Mercedes Van Volcem en Francesco Vanderjeugd trekken naar de verkiezingen

3 mrt

De Zevende Dag

Bekijk hier het interview van Francesco en mezelf in De Zevende Dag.

Nieuwe vuilbakken in Zeebrugge

28 feb

Zeebrugge krijgt er de komende weken heel wat nieuwe vuilbakken bij. De afgelopen weken werden al 15 afvalmanden op de zeedijk volledig afgewerkt. Ook de Saint Georges wandeling en de strandwijk komen nog aan bod. Tegen de paasvakantie zullen er in totaal zo’n 40 nieuwe vuilnisbakken vervangen zijn.

Schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem: ‘Een propere stad, dat wil toch iedereen? Vuilbakken dragen daar aan bij. Als stad zetten we daar op in, we verwijderen de oude afvalmanden en kiezen volop voor nieuwe exemplaren. In Zeebrugge zullen er tegen de paasvakantie zo’n 40 nieuwe vuilbakken zijn op de zeedijk, de Saint Georges wandeling en in de strandwijk.’

Buurt aan de beurt

27 feb

Vanaf zondag 24 maart trekken we met het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Op deze manier willen we met alle Bruggelingen kennismaken en een nauwe band met hen opbouwen. Onder de naam ‘Buurt aan de beurt’ vinden maar liefst 24 buurtbezoeken plaats.

Als schepen van Financiën, Openbaar Domein en Eigendommen hecht ik veel belang aan inspraak. Op deze buurtbezoeken zal ik luisteren naar de ideeën, suggesties en bezorgdheden van de Bruggeling. Hij of zij kent immers zijn buurt als de beste. Hierna worden deze voorstellen onderzocht en zal verder bekeken worden wat gerealiseerd of meegenomen kan worden in de toekomstplannen van de stad. Over dit alles wil de Stad Brugge in alle transparantie terugkoppelen.

Data en locaties 24 buurtbezoeken

Kennis maken met projecten en diensten van Stad

De Bruggeling kan tijdens ‘Buurt aan de beurt’ kennismaken met verschillende diensten van Stad Brugge en krijgt meer informatie over lopende projecten en acties in de buurt en in de stad. Men verneemt waar men terecht kan met ideeën, suggesties en bemerkingen.
Het stadsbestuur biedt er een drankje aan.

Ook aan kinderen en jongeren wordt gedacht, want Brugge is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Tijdens elk buurtmoment kunnen ze onder begeleiding van de jeugddienst hun ideeën voor de buurt en de stad meegeven.

Voor het specifieke bezoek aan de eigen buurt krijgen alle Bruggelingen nog een uitnodiging in de brievenbus.

Voorstelling infopaneel en toelichting project Waggelwaterparking

27 feb

De werkzaamheden aan de Waggelwaterparking zijn recent gestart. Vanaf vandaag staan op deze locatie drie infopanelen die de voorbijgangers duidelijk moeten maken welke werkzaamheden hier plaatsvinden. Het is de bedoeling om bij werkzaamheden van dergelijke omvang zo duidelijk mogelijk te communiceren naar buurtbewoners en passanten. Naast de bestaande kanalen zoals website, social media, bewonersbrieven en het stadsmagazine vinden we het ook belangrijk om ter plaatse aan iedereen die hier passeert mee te geven welke veranderingen hier gebeuren.

Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem: “De frames die we hier gebruiken zullen we, eenmaal het project hier is afgerond, ook op andere werven gebruiken. We willen transparant en duidelijk met onze bevolking communiceren.”

Enkele jaren geleden kocht Stad Brugge grond gelegen aan de rotonde Waggelwaterstraat – Ruddershove in functie van de aanleg van een randparking. Op drukke dagen zijn alle parkings zo goed als volzet. Er is dus dringend nood aan extra parkeerplaatsen. Deze Waggelwaterparking is ideaal gelegen: dicht bij de autostrade, vlot bereikbaar en een ideale busverbinding naar het centrum van de stad. Op die manier hopen we al een mooie stap te zetten om een mobiliteitsprobleem op te lossen.

Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem: “De randparking Waggelwater zal gratis plaats bieden voor 180 voertuigen. Daarvan zijn er tien plaatsen voorbehouden voor personen met een beperking. Op vier plaatsen is ook een elektrische laadpaal voorzien. Op het terrein zelf zullen er ook fietskluizen en een overdekte fietsenberging aanwezig zijn. De opening van de parking plannen we midden 2019. Volgend jaar zorgen we met aanplantingen voor een groene toets. In 2022 staat de realisatie van een doorsteek door de spoorwegberm als verbinding naar de Rustenburgwijk op de planning.”

Indoor skatelocatie op Sint-Michiels in zicht!

