Het door Stad Brugge gesteunde natuurgebied “Rode Dopheidereservaat” wordt door Vlaanderen erkend als natuurreservaat

11 jan

De stad Brugge streeft naar voldoende groen en natuur in de nabijheid van elke Bruggeling. Daarom steunt de stad de aankoop van natuurgebied door erkende natuurverenigingen. Zo steunde de stad Natuurpunt voor de aankoop van percelen om het “Rode Dopheidereservaat” te Sint-Andries uit te bouwen.

1978

Dit reservaat startte in 1978 toen gronden van De Watergroep in beheer gegeven werden aan Natuurpunt. Sinds 2011 bleef het gebied groeien, zowel op grondgebied Brugge als Jabbele. De verwervingen op Brugs grondgebied werden telkens door de Stad Brugge gesteund. Van dit gebied is vorig jaar door de Vlaamse Overheid 3,07 hectare erkend als natuurgebied. Dit is een erkenning voor de hoge biologische waarde van dit gebied!

Toegankelijk groen

Schepen van Openbaar Domein Van Volcem: “De coronacrisis maakt ons meer dan ooit duidelijk dat de Bruggeling nood heeft aan de nabijheid van toegankelijk groen. De hete zomers maakten ons dit ook duidelijk want natuur is nodig om die droogte en hitteperiodes aan te pakken. Dat een bijkomend stuk Brugse natuur, aangekocht met de steun van onze Stad, als natuurgebied erkend is, is een opsteker voor al wie zijn schouders zet onder meer natuur in Brugge. Ik engageer mij ertoe om nog meer natuur voor de Bruggeling ter beschikking te stellen.”

Rode Dopheidereservaat

Wie dit natuurgebied “Rode Dopheidereservaat” wil bezoeken kan dit op een begeleide wandeling of op aanvraag. Ook kun je aansluiten op een natuurwerkdag. Vrije toegankelijkheid is niet mogelijk door de biologische kwetsbaarheid en de waterwinning. Daarvoor kun je terecht in het nabije stadsdomein Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnenbos terecht.

Nieuw park voor Koolkerke

8 jan

De deelgemeente Koolkerke krijgt er dit jaar een nieuw park bij. Een zone van 8500 m 2 wordt omgetoverd tot een park met bomen waar het leuk vertoeven wordt voor jong en oud.  “Het wordt de place to be van Koolkerke”, zegt Van Volcem Mercedes bevoegd voor openbaar domein.

Koolkerke krijgt een nieuw park van 8500 m 2

“Het nieuwe park komt tussen het provinciedomein Fort van Beieren en de Damse Vaart en naast het sportpark.  Over het ontwerp werd goed nagedacht, zegt Van Volcem Mercedes bevoegd voor openbaar domein.   “We doen geen dubbel werk of delen het proces op in stukjes, maar pakken het volledige terrein in één keer aan en richten opnieuw in”, stelt Mercedes Van Volcem.

Wanneer het speelplein klaar is, wordt het een trekpleister voor geheel Koolkerke. En niet in het minst voor de jonge generatie: “Een kabelbaan tussen de bomen, een dubbele wip, een gamma aan de meest uiteenlopende schommels en twee piramiden zullen voor de nodige speeluitdaging zorgen. Op zondag zal de buurt geen twee keer nadenken waar ze met hun kroost naartoe kunnen”, lacht de schepen

Toegankelijk en voor alle leeftijden

“Het nieuwe park is bijna 1 hectare groot en het zal er leuk vertoeven zijn. Het openbaar domein is er voor jong, gezinnen en ouderen.  Bij een aanleg van openbaar domein houden we rekening met elke leeftijd”, zegt Van Volcem. Bij de ontwerpen denken we aan de kinderen, ouders, grootouders.  Veel mensen waken immers over het speelplein dus moet het ook voor de ouders en grootouders leuk zijn. 

Daarom voorzien we naast speelelementen ook picknickbanken en andere banken zodat ook de ouders kunnen genieten van het park als de kinderen spelen.

“Het park voldoet aan de toegankelijkheidseisen en kreeg positief advies van Inter”, zegt de Brugse schepen.

