Archief | Vlaams Parlement RSS feed for this section

Van Volcem pleitte als eerste in 2010 voor afbouw torenhoge subsidies zonnepanelen

27 jun

Mercedes Van Volcem pleitte zeven jaar geleden namens de Open Vld- fractie voor een verlaging van de subsidies voor zonnepanelen. Open Vld zat toen in de oppositie. Van Volcem vroeg aan toenmalig minister Freya Vanden Bossche om de overdreven subsidiëring van zonnepanelen versneld terug te schroeven. Had men toen ingegrepen waren schulden nu een pak lager geweest.

Onze kusten worden superstorm-proof

28 nov

Stortregens, golven van vijf tot acht meter hoog, en aanhoudende wind met een orkaankracht die zelfs een kitesurfer de lucht in jaagt. Eén keer in de 10.000 jaar komt een superstorm voor zoals je hem kan zien in de fictiereeks ‘Als de dijken breken’.De Nederlands-Vlaamse reeks is gebaseerd op het stijgende zeepeil en de steeds zwaardere stormen die klimaatverandering met zich meebrengen. Theoretisch is het mogelijk. “Sluizen, waterkeringspoorten en stukken duin kunnen het dan begeven”, vertelt Patrik Peeters van het Waterbouwkundig Laboratorium in Het Laatste Nieuws. “In het onwaarschijnlijke geval dat alle zwakke plekken aan onze kust tegelijkertijd falen, kan zowat de helft van West-Vlaanderen onder water lopen.”  “Ook in het Vlaams Parlement deden we de afgelopen jaren meermaals die denkoefening” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.superstorm

(meer…)

Van Volcem(Open Vld): Premie voor groepsrenovatie goede zaak

6 sep

renovatiewoningAls u tien buren vindt om samen energiebesparende renovaties uit te voeren, zoals het plaatsen van dakisolatie, kan je vanaf volgend jaar een extra premie van 400 euro krijgen per huis. Voor het plaatsen van muur- en vloerisolatie, hoogrendementsglas of een warmtepomp kan je vandaag bij de Vlaamse overheid en bij de netbeheerder energiepremies aanvragen. Daar komt vanaf 1 januari 2017 een premie bij ter waarde van 400 euro per gezin, voor energiebesparende wijkrenovatie.

Van Volcem (Open Vld) reageert positief op de zogenaamde burenpremie. “Het aantal vergunde renovatiewerken ligt momenteel op een te laag niveau. In 2003 ging het nog om bijna 20.000 vergunningen en van 2004 tot en met 2006 om meer dan 18.000 vergunningen per jaar. Maar de laatste vijf jaren daalde hun aantal tot ongeveer 16.000 per jaar.”

“De invoering van de burenpremie zal sensibilisering in de hand werken. Een extra premie voor een collectieve aanpak zal mensen ertoe aanzetten anderen in de buurt te motiveren om ook aan renovatie te doen. Bij een collectieve aanpak kunnen ook schaalvoordelen spelen.” Besluit Van Volcem (Open Vld) over de maatregel van minister Tommelein (Open Vld).

Van Volcem vraagt Homans om huurmarkt te versterken

7 jul

Snapshot - 8Minister Homans bereidt een conceptnota voor met de krachtlijnen van een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. “Het is goed dat de minister volop kiest voor een open debat hierover”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. “Het is cruciaal dat we het aanbod aan betaalbare huurwoningen op de private markt vergroten.” Open Vld kan zich vinden in heel wat voorstellen van de minister, maar vraagt inzake sociale huur en inzake discriminatie verder te gaan.

De voorbije dagen raakten enkele voorstellen bekend van Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans, voor een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. Ze maakt werk van een conceptnota hierover. Mercedes Van Volcem juicht toe dat de minister een open debat wil houden over de nieuwe huurregels. “Het gaat om een belangrijk thema. Heel wat gezinnen hebben het vandaag moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden, getuige daarvan de lange wachtlijst voor sociale huurwoningen,” zegt Van Volcem. Ze roept de minister daarom op om met open vizier naar het parlement te komen en een parlementair debat hierover alle kansen te geven. (meer…)

Renovatie in de centrumsteden

27 jun

Gemiddeld genomen waren tussen 2005 en 2015 zo’n 35% van de bouwvergunningen in de centrumsteden bestemd voor de renovatie van woningen.  Sedert 2000 fluctueert het aantal renovaties ten opzichte van nieuwbouw in centrumsteden tussen de 30 en 40%.  Er is geen duidelijke trend naar meer of minder. In 2015 waren 34% van de bouwvergunningen bestemd voor renovatie.  De berekingen zijn gebaseerd op cijfers van de FOD Economie, afdeling Statistiek.