27 feb

Skaten leeft in Brugge en de nood aan een indoor skatepark is hoog. Brugge telt momenteel drie outdoor skateparken die heel wat skaters uit Brugge en omgeving aantrekken. De behoefte naar een indoor skatelocatie waar men het jaar door kan skaten, is groot. Na een lange zoektocht voor een geschikte locatie is er nu eindelijk een doorbraak in dit dossier.

Die locatie is een leegstaand industrieel gebouw aan de Grasdreef 5 in Sint-Michiels. De oppervlakte (720 m²), de hoogte van de binnenruimte en de centrale ligging dichtbij station en centrum zijn de sterke troeven van deze plaats.

Schepen van eigendommen Mercedes Van Volcem: “Na contact met het immokantoor lijkt de eigenaar het indoor skateproject genegen. Concreet stelt de eigenaar Stad Brugge een huurovereenkomst met een termijn van 6 jaar voor met de optie tot verlenging. De gevraagde huurprijs van het pand bedraagt 2.900 euro per maand en de onderhandelingen over het huurcontract zijn al achter de rug.”

Om het industriegebouw om te bouwen naar een indoor skatelocatie, moeten nog enkele stappen gezet worden. Zowel voor de uitbouw als voor de uitbating van het indoor skatepark schrijven we een aanbestedingsdossier uit. Voor de specifieke invulling doen we een beroep op de inspiratie van de lokale skaters. Daarnaast moeten ook nog een aantal noodzakelijke werkzaamheden gebeuren. Als die allemaal uitgevoerd zijn, dan kunnen we het skatepark hopelijk eind dit jaar, ten laatste voorjaar 2020, openstellen.

Brugge kan zich met een indoor skatepark verder lokaal en bovenlokaal op de kaart zetten als jeugdvriendelijke stad. In de vorige legislatuur werd de realisatie van een indoor skatelocatie een officieel beleidsthema. Bij aanvang van deze legislatuur ben ik trots dat we als Stad een doorbraak hebben in het skatedossier en een vaste plek kunnen geven aan de skaters. Bij iedere verdere stap blijven we trouwens de Brugse skaters betrekken. Hun kennis en expertise dragen bij tot het ontwikkelen van een kwalitatief skatepark. Ongetwijfeld wordt dit een plaats die bij de Brugse jeugd in de smaak zal vallen.


Zet Brugge in de bloemetjes

26 feb

De stad Brugge helpt de inwoners om de buurt op te fleuren met bloemen. Wegens het grote succes van vorig jaar voorziet de groendienst maar liefst 40.000 rode geraniums om op de vensterbanken te plaatsen. De bloemen kunnen net zoals voorgaande jaren aangevraagd worden met de Brugse buurtcheque. Is er nog geen buurtcomité in jouw buurt actief? Dat is geen probleem, je kan toch deelnemen door een aanvraag in te dienen die ondertekend is door 4 buurtbewoners.

Iedereen krijgt dezelfde soort bloemen, namelijk rode hanggeraniums. Deze soort is goed bestand tegen alle omstandigheden en vragen weinig verzorging. Het enige waar je zelf voor moet zorgen is potaarde en bloembakken. Aangezien niet iedereen groene vingers heeft krijg je van de groendienst ook wat plant- en verzorgingstips mee. Per woning kan je maximaal 20 planten bestellen.

Schepen bevoegd voor groen, Mercedes Van Volcem: ‘Bloemen op de vensterbanken zorgen voor een aangenaam gevoel in de straten. Met een kleine inspanning ziet de straat er stukken gezelliger uit. Niet alleen voor de buurtbewoners maar ook voor de passanten. Ik hoop dat we dit jaar het record verbreken en dat mijn diensten extra bloemen moeten aankopen. Ik roep alle Bruggelingen op om hier aan deel te nemen en onze stad letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. De bloemen kunnen afgehaald worden op zaterdag 21 april.’

Wil je meer te weten komen over de bebloemingsactie? Kom dan woensdag 27 februari vanaf 18u tot 22u naar het ‘Boost je buurt’-moment in de stadshallen. De mensen van de groendienst zijn aanwezig met een standje en geven graag wat uitleg.

Ook in 2019 krijgen buurtcomités opnieuw de mogelijkheid om de gevels van de huizen in hun buurt of straat te bebloemen.

De actie kan aangevraagd worden door:

  • Buurtcomités die een Brugse Buurtcheque krijgen voor hun buurtactiviteit.
  • Buurten die (voorlopig) geen activiteit met een Brugse Buurtcheque organiseren, maar wel met deze actie willen meedoen. In dat geval moet de aanvraag door 4 verschillende buurtbewoners ondertekend worden en moet de actie zich duidelijk richten op alle buurtbewoners!