Stervorm voor kleine sterren

Het ontwerp maakt ook een knipoog naar de vesting van het Fort van Beieren. Er komt een ster zoals de vesting van het Fort Van Beieren. Binnen deze ster komt een speelzone waar de speelelementen worden geplaatst.  De kleine sterren (kinderen) zullen er hun gading vinden, zegt Van Volcem.

In de zandzone komen er verschillende nieuwe speeltoestellen. Een draaimolen, dubbele wip, zandkranen, een glijbaan en twee piramiden zullen de zandzone invullen, zegt schepen Van Volcem die zeer tevreden is met het nieuwe plan en aanleg.

“Op vraag van de nabij gelegen jeugdbeweging behouden we een open graszone met afmeting van 40 m x 60 m”, zegt schepen Van Volcem.

Bomen, vlindertuin en focus op de natuur

Bomen en bloemen

Alle bomen binnen het projectgebied blijven behouden. Ze vormen de basis voor het nieuwe ontwerp. We breiden tegelijk het bestaande bomenbestand uit met de aanplant van 44 nieuwe bomen. Verder voorzien we vaste planten en een groot aantal bloembollen om kleur te geven aan het terrein.

“Meer groen zorgt voor gelukkigere inwoners. Als er één ding is die we in deze tijden opnieuw ontdekken dan zijn het toch wel onze groene plekjes dicht bij huis. Meer bomen dat betekent meer zuurstof, de gedachte alleen al aan vlinders die rondfladderen doet dromen”, klinkt het enthousiast bij Van Volcem.

Wadi

Ook toekomstige waterproblematiek wordt ingecalculeerd, daar had het park nu vaak last van op de paden. “Het regent intenser dan vroeger en dat zal er ook niet op verbeteren als we kijken naar de evolutie van het klimaat. We zijn dan ook maar beter voorbereid op de toekomst”, stelt de schepen. Er worden twee waterbuffers ingewerkt daar waar het water traag in de bodem sijpelt. “Het laatste dat we willen is een speelplein dat onder water staat. We zorgen dat het domein in harmonie blijft met zijn omgeving”, zegt Van Volcem.

Rond de zandzone van het speelplein graven we een wadi uit. Deze wadi komt op de laagste en natste locatie van het terrein te liggen. Het is de bedoeling dat we hier het water langzaam in de bodem laten sijpelen zodat de rest van het terrein droog kan blijven. De open graszone wateren we ook af naar een nieuwe langwerpige wadi. Zowel voor de wadi langs de speelzone als voor de wadi naast de open graszone, ontwerpen we een overloop naar de bestaande grachten.

Vlindertuin

In de vlindertuin (beplanting en bloemen die Vlinders aantrekken), wijzigen we de bestaande padenstructuur en herprofileren we de bestaande heuvels.

Centrale zone met picknicktafels en drie schommels

Centraal komt er een zitterras met twee zitbanken. Deze centrale zone omringen we met een rijk bloeiende vaste plantenborder. We richten de rest van de parkzone in met een variëteit aan bomen en bloembollen. Tussen de bomen voorzien we verschillende zitruimten.

Er komen ook drie verschillende schommels (vogelnestschommel, peuterschommel en gewone schommel) zullen tussen de bomen verspreid staan. Twee van de drie nieuwe schommels staan op speelheuvels met een hoogte van 50 cm. 

Kabelbaan

Om aan de vraag van omwonenden te voldoen plannen we ook nog de plaatsing van een kabelbaan tussen de bomen, zegt Van Volcem Mercedes.

Pleintje

Als laatste deel van het ontwerp herbekeken we het pleintje tussen de Zoete Vaartstraat, de Potagierstraat en het sportpark. Ook hier vervangen we de dolomietpaden door betonverharding en optimaliseerden we het tracé. Een nieuwe boom en bloembollen zullen kleur geven aan het vernieuwde pleintje.

Nieuwe gebruiksvriendelijke wandelpaden en fietspaden

Globaal voorzien we om alle dolomietpaden binnen het projectgebied te vervangen door betonpaden.  Tegelijk herbekeken we het tracé van de bestaande paden in functie van de meest logische verbinding. We hielden hierbij ook rekening met wateroverlast op de bestaande paden.

