Open VLD : Drie maand huurwaarborg moet zwakke huurmarkt versterken, zeggen Mercedes Van Volcem en Gwenny Devroe

30 mei

Vlaams parlementsleden Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Gwenny De Vroe (Open Vld) bepleiten de uitbreiding van de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden. “We moeten de zwakke huurmarkt ondersteunen.  De verhuurders worden vaak geconfronteerd met wanbetalers waardoor ze afhaken.  Bij huurachterstand krijg je pas je vonnis en uitdrijving na drie maand wanbetaling. Bovendien moet er ook nog betekend worden aan het OCMW.  De rekening loopt vaak op tot 6 maand huurderving. De helft van de private huurders hebben theoretisch recht op een sociale woning maar slechts 23 procent schrijft zich in.

De helft van de verhuurders zijn sociale verhuurder zonder subsidie. De huurprijs is begrensd doordat er een zwakke huurmarkt is, zegt Van Volcem.  Door verhuurders meer zekerheden te geven, motiveer je hen om degelijke panden op de huurmarkt te brengen, zegt Devroe.  Tegelijk pleitten ze voor een huurwaarborglening, zodat de financieel zwakkere huurders toch uit de slag kunnen als ze 3 maand huur moeten betalen. In 2007 ging de huurwaarborg van 3 naar 2 maanden huur. Voor een aantal verhuurders was dat het zoveelste slag in het gezicht. (meer…)

Sloop beurshal van start op 1 juni 2017

23 mei

Op de locatie van de huidige beurshal komt een stadsvernieuwingsproject. Het is de bedoeling om op die locatie een nieuw en eigentijds beurs- en congresgebouw te realiseren omringd door een aantrekkelijke omgevingsaanleg. Het doel is om met deze nieuwe infrastructuur een antwoord te bieden op de vele vragen vanuit de beurssector enerzijds en de meeting- en congressector anderzijds.

 

Momenteel loopt een zogenaamde internationale “design & build”-procedure om het nieuwe ontwerp van de beurshal te kennen. De teams moesten aan heel wat richtlijnen, regelgeving en kwaliteitseisen voldoen. De ingediende offertes worden grondig onderzocht. Het is de doelstelling om dit jaar nog een definitief ontwerp te kiezen.
De huidige beurshal wordt vanaf 1 juni gesloopt en er zal een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Aannemer De Meulenare en zonen nv uit Oudenburg voert de werken uit. Na de sloop wordt de site geasfalteerd. Deze vrijgekomen oppervlakte zal tijdelijk gebruikt worden voor de zaterdagmarkt en eventueel enkele andere evenementen die door de werken op ’t Zand een tijdelijk nieuwe plek vereisen. De geasfalteerde oppervlakte wordt niet als parking ingezet. (meer…)

Van Volcem publiceert uitgebreide studie 13 centrumsteden

22 mei

Onze steden evolueren constant. Vlaams parlementslid en voorzitter van de Commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Integratie Mercedes Van Volcem onderzoekt elk jaar de trends in deze steden.

Van Volcem analyseerde:

 • De bevolkingsaangroei per centrumstad
 • De samenstelling van de bevolking per centrumstad
 • Projecties van het aantal alleenwonenden per centrumstad
 • De mediaanleeftijd per centrumstad
 • Het budget van het stedenfonds
 • De subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten 2005-2012
 • De prijzen van huizen, appartementen en villa’s in de centrumsteden tot en met 2016
 • Het aantal woongelegenheden en het aantal transacties per centrumstad
 • Aantal bijkomende woongelegenheden tijdens periode 2005-2015
 • Fiscale inkomens per centrumstad tot en met 2014
 • Betaalbaarheid per centrumstad: vergelijking inkomens vs woningprijzen
 • De rentevoeten van de hypothecaire leningen tot 2017
 • Oppervlakte met woonfunctie per centrumstad
 • De gemiddelde bewoonbare oppervlakte van nieuwbouwrealisaties per centrumstad
 • Aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatie per centrumstad
 • Aantal renovatieprojecten vs nieuwbouw
 • Het aantal sociale woningen vs het aantal huishoudens per centrumstad
 • Leegstand bij woningen en gebouwen tot 2014
 • een inventaris van hoe gemakkelijk je woningen kan opsplitsen per centrumstad (april 2016)

Een uitgebreide analyse lees je in de studie.  In onderstaande samenvatting gaan we in op bevolking, woningprijzen, inkomens en betaalbaarheid.


