Brugge

Brugge doet mee aan het VK Tegelwippen: vier hectare ontharding in 2023

ontharden

BRUGGE – In Brugge zetten we fors in op het ontharden van het openbaar domein. We grijpen iedere kans aan om verharding om te zetten naar groen. In 2023 schakelen we een versnelling hoger en ontharden we meer dan 40.000 m²! Ook in het Brugse stadscentrum plannen we om 14 plaatsen groener te maken. Groen, bomen en natuur zijn onze natuurlijke airco’s en dé manier om het hitte-eiland effect in de stad tegen te gaan.

Groene plekken in de stad zijn belangrijk

Groene plekjes waar je kunt ontspannen en samenkomen zijn belangrijk in een stad. Groen nodigt uit om naar buiten te gaan, wat ervoor zorgt dat mensen meer gaan bewegen.

Daarnaast zorgt groen voor verkoeling. In steden is verkoeling heel belangrijk, aangezien de temperatuur hier een stuk hoger ligt dan in de niet-stedelijke gebieden. Groen gaat hier tegenin en dempt dit hitte-eiland effect. Op diverse plaatsen in het Brugse stadscentrum zorgen we daarom voor het opbreken van verharding en het toevoegen van groen. Brugge is een middeleeuwse stad, wat betekent dat er veel steen ligt. Hierdoor is er minder ruimte voor groen. Toch onderzoeken we volop waar nog onthard kan worden.

Meer bomen, planten en bloemen in een stad zorgen er ook voor dat de stad waterrobuuster is. Het regenwater kan beter in de bodem insijpelen, wat voor minder wateroverlast zorgt. Ook het grondwaterpeil wordt verder aangevuld.

VK TEGELWIPPEN: Brugge doet mee !

Vanaf 21 maart tot en met 31 oktober 2023 vindt het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen plaats. Steden en gemeenten nemen het in dit kampioenschap tegen elkaar op om het meest aantal tegels te wippen. Ook Stad Brugge neemt deel. In 2023 plannen we om in Brugge vier hectare aan verharding op te breken. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik ambitieus om verschillende verharde plaatsen in onze stad te veranderen naar groene, aangename plekjes voor de Bruggelingen.

Welke onthardingen realiseerden we deze legislatuur in de binnenstad?

 • ’t Zand (103 m²)
 • Woensdagmarkt (55 m²)
 • Sint-Jansplein – middenplein (35 m² + 4m² + 5 m²)
 • Riddersstraat (7  m²)
 • Professor Dr. J. Sebrechtsstraat (90 m²)
 • Mallebergplaats (5 m²)
 • Achiel van Ackerplaats (40 m²)
 • Walweinstraat (7 m²)
 • Biskajersplein (25 m²)
 • Stationsplein (kiss & ride) (125 m²)
 • Smedenstraat (15 m²)
 • Langestraat ter hoogte van Bepaumestraat (8 m²)
 • Bushalte Langestraat (10 m²)
 • Laad- en loszone Langestraat (Predikherenstraat) (10 m²)
 • Zilverpand (25 m²)
 • Kraanplein (30 m²)
 • Leeuwstraat (15 m²)
 • Houtkaai (15 m²)
 • Hoogstraat (8 m² + 2 m²)
 • Calvariebergstraat (461 m²)
 • Stijn Streuvelstraat/Peperstraat (15 m²)

Welke ontharding plannen we in 2023 in de binnenstad?

In 2023 zal meer dan 4000 m² aan verharding opgebroken word op 14 plaatsen.

Reeds uitgevoerd op 8 plaatsen in 2023:

 • Augustijnenrei (122 m²)
 • Sint-Maartensplein (40 m²)
 • Mariastraat (28,22 m²)
 • Sentillenhof (180 m²)
 • Sint-Salvator (130 m²)
 • Sint-Claradreef (16 m²)
 • Pandreitje/Diamantslijpersstraat (80 m²)
 • Oosterlingenplein (52,6 m²)

Gepland op 6 plaatsen in 2023:

 • Niklaas Desparsstraat (20 m²)
 • Zuidzandstraat (40 m²)
 • Langerei (tussen Carmersburg & Kadaster) (10 m²)
 • Scheepsdalelaan (350 m²)
 • Guide Gezelleplein (220 m²)
 • Christus-Koning: Filips de Goedelaan, Karel De Stoutelaan & Zeger Van Maelelaan (2.806 m²)

Help jij ook mee?