De fiets- en wandelpaden worden hertekend en heraangelegd. “Bij het huidige radarwerk van paden ontbreekt logica. We gaan ze dan ook efficiënter en doelbewuster heraanleggen. Eenvoudigere verbindingen betekent zich eenvoudiger verplaatsen. En dat is maar normaal ook”, aldus burgemeester Defauw

Slot

Bezoekers van het terrein zullen heerlijke verpozing kunnen zoeken op het domein op de zitbanken die hier en daar ingepland worden. “Ouders kunnen op hun gemak van op een afstand hun kinderen in de gaten houden terwijl ze een boek lezen. Natuurliefhebbers vinden hun gading in de vlindertuin en de vernieuwde groene omgeving. Koolkerke krijgt er een heerlijke ontmoetingsplek bij”, stelt de schepen van Openbaar Domein.

  • Inspraak

Het ontwerp werd diverse malen aan de bevolking voorgelegd en komt ook tegemoet aan hun wensen. Het definitieve ontwerp voldoet aan de bemerkingen van de omwonenden.

Daarnaast zal je er de ultieme natuurinvestering terugvinden: een vlindertuin. De buurt kreeg heel wat inspraak in het project. Het resultaat zal niet alleen een inspanning zijn van het beleid maar ook van de inwoners van Koolkerke.

  • Kostprijs en timing

De stad investeert 376000 euro in het nieuwe park in Koolkerke.  De aanleg en werken zullen drie maand in beslag nemen. De aanbesteding gaat nu naar de gemeeteraad en als alles vlot verloopt starten de werken in het late voorjaar. De aanplantingswerken gebeuren begin van het plantseizoen in november 2021.

Inhoud van de werken

De inhoud van de werken bestaat hoofdzakelijk uit:

– Opbraak bestaande verharding;

– Opbraak parkmeubilair;

– Grondwerken;

– Aanleg paden

– Leveren en plaatsen van parkmeubilair;

– Leveren en plaatsen van speeltoestellen;

– aanplant bomen, groen, heuvels

– aanleg wadi

De stad investeert dus ook in 2021 in haar parken.  Vorig jaar werd een mooi speelplein aangelegd in het Koningin Astridpark. Het speelplein wordt ongelofelijk veel gebruikt door de kinderen en ook ouders vertoeven er op de groene stoelen en picknickbanken, zegt schepen van Volcem.

Neem een kijkje!

Terug van start: Katelijnestraat op schema

5 jan

BRUGGE – Vanaf 4 januari starten de wegenwerken terug aan de Katelijnestraat.  De stukken tussen de Katelijneparkeerplaats tot het Ankerplein en van het Ankerplein tot de Mariabrug worden aangepakt. “De Katelijnestraat was in een slechte staat. Een aanpak kon niet uitgesteld worden, maar is geen eenvoudige klus. Moeilijke dossiers schuiven we niet op de lange baan, maar pakken we aan”, stelt Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Werf 1: Katelijnestraat

Ondertussen werd al het kruispunt van de Katelijnestraat met de Bargeweg, Gentpoortstraat en Vispaanstraat vrijgemaakt. Ook de toegang tot de Arsenaalstraat is weer toegankelijk. Die laatste straat kreeg een volledige make-over en werd voorzien van nieuwe riolering.

“De Katelijneparkeerplaats is weer bereikbaar en dat maakt het voor de buurt toch ook weer gemakkelijker. Aansluitend beginnen we nu met de straat tussen de Katelijneparking tot het Ankerplein én van het Ankerplein tot aan de Mariabrug”, duidt Van Volcem. De Ankerplaats wordt dan weer aangepakt in de laatste fase.

De Mariabrug stelt verlopig nog enkele vraagtekens en vraagt bijkomend onderzoek. “De bruggehoofden van de brug, de pijlers waarop de brug steunt, zitten veel dieper dan gedacht. Daardoor moeten we de aanpak herbekijken. We willen natuurlijk een zo min mogelijk impact op de omgeving. We moeten dus voorzichtjes te werk gaan. We willen geen risico’s lopen. Pas bij de doorboringen van de bruggehoofden kon de complexiteit en de diepte van de pijlers worden vastgesteld”, legt de schepen uit.

