Archief | Beleid RSS feed for this section

V-Markt volgeboekt en klaar tegen augustus 2012

9 dec

Het winkelcentrum V-Markt in Sint-Pieters Brugge is tegen augustus 2012 klaar. De eerste steen werd gisteren symbolisch gelegd. Twaalf winkels zullen er de deuren openen, waaronder Hubo, Lidl en Zeeman. Er worden zo’n honderd mensen tewerkgesteld. “Het moet een aanvulling vormen op het aanbod in de binnenstad”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Debat Vlaams Parlement over stadion Brugge

24 okt

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) interpelleert de minister van Ruimtelijke Ordening, Philip Muyters (N-VA) over het stadiondossier te Brugge. Van Volcem hekelt ook de schorsing voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen De Spie en de Blankenbergse Steenweg in Brugge.

httpv://www.youtube.com/watch?v=evoYvjaln8M&feature=feedu

(meer…)

Van Volcem (Open Vld) & Sabbe (LDD): Het sneller verlenen van vergunningen moet een absolute topprioriteit zijn van de Vlaamse Regering

18 mei

Het vergunningenbeleid in Vlaanderen heeft te kampen met complexe en langdurige procedures waardoor soms jaren verloren gaan alvorens ondernemers eindelijk een (bouw)project kunnen realiseren. Vlaams volksvertegenwoordigers Ivan Sabbe (LDD) en Mercedes Van Volcem (Open Vld) namen in het Vlaams Parlement een studie van Unizo te baat om minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters nogmaals te wijzen op de traagheid van de procedures en de kafkaiaanse manier van werken van sommige administraties. Sabbe en Van Volcem stellen dat het sneller verlenen van vergunningen een absolute topprioriteit moet zijn van de Vlaamse Regering om op die manier de concurrentiekracht van de Vlaamse ondernemingen te versterken.

(meer…)

Kom naar Open Wervendag: van leegstand tot inbreidingsproject

3 mei

Op zondag 15 mei organiseert Confederatie Bouw de Open Wervendag. “Open Wervendag wil dit jaar, meer dan ooit, kunnen aantonen dat de bouwsector mee is met de tijdsgeest en de best mogelijke ‘groene’ technieken inzet om duurzame en energiezuinige projecten te realiseren.” vertelt schepen van stadsvernieuwing Mercedes Van Volcem (Open Vld).

(meer…)

Bevolkingsprognose Brugge geeft opmerkelijke resultaten

15 mrt

Hoe zal de bevolking van Brugge samengesteld zijn in 2030? De studiedienst van de Vlaamse regering publiceerde onlangs de projecties en cijfers van de Vlaamse Gemeenten. Schepen van Wonen Mercedes Van Volcem(Open Vld) berekende en interpreteerde enkele markante Brugse cijfers. Opmerkelijk is onder andere de snelle vergrijzing en verzilvering van de Brugse bevolking en het lage geboortecijfer.

Om te duiden vergelijkt Van Volcem de cijfers met andere steden als Antwerpen, Kortrijk en Gent en duidt ze op enkele uitdagingen voor het beleid.

(meer…)

Waardevol groen en open ruimte in Brugge worden maximaal behouden

23 feb

Het Brugs stadsbestuur doet gerichte inspanningen om de open ruimte en groene gebieden te behouden, zo blijkt uit de Brugse gemeenteraad.

Schepen Mercedes Van Volcem verduidelijkt: “Ik voer een tweesporenbeleid.Enerzijds een  actief beleid om het aanbod aan (betaalbare) woongelegenheden in Brugge te verruimen via inbreidingsprojecten (Gouden Boom, Structo, Blauwe reiger, Die Keure, Mouterij Huys, site De Lijn Assebroek, site Van Hollebeke, Peterseliestraat, Tier…) en via woonuitbreidingsgebieden (9) in de toekomst die we gefaseerd zullen aansnijden,  anderzijds wordt er evenzeer een stringent beleid gevoerd om waardevolle grotere open ruimte gebieden maximaal te behouden en deze te vrijwaren voor de toekomst.”

