De oppositie weegt: Strenge aanpak geweld en criminaliteit

30 nov

De oppositie in Brugge weegt terug op het beleid. Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag de geweld- en criminaliteitsproblematiek sterk en adequaat te willen aanpakken.

Open Vld PLUS kopvrouw Van Volcem vroeg dit met aandrang. Lees hieronder haar interpellatie:

Interpellatie: Mercedes Van Volcem over de onveiligheid aan de stationsbuurt.

Er is heel wat beroering in de media omtrent het aanhoudende geweld onder jongeren in Brugge. Het speelt zich vooral af rond de stationsbuurt. Al hoor ik ook van incidenten in de binnenstad.

Het zou een 50 tal jongeren betreffen, die niet opgevolgd worden na schorsing en spijbelgedrag. Hierdoor gaan zij zich vervelen en beginnen ze andere mensen te terroriseren. Het zou gaan om vandalisme en geweldsdelicten.

Ik hoor noodkreten van betrokken actoren op het veld. Het zou om een problematiek gaan die al jaren aan de gang is, maar nu door de Zehbi’s pas echt ruchtbaarheid heeft gekregen in de media. De problemen zouden zich op verschillende niveaus afspelen, van slechte opgroei-omstandigheden, tot schoolmoeheid, te lange wachtrijen voor instellingen tot slechte opvolging van jeugdige delinquenten.

Reeds in 2004 hield ik hier een interpellatie over. Gelijke kansen liggen mij als liberaal na aan het hart. Gelijke kansen… starten vanaf de wieg. Voor Brugge, als lokale overheid, is daar een belangrijke taak weggelegd. Er moet een gecoördineerd plan komen om deze problematiek aan te pakken.

Ik pleit voor een tweeluik. Enerzijds het ‘luik voorkomen’ anderzijds het ‘luik bestrijden’. (meer…)

Van Volcem en Soete niet verwonderd met slechte punten voor Brugge

29 nov

Van Volcem Mercedes en Ann Soete  zijn niet verwonderd dat Brugge slecht scoort op ondernemersvriendelijkheid  

Uit onderzoek van VOKA blijkt dat Brugge slecht scoort op ondernemingsvriendelijkheid. Open Vld PLUS kopvrouw Van Volcem verwondert het niet.

“Ik kaart als meer dan 5 jaar het ondernemersonvriendelijk imago van het huidige bestuur aan.”

-Enerzijds is er weinig rechtszekerheid voor wie aan een zaak begint.

-Ook de mobiliteit draagt niet bij tot een positief ondernemersklimaat in Brugge. De coördinatie van de werken is slecht, waardoor er meer hinder is dan noodzakelijk. Dit in combinatie met een slecht parkeerbeleid en de files, is een dooddoener voor ondernemerschap.

-Ook de Bruggeling en de toeristen worden niet aangemoedigd om te consumeren en te genieten van wat zaakvoerders te bieden hebben. Elk jaar moeten de terrassen verdwijnen, terwijl er nog veel vraag naar is bij de mensen.

-Ook de bedrijventerreinen voor de toekomt werden niet voorbereid.

Open VLD PlusKortom : Brugge moet de economische kaart trekken. Met welvaart te creëren geven we kansen en laten we iedereen vooruitgaan. Wie risico neemt moet net ondersteund worden en aangemoedigd, zegt Van Volcem.

In Kortrijk, dat wel goede punten heeft, kan het blijkbaar wel. En bij ons in Brugge kan een bierhandelaar nog geen tapa’tje serveren. Zo een mix aan functies voor zaken is nochtans noodzakelijk om zaken hip en rendabel te houden naar de toekomst, klinkt het.

Brugge hoort een stad voor iedereen te zien, en dus ook voor ondernemers die welvaart creëren, besluit Van Volcem.