Wat kan je krijgen via de stad?

  • De deelnemers kunnen zelf aanduiden hoeveel plantjes ze willen/kunnen plaatsen aan hun gevel, met een maximum van 20 plantjes per huis.
  • Iedereen krijgt de zelfde soort bloemen: rode hanggeraniums. Deze zijn goed bestand tegen alle omstandigheden, zijn gemakkelijk te verzorgen en het visueel effect in de straat is mooier met overal dezelfde bloemetjes.
  • De stad voorziet enkel de planten, samen met wat plant- en verzorgingstips. Voor potaarde en bloembakken moeten de deelnemers zelf zorgen.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

  1. Het comité bundelt alle huizen die willen meedoen aan de actie, samen met het aantal plantjes dat ze wensen. Dat kan aan de hand van het formulier dat je terugvindt op www.brugsebuurten.be.
  2. De stedelijke diensten bestellen de plantjes en geven u bericht waar en wanneer u de plantjes kunt afhalen.
  3. Op 20 april 2019 worden alle plantjes afgehaald door het buurtcomité. Je krijgt hierbij plant- en verzorgingstips voor alle deelnemers en een overzicht van wie hoeveel plantjes bestelde. Het buurtcomité moet zelf instaan voor het vervoer van de planten!
  4. Het buurtcomité verdeelt de bloemen aan de verschillende deelnemers, die ze planten en aan de straatgevel van hun huis plaatsen

Belangrijke voorwaarde Het is heel duidelijk de voorwaarde dat alle bestelde planten aan de straatzijde van de deelnemende huizen moeten geplaatst worden.

Voor meer informatie over de bloemenactie kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6, 8000 Brugge, 050 44 86 48, buurtcheques@brugge.be).

Open persmoment participatief verbouwingstraject Biekorfsite

26 feb

Pers én publiek worden vriendelijk uitgenodigd op donderdag 28 februari 2019 om 13.00 uur in Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat 3 8000 Brugge) voor de lancering van het participatief verbouwingstraject van de Biekorfsite in het kader van De Stadsrepubliek.

De Stadsrepubliek is een stadsvernieuwingsproject ondersteund door Vlaanderen waarbinnen wordt gezocht naar ontmoeting en verbindingen tussen passanten en partners in het Sint-Jakobskwartier. Dit stadsdeel kent namelijk een dichte concentratie van uiteenlopende creatieve, lokale en economische spelers.

De Stadsrepubliek wil deze ambitie omzetten in de praktijk via het organisatorisch, logistiek en inhoudelijk clusteren van nieuwe en bestaande ondernemers en organisaties, het geven van impulsen voor ontmoeting en kruisbestuiving en het creëren van een grotere ruimtelijke openheid. De participatie van de stadsgebruikers vormt een belangrijke rode draad binnen de realisatie van deze doelstellingen.

Een eerste cruciale ingreep als katalysator voor de buurt is het participatief verbouwingstraject van De Biekorfsite. Hiervoor werd binnen De Stadsrepubliek een multidisciplinair projectteam aangesteld rond het architectuurcollectief Dertien12.

Graag stellen we dit traject voor aan de pers en het brede publiek, om zo dit nieuwe knooppunt in de stad van bij de start samen met de gebruikers ervan te verbeelden, verbinden en verbouwen.

Fan van Brugge oltied schoane

25 feb

Dames en heren,

Sinds drie jaar zijn de stadsdiensten, die ‘dagelijks’ de nodige inspanningen leveren om het openbaar domein van Brugge proper te houden, geclusterd. De Groendienst, Wegendienst en ook de Stadsreiniging werken sindsdien als één efficiënt geoliede machine. 

Het proper houden van onze stad is een hele uitdaging. De totale oppervlakte van Brugge beslaat maar liefst 138,4 km². De dienst Stadsreiniging zet heel actief in op een ‘Brugge oltied schoane’. Dit gaat van het ledigen van afvalmanden tot het verwijderen van zwerfvuil en het reinigen van rioolkolken. Er staan 1.542 afvalmanden met een opvangcapaciteit tussen de 50 en 100 liter verspreid in onze stad, van hartje Brugge tot in de diverse randgemeenten. Dagelijks worden er zeven ploegen ingezet die instaan voor het ledigen van deze afvalmanden. Deze afvalmanden worden naargelang de ligging minimaal één keer per week geledigd. In het drukste gedeelte van de binnenstad is dit zelfs dagelijks, ook op zaterdag, zon- en feestdagen. Op jaarbasis komt dit neer op 292.635 ledigingen.