De werken aan de Katelijnestraat zijn geen sinecure. Door de aard en ligging van de straat is er samenloop van omstandigheden: “De straat is een invalsweg met veel handelaars, bewoners; trekt veel toeristen; herbergt een ondergronds parkeerplaats, scholen… Daarnaast is er de archeologische waarde van de straat. Dergelijke werken zorgen voor hoogspanning door lawaai en trilling. We hopen op een verder vlot verloop. Dat hebben we tot nu toe wel kunnen vrijwaren én dat in deze coronatijden”, zegt Mercedes Van Volcem.

Hopen op goed weer en een toeristische relance: daar blijft de schepen van Openbaar Domein in geloven. “Iedereen wist dat de straat moest aangepakt worden. Geen gemakkelijke opdracht, maar dat wil niet zeggen dat ze op de lange baan wordt geschoven. We nemen de problemen ter hande en pakken ze aan”, zegt de schepen standvastig.

Werf 2: Sint-Jorisstraat

De werken in de Sint-Jorisstraat werden ook hervat.

Werf 3 en 4: Beursgebouw/’t Zand

De rioleringswerken in de Hauwerstraat en de omgeving van het beursgebouw lopen ook op schema net zoals de werken aan de ondergrondse parking op het Zand. 

5. Volgende straten pakken we ook aan

Naast deze grote rioleringswerken en vernieuwing van nutsleidingen voorzien we de komende wintermaanden  ook de volgende verbeteringswerken :

– Alle voetpaden in ten Boomgaarde in Sint-Michiels 

– Start werken Sint-Amandstraat: heraanleg kasseien 

– Start werken gedeelte Predikherenrei: heraanleg kasseien 

– Heraanleg Kraanplein en Iepenstraat

– Jan Van Eyckplein 

Op 11 januari start de afwerking van de Kleine Herstbergestraat waar de kasseien opnieuw werden heraangelegd.

De charmante Hertsbergestraat

Investeringen in het openbaar domein zijn nodig om de stad aantrekkelijk te maken, de reien proper te houden, wandelaars veilig te laten verplaatsen, pleinen aantrekkelijk in te richten en om veilige wegen te hebben zodat rioleringen niet inzakken. Bovendien worden ook andere nutsleidingen intussen vernieuwd zoals verzwaring elektriciteit, Telenet, fiber to the home van Proximus, waterleidingen worden gecontroleerd. “Het is een gehele coördinatie. Helaas vaak met hinder. De tijd staat niet stil in coronatijden. “Eens we weer overal naartoe mogen en kunnen gaan en staan waar we willen zal dat in een nieuw en verbeterd openbaar domein zijn”, sluit de schepen af.

De Druktebarometer: hoe vermijden we een volkstoeloop?

15 dec

BRUSSEL / BRUGGE De coronacrisis zorgt voor een toegenomen digitalisering. Zo zetten verschillende steden in op druktemeting om grote druktes te vermijden. Daar eindigt het niet voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open VLD). “De coronacrisis toont aan dat druktemeting cruciaal is voor de leefbaarheid van een stad. We moeten nadenken over de opportuniteiten, ook buiten de coronacrisis.”

Door de huidige coronacrisis staat druktemeting hoog op de politieke agenda. Een geslaagde druktemeting zorgt voor een betere opvolging waardoor stadsbesturen korter op de bal kunnen spelen. “We stellen vast dat druktemeting in één jaar tijd een groot belang heeft gekregen. Terecht, ook in Brugge zetten we erop in. Ik wil nu al nadenken over de mogelijkheden buiten de coronacrisis”, stelt Van Volcem.

Een volkstoeloop vermijden: hoe kan Vlaanderen ondersteunen?

Om die reden stelde ze een vraag aan minister Bart Somers om de wenselijkheid van een gestandaardiseerde druktemeting te onderzoeken. Mercedes Van Volcem verwees naar de goede praktijken uit Nederland. “In Amsterdam deelt de overheid systematisch druktecijfers met de bezoekers. Zo spelen toeristen en inwoners gemakkelijk in op de drukte in bepaalde gebieden. De drukte wordt ook gekoppeld aan de prijszetting voor bepaalde diensten, zoals het openbaar vervoer. Bij een grotere drukte kan een hogere prijs worden gevraagd. Dat zorgt voor een grotere leefbaarheid in de volledige stad.”