(meer…)

Nieuw reglement voor nachtwinkels in Brugge

2 feb

Het Brugse stadsbestuur werkt aan een nieuw reglement dat de wildgroei aan nachtwinkels in de stad moet inperken. ‘Maximaal één zo’n winkel per straat of één binnen een straal van driehonderd meter moet volstaan’, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
Liefst 31 nachtwinkels telt Brugge al, dat zijn er zes meer dan goed twee jaar geleden. Toen er onlangs wéér twee aanvragen voor nieuwe nachtwinkels binnenkwamen bij de Brugse dienst, is bij de stad de discussie opgestart om maatregelen te nemen die de wildgroei aan nachtwinkels tegengaan.
(meer…)

Milieu- en bouwvergunning tot één vergunning integreren

25 jan

Minister Van den Bossche kwam met het voorstel om de vergunningen voor het plaatsen van windmolens te vereenvoudigen tot 1 vergunning. “Ook de milieuvergunning en de bouwvergunning voor zelfstandigen en KMO’s moeten in één pakket samengebracht worden. Dit vermindert de administratieve last.” reageert Vlaams Parlemenstlid Van Volcem(Open Vld).

Zelfstandigen en Kmo’s moeten bij het opstarten van nieuwe activiteiten heel wat attesten aanvragen. Daarbij behoort onder andere de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. “Beiden zouden samengenomen moeten worden tot een vergunning. Dit bespaart veel rompslomp en brengt meer duidelijkheid voor de vergunningsverstrekker. De aanvrager moet dan bovendien niet twee maal de termijnen voor de behandeling afwachten. In Vlaanderen kan je deze aanvragen aan 1 loket. Toch moet men verder durven gaan. Net zoals in Wallonië moet Vlaanderen de ‘Permis Unique’ invoeren.” stelt Van Volcem.

De stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning zijn twee vergunningenstelsels die naast elkaar bestaan. Vooraleer een zelfstandige met de effectieve bouw of uitbating mag starten dient hij beide vergunningen op zak te hebben.  Vóór het verlenen van een milieuvergunning wordt je aanvraag getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften. Beide vergunningsbeslissingen zijn dus aan elkaar gekoppeld. De koppeling tussen bouw- en milieuvergunning is vastgelegd in het decreet voor ruimtelijke ordening én in het milieuvergunningendecreet. Heb je voor je project zowel een bouw- als een milieuvergunning nodig, moet je weten dat de ene vergunning geschorst blijft zo lang de andere niet is verleend.  Wordt de ene vergunning geweigerd, dan vervalt de andere van rechtswege.

“Men kan de vergunningen wel aanvragen aan 1 loket Vandaar dat de vergunningen volledig met elkaar geïntegreerd moeten worden. Ze moeten samen aangevraagd worden en hetzelfde vergunningstraject doorlopen.” Besluit Van Volcem.

Kroonjuweel ‘Hotel Casselbergh’ opgewaardeerd na 30 jaar leegstand

8 jan

Met het Grand Hotel Casselbergh opende een nieuw hotel in Brugge. Schepen van stadsvernieuwing, Mercedes Van Volcem blikt tevreden terug op de realisatie.

(meer…)

Stadsinbreidingsproject op voormalige site Die Keure goedgekeurd

10 dec

“Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) leverde een stedenbouwkundige vergunning af voor een aanpassing van het stadsinbreidingsproject op de voormalige site Die Keure. Langs de Oude Gentweg en de Gentpoortvest komen woningen en appartementen. De industriezaal wordt verbouwd tot een ondernemerscentrum.  Ruimte en Erfgoed gaf een gunstig advies over de aangepaste plannen.” verduidelijkt Schepen Mercedes Van Volcem(Open Vld).

(meer…)