Archief | Opinie RSS feed for this section

Zevende dag: wat nu met uw hypothecaire rente?

26 jan

Op volgende link kan u het fragment van het debat over de hypothecaire rente (‘Woonbonus’) in de Zevende Dag terugvinden van januari 2012.

http://www.deredactie.be/permalink/1.1201954

Schaf inderdaad de sociale koopwoningen af en verkoop de te renoveren sociale woningen

5 jan

“Mieke Vogels(Groen!) heeft gelijk als ook zij pleit voor de afschaffing van het principe van sociale koopwoningen. Het systeem is te duur en helemaal niet toereikend en efficiënt. Beter zou zijn om oude sociale, te renoveren woningen te verkopen aan jonge gezinnen. Om de wachtlijsten op te lossen en de allerzwaksten te helpen moet de minister een tijdelijke huurpremie invoeren. De overheid moet voor iedereen in dezelfde omstandigheden hetzelfde doen”. aldus Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Mercedes Van Volcem over Sociale Woningen

16 nov

Groenboek sociale huisvesting: hoe meer mensen helpen met dezelfde middelen?

29 sep

Er zijn 140000 sociale woningen in Vlaanderen. Jaarlijks zijn er 9500 toewijzingen.  Dit is amper 7 procent. De helft van de toewijzingen gaat maar naar nieuwe huurders, dus is maar een rotatie van drie tot vier procent van het hele patrimonium. Rekening houdend met de enorme renovaties die moeten gebeuren en het feit dat er maar 2000 woningen per jaar worden gebouwd is het hele beleid ontoereikend. De wachtlijsten verminderen niet, reden om een ‘groenboek’ met alternatieve voorstellen op te maken en bij te sturen.

Hoe kan je meer mensen helpen met dezelfde middelen?

Onderstaand kan u het groenboek downloaden.

Groenboek wonen 2011

Sociale woningen voor rijken?

28 sep

Wie hoort thuis in de sociale huisvesting? Alleen de grootste stakkerds of iedereen die het moeilijk heeft op de gewone woningmarkt? Terwijl de Vlaamse regering er alles aan doet om zo veel mogelijk sociale woningen te bouwen, pleiten uitgerekend de liberalen ervoor om de rijkste huurders wandelen te sturen.  62.000 Vlamingen wachten op een sociale woning.  Maar horen zij daar wel allemaal thuis? Mercedes Van Volcem (Open VLD): ‘Als we de 10 procent hoogste inkomens laten vertrekken, komen er in één klap 14.000 sociale woningen vrij.’

(meer…)

Woonruimte voor ouderen

17 jan


Minister Vandeurzen (Cd&V) stelde zijn ouderenbeleidsplan voor in het Vlaams Parlement. “Een gemiste kans om specifieke woonruimte te creëren voor ouderen. De minister is helemaal niet vooruitstrevend.” reageert Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“De plannen van de Vlaamse regering zijn onvoldoende om aan de noden van de babyboomers te voldoen. De intenties zijn goed, maar de acties blijven uit. Verder dan een inventaris opmaken komt men niet. Vandeurzen rekent op z’n collega’s voor het beleid. Maar zowel het beleidsplan Ruimtelijke Ordening als het beleidsplan Wonen hebben geen doortastend beleid ten aanzien van ouderen. ” stelt Van Volcem.

“Het belang van een vooruitstrevend woonbeleid gericht op de nieuwe generatie babyboomers wordt gigantisch onderschat door deze Vlaamse Regering. We mogen niet achter de feiten aanhollen. Vlaanderen moet ambitie koesteren om op vlak van woon -en zorgbeleid voor ouderen een topregio te worden.” vervolgt Van Volcem.

Knelpunt: gebrek aan ruimte

“Door vaste kosten en strikte reglementering moet een rusthuis minstens uit 80 wooneenheden bestaan om rendabel te zijn. Deze schaalvergroting vereist ruimte en grote oppervlaktes (5000 tot 10000 m2). In de stad zijn deze ruimtes eerder schaars (woonbestemming). Het is dan ook verre van evident voor gemeenten om flexibel en dynamisch in te spelen op de woonnoden van de ouderen. Een gewestelijk RUP zou woonzorgzones kunnen aanduiden. Minister Vandeurzen (Cd&v) moet hiervoor samenzitten met z’n collega Muyters (N-VA).”
 
