen geeft het Brugse stadsbestuur alvast zelf het goede voorbeeld. De gebouwen die in aanmerking komen, worden in kaart gebracht en stuk voor stuk krijgen ze een groen jasje.

Zelf aan de slag
Elk jaar wordt er voor een aantal straten een volledig nieuw ontwerp uitgewerkt en gerealiseerd. Soms gaat het enkel om de heraanleg van de voetpaden. Nu zullen de ontwerpers van Openbaar Domein extra aandacht schenken aan kleinschalig groen. Bewoners die een uitsparing in de verharding wensen bij een heraanleg kunnen dit aanvragen.  

Ook waar geen heraanleg is voorzien, kan men zelf aan de slag om gevelgroen aan te planten. Wie wil, kan een aanvraag doen via https://www.brugge.be/klimplant-voor-het-voetpad-aanvragen.

“De medewerkers van Openbaar Domein beantwoorden graag alle vragen en geven het nodige advies om een geslaagde groene gevel te creëren”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.