Archief | Groen RSS feed for this section

Subsidie voor de bescherming van nesten en jongen van vijf broedvogelsoorten

14 mei

Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) lanceert een subsidie om de nesten en jongen van een aantal broedvogelsoorten op landbouwpercelen te beschermen. Het gaat over bruine en grauwe kiekendief, kwartelkoning, velduil en grauwe gors. Als de landbouwer extra inspanningen levert door na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, dan vergoedt de subsidie zijn gemiste inkomsten.

Alle info op >>  https://www.natuurenbos.be/subsidie-bescherming-nesten-en-jongen-broedvogels

Eerste Paas(maandag)lammetjes geboren

14 apr

Kinderboerderij Zeven Torentjes verwelkomt nieuwe lammetjes

Hoera! De eerste Paas(maandag) lammetjes werden gisteren geboren op de kinderboerderij van ‘de Zeven Torentjes’. “Uitstekend nieuws”, aldus schepen van Openbaar Domein en bevoegd voor de kinderboerderij Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Dit brengt nieuw leven in de boerderij en hopelijk wordt deze straks weer toegankelijk voor het publiek zodat onze kinderen de lammetjes mogen bewonderen”.

Dit nog schuchter Paaslammetje is de nieuwste bewoner van Kinderboerderij ‘de Zeven Torentjes’.

Recordaantal bruine kikkers overgezet in de Zeeweg

26 mrt

Volgend jaar wordt de lengte van het scherm zeker verdubbeld tot aan de spoorwegbedding

Natuurnieuws ⚠️??

Er is dit voorjaar een recordaantal bruine kikkers overgezet tijdens acties langs de Zeeweg in Sint-Andries en de Weidestraat in Assebroek. In totaal werden maar liefst 981 padden, 2.351 kikkers en 328 salamanders veilig naar een poel gebracht.

Voor het eerst werd ook een scherm van zo’n 150 meter geplaatst in de Weidestraat. 322 padden, 252 kikkers en 48 salamanders staken hier veilig over. Gezien het succes zullen we volgend jaar de lengte van het scherm zeker verdubbelen tot aan de spoorwegbedding. Dank uiteraard ook aan de buurtbewoners en de ondersteuning vanuit het Natuurcentrum voor het organiseren van deze overzetactie ?

P.S. De foto dateert van voor de coronacrisis, toen maakte ik samen met verschillende klassen zo’n overzetmoment bij.

Bruggelingen kunnen peter of meter worden van het groen in hun buurt

22 jan

Bruggelingen met groene vingers kunnen voortaan zelf de touwtjes in handen nemen om het groen in hun buurt te helpen beheren en onderhouden. “We willen onze inwoners de kans geven om peter of meter te worden van een straattuin in hun omgeving”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dat stukje groen zullen ze in samenspraak met de begeleidende ambtenaar zelf onderhouden. Zo dragen de Bruggelingen bij aan de creatie van plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en buiten kunnen ontspannen in een groen kader.”

(meer…)

Herinrichting kruispunt Mallebergplaats/Philipstockstraat start op 27 januari

10 jan

 Het kruispunt van de Mallebergplaats met de Philipstockstraat wordt heringericht zodat er daar een pleintje ontstaat.

 Hoe?

Dit doen we door de verbinding van de Mallebergplaats naar de Middelburgstraat toe aan te leggen in één doorlopende voetpadzone in roodbruine porfieren tegels. Er komt ook ruimte vrij om er een boom aan te planten. De Middelburgstraat is dan niet langer bereikbaar via de Mallebergplaats maar wel via de Boomgaardstraat, Korte Riddersstraat, Riddersstraat en Twijnstraat.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan deze herinrichting vinden er ook werkzaamheden plaats aan de waterleiding en dit vanaf 13 tot en met 24 januari. Wij brachten u hiervan reeds op de hoogte.

Start herinrichting pleintje op 27 januari

Behoudens onvoorziene omstandigheden begint de aannemer, APK Wegenbouw NV uit Geel, met de aanleg van het pleintje op 27 januari. De aannemer hoopt zijn opdracht af te ronden tegen 15 maart zodat we kunnen genieten van het pleintje vanaf de lente. Na de aanleg is er ook een uithardingstijd van 10 dagen van het pas aangelegde wegdek nodig.

Verkeersverloop

De straat wordt volledig onderbroken voor alle voertuigenverkeer. Dit heeft ook gevolgen voor de Middelburgstraat en de Twijnstraat. Het verkeer komende uit de Hoogstraat kan de Philipstockstraat bereiken via de Burg. In de Middelburgstraat wordt de rijrichting omgedraaid zodat de bewoners hun garages kunnen bereiken via de Sint-Walburgastraat. Voor de Twijnstraat kan geen alternatief worden gegeven. Het verkeer kan wel verder doorrijden richting Mallebergplaats tot aan de werfzone.

Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) blijven steeds doorgang hebben. In de Mallebergplaats en de Philipstockstraat tot aan nr. 35 is er een stilstand- en parkeerverbod.

Week van het bos

3 okt

Tijdens de week van het bos (13-20/10) organiseert Natuurcentrum Beisbroek opnieuw heel wat toffe activiteiten.

Kom naar de tekenworkshops in Natuurcentrum Beisbroek

17 sep

Zin in een reeks tekenworkshops in het prachtige bos van Beisbroek?

Geen tijd om direct een jaar lessen te volgen?
Deze reeks is laagdrempelig en loopt 10 weken.

