Archief | Sint-Pieters RSS feed for this section

Voorbereidende nutswerken voor plaatsing geluidsschermen op N31

30 okt

Vanaf maandag 4 november 2019 starten voorbereidende nutswerken voor de plaatsing van geluidsschermen langs de N31 Expresweg in Brugge. Deze voorbereidende werken zullen vermoedelijk 6 maanden in beslag nemen.

Agentschap Wegen en Verkeer voorziet geluidsschermen aan weerszijden van de N31 tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan. Daarnaast komt er ook nog een stuk geluidsscherm aan de westkant van de N31 ten zuiden van de al geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug.

Nutsbedrijven (waaronder Fluvius en Farys) zullen vanaf maandag 4 november hun nutsleidingen verleggen zodat er geluidsschermen kunnen geplaatst worden op de N31. Deze voorbereidende nutswerken zullen vermoedelijk 6 maanden duren.

Er worden de komende 6 maanden op volgende locaties nutsleidingen verplaatst:

  • Legeweg tot Zandstraat
  • Zandstraat tot Gistelsesteenweg
  • Kruispunt Gistelsesteenweg
  • Kruispunt Diksmuidse Heirweg
  • Torhoutsesteenweg tot K. Astridlaan
  • Tillegemdreef tot rotonde K. Albertlaan


Tijdens deze voorbereidende nutswerken zal er geen hinder zijn op de N31 zelf. De nutswerken vinden plaats op het voetpad en de fietspaden van de ventwegen langs de N31. Voor fietsers en voetgangers zullen er per werfzone omleidingen voorzien worden. Op bepaalde momenten zal ook de rijweg van de ventweg tijdelijk ingenomen worden. Er worden dan plaatselijke omleidingen voorzien voor het autoverkeer.

Op dit moment is er nog geen exacte datum gekend voor de plaatsing van de geluidsschermen. AWV werkt momenteel aan het aanbestedingsdossier. De werken zullen waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 opstarten. In samenwerking met Stad Brugge zal AWV voorafgaand aan de start van de werken de burgers informeren.Startdatum:4 november 2019Einddatum:4 mei 2020

Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer

Bewonersvergadering heraanleg Kolvestraat

29 okt

De Stad wenst een fietspad aan te leggen in de Kolvestraat. Op 19 februari 2019 organiseerde de dienst Communicatie hierover een vergadering met de handelaars en bedrijfsleiders uit de Kolvestraat. Op basis van de reacties maakte Openbaar Domein een aangepast plan op. Op 4 november stellen we het aan u voor.

Waarom een fietspad?

De aanleg van het fietspad komt tegemoet aan actie 37 van het mobiliteitsplan. Om het fietsgebruik in woon-werkverkeer te promoten is het belangrijk om veilige fietsenpaden te voorzien. De verbinding van de Kolvestraat met de Blankenbergse Steenweg is een stap in de realisatie van deze veilige fietsverbindingen.

Welkom op de bewonersvergadering

De bewonersvergadering zal plaatsvinden in aanwezigheid van stadsmedewerkers, de politie en de schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

  • Wanneer: maandag 4 november om 19.00 uur
    • Waar: IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge

Plan ter inzage

Het plan zal ter inzage zijn tijdens de bewonersvergadering. Wie het plan nu al wil bekijken, kan dat op:

www.brugge.be/plannen > Sint-Pieters

– gemeenteafdeling Sint-Pieters, Residentie Rond den Heerd Sint-Pietersnoordstraat 42 bus 0006 8000 Brugge, open: ma-vr 8.30-12.30 uur, di ook 14.00-18.00 uur, woe ook 14.00-16.00 uur.

Sint-Pietersmolenstraat: aanleg weginfrastructuur ter ontsluiting van weg naar WZC Sint-Pietersmolenwijk

18 sep

Van 30 september tot 20 december vinden in de Sint-Pietersmolenstraat infrastructuurwerken plaats aan de nog aan te leggen toegangsweg naar het woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk. Terzelfdertijd start op de verkaveling ook de bouw van de nieuwe campus met een woonzorgcentrum (met 232 bedden), een kinderdagverblijf en een dagverzorgingscentrum.

Verkeer

De Sint-Pietersmolenstraat wordt doodlopend voor het doorgaand verkeer.

De rijbaan wordt al afgesloten ter hoogte van het kruispunt Sint-Pietersmolenstraat – Oostendse Steenweg en ter hoogte van het kruispunt Sint-Pietersmolenstraat – Blankenbergse Steenweg. Plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werkzaamheden. Het doorgaand verkeer dient om te rijden via de Blankenbergse Steenweg en de Oostendse Steenweg.

Twee fasen

Fase 1

– Opbraak van de Sint-Pietersmolenstraat ter hoogte van het nieuw aan te leggen verkeersplateau (over de volledige breedte van de rijbaan). Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen van de bewoners van huisnrs. 79-91 een halve dag niet bereikbaar.

– Aanleggen van tijdelijke steenslagfundering op één weghelft in functie van de bereikbaarheid van de bewoners van huisnrs. 79-91

– Aanleggen van DWA riolering vanaf het midden van de rijweg richting nieuwe verkaveling.

Verkeer

Tijdens deze fase is de Sint-Pietersmolenstraat ook afgesloten ter hoogte van Gentele (wegwerkzaamheden door Verkinderen):

Fase 2

– Aanleggen en aansluiten van DWA riolering op de collector van Aquafin.

– Aanleggen van een verkeersplateau ter hoogte van de nieuwe toegangsweg naar het woonzorgcentrum. Het plateau komt op ongeveer 120 meter van het kruispunt met de Blankenbergse Dijk.

Tijdens deze fase is de Sint-Pietersmolenstraat terug opengesteld ter hoogte van Gentele.

De Sint-Pietersmolenstraat wordt volledig afgesloten ter hoogte van de nieuwe verkaveling Sint-Pietersmolenwijk.

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen door deze werkzaamheden een aangepaste route.

Buslijn 23 die normaal langs de Sint-Pietersmolenstraat rijdt, volgt een alternatieve reisroute: rechtdoor op de Blankenbergse Steenweg, rechtsaf naar de Potentestraat, rechtsaf naar de N9, rechtdoor op de Oostendse Steenweg, linksaf naar de N339. Volgende haltes komen te vervallen: Sint-Pietersplas, Meulentje en Kapelletje.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200.