De minister zal de vraag doorgeven aan Smart Flanders. Dit kennisplatform zal, in samenwerking met 13 centrumsteden, onderzoeken welke lessen Nederland biedt. Het zijn nadien de lokale besturen die zelf moeten aangeven hoe ze zo’n druktemeting in de toekomst zien. “Ik ben sterk overtuigd van de mogelijkheden die druktemeting biedt, zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners. Brugge telt op jaarbasis 8 miljoen toeristen. Een uitgebouwd platform kan hun bezoek aan de prachtige Brugse binnenstad nog vlotter doen verlopen”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger en schepen van Brugge Mercedes Van Volcem.

Interessant om lezen: https://www.hln.be/brugge/brugge-lanceert-druktebarometer-om-massa-volk-in-winkelstraten-en-tijdens-wintergloed-te-voorkomen~af5f9396/

Heraanleg Minnewaterpark – Ook jouw mening telt

14 dec

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 201124-minnewaterpark-1.jpeg

BRUGGE – Het Minnewaterpark is een heel belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Het is het park dat grenst aan de Vesten van Brugge. De romantische uitstraling en de herinneringen van vele verliefden die al kusten bij het Minnewater verklaren de bijnaam ‘The Lake of Love’ zoals de pers het wel eens durft benoemen. “Het park is er om te genieten:  het hele jaar door maar ook voor twee stadsfestivals waar de Bruggeling elk jaar naar uitkijkt.  Een festival in een park heeft iets speciaal, maar het vergt ook heel wat inzet en onderhoud van onze dienst openbaar domein. De laatste heraanleg dateert van 1979, dus meer dan 40 jaar geleden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Inspraak

Vooraleer de werken van start gaan liet de Stad weten een inspraakprocedure te voorzien. “Hieronder vind je de enquête terug waarmee we je de kans geven om opmerkingen of suggesties te geven waarmee we als stadsbestuur rekening kunnen houden. “

Jouw mening telt

We zijn benieuwd naar wat je van dit voorstel vindt. Vul daarom voor 10 januari 2021 de vragenlijst in:

•Doe dit bij voorkeur online op www.brugge.be/minnewater. Gebruik hiervoor het wachtwoord MINNE (in hoofdletters)

•Je kunt ook deze papieren versie invullen. Steek ze daarna in de houten brievenbus die staat in het Minnewaterpark nabij het ontmoetingsplein met dambordpatroon.

Cathemgoed: goed voor 3417 bomen

14 dec

BRUGGE/BRUSSEL –Langzaam maar zeker krijgt Cathemgoed vorm. De publieke groenzone wordt aangeplant. “De eerste fase is zo goed als af, een goeie zaak. Een nieuw bos van maar liefst 11 hectare, het Cathembos, krijgt vorm. Een eindejaarsopsteker die de leefbaarheid van Dudzele bevordert. Er komen de volgende jaren heel wat hectaren bos bij in Vlaanderen en dus ook bij ons. Brugge en ik als schepen omarmen de doelstellingen. Het wordt hier een heerlijk stukje natuur”, klinkt het bij de schepen.

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de A11 en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied moet Dudzele visueel afschermen van de haven en de A11. De Vlaamse Landmaatschappij richt de voorziene groenzone in in het kader van het landinrichtingsplan A11.  

Afbeelding: grondplan van het ontwerp.

Unieke belevingsplaats

De eerste fase van de aanleg van het Cathemgoed nadert haar einde. “Tijdens deze fase richten we de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat in als publieke ruimte”, verduidelijkt schepen Van Volcem. Die fase ging van start in de herfst van 2019 met beplanting. Daarna lagen de werken stil wegens een te nat terrein. In april 2020 konden de werkzaamheden weer aangevat worden.

De weilanden achter de huizen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelsesteenweg zullen voor iedereen toegankelijk zijn: natuurliefhebbers, gezinnen, jeugdbewegingen: “Dudzele krijgt iets ‘mooiers’ om naar te kijken dan de haven of een autoweg, maar vooral ook een unieke belevingsplaats: bomenrijen, wandelpaden, maar ook picknickplaatsen”, duidt schepen Van Volcem.

De schepen plantte een boom aan bij het Cathemgoedbos.