Sluis Zeebrugge: Spadesteek voor 2018 niet gehaald

29 nov

Mercedes Van Volcem (Open Vld) vraagt naar de timing van de Zeesluis in Zeebrugge. Ze reageert daarmee op het feit dat de belofte van de eerste spadesteek voor 2018 niet is gerealiseerd. Als antwoord op haar schriftelijke vraag aan minister Weyts, vernam zij dat het voorkeursbesluit pas in de loop van 2018 zal genomen worden.

Zodra het voorkeursbesluit genomen is, start de uitwerkingsfase, duidt Van Volcem. De doorlooptijd daarvan wordt geraamd op twee jaar en zal leiden tot een projectbesluit waarna de concrete uitvoering pas kan starten.

Van Volcem hekelt de vertragingen in het dossier. Want het ontwerp van de Nx hangt nauw samen met de keuze die wordt gemaakt voor de nieuwe zeesluis. Erg belangrijk voor de toekomst van de regio, besluit Van Volcem.

Momenteel stelt Vlaanderen zes alternatieven voorop. Deze staan omschreven in een brochure van de Vlaamse overheid.

Op de website www.nieuwezeesluiszeebrugge.be kan iedereen alle alternatieven bekijken en zelf een voorkeur bekendmaken, zegt Van Volcem. ‘Bij het alternatief vinden we de leefbaarheid van Zeebrugge heel belangrijk alsook de nautische toegang.’

 

Het begrotingsparcours van Landuyt en De Fauw: vijf jaar lang een mager beestje

28 nov

Op 28 november komt de Brugse gemeenteraad opnieuw samen en wordt de laatste begroting van de huidige legislatuur gestemd.  Na een termijn van 5 jaar wenst Mercedes Van Volcem, lijsttrekker van Open Vld PLUS, een balans op te maken van de voorbije vijf jaren.

“Het Sp.a en Cd&V stadsbestuur van burgemeester Landuyt en OCMW-voorzitter Dirk De Fauw kan maar een mager palmares voorleggen.  Het is overduidelijk dat in de periode 2013-2016 (de eerste vier jaar) zeer weinig is gerealiseerd. De projecten en werkzaamheden die tot het jaar 2017 werden gerealiseerd zijn op 1 hand op te tellen.  Er was ook onvoldoende aandacht voor investeringen in de deelgemeenten. Nochtans wonen daar ook 100.000 mensen.” aldus Open Vld  fractieleider Mercedes Van Volcem. (meer…)

 Open Vld PLUS wil 1 euro tarief op bus voor Bruggeling

28 nov

busbrugge1euro
Open Vld Plus wil dat elke Bruggeling een euro tarief krijgt als ze met de bus in de stad reizen.
“Gratis parkeerkaarten voor de bewoner van de binnenstad met auto zijn ingevoerd. De bezoekersparkeerkaart kost ook 1 euro maar wij willen ook 1 euro tarief op de bus met een Brugge kaart. Vandaag is het 3 euro per rit. Ook Van de schouwburg naar het Zand. Vele jongeren klagen daarover. Met sms betalen ze 1,80.  Met de auto naar het station en er hele dag parkeren (3 euro) kost de helft van ee busrit heen en terug (6 euro).

“We willen een 1 euro tarief voor elke Bruggeling. Makkelijk en veel socialer. Het is consequent als je openbaar vervoer wil aanmoedigen.” besluit Van Volcem.

Mercedes Van Volcem
Lijsttrekker Open VLD PLUS
Kandidaat burgemeester

Verzekering gewaarborgd wonen ook voor huurders

17 nov

De drie Vlaamse meerderheidspartijen willen de verzekering gewaarborgd wonen uitbreiden naar huurders. Dat stellen CD&V, N-VA en Open Vld in een conceptnota.

Wie minstens 12 maanden werkt kan bij de bouw, aankoop of renovatie van een woning onder bepaalde voorwaarden een gratis verzekering afsluiten die helpt bij de aflossing van een lening als men onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Het bedrag is afhankelijk van het inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de werkloosheid.