Op zondagvoormiddag komen we gezellig samen, afhankelijk van het weer zal dat in het bos of in het natuurcentrum zijn .

Er is geen voorkennis vereist en er heerst geen competitie. De focus ligt op het proces, het toeval en het leren, niet op het perfecte resultaat. Dit bevrijdt ons van twijfels en geeft ons een aangename ruimte om te groeien.

Ons doel is leren aandachtig kijken naar de natuur om die dan op jouw manier te vertalen naar je blad. We leren de natuur vanuit verschillende invalshoeken te observeren om zo tot een totaalbeeld te komen. Er worden technieken aangeleerd waarmee je dan aan de slag kunt tijdens en na de workshops.

Enkele thema’s die aan bod zullen komen:

  • blind tekenen
  • weten tegenover zien
  • kritisch dialoog versus praktisch dialoog
  • de taal van vormen
  • licht- schaduw
  • texturen
  • tekenen met kleur op gekleurd papier
  • thema’s onderzoeken

Praktisch

Locatie: Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Brugge

Inschrijven: natuurcentrum@brugge.be

Prijs: 70 euro

“Primeur: robot maait gras in tuin Gezellemuseum”

13 sep

Robotmaaiers zien we vaak in gazons bij mensen thuis, maar sinds deze ochtend rijdt een robot het gras af in de tuin van het Guido Gezellemuseum.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het grote voordeel is dat een robotmaaier minder lawaai maakt dan de grote dieselmaaiers. Hij rijdt volledig elektrisch en laadt zichzelf op aan een laadpunt. Daarnaast is het grasmaaisel bijzonder fijn omwille van de hoge maaifrequentie, waardoor het organische materiaal van deze mulching zonder al te veel problemen kan blijven liggen en zorgt voor natuurlijke bemesting. Een robotmaaier kost ongeveer 4.000 euro maar we sparen arbeidsuren uit en de groendienst heeft nu meer tijd voor andere taken.”

“Momenteel worden de sportvelden in Lissewege en Zeebrugge al afgereden met een robotmaaier. Het is de bedoeling om ook in andere grasperkjes in de binnenstad een robotmaaier te voorzien,” besluit schepen Van Volcem.

Publieke fruitpluk in Chartreuzinnenbos en Beisbroek

13 sep

In het Chartreuzinnenbos staat een prachtige hoogstamboomgaard van ruim 2 ha. Deze boomgaard bevat een collectie van 170 vruchtbomen, samengesteld met oude rassen waaronder 75 variëteiten aan appels en 32 perenrassen. Ook dit jaar zal het Natuurcentrum Beisbroek een publieke fruitpluk organiseren. Er is door de drie opeenvolgende droge zomers wel minder fruit voorradig dan de vorige jaren.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Op zondag 15 september kunnen mensen van 10u tot 16u in de boomgaarden heerlijke appels en peren komen plukken. Elk gezin mag een mandje fruit komen plukken. De grote opkomst van de vorige editie toont de tevredenheid van de burger met dit initiatief, ook dit jaar verwachten we veel volk en ik roep op om vroeg langs te komen. We stellen enkele plukstokken ter beschikking om het hoger hangend fruit te plukken. Mensen mogen gerust zelf hun eigen plukstok meebrengen.”

Op deze autoloze zondag bevelen we warm aan om de boomgaard met de fiets of te voet op te zoeken. Parkeren kan enkel aan de parking Doornstraat, van waar bewegwijzering tot aan de boomgaard voorzien wordt. Buiten deze plukdag is het verboden om het fruit te plukken, het overige fruit zal geplukt worden door sociale projecten.

“Als schepen van Openbaar Domein ben ik zeer tevreden met dit initiatief, het is dan ook mijn bedoeling om in de toekomst de 15 andere Brugse boomgaarden te her opwaarderen en ook daar een fruitpluk toe te laten,” besluit schepen Van Volcem.

Natuurweetjes september

11 sep

De ooievaar

Deze onmiskenbare grote zwart-witte vogel met rode snavel en rode poten zien we ook steeds vaker in het Brugse luchtruim. Het is een vogel van open vochtige graslanden met sloten en beken. Daar voedt hij zich met amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. De populatie trekt vanaf eind augustus grotendeels weg naar het zuiden, en keert vanaf februari terug. Een klein deel doet hier niet aan mee en overwintert. Grappig genoeg kan een ooievaar het ene jaar besluiten om op trek te gaan, en het andere jaar niet. Op hun trekroute vliegen veel ooievaars naar Spanje, waar ze overwinteren op vuilnisbelten. Door de strengere milieuwetgeving zullen veel vuilnisbelten gesaneerd worden. Misschien trekken de ooievaars dan verder naar Afrika – zelfs tot Mali – wat sommige vogels nu al doen.

Gierzwaluw bereidt zich voor op vertrek

De gierzwaluw is een wat plompere zwaluwensoort. Het is een echte insecteneter en daarom voor ons een zeer nuttige soort. Maar liefst 10.000 insecten per dag of 1 insect per 6,8 seconden! Slapen en eten doet deze luchtacrobaat al vliegend. Veel slaap heeft hij trouwens niet nodig: in de hoogzomer slaapt hij 5 uren en jaagt de overige 19 uren. Hij gaat enkel zitten om te nestelen.

De eekhoorn

In september beginnen eekhoorns met het verzamelen van een wintervoorraadje. Ze stoppen noten in de grond of in de oksel van een boom, en vinden die later terug door hun reukvermogen.