Bebossing

In de Vaneweg wordt een perceel van 9.500 m² bebost, met in het midden een open plek van 1.500 m². “Deze zone wordt een speelbos. Deze maand komen er maar liefst 634 zwarte elzen, 317 hazelaars, 1.268 zomereiken, 634 boswilgen en 317 fladderiepen bij op het domein. Al bij al goed voor 3.170 bomen in het bos. En er is meer: buiten het bos planten we nog eens 247 bomen. In totaal dus: 3.417 bomen alsjeblieft”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Kerstvakantie

De terreinwerken liepen door onder andere de weersomstandigheden vertraging op. “Het eerste deel van het Cathemgoed, ten oosten van de Zwaanhofstraat zal nu in de kerstvakantie open zijn voor de omwonenden. “Laat die winterwandelaars maar komen. We hopen in niet coronatijden een wandeling te doen met de omwonenden waarbij ze het terrein verder ontdekken ”, zegt schepen Van Volcem enthousiast.

Afbeelding: ontwerp van het oosten van het Cathemgoed.

Park

Het park langs de Zwaanhofstraat zal bestaan uit een grasplein, een boszone en de Cathemgoedmote en -vijver. De mote is een verhoging in het landschap die verwijst naar de heuvel die vroeger diende als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. Het park zal vrij toegankelijk zijn via een wandelpad en ook zit- en picknickbanken hebben.

“Hier komt ook de dorpsboomgaard met een vijftigtal hoogstamfruitbomen. Die was oorspronkelijk voorzien aan de andere kant van de Zwaanhofstraat. Omdat de weide aan die zijde als ‘historisch permanent poldergrasland’ beschouwd wordt, is echter besloten om de boomgaard ten westen van de Zwaanhofstraat aan te leggen”, verduidelijkt de Brugse schepen.

Fiets- en wandelverbinding

Als alles goed gaat, start de twee fase in het najaar van 2021, de aanleg van de zone ten westen van de Zwaanhofstraat. Het wordt een waardevol buurtpark. Aan de uitvoering van die tweede fase is ook de realisatie van een moeraszone op de parkbegraafplaats Blauwe Toren gekoppeld.

Afbeelding: ontwerp van het westen van het Cathemgoed.

“Er komt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof, het Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed en het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van de omliggende wijken”, besluit de Brugse schepen Van Volcem. De werken voor de zwakkeweggebruikersverbinding gaan normaal in het najaar van 2021 van start.

Bron: eigen berichtgeving.

Brugge realiseert veilige fietsring

10 dec

BRUGGE – Het Agentschap Wegen en Verkeer zal een breder fietspad realiseren langs een deel van de ring. De verkeersveiligheid wordt gevoelig verhoogd.

Het was gemeenteraadslid Annick Lambrecht (SP.A) die vroeg hoe concreet de plannen zijn om een fietsroute te realiseren rond de Brugse binnenstad. Zij hekelde de vaagheid van het project. “Het plan bestaat onder meer uit de omschakeling van vestingstraten tot fietsstraten. Zoals Boninvest en Gentpoort. Hoe staat het daarmee?”

Fietsstraten

“Een studiebureau werkt aan een concept, dat een oplossing moet bieden voor de ondermaatse fietsinfrastructuur op 10 km rond Brugge en ook de Vesten respecteert. Aan de zijde R30 zou een dubbelrichtingsfietspad komen. Ook de Guido Gezellellaan en

de Hendrik Conciencelaan zouden fietsstraten worden. Budget of timing zijn er niet”, aldus Annick Lambrecht. Maar plannen zijn er dus wel degelijk.

Volgens Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) bereidt het Agentschap Wegen en Verkeer dat relanceplan voor:. ”De parkeerzone langs de ring tussen de Kruispoort en de Katelijnepoort wordt vervangen door een fietspad en een groenzone. Tussen Kruispoort en Dampoort, langs de kant Zuidervaartje, wordt het smal fietspad uitgebroken. De rijstroken richting Dampoort worden versmald, die ruimte zal gebruikt worden voor een nieuwe veiligheidsstrook en een fietspad in asfalt.” (SVK)

Bron: De Standaard

42% minder renovatiepremies uitbetaald dan 2 jaar geleden

10 dec

In Vlaanderen daalt het aantal toegekende renovatiepremies met 42%. Waar er in 2017 nog 27.192 premies werden uitbetaald, zijn er dat in 2019 nog slechts 15.644. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependaele op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Jaar na jaar worden er minder premies aangevraagd en toegekend, terwijl dit aantal eigenlijk ieder jaar zou moeten groeien. Ik hoop dat deze daling zich snel omzet in een stijging. Want in tijden van relance hebben we nood aan meer renovaties. Deze zijn een win-win, voor onze economie, voor het klimaat, voor het wooncomfort en voor de woonkost”, zegt Mercedes Van Volcem.