“We zien niet in waarom ook huurders geen recht zouden hebben op bescherming door de overheid wanneer ze tijdelijk in moeilijkheden geraken”, zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zo’n verzekering komt zowel de huurder als de verhuurder ten goede.”

De overheid moet huurders en eigenaars gelijk behandelen, vinden de drie regeringspartijen. “Zeker nu de huurmarkt aan belang wint door maatschappelijke tendensen zoals gezinsverdunning en meer flexibele loopbanen.”

Om te bepalen onder welke voorwaarden huurders in aanmerking komen voor de verzekering, stellen de partijen hoorzittingen in het Vlaams parlement voor, onder meer met de verzekeringssector.

Wat denk jij van een nieuwe schaatsbaan in Brugge?

17 nov

Ik mocht een schrijven ontvangen van Jan Dierick (Voorzitter BKSC). Aan de beleidsmakers wordt gevraagd mee te denken en mee te helpen de opties voor een nieuwe schaatsbaan in Brugge te bekijken. Ik vond het betoog alvast enthousiasmerend en zal dit zowel op Brugs niveau, als fractieleider, als op Vlaams niveau, als parlementslid bekijken. 

Zie hieronder een korte duiding van de zaak. We horen graag uw mening:

Er werd in opdracht van het West Vlaamse provinciebestuur,  door het Nederlandse studiebureau Odin Wenting Bouwadvies een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid om in West Vlaanderen een Olympische 400 meter – schaatspiste te bouwen. Momenteel is er in Vlaanderen en met uitbreiding in België geen dergelijke baan. Daarom moeten topsporters (zoals Bart Swings) en andere potentiële medaillewinnaars uitwijken naar Nederland om te kunnen trainen.

De studie diende de ideale locatie, kostprijs en rentabiliteit in kaart brengen. De studie bekeek ook de mogelijkheid om deze topsport accommodatie te combineren met andere sporten. Hierbij werd gedacht aan een skeeler- piste (inline-skate) ,wellness, enz.

West – Vlaanderen is momenteel twee schaatspistes rijk, in Brugge en Kortrijk (Gullegem). Deze schaatsbanen zijn echter oud en investeringen dringen zich op. De ijspiste te Brugge is de oudste, ze werd gebouwd in 1969 en is dus verouderd.

Op dit ogenblijk is er spraken van projecten in Kortrijk. Dit omdat de stad zich wil profileren in het kader van Europese Sportstad 2018.

Maar het is vooral Brugge dat een groot aantal recreatieve schaatsers aantrekt. Schaatsbeurten met 600+ schaatsers per beurt komen er vaak voor. Ook kent de stad twee gerenommeerde clubs, BKSC en BSC. Beide met een rijke geschiedenis, veel leden en de BSC bracht reeds kampioenen en Olympiërs voort.

Een uitbouw van de schaatsfaciliteiten in Brugge met een eventuele samenwerking met Club Brugge, zou Vlaanderen op de kaart kunnen zetten. De mogelijkheden om ijspistes te incorporeren met infrastructuur voor andere sporten bestaan al. Verschillende disciplines versterken op die manier elkaar.

Ik denk aan het bundelen van krachten, gedeeld gebruik van sportpsychologen, kinesitherapeuten, infrastructuur en kennis. Evenals de samenwerking met de topsportschool van Brugge.

Zie ook een project in Almere (NL):

http://ernstseconomyforyou.blogspot.be/2013/10/wij-zijn-geen-hoeraroepers-ernsts.html

 

Ik wil volgende vragen bekijken in het Vlaams Parlement:

 

