Vrachtwagenparking Lodewijk Coiseaukaai klaar voor gebruik

7 jun

BRUGGE – De vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai is klaar voor gebruik. “De nieuwe vrachtwagenparking komt tegemoet aan de vraag van de bewoners in de Dudzeelse Steenweg. Hun tuinzone paalt aan de oude vrachtwagenparking en gaf heel wat hinder. Van zonafname door de hoge geluidswanden tot geluidsoverlast. We verbeteren de leefbaarheid van de buurtbewoners”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 750.000 euro.

Vrachtwagenparking

De vrachtwagenparking bestaat uit 16 parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger en 6 kortere plaatsen voor trekkers zonder oplegger of kleine busjes. “De in- en uitrit van de parking is gelegen in de Quenastkaai om de geluidsoverlast te beperken voor de omwonenden en meer verkeersveiligheid te garanderen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem. Door het schuin plaatsen van de parkeerplaatsen voor trekker met oplegger kunnen 2 rijen