Aanpassings- renovatiepremie

Wie zijn woning wil renoveren, verbeteren of aanpassen aan een oudere bewoner, komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een renovatie-, verbeterings- of aanpassingspremie. De verbeterings- en aanpassingspremie kon aangevraagd worden tot 31 mei 2019. Vanaf 1 juni 2019 kan enkel nog een aanpassingspremie of een overkoepelende renovatiepremie aangevraagd worden.
 
In 2019 werd een totaalbedrag van 42,8 miljoen euro toegekend en uitbetaald. Volgens minister Diependaele zal dit in 2020 hoger liggen. Tegelijkertijd zou de impact van de coronacrisis merkbaar zijn in het aantal aanvragen dat dit jaar al is binnengekomen. Zo zijn er tot nu toe gemiddeld 13% minder aanvragen tegenover dezelfde periode in 2019. “De oorzaak van de lage aantallen ligt deels bij de complexe manier van aanvragen. Mensen moeten heel wat documenten op papier invullen en deze via de post versturen. Zo’n administratieve rompslomp is niet meer van deze tijd. Het wordt hoog tijd dat de renovatiepremie digitaal gaat”, aldus Mercedes Van Volcem. Ze vult aan: “Een ander heikel punt is de onbekendheid van de premie. Mensen weten ondertussen dat ze een premie voor glas of dakisolatie kunnen aanvragen. Dat ze daarnaast ook in aanmerking komen voor een renovatiepremie, ontgaat veel verbouwers echter. Dit is een oud zeer, maar aan die bekendheid moet verder gewerkt worden, zodat mensen die recht hebben op de premie, ze ook aanvragen én ontvangen.”
 
 

21.706 hectare ongebruikte bouwgrond in woongebied

10 dec

Vlaamse gemeenten moeten verplicht een register onbebouwde percelen bijhouden. Eind 2019 was er nog 21.706 hectare aan onbebouwde percelen in woongebied en 9.361 hectare aan aansnijdbare bouwgrond in woonuitbreidingsgebied beschikbaar, samen dus 31.067 hectare. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem.

Het register onbebouwde percelen vormt een uitstekend monitoringsinstrument voor het woonbeleid. Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn gemeenten dan ook verplicht om deze gegevens bij te houden. Een grondige analyse van dat register kan erg nuttig zijn om bijvoorbeeld het potentieel aan verdichtingsprojecten te onderzoeken. Niet alle gronden in het register zijn trouwens meteen aansnijdbaar of ontwikkelbaar, bijvoorbeeld omdat er een weg naartoe ontbreekt, omdat er diverse eigenaars zijn, enzovoorts. Vele eigenaars behouden hun grond(en) voor de kinderen of kleinkinderen of gebruiken deze als tuin. Niet alle stukken zijn trouwens groot, vaak zijn het ook kleine percelen.

Van Volcem: “Een goed woonbeleid is gemakkelijker als de gemeente, de provincie en het gewest zicht hebben op de onbenutte bouwpercelen op hun grondgebied. Hoewel gemeenten verplicht zijn om deze gegevens bij te houden, zijn er nog steeds lokale besturen die niet beschikken over een actueel register. De beschikbare ruimte meten is belangrijk om voldoende aanbod aan woningen te kunnen voorzien. Schaarste leidt tot hogere prijzen en heeft impact op elke starter die een woning wenst aan te kopen. Bovendien is beschikbare ruimte ook belangrijk om de bouwsector te stimuleren, want als het goed gaat met de bouw, gaat het ook goed met de economie. En laat die relance nu meer dan ooit nodig zijn. Het laatste wat we willen is dat bouwaanvragen stilvallen en er minder woningen op de markt komen. Er is een grote woonbehoefte, vooral in steden waar het doorlooptraject veel moeilijker en trager verloopt.”