 1. Gelet op de goede reputatie van de Brugse clubs en het significant ledental, erkent de minister dat er nood is aan bijkomende infrastructuur voor deze discipline in Vlaanderen en Brugge?
 2. Welke rol is er weggelegd voor Brugge aangaande de toekomst van het schaatsen, gelet op de historische aanwezigheid van de schaatsclubs, Club Brugge en de Topsportschool?
 3. Ziet de minister mogelijkheden voor multidisciplinaire infrastructuur in Brugge, die topsport in Vlaanderen kan versterken?
 4. Het BKSC en het BSC willen mee nadenken over projecten die de schaatssport en de sport in Vlaanderen in het algemeen ten goede willen komen. Zij maakten reeds analyses op en beschikken over kennis van zaken. Zal de minister beide verenigingen contacteren om hun zaak te bepleiten?
 1. Het inrichten van topsportinfrastructuur in Brugge kan de werkgelegenheid in Vlaanderen ten goede komen. Het organiseren van internationale wedstrijden, wereldkampioenschappen, zomerstages kunnen Vlaanderen op de kaart zetten.
  1. Wat is de visie van de minister, zowel bevoegd voor Werk als Sport, op het pleidooi voor een project in Brugge die topsport op de kaart zet?
  2. Heeft de minister kennis van de studie van het Studiebureau Odin Wenting Bouwadvies en welke conclusies maakt de minister?
  3. Erkent de minister de nood aan een Olympische 400m schaatspiste en welk initiatief zal de regering nemen?
 2. Het wordt betreurd dat de Brugse ijsbaan slechts 18 weken open is per jaar. Het gemiddelde ligt in ons land op 32 weken. Hierdoor wijken onze schaatsers uit naar andere regio’s, vaak ook in het buitenland.
  1. Wat kan er gedaan worden om aan de trainingsnoden in Brugge te voldoen?
  2. Wat zal de minister doen om talent uit Brugge de kansen te geven zich verder te ontwikkelen?

Met vriendelijke groeten
Mercedes Van Volcem
Lijsttrekker Brugge 2018 

 

Communicatie: Dossier Groenestraat

14 nov

Vraag aan het stadsbestuur:

Geachte

Na jaren stilstand in het dossier van de Groenestraat verkoopt de stad Brugge nu de gronden aan een projectontwikkelaar voor 1,4 miljoen euro.

Waarom wordt afgezien van de plannen voor een sportzaal in de binnenstad ?
De parkeerdruk in deze straat en de Boeveriestraat is zeer hoog. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor de bewoners mede door aanwezig van de school Maricolen.
In de studie bijkomende parkeerruimtes van 2004 werd deze site aangeduid als ideale zone voor parkeerplaatsen (ondergronds of bovengronds) om de parkeerdruk weg te nemen en het leefbaarder te houden (Boeveriestraat en Groenestraat en straten errond)

Ik begrijp niet dat de stad eigendommen met een mogelijke oplossing voor noden van de binnenstad worden verkocht zonder dat aan de noden wordt tegemoetgekomen.

Recent werd Ryelandtzaal verkocht zonder enige garanties voor het verenigingslevenen nu wordt de Groenestraat verkocht zonder oog te hebben voor meer parkeerplaatsen.
Dit zijn gemiste kansen.

Bovendien is het nog niet duidelijk wat de stad met de aankoop van de Poortersloge gaat doen (kostte 1,2 miljoen euro en staat al drie jaar leeg).

Mercedes Van Volcem
Lijsttrekker Open VLD PLUS

Open Vld PLUS is voor AirBnB, we leven in de nieuwe tijd en Brugge moet daar als toeristische stad op inspelen. 

13 nov

AirBnB maakt het voor jongeren net betaalbaar om nog een woning in de binnenstad te kopen als ze overtollige kamers kunnen verhuren. ‘De zon mag op gaan voor iedereen.’, stelt Van Volcem. ‘De regels inzake brandveiligheid zijn trouwens Vlaams gereglementeerd.’ 

Er zijn 83 hotels in de binnenstad met een 3300 tot 3500 kamers. Gastenkamers en Airbnb (met domicilie) zijn daar een gezonde aanvulling op en zorgen voor een divers aanbod. Brugge kent nu al een hotelstop en vakantiewoningenstop. Wie naast een hotel woont, kent ook zijn buren niet. De hotelsector mag geen concurrentie vrezen. Integendeel.

In de binnenstad is het woongebied en in woongebied kunnen diverse functies. Door AirBnB kunnen we jonge mensen naar de stad lokken. Zowel jonge toeristen als jonge kopers. Bovendien helpt verhuren van kamers ook de vele singles die slechts één inkomen hebben.

Vandaag zijn er maar 17 procent jonge gezinnen in de binnenstad. De stad Brugge kent trouwens een zeer matige prijsevolutie inzake wonen. Vooral appartementen zijn duurder geworden door onvoldoende  aanbod. Daarom is wonen aan het water de oplossing alsook de vernieuwing op de Koning Albertlaan een goede visie.

De prijzen van woningen in Brugge zijn minder vlug gestegen dan de woningen in Leuven, Gent, Mechelen en Antwerpen. Bovendien zegt de prijs niet alles. Ook oppervlakte, renovatiegraad en het inkomen van de inwoner speelt een rol.
(meer…)

Laat de terrassen staan in Brugge

13 nov

Afgelopen zaterdagavond zaten er nog 500 mensen op de terrassen op de markt in Brugge gezellig te genieten. Vanaf volgend weekend kan dat niet meer. De terrassen moeten immers weg vanaf 14 november.

Het lijkt wel dat de stad niet kan verdragen dat de horeca draait en mensen in onze stad niet het hele jaar mogen genieten , reageert Van Volcem (lijsttrekker Open Vld PLUS).

Vaste constructies moeten op de Burg, markt en bvb. Estaminet worden afgebroken (gelukkig moet dit op het Eiland en de Smedenstraat niet).

Enkel 1 rij losse tafels en stoelen mag, maar daar heeft de horeca niet veel aan bij gezellig winterweer , klinkt het bij Van Volcem. Waarom mag dan maar 1 rij genieten van het goeie weer?

In andere historische steden gebeurt dat niet. Met monumentenzorg heeft het dus niets te maken alleen met het beleid van de stad Brugge.Dit verbieden is arbitrair en niet meer van deze tijd. De stad moet er juist voor zorgen dat mensen kunnen genieten. Zowel de inwoners als toeristen hebben altijd recht op een portie gezelligheid.

Ook de werkgelegenheid zou gebaat zijn met de terrassen in de winter. Uit onderzoek van Ho.Re.Ca. Brugge bleek al dat er extra personeelsleden zouden komen, mochten winterterrassen toegestaan zijn.

Bovendien worden de uitbaters ook geconfronteerd met afbraak en opbouwkosten (8000 euro per jaar).

‘Een spijtige zaak, waarbij de werkgelegenheid geboycot wordt door het stadsbestuur.’, stelt Van Volcem, die al verschillende jaren streeft voor het behoud van de terrassen en een open en redelijke sfeer. ‘Kijk bijvoorbeeld naar Estaminet, dat door deze maatregel gehalveerd wordt. Niemand begrijpt dat en toch moet het altijd worden afgebroken.’

Het is dus hoogtijd voor redelijkheid en genieten in deze toeristische stad.

Van Volcem, lijsttrekker Open Vld PLUS. wil ook in de toekomst een totaalconcept voor kerstmis en de winterperiode. Variatie en kwaliteit, moeten centraal staan.

Het is aan de stad om een concept uit te denken en erin te investeren. Van het station tot aan de Burg dient een concept van winterbeleving uitgetekend te worden met mix aan horeca, lokale producten, winterevents, verlichting, bewegen en vuur. En daar hoort ook een gezellig terras bij.

Wat men doet in de zomer zou men met een variant eens moeten herhalen in de winter. Bvb. 4 winteravonden op de vismarkt, dansen op de Burg met laarzen (benenwerk), winterbbq in de straat (zoals zomercheques), … Een kerstboomactie of winterrozen …

Mercedes Van Volcem
Lijsttrekker Open Vld Plus