Niet alleen grote onthardingen tellen, elke m² helpt! Daarom roep ik de inwoners van Brugge op om mee te helpen met het ontharden in de eigen (voor)tuin. Deze legislatuur zijn al verschillende initiatieven opgezet waarbij Bruggelingen kunnen meehelpen aan het vergroenen van de stad. Via het project BreekUit geeft de stad via toelages steun aan inwoners die hun (voor)tuin vergroenen.

Andere stadsinitiatieven zoals het aanvragen van een boom in de voortuin of een gevelplant helpen ook mee aan het vergroenen van de omgeving.

Brugge

Olympiasite en site Blankenbergsesteenweg

De toekomstige ruimtelijke invulling van de Olympiasite en site langs de Blankenbergsesteenweg in Brugge leidde tot juridische procedures. De stad Brugge heeft recent de procedure opgestart om haar stedenbouwkundige verordening te herzien om het wijzigingsverzoek voor het stadion op de Olympiasite binnen de lopende procedure in te dienen. Goede hoop voor het stadiondossier dus.

Voor een nieuw voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergsesteenweg kijken de Vlaamse Regering en stad Brugge samen naar de mogelijkheden en randvoorwaarden. De minister liet niet verstaan wanneer we hieromtrent ontwikkelingen kunnen verwachten.

Lees hier mijn vragen en het antwoord van de minister over de toekomstige invulling van de Olympiasite en de site langs de Blankenbergsesteenweg.

Brugge

Renovatie uitwateringskokers Afleidingskanaal en Leopoldkanaal

De renovatiewerken van de uitwateringskokers in het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal zijn al sinds 2008 in uitvoering. Uitwateringskokers zijn ondergrondse betonnen buizen die worden gebruikt om water uit kanalen en rivieren af te voeren naar zee of andere waterwegen. Ze zorgen voor een gecontroleerde afvoer van water en voorkomen overstromingen. Vaak bevinden deze kokers zich onder de waterlijn en zijn ze niet zichtbaar voor het blote oog.

De renovatie vindt zowel boven als onder de waterlijn plaats. Hierdoor zal men geen hinder veroorzaken voor het scheepverkeer of wegverkeer, omdat de werken volledig ondergronds worden uitgevoerd. Op dit moment zijn de betonherstellingen voor 5% en de anticorrosiewerken voor 95% uitgevoerd.

Het is de verwachting dat de renovatiewerken volledig worden afgerond na 2030, rekening houdend met eenzelfde jaarlijks beschikbaar budget van 1,3 miljoen euro.

Lees hier mijn vragen en het antwoord van de minister:

Brugge

Tijdelijke Kruispoortbrug ook dit jaar nog in gebruik

De Vlaamse Waterweg heeft studiebureau SWECO aangesteld om een variantenstudie uit te voeren voor een nieuwe Kruispoortbrug in Brugge ter vervanging van de tijdelijke Kruispoortbrug. De studie, die €215.000 kost, zal eind 2023 afgerond zijn en zal ook de verkeersknoop R30 onderzoeken.

In het geïntegreerd investeringsprogramma 2023 is ook 160.000 euro voorzien voor het verderzetten van de huur van de tijdelijke Kruispoortbrug. De startnota met een weerhouden concept als basis voor verder ontwerpend onderzoek is voorzien tegen eind 2023. De werkzaamheden aan een nieuwe brug zullen dus dit jaar niet starten. Momenteel worden verschillende oplossingsrichtingen overwogen, zoals het ontwerp van een bijkomende fietsbrug of ondertunneling. Ook kijken we naar mogelijke alternatieve locaties van de brug.