Lees hier de volledige studie.
(meer…)

Evaluatie parkeerplan toont algemene ontevredenheid Bruggeling en minder omzet voor zelfstandigen

19 mei

 

Van Volcem polste naar de mening van de Bruggeling en de mensen die vaak in Brugge vertoeven betreffende het nieuw ingevoerde parkeerplan. Maar liefst meer dan 800 mensen vulden de evaluatie in.  Hieruit blijkt een erg grote ontevredenheid. “60 procent van de Bruggelingen ervaart dat parkeren duurder is geworden voor hun gasten of bezoekers. Slechts 17 procent ervaart minder parkeerproblemen. 40% ervaart meer parkeerproblemen. Meer dan 70% van de mensen die Brugge bezoeken zegt dat ze Brugge minder bezoeken en dus ook minder aankopen doen in Brugge.  Zelfstandigen die de enquête invulden ervaren die malaise. Twee derde van de zelfstandigen ziet een daling van het aantal klanten én ziet daardoor hun winstgevendheid dalen.  Meer dan een derde  van de ondernemers zegt zelfs dat ze hun personeelsbestand zullen moeten laten dalen. Dat is hallucinant. Dit parkeerplan is slecht voor de werkgelegenheid, zelfstandigen en heel wat inwoners. Als je bestuurt mag je mensen niet opzetten tegen elkaar. Iedereen heeft baat bij een leefbaar Brugge waar de economie kan floreren en het fijn is om te wonen.” aldus Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Mensen kunnen hun mening over het plan kwijt op www.stophetparkeerplan.be.

Open Vld Brugge kreeg al 850 reacties binnen. De eerste resultaten zijn nu bekend. Van de antwoorden reageerde 38% als inwoner van Brugge, 15% als zelfstandige, 28% als regelmatige bezoeker en 13% als werknemer. Ook ambtenaren bij de stad en werkgevers reageerden (minder dan 10%).

(meer…)

Van Volcem (Open Vld): “Ook Brugge klaar voor een regenboogpad”

18 mei

Liberaal fractieleider Mercedes Van Volcem pleit ervoor in Brugge een regenboogpad aan te brengen.

“We hebben oorlogsmonumenten, maar geen monument voor de LGBT gemeenschap. Onze stad lijkt me klaar voor een materiële herinnering door en voor de strijd tegen de discriminatie van de LGTB gemeenschap.”

‘Amsterdam heeft reeds 30 jaar een fysiek monument opgericht. Ook steden als Berlijn, New York en Barcelona herdenken de holebi-strijd’, stelt Van Volcem. ‘Het is ook tijd om de Bruggeling te herinneren aan het moeilijke pad dat afgelegd is naar gelijke rechten van de LGBT gemeenschap.’

‘Vanaf de 14de eeuw vonden in West – Europa terechtstellingen plaats wegens homoseksualiteit. Vanaf dan kwamen steeds meer jonge mensen op de brandstapel terecht. Voornamelijk Brugge, een bruisende middeleeuwste stad, kende veel vervolgingen tot aan de 17de eeuw.’, duidt Van Volcem.

‘Brugge, maar ook Gent, waren harde steden voor mensen die afweken van de ‘heteroseksuele norm’. Dat was voornamelijk te wijten aan de grote en de populariteit van deze historische steden. Alles was er veel intensiever dan in de rest van het land’, weet Van Volcem. ‘Na de middeleeuwen kwam de gruwel terug tijdens het nazibewind. De Duitsers deporteerden toen systematisch homoseksuelen uit grote Vlaamse steden.’

‘Brugge is nu een verdraagzame en tolerante stad met een goed imago. De tijden zijn veranderd. In onze parlementen hebben we sterk werk gemaakt van vooruitstrevende wetten die discriminatie tegengaan.’, zegt Van Volcem. Toch lijkt het voor haar goed op tijd en stond deze historische strijd te herdenken. En toekomstige generaties bewust te maken.

“We hebben het voorrecht om in een open en tolerante samenleving te zijn geboren. Waar ook minderheden rechten hebben en mensen kunnen zijn wie ze zijn, zonder angst om vervolgd te worden. Het lijkt me goed hierbij stil te staan en de toekomstige generaties hierover in te lichten.”

Bovendien is een regenboogpad ook gewoon prachtig om te zien. Passend voor onze prachtige stad, besluit de politica.

 

Hoorzitting over stemrecht vanaf 16 jaar

16 mei

De Commissie voor Bestuurszaken van het Vlaams Parlement organiseert op woensdag 17 mei 2017 een hoorzitting over stemrecht vanaf 16 jaar bij gemeenteraadsverkiezingen. Directe aanleiding hiertoe vormde een oproep van de Vlaamse Jeugdraad.

Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad pleitte recent voor de invoering van stemrecht vanaf 16 jaar bij gemeenteraadsverkiezingen. Dit leidde tot een debat in de politieke wereld.

De Commissie voor Bestuurszaken van het Vlaams Parlement wil zich verder informeren over de standpunten van de Vlaamse Jeugdraad en van de jongerenafdelingen van de politieke partijen.

 Daartoe organiseert de commissie op woensdag 17 mei een hoorzitting met vertegenwoordigers van deze organisaties.

Hoorzitting

De commissie Bestuurszaken heeft voor deze hoorzitting die zal gaan over stemrecht vanaf 16 jaar bij gemeenteraadsverkiezingen, volgende personen uitgenodigd:

– Dries De Smet, coördinator, en Nicolay Van Reckem, lid van de Vlaamse Jeugdraad
– Tomas Roggeman, voorzitter Jong N-VA
– Sammy Mahdi, voorzitter Jong CD&V
– Maurits Vande Reyde, voorzitter Jong Vld
– Aaron Ooms, voorzitter Jongsocialisten
– Stefanie De Bock, co-voorzitster Jong Groen
– Bob De Brabandere, bestuurslid VBJ

Praktisch

De commissievergadering vindt plaats op woensdag 17 mei vanaf 10u in de Antoon Van Dyckzaal van het Vlaams Parlement en wordt live gestreamd via https://goo.gl/3mi5eB.

Mercedes Van Volcem

Commissievoorzitter

Voorzitter Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

 

Drie scenario’s, één zekerheid: Simpel wordt het niet  

16 mei

Brond: Het Laatste Nieuws*, Di. 16 Mei 2017, Pagina 2

Er circuleren drie pistes om de registratierechten te moderniseren, en daarbij komt zelfs de woonbonus opnieuw in beeld. Wat vaststaat, is dat het kadastraal inkomen (KI) zijn impact op de koopbelasting zal verliezen.

Duur en niet altijd rechtvaardig: dat zijn de voornaamste kenmerken vande belasting op het kopen van een woning in Vlaanderen. Want of je nu 10% of 5% registratierechten betaalt, hangt af van het kadastraal inkomen van de woning en dat KI heeft in de loop der jaren de band met de realiteit wat verloren. Zo is het perfect mogelijk dat een villa in landelijk gebied een lager KI heeft dan een appartementje in de stad. Omdat een hervorming van het KI echter federale materie is, kondigde de regering-Bourgeois bij haar aantreden een hervorming van de koopbelasting aan. “We maken werk van een budgetneutrale vereenvoudiging van de registratierechten en herwerken de bestaande gunstmaatregelen naar een globaal lager tarief”, klonk het in het regeerakkoord. Vrij vertaald: we schrappen het klein beschrijf en landen

op een uniform tarief van pakweg 7%. Maar omdat er in dit geval winnaars en verliezers zijn en N-VA, CD&V en Open Vld elk hun eigen accenten willen leggen, zal de hervorming niet zó simpel in elkaar zitten. Uit een rondvraag binnen de meerderheid blijken een drietal scenario’s te bestaan. Het resultaat wordt mogelijk zelfs een combinatie.

Getrapt systeem

Dat niet langer het KI maar wel de aankoopprijs van de woning de basis zal vormen voor de registratierechten, staat vast. Daarover is er binnen de regering geen discussie meer. De kans is groot dat er een getrapt systeem met schijven in de plaats komt, zoals bij de personenbelasting. Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcemsuggereerde vorige week om bijvoorbeeld 5% te heffen op de eerste 200.000 euro en 10% op alles daarboven. Op een huis van 300.000 euro zou je dan 20.000 euro taksen betalen (6,6%). Op één van 400.000, 30.000 euro (7,5%). Bij dit systeem bestaat echter het gevaar dat het gefoefel stimuleert, waarbij een deel van de aankoopprijs onder tafel wordt betaald. CD&V hamert ook sterk op fiscale rechtvaardigheid voor kleine woningen. “Dat kan bijvoorbeeld door een voetvrijstelling in te bouwen op pakweg de eerste 50.000 euro”, klinkt het. Ook Open Vld en N-VA benadrukken dat jonge mensen en alleenstaanden een eigen woning moeten kunnen kopen.

Hoe energiezuiniger, hoe lager

Bevoegd minister Bart Tommelein (Open Vld) is erg gewonnen om de registratierechten

te koppelen aan energie-efficiëntie. Zo ging de Vlaamse regering ook al te werk bij de hervorming van de schenkbelastingen. Wie binnen de 5 jaar na het ontvangen van een schenking grondige isolatiewerken uitvoert, krijgt een verlaagd tarief. Tommelein is ook erg gewonnen voor een uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6 procent, van renovatie naar hernieuwbouw. Maar Europa is daar niet happig op.

Kiezen: registratierechten óf woonbonus

Jong Vld haalde onlangs een oud voorstel vanzijn partij weer vanonder het stof: trek de woonbonus direct af van de registratierechten. De filosofie is simpel: waarom zadelt de overheid jonge mensen op met een gigantische fiscale drempel bij de aankoop als ze die gespreid over 20 of 25 jaar terugstort via de hypotheekaftrek? Een terechte verzuchting, volgens experts. Maar wel laat: de Vlaamse regering heeft de woonbonus immers al hervormd. Toch blijken N-VA en Open Vld niet ongevoelig voor het idee. Een piste zou kunnen zijn om kopers te laten kiezen: of lage registratierechten zonder woonbonus, of een hoge aankooptaks mét woonbonus. Bij CD&V wordt echter opgemerkt dat je de woonbonus geen twee keer in vijf jaar kan veranderen. Ook zijn er grote twijfels over de betaalbaarheid.

Minister Tommelein laat weten dat hij volop bezig is met berekeningen en dat de verlaging van de lasten voor de gezinswoning daarbij vooropstaat. “De hervorming zal pas in 2018 ingaan.”

Werk voor school is nooit gedaan: zelfs leraren hebben geen tijd meer voor gezin

12 mei

Onderzoek van de SERV toont aan dat bijna één op de vijf leraren het moeilijk heeft om een goede balans te vinden tussen de job en zijn gezin. Dat cijfer gaat elk jaar naar omhoog.

Het zijn vooral alle bijkomende opdrachten die de werkdruk bij leerkrachten verhogen, waardoor 19.2 procent signaleert problemen te hebben met de combinatie werk en gezin. Deze 19.2 procent ligt maar liefst 7 procent hoger dan het gemiddelde bij werknemers in Vlaanderen.

Leerkrachten hebben immers nooit gedaan, de job brengt een pak zorgen en verborgen werk met zich mee. Dat is iets wat veel mensen over het hoofd zien, wanneer ze denken aan het beroep van leerkracht.
We moeten beseffen dat leerkrachten die vijftig tot zestig uur per week werken voor geen uitzonderingen meer zijn. In het rapport van de SERV zien we dat de meeste leerkrachten verwijzen
naar steeds toenemende werkdruk. 37.2 procent van de leraren en het omkaderend personeel ervaart die als hoog. In 2004 was dit nog slechts 27.8 procent.

Open Vld’s Mercedes Van Volcem pictured during a plenary session of the Flemish Parliament in Brussels, Tuesday 21 February 2017. BELGA PHOTO KOEN BLANCKAERT

Kan Artificiële Intelligentie (AI) leerkrachten ontlasten?

Tien jaar geleden hadden we niet kunnen denken dat AI zaken voor ons zou opzoeken op het internet of zinnen voor ons zou vertalen. De technologie staat niet stil.

Nu we zien dat veel leerkrachten vooral onder druk komen te staan door bijkomende verbeterwerken, kunnen we misschien in die richting kijken om het beroep van leerkrachten te ontlasten?

Een Belgische top – onderzoeker in California is er alvast mee bezig. Peter Abbeel (KUL) heeft samen met enkele ex-studenten een start – up opgericht die AI ontwikkelt om leerkrachten te verlossen van het eindeloze verbeterwerk. De software van het bedrijfje, Gradescope, wordt in enkele honderden scholen gebruikt en verbeterde al meer dan 20 miljoen pagina’s aan taken. Het onderzoekcollectief naar deze verbetertechnologie wordt mee gefinancieerd door Elon Musk, bekend van Tesla.

Het lijkt goed om ook in Vlaanderen te kijken naar innovatieve manieren om onze leerkrachten te ondersteunen. Zo hebben leerkrachten meer tijd, voor datgene waar we ze echt voor nodig hebben, namelijk zich bezighouden met studenten. Als er mogelijkheden zijn om het repetitieve verbeterwerk te automatiseren, dan moet dat ook in Vlaanderen bekeken worden. Ik heb dan ook een schriftelijke vraag ingediend, bij bevoegd minister Crevits, dergelijke innovatieve systemen te willen bekijken voor de ontlasting van onze Vlaamse leerkrachten.

Van Volcem pleit voor 5% registratierechten onder de € 200.000

10 mei

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) wil nog voor de verkiezingen van 2019 een vereenvoudiging en verlaging van de registratierechten bij de aankoop van een woning doorvoeren. Momenteel liggen er verschillende voorstellen op tafel die zullen besproken worden met de coalitiepartijen.

“Het is positief dat de Vlaamse Regering hier werk van zal maken. Wat goed is en leidt tot welvaart, mogen we niet weggooien. Een hoge eigendomsgraad is een belangrijke dam tegen armoede”, reageert Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) op het nieuws.

“Door de verlaging van de registratierechten wordt meer koopkracht voor jonge en precaire gezinnen voorzien. Iedereen is het er over eens dat anno 2017 het enorm moeilijk is om zonder steun van thuis uit, een eigendom te verwerven”, stelt Van Volcem. “Als overheid moeten we waken dat iedereen de kans krijgt vooruit te gaan en aan eigendomsverwerving te doen”.

Voor Van Volcem hebben de hoge registratierechten niet enkel nadelen voor jonge mensen, maar brengen ze ook maatschappelijke nadelen met zich mee. Zo zorgen ze voor weinig verhuismobiliteit en dus voor grote files. Als we die verlagen, verhogen we de arbeidsmobiliteit, wat zorgt voor lagere werkloosheid. Dit moet de overheid ook in rekening brengen bij haar analyses.

Algemeen tarief van 5 procent

Concreet stelde Van Volcem reeds in 2014 een algemeen tarief van 5 procent registratierechten op de eerste schijf van 200.000 euro (gemiddelde prijs van een bescheiden woning) voor en 10 procent voor het bedrag boven de 200.000 euro.

“Ook andere modellen zijn mogelijk en moeten worden bekeken op hun haalbaarheid. Het is nu aan de Vlaamse regering.”

Nu moeten jongeren te hoge bedragen ophoesten om pas later een fiscaal cadeautje te krijgen in de vorm van de woonbonus.  Het ideale scenario voor Van Volcem is mensen laten kiezen tussen het betalen van registratierechten of het verkrijgen van de woonbonus, maar dat zou aldus haar berekeningen onbetaalbaar zijn.

Kadastraal Inkomen is geen goede maatstaf

Wie vandaag een bescheiden woning koopt, kan genieten van een ‘klein beschrijf’ van 5%. Of een woning bescheiden is, wordt bepaald door het kadastraal inkomen. “Maar dat KI is niet het juiste referentiepunt”, meent Van Volcem. “In steden kunnen kleinere woningen vaak een hoger KI hebben dan grote woningen op het platteland. Bij een nieuwbouw is het KI ook altijd hoger.”

Een algemene verlaging is dus meer op zijn plaats. Want wie voor (energiezuinige) nieuwbouw kiest, is momenteel altijd de dupe.

Starters en jonge mensen helpen is het doel

Van Volcem besluit uit te kijken naar de voorstellen van de Vlaamse Regering, Vlaanderen heeft de instrumenten in handen om voor veel jonge mensen het verschil te kunnen maken. Vijf procent rechten betalen op het gehele aankoopbedrag en het kadastraal inkomen helemaal loslaten, kan ook een optie zijn. Maar bovenal moet alles in het werk gesteld worden om starters aan betaalbare woningen te helpen.

 

Van Volcem tevreden met fiat van Nationale Bank om leningen tot 100% toe te laten voor starters

9 mei

De Nationale Bank wil Belgische banken verplichten meer kapitaal opzij te zetten als ze kredieten verstrekken voor meer dan tachtig procent van de waarde van een vastgoed. In navolging daarvan deed Mercedes Van Volcem (Open Vld) een oproep om voor starters een uitzondering te maken. “Een eigen huis is de beste dam tegen armoede. We moeten de hoge eigendomsgraad in België koesteren en stimuleren. Niet iedereen is in de mogelijkheid om veel eigen inbreng te doen. Dat mag geen grote rem zijn om een woning te kopen.” aldus Van Volcem in het Vlaams Parlement.

De Nationale Bank gaat mee in de redenering om kredietverzekering te voorzien voor mensen die 100% willen lenen, mits men voldoet aan bepaalde voorwaarden. “Betaalbaar wonen is zo weer een stapje dichter bij voor zij die geen duwtje krijgen van hun ouders.”

(meer…)