Niet alle vuilnis belandt in de vuilnisbak. Daarom zetten we ook in op manuele zwerfvuilverwijdering. Verschillende ploegen leggen bijna dagelijks een uitgestippelde route af. Voor de binnenstad is dit een gemiddelde van zes personen die manueel (met stootkar) het zwerfvuil verwijderen. Wanneer we het traject van deze zes arbeiders samenvoegen, komt dit neer op een afstand van 80,29 km per dag of 20.553,68 km per jaar. Voor de randgemeenten zijn dit de ploegen die ook instaan voor het ledigen van afvalmanden. Deze ploegen spenderen ongeveer één volledige werkdag per week om het zwerfvuil te verwijderen op diverse locatie in hun regio. Jaarlijks wordt ongeveer 285 ton afval ingezameld.

Daarnaast wordt er ook machinaal geveegd. Onze vijf veegwagens leggen een gemiddelde veegafstand van 19.202 km af. Hierbij vegen ze ongeveer 606 ton aan zwerfvuil en zand bijeen.

Dit zijn indrukwekkende cijfers en toch weten we allemaal dat deze inspanningen op zich nooit helemaal voldoende kunnen zijn. Wat is dan wel dé sleutel tot een sluitend succesverhaal? Welke tandwielen ontbreken er dan nog in het hele plaatje? Intussen hebben we hiervoor een oplossing gevonden en het succes van een complementaire samenwerking ontdekt: de krachtige clusterwerking van Stad Brugge én het engagement van de burgers. Deze burgers kregen ook een gezicht bij ons. We noemen ze onze zwerfvuilvrijwilligers en die mensen zijn we zeer erkentelijk voor hun ongelooflijk engagement!

In 2018 mochten we gelukkig veel meer nieuwe vrijwilligers verwelkomen dan uitzwaaien, waardoor de teller ondertussen al op 160 staat. Dit is de het huidige aantal vrijwilligers, dat verder blijft aangroeien. Hoe deze pool van zwerfvuilvrijwilligers nog verder kan aangroeien, daarvoor geef ik graag het woord aan mijn collega-schepen Mathijs Goderis.

>

Onderhoud Brugse nestkasten

22 feb

Nestkastje aan de Ezelpoort

In kader van het project “ De stad is natuur” stelde Mergus, de vogelwerkgroep van het Brugse Ommeland, in 2015 voor om in samenwerking met de Stad Brugge nestkasten op te hangen in de Brugse parken en openbaar groen. Kool- en pimpelmees zijn holenbroeders en wonen bijgevolg graag in deze kastjes.

Het was de bedoeling alle Brugse lagere scholen hierbij te betrekken. De stad Brugge kocht daarom een 60-tal zelfbouwpakketten van dergelijke nestkasten aan en 2 scholen gingen letterlijk aan de slag! Begin april 2016 werden deze kasten door de leerlingen in een park in de omgeving van de school opgehangen. Momenteel zijn twee zones voorzien van nestkasten: vanaf de Ezelpoort tot en met het Visartpark en de vestingen aan de Molens. Het is de bedoeling om dit project uit te breiden daar er in Brugge tal van groene ruimtes liggen.

In aanwezigheid van Brugs schepen van Groen Mercedes Van Volcem werden alle kasten schoon gemaakt en de oude nesten verwijderd aangezien deze vol zitten met parasieten, oorwurmen en pissebedden. Veel kasten worden in de winter ook door mezen gebruikt om in te slapen.  

“In 2017 was er een bezettingsgraad van maar liefst 85%. Met dit prachtig lenteweer zijn waarschijnlijk de meeste kasten ook dit voorjaar opnieuw verhuurd!” besluit Schepen van Groen Mercedes Van Volcem.

Vier glascontainers gaan ondergronds

21 feb

Locaties nieuwe ondergrondse glasinzamellocaties

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op voorstel van Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem om een aantal inzamellocaties voor flessen en bokalen te wijzigen of ondergronds te brengen.

Op de inzamellocaties voor glas in de Londenstraat & Brusselstraat (Zeebrugge), Sint-Jansdreef (Sint-Andries) en Polderstraat (Sint-Kruis) worden de bovengrondse containers vervangen door ondergrondse exemplaren.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De ondergrondse containers ogen niet alleen mooier, ze zijn ook stiller en zorgen voor een netter straatbeeld. Zo werken we aan een properder openbaar domein. De vervanging is gepland vanaf half maart.”

Daarnaast zullen de glasbollen op de inzamellocaties in de Gentpoortvest, Wittemolenstraat (hoek Koning Albert I-laan) en Brieversweg (t.h.v. supermarkt Ronse) worden verwijderd omdat ze zorgen voor overlast voor de buurtbewoners. Op deze drie locaties zullen Bruggelingen geïnformeerd worden aan de hand van informatieborden over de dichtstbijzijnde glascontainers.