De uitvoeringskost van de nieuwe brug is nog niet bekend. Er is momenteel ook geen definitieve planning voor de realisatie van de brug.

Lees hier mijn vragen en het antwoord van de minister:

Brugge

R30 Brugge stationsomgeving

Het definitieve geïntegreerd investeringsprogramma (GIP 2023) van de Vlaamse Regering voorziet respectievelijk 16 miljoen en 700.000 euro uit voor de uitvoering het project ‘R30 Brugge Mobiliteit Stationsomgeving’. Het project wordt niet in tweeën gesplitst maar zal in fases gebeuren. De aanbestedingsprocedure is momenteel lopend en de fasering van de werken zal worden bepaald door de inschrijvers in hun offertes.

Meer informatie over de gunning van de studie en de uitvoering van de werkzaamheden is nog niet beschikbaar.

Vind hier mijn vraag en het antwoord van de minister:

Brugge

Studie fietsbrug R30 ter hoogte van station

In het Geïntegreerd investeringsprogramma 2023 voorziet de Vlaamse Regering 300.000 euro budget voor een studie rond de uitvoering van een fietsbrug over de R30 ter hoogte van het station. De studie heeft betrekking op het project ‘Wegwerken van onveilige situaties op de R30 gecombineerd met de herinrichting van de stationsomgeving kant centrum Brugge’. De aanbestedingsprocedure voor de werken is momenteel lopend.

Meer informatie over de gunning van de studie en de uitvoering van de werkzaamheden is nog niet beschikbaar.

Vind hier mijn vragen en het antwoord van de minister over de studie fietsbrug R30 ter hoogte van station:

Brugge

Onderzoek en herstel middendijk Afleidingskanaal en Leopoldkanaal

De herstellingen van de middendijk tussen het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal verlopen gefaseerd. De werkzaamheden kunnen enkel plaatsvinden tussen september en januari omwille van milieuredenen. Broedperiodes, wild, vleermuizen en andere ecologische randvoorwaarden sluiten werken op andere momenten tijdens het jaar uit. De werkzaamheden verspreiden zich op die manier over meerdere jaren.  

Het budget dat in het GIP van 2022 voorzien was, is bestemd voor de uitvoering van de eerste herstellingsfase. In deze fase ligt de focus aan de zijde van het Leopoldkanaal van de Oostkerkebrug tot de Zelzatebrug. Alles samen ongeveer 2,5 kilometer.

Het budget voor 2023, zo’n 2,5 miljoen euro, met daarnaast een reservebudget van 2,5 miljoen euro is bestemd voor de uitvoering van de volgende herstellingsfase.

In een optimale fasering van de werken wordt volgende timing gehanteerd:

 • augustus 2023 tot en met januari 2024 :
  • Leopoldkanaal van Oostkerkebrug tot Zelzatebrug (ca 2,5 km);
  • Leopoldkanaal van Sifonbrug tot Oostkerkebrug (ca 1,15 km).
 • augustus 2024 tot en met januari 2025:
  • Leopoldkanaal van Zelzatebrug tot uitwateringskokers Heist (ca 4 km).
 • augustus 2025 tot en met januari 2026:
  • Afleidingskanaal van Oostkerkebrug tot Zelzatebrug (ca 2,5 km).
  • Afleidingskanaal van Sifonbrug tot Oostkerkebrug (ca 1,15 km).
 • augustus 2026 tot en met januari 2027:
  • Afleidingskanaal van Zelzatebrug tot uitwateringskokers Heist (ca 4km).

Naast de reeds gebudgetteerde bedragen voor 2022 en 2023 (telkens 2,5 miljoen euro) maakt men de komende jaren in 2024, 2025 en 2026 idealiter respectievelijk 2 miljoen, 3 miljoen en 3 miljoen euro vrij om de planning te kunnen aanhouden.