Uit het antwoord van minister Zuhal Demir blijkt dat er eind vorig jaar nog ongeveer 32.559 voetbalvelden (21.706 hectare) aan onbebouwde percelen in woongebied en circa 14.042 voetbalvelden (9.361 hectare) aan aansnijdbare bouwgrond in woonuitbreidingsgebied beschikbaar waren.

Het aantal ongebruikte hectare in woongebied varieert wel enigszins tussen de verschillende provincies. Antwerpen spant de kroon met nog 5.698 hectare, gevolgd door Oost-Vlaanderen met 4.719 hectare. Limburg en Vlaams-Brabant hebben nog respectievelijk 4.365 en 4.284 hectare ter beschikking. Provincie West-Vlaanderen is hekkensluiter met 2.640 hectare.

Wat het aantal onbebouwde hectare in woonuitbreidingsgebied betreft, tekent zich een lichtjes ander beeld af. Oost-Vlaanderen leidt de dans met nog 2.613 hectare, gevolgd door Limburg met 2.343 hectare. Antwerpen bevindt zich in de middenmoot met nog 2.074 hectare. Provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen strijden om de laatste plaats met respectievelijk 1.197 en 1.134 beschikbare hectare.

Zwankendamme krijgt topuitvoering speelplein

9 dec

BRUGGE – Het speelplein aan de Gaarlemstraat en Doornweg wordt vernieuwd. En dat zal de buurt geweten hebben. “Met de stad Brugge investeren we in ontmoetingsplaatsen waar alle generaties elkaar kunnen vinden. En het speelpleintje in Zwankendamme krijgt echt een topuitvoering: sociale zuurstof voor de volledige buurt”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem. Om en bij de 235.000 euro investeert de stad in het speelpleintje.

Wie zich wil uitleven in Zwankendamme zal het speelpleintje – of zeg gerust speelplein- aan de Gaarlemstraat en Doornweg snel weten liggen of terug weten vinden. “We zijn in onze nopjes dat we met zo’n topuitvoering kunnen uitpakken voor de deelgemeente”, aldus een enthousiaste Van Volcem.  

Buitensport

Wie in de buitenlucht wil sport zal zeker zijn gading vinden op het toekomstige speelterrein: op de bestaande asfaltvlakte wordt een basketbalring voorzien, daarnaast zal er een klein skatepark  geplaatst worden. De plaatselijke voetballiefhebbers kunnen rekenen op een pannavoetbalarena, een afgesloten open lucht voetbalruimte. De sportruimte maakt de ideale gelegenheid om ook een ‘hangplek’ in te richten voor jongeren.

Petanque

Voor de iets jongere generatie worden speeltoestellen voorzien. Zo worden er  twee speeleilanden aangelegd met als uitblinkers: een piramidenet en korfschommel. Ook een speeltoestel met glijbaan ontbreekt niet in het plan.

“Niet alleen lokale jongeren en kinderen krijgen er allerlei speeltuigen en speelmogelijkheden, maar ook de lokale petanquevereniging mag zich in de handen wrijven. Naar aanleiding van een vraag van uit de vereniging werd het petanqueterrein uitgebreid naar 10 in plaats van de vroegere 7 banen. Bij heraanleg van die publieke ruimte is het belangrijk om betrokkenen te integreren in het ontwerpproces, zodat ook zij kunnen mee bepalen. Dat is ook bij het ontwerp voor Zwankendamme gebeurd”, stelt Van Volcem sterk.


Het pad wordt vanaf de Doornweg aangelegd om de wortels van de bomen niet te beschadigen. Het toegangspad vanaf de Gaarlemstraat sluit aan op het pad naar het parochiaal centrum.

Er wordt ook geanticipeerd om hevigere regenbuien op te vangen. Aan de verharde oppervlaktes wordt een wadi geïntegreerd. Het filtersysteem zal water bufferen en afleiden naar de riolering. Die strook wordt omringd door oeverplanten die het water kunnen helpen verteren. Het schoolgebouw zal door groene aanplanting afgeschermd worden van het pleintje en ook aan het polyvalent zaaltje zorgt de natuur voor afscherming. Met bloembollen wordt het terrein alvast kleurrijker. “Groen, speelruimte, sociale ontmoetingsruimte: dat vat de nieuwe aanpak van het speelplein samen. Ik hoop dan ook vurig dat de hernieuwde ruimte de buurt deugd mag doen”, sluit de schepen af.