Archief | Extra RSS feed for this section

Zevende dag: wat nu met uw hypothecaire rente?

26 jan

Op volgende link kan u het fragment van het debat over de hypothecaire rente (‘Woonbonus’) in de Zevende Dag terugvinden van januari 2012.

http://www.deredactie.be/permalink/1.1201954

Mercedes Van Volcem over Sociale Woningen

16 nov

httpv://www.youtube.com/watch?v=zkQZtM6b2Q8

Over sociale woningen in de Zevende Dag

14 nov

Download hier de Conceptnota Sociale Huisvesting

Debat sociale woningen Zevende dag

Voorstellen voor andere aanpak sociale huisvesting

1 okt

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) formuleert in haar ‘groenboek’ sociale huisvesting alternatieve voorstellen om de problemen in de Vlaamse sociale huisvesting op te lossen. Om meer te doen met dezelfde middelen wil Van Volcem het principe van tijdelijkheid invoeren voor mensen die vanaf nu een sociale woning betrekken. “Mensen die zich verbeteren moeten gestimuleerd worden om naar alternatieven te zoeken buiten de sociale woningmarkt. Dit moet gelden voor de nieuwe contracten. Vandaag verhuist amper vier procent naar een alternatief. Sociale woningen dienen voor de allerzwaksten. ” Hier vindt u de voorstellen op een rijtje

(meer…)

Nood aan ondersteuning extra-familiale mantelzorg voor ouderen

29 sep

Omwille van de verwachte sterke stijging van het aantal zorgbehoevende ouderen in ons land – er wordt een verdubbeling voorspeld tot 1,2 miljoen in 2060 – zal het zorgaanbod via familiale mantelzorg en professionele zorg in de toekomst niet volstaan. De erkenning en steun van mantelzorgers dient daarom te worden uitgebreid tot personen buiten de familie, zoals vrienden of buren. Dat stelt de Leuvense sociologe Amandine Masuy in haar doctoraat.

(meer…)

Samenwerkingsproject tussen wonen en welzijn op til

4 mei

De stad Brugge is geselecteerd voor en samenwerkingsproject Wonen-Welzijn ondersteund door de Vlaamse Regering. “Dit is zeer positief nieuws voor het Brugse Woon- en Welzijnsbeleid. Heel wat Brugse instellingen participeren mee in het project dat de bedoeling heeft om wonen en welzijn beter op elkaar af te stemmen.” verduidelijkt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

(meer…)

Van Volcem(Open Vld): Had minister Van den Bossche voorkennis over arrest Grond-en Pandendecreet?

14 apr

Minister Van den Bossche heeft op 3 februari 2011 in het Vlaams Parlement gezegd dat het Grondwettelijk Hof aan Europa heeft gevraagd of het Grond- en Pandendecreet niet strijdig is met de Dienstenrichtlijn. Het arrest van het Grondwettelijk Hof waarin deze vraag wordt aangekondigd, dateert echter van 6 april. ‘Ik vind het zeer vreemd dat de minister de inhoud van dat arrest bijna twee maanden eerder heeft bekendgemaakt’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. ‘Moet de minister de scheiding der machten niet respecteren?’

(meer…)