“Gezien de reële noodzaak aan ouderenverzorgcentra is het aangewezen om bij de woonuitbreidingsgebieden ook de kaart te trekken van huisvesting voor ouderen. Gemeenten in het buitengebied worden meestal gekenmerkt door een verouderende bevolking en kampen met een gebrek aan de juiste voorzieningen. Het is belangrijk om dit probleem te erkennen en rekening te houden met de demografie per gemeente. Gemeenten moeten het concept ‘woonzorgzone’ als toetssteen gebruiken bij buurt –en dorpsontwikkelingen…”

“Aan de hand van een flexibele ruimtelijke ordening en soepele reglementering moeten private investeerders mogelijkheden krijgen om de zorgbehoefte beter af te stemmen op de oudere (consument). Voor zorgbehoevende ouderen is nabijheid nog steeds het belangrijkste criterium. De blauwe zones, bedoelt voor gemeenschapsvoorzieningen, moeten door zorginstellingen van alle rechtsvormen kunnen worden bebouwd. Ook private investeerders moeten zorgvoorzieningen kunnen bouwen voor ouderen.”
 
Dualisering

“Wie oud is en arm heeft weinig perspectief. Geen eigen huis meer (geen lening) en geen perspectief op werk. Daarom zouden de steden en gemeenten in hun lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan vooral rekening moeten houden met senioren met een laag maandelijks inkomen. Een belangrijk vraag is of er ook sociale mix moet komen in rusthuizen en wie dit alles gaat betalen.”

Kwart sociale huurders heeft belastbaar inkomen boven 20 000 euro

14 dec

Eén op de vier van de sociale huurders heeft een netto belastbaar inkomen dat hoger ligt dan 20 000 euro. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld). Van Volcem pleit voor een bijsturing van het sociaal woonbeleid. Eén op de zes (16,95%) van de sociale huurders heeft zelfs een netto belastbaar inkomen dat hoger ligt dan 23 558 euro, de hoogste inkomenscategorie bij de cijfers. “Een sterkere opvolging van mensen die een sociale huurwoning betrekken moet de wachtlijsten inkorten. Zo kunnen we de mensen helpen die een sociale woning het meest nodig hebben. Er staan immers 75 000 mensen op de wachtlijst.”

(meer…)

Kwaliteitsnormen bij sociale huisvesting te verschillend

11 dec

“Er zijn aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van sociale huurwoningen. Bij sociale verhuurkantoren zijn andere normen van toepassing. Alle sociale huurwoningen zouden op lange termijn een conformiteitsattest of een gelijkaardig E-peil moeten hebben. Er moet ook een gemeenschappelijk kader komen voor kwaliteitscontrole.” stelt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

(meer…)

Te weinig sociale woningen voor te lange wachtlijsten door huisvestingsval

6 okt

Minister Van den Bossche wil tegen 2020 zo’n 43 000 sociale huurwoningen realiseren en 21 000 sociale koopwoningen. Nochtans toont het antwoord van Freya Van den Bossche op de parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) aan dat gemiddeld 1900 sociale woningen worden gebouwd.  In 2009 en 2010 samen (!) zijn er nog maar iets meer dan 3500 sociale huurwoningen gegund. De Vlaamse regering moet er 6600 realiseren per jaar om haar beoogde doel te bereiken.

Van Volcem hekelt ‘actieplan’ minister Van den Bossche

30 nov

Van Volcem Mercedes (Open Vld) noemt het “actieplan” van minister Vandenbossche  een  “ballonplan”.  Een te kleine pleister voor een veel te grote wonde.
De drie acties, met name tempo sociale woningen opbouwen, verdubbeling budget voor huursubsidies en sociale verhuurkantoren inrichten  neutraliseren niet het gebrek aan sociale en betaalbare huurwoningen. In het regeerakkoord staat niet 64000 woningen, doch wel 43000 woningen tegen 2020 (nog tien jaar). Dit betekent 4300 sociale woningen per jaar.  Zal de minister 21000 sociale huur woningen meer bouwen?  En met welk budget?