Brugge is renovatiestad bij uitstek

BannerBruggeGevelIn absolute cijfers is Gent sinds 2000 de stad waar het meeste bouwvergunningen voor renovatie worden toegekend.  Toch  blinkt vooral Brugge uit als renovatiestad bij uitstek. De voorbije elf jaar (2005-2015) was maar liefst de helft (49,5%) van de bouwvergunningen voor renovatie bestemd.  In het kielzog volgen Mechelen (44,3%)  en Gent (42,2%). Leuven strand op de 4de plaats met (38,3%). Roeselare is absolute hekkensluiter met maar  een op vijf van de vergunningen (19,3%) die bestemd zijn voor renovatie. Oostende is voorlaatste. Drie op vier vergunningen waren bestemd voor nieuwbouw. (meer…)

Bouwvergunningen nieuwbouw per stad

25 jun

Dankzij de federale overheidsdienst statistiek beschikken we over accurate cijfers van het aantal bouwvergunningen uitgedeeld in de centrumsteden en in het Vlaams gewest. Dit geeft ons een zeer divers beeld. Het aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten normaliseerde in 2015. Het jaar ervoor werd sinds lange tijd een topjaar met meer dan 56 578 vergunningen. In 2015 werden er 50 576 nieuwbouw- en renovatievergunningen afgeleverd. Iets wat in de lijn ligt van de laatste jaren. Sedert 2011 ligt het aantal bouwvergunningen voor renovaties een stuk lager. Dit heeft veel te maken met de vereenvoudiging die werd doorgevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hierdoor is de bouwheer niet meer verplicht om voor elk type verbouwing een vergunning aan te vragen.

BouwvergunningenNieuwbouw (meer…)

Gemiddelde bewoonbare oppervlakte centrumsteden

24 jun

Onderzoeken we de oppervlakte die woningen innemen ten aanzien van de totale oppervlakte van de stad dan merken we de verdere verstedelijking op vlak van wonen. In 2000 besloeg de totale oppervlakte van woningen 15,4% van de gemiddelde centrumstad. Vijftien jaar later was deze 2,2 procent hoger, met name 17,6%

In de centrumsteden onderling zijn er natuurlijk verschillen, naargelang de ruimtelijke ordening.  Leuven (23,5%) is absolute koploper met bijna een op vier van de oppervlakte die bezet is met woningen. Nauw gevolgd door een steeds dichter bevolkt Roeselare (23,1%) en Aalst (20,2%). Steden waar Wonen wonderwel minder ruimte inneemt zijn Antwerpen (13,6%), Brugge (14,7%) en Oostende (15,3%). Niet toevallig steden met havens die toch ook heel wat van de ruimte opeisen. Opvallend is dat de steden waar wonen het meest ruimte innam in 2005 ook de steden zijn die het meeste ruimte inpalmen  de voorbije 10 jaar. Leuven, Roeselare en Aalst zijn de sterkste groeiers en palmden in 10 jaar respectievelijk 2,3%, 1,8% en 1,6% van de totale oppervlakte in voor extra woongelegenheid. BewoonbareOppCentrumsteden (meer…)

Betaalbaarheid wonen

23 jun

Als we het gemiddeld inkomen (2013) vergelijken met de prijs van de gewone woonhuizen (2014) kunnen we een factor voor de betaalbaarheid berekenen per stad. Hieruit blijkt dat Kortrijk de meest betaalbare stad is. Je kan er met 10,2 (gemiddelde) inkomens van 2013 een (gemiddelde) woning in 2014 aanschaffen. Aalst en Roeselare vullen de top 3 aan. Door de daling van de woningprijzen in enkele centrumsteden gaat de betaalbaarheid er op vooruit als je vergelijkt met bijvoorbeeld het aantal benodigde inkomens van 2011 voor de gemiddelde prijs van woningen in 2013.

Antwerpen en Leuven scoren veruit het slechtst. Hoewel Leuven het duurst is, heeft men ook hogere inkomens. Antwerpen scoort bij de laagste (gemiddelde) inkomens waardoor ook de betaalbaarheid van wonen er precair is. Antwerpen schuift, gezien de prijsdaling van de woonhuizen het afgelopen jaar, de eer als minst betaalbare stad opnieuw naar Leuven. Met gemiddeld 15,9 jaarinkomens kan de gemiddelde Leuvenaar een woning kopen in zijn stad.EvolutieWoningprijzeninkomenC13 (meer…)

Evolutie rentevoeten hypothecaire leningen

22 jun

Op basis van cijfers van de Nationale Bank van België  met name de Debetrentetarieven van de kredietinstellingen (initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar) berekenden we de gemiddelde jaarlijkse interestvoeten voor leningen van meer dan 10 jaar.  Hoe lager de rentevoet, hoe groter de leningscapaciteit. Deze heeft dus een aanzienlijke invloed op het te ontlenen bedrag voor een hypothecaire lening. Internationale studies tonen ook het verband met hogere huizenprijzen. In dat opzicht is het interessant om de evolutie van rentevoeten in deze studie aan te brengen.

RenteHypothecaireLening (meer…)

Inkomens centrumsteden

21 jun

Inkomen2013PerStadOp de website van de FOD statistiek zijn de fiscale inkomens beschikbaar per gemeente.  Het laatste beschikbare jaar is  2013.  De gegevens omvatten het totale netto belastbaar inkomen dat bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.

In Antwerpen wordt het minst verdiend. Ondanks het lagere inkomen slaagt Antwerpen er niet om sneller te stijgen dan de andere steden. Wel integendeel. Het noteert de traagste groei in de voorbije 9 jaar. Het inkomen steeg van 2005 naar 2013 met 15,4%. In 2013 was het gemiddeld inkomen er 15 050 euro per inwoner.  Het gemiddeld inkomen van Genk steeg een pak meer tot 15 227. Dat is zo’n 26,2% sedert 2005.  Waar men in 2005 nog heel ver achterop hinkte, vindt men nu opnieuw aansluiting bij de staart van het peleton.

Brugge heeft duidelijk de grootste stap voorwaarts gezet inzake inkomens. In de acht jaar tijd groeide het inkomen met 30,1%, het meeste van alle centrumsteden. Iets wat zich ook vertaalde in een snellere stijging van de woningprijzen tussen 2005 en 2013.

(meer…)