Lees hier mijn vragen en de antwoorden over het onderzoek en herstel van de middendijk van het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal:

Brugge

Studie doortocht Brugse Steenweg N374 te Koolkerke

Studie doortocht Brugse Steenweg N374

De studie doortocht Brugse Steenweg N374 omvat de opmaak van een start- en projectnota voor de doortocht N374 Brugse Steenweg te Koolkerke (Brugge) van kmpt. 2,25 tot 5,2, inclusief participatie en communicatie. De studie werd al gegund aan het studiebureau Evolta. Op 4 mei was er een startoverleg. De verdere planning en raming van het project zal bepaald worden naarmate de studie vordert. De doortocht heeft een verouderd profiel en smalle wegprofielen waarbij fietspaden en voetpaden niet conform. Regelmatig worden spiegels afgereden van de geparkeerde wagens. Dat moet veranderen.

Specifieke informatie over de timing van de uitvoering van de werken en wanneer men deze in het budget zullen inschrijven kon minister Peeters niet geven op mijn vraag.

Vind hier mijn vragen en het antwoord van de minister over de studie doortocht Brugse Steenweg:

Brugge

FEESTELIJKE OPENING PRINS LEOPOLDSTRAAT

BRUGGE – Op 4 mei is de vernieuwde Prins Leopoldstraat feestelijk geopend voor de buurt. De Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis was aan vernieuwing toe. Op 13 juni 2022 is de heraanleg van de straat door aannemer Casteleyn en zonen NV opgestart. In april 2023 zijn de werken afgerond en konden we de Prins Leopoldstraat als groene, waterrobuuste verkeersveilige fietsstraat openen.

Volledige heraanleg

De Prins Leopoldstraat is de verbindingsweg tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse Steenweg. Zowel de bovenbouw als de riolering waren aan vernieuwing toe. Op 13 juni 2022 zijn werkzaamheden om de volledige straat heraan te leggen aangevat. De straat is in asfalt gegoten en de parkeerplaatsen in kasseien aangelegd. Dit zorgt ervoor dat de straat optisch smaller oogt en geeft deze een mooie uitstraling. Ook de voetpaden vernieuwden we in grijze betonstraatstenen.

Door de wisselende rooilijnbreedte is geopteerd om aan de zijde van de opvang Rinkelbel het breedste voetpad te plaatsen. Op die manier is er voldoende ruimte voor een kinderwagen of rolstoel.

Wisselend parkeren

Net zoals in de voorafgaande situatie is wisselend parkeren voorzien in een van de rijweg afgesloten parkeerstrook.  Bij het ontwerp behielden we een maximum aan parkeergelegenheid , op vraag van de inwoners. De inwoners vroegen ook om op twee plaatsen in de straat anti-parkeerpalen te plaatsen. Acht anti-parkeerpalen zijn aangebracht aan het kruispunt tussen de Prins Leopoldstraat, de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat. Op het kruispunt met de Moerkerkse Steenweg zijn twee anti-parkeerpalen voorzien, alsook een betonnen staalelement om te verhinderen dat vrachtwagens of auto’s de hoeken afsnijden.

Verkeersveilige fietsstraat

Op vraag van veel bewoners en door de nabijheid van een school en kinderopvang namen we verschillende maatregelen om de straat verkeersveiliger te maken. Allereerst maakten we de straat tot een fietsstraat, waarmee we de snelheid in de straat beperken. Daarnaast creëerden we een bijkomende oversteekplaats aan de Moerkerkse Steenweg en legden bijzondere aandacht op het veiliger maken van de oversteekplaatsen aan de Beukenfee (kinderopvang) en aan het kruispunt met de Maalse Steenweg. Bij de kinderopvang is een uitstulping gemaakt en een voetgangersoversteekplaats met accentverlichting voor het zebrapad. Aan iedere oversteekplaats zijn ook blindengeleidingstegels aangebracht.

Aangepaste bochtstralen aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat zorgden mede voor het verkeersveiliger maken van de straat. Daarnaast zijn aan de opritten en oversteekpunten verlaagde boordstenen aangelegd.

Meer groen en een gescheiden rioleringsstelsel zorgt voor een leefbare, duurzame straat

Als Schepen van Openbaar Domein ijver ik voor toekomstgerichte, duurzame ontwerpen.  De Prins Leopoldstraat werd als waterrobuuste straat ingericht. De volledige straat is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Bij een gescheiden rioleringsstelsel is er een afzonderlijk buis voor het regenwater en het afvalwater. Bij hevige regenval komt het regenwater op die manier niet bij het afvalwater terecht, waardoor er minder kans is op overstromen. 

Voor mij was meer groen in het straatbeeld belangrijk. In de Prins Leopoldstraat was voordien geen enkel plantvak aanwezig. Daar brachten we verandering in: 14 groenvakken zijn verzonken aangelegd ten opzichte van de parkeerstrook. Zo kunnen de plantvakken regenwater van de straat bufferen. In totaal is 125,34 m² onthard. Op die manier kan er meer water in de grond infiltreren. In ieder groenvak is een boom en onderbeplanting aangeplant. We kozen voor 6 japanse sierkerselaars, 6 amberbomen en 2 rode esdoorns. In het najaar zullen we 2.800 witte narcissen aanplanten. Het groen en de bloemen zullen de straat opfleuren en leefbaarder maken ! Om hiertoe bij te dragen, moedig ik de inwoners dan ook ten zeerste aan een gevelplant aan te vragen op de site van Stad Brugge.

Tijdens de werken is de verlichting duurzaam vernieuwd: alle openbare verlichting in de straat pasten we aan naar led-verlichting. Dit is een duurzamere manier van verlichten: er is een lager energieverbruik en minder CO₂-uitstoot. Heel wat voordelen!

Fasering

De werken zijn gefaseerd uitgevoerd om hinder voor de inwoners zoveel als mogelijk te beperken. We hielden extra rekening met de kinderopvang in de straat, met de verschillende bedrijven die een stockagebox in de straat huren en met het depot van de dienst Openbaar Domein in de straat.

 • Fase 1 – Maalse Steenweg tot kruispunt Leopold Debruynestraat
 • Fase 2 – Kruispunt Leopold Debruynestraat tot en met Prins Leopoldstraat 42 (ter hoogte van de kinderopvang)
 • Fase 3a – Prins Leopoldstraat 42 (thv kinderopvang) tot aan Prins Leopoldstraat 24 (debot dienst Openbaar Domein)
 • Fase 3b – Prins Leopoldstraat 24 (depot dienst Openbaar Domein) tot aan Prins Leopoldstraat 10 (ingang stockageboxen)
 • Fase 4 – Prins Leopoldstraat 10 (ingang stockageboxen) tot aan de Moerkerkse Steenweg
Brugge

Studie herinrichting Spoorwegstraat – N342 Brugge

De studie betreft de verkeersmatige herinrichting van de stationsomgeving, kant Sint-Michiels, specifiek het kruispunt Spoorwegstraat met de K&R-zone/voetgangerszone voor het Kamgebouw. De minister trekt hiervoor 150.000 euro uit. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorzag hier reeds een studiebudget voor in het GIP 2022. Het budget werd echter niet besteed en daarom opnieuw ingeschreven voor 2023.

“Om een goede oplossing voor de ontsluiting op de N342 te vinden, dient de samenhang te worden bekeken tussen de ontsluiting van de verschillende scholencampussen (Syntra West, Ter Groene Poorte, Howest) en de ondergrondse parking van het station met de  verkeersstromen langs de N342 en dat dus over grotere afstand. Er diende dus te worden geconcludeerd dat een studie voor een volwaardige herinrichting van de N342 zich opdringt”, klinkt het op het kabinet van minister Peeters.

De studieopdracht herinrichting Spoorwegstraat is nog niet gegund en er is nog geen gedetailleerde planning. De uitvoering van de werken en de bijhorende kostenraming zullen blijken tijdens de loop van de nog te plaatsen studieopdracht. Het is niet realistisch om de werken af te ronden voor de nieuwe campus van 5.000 studenten zijn deuren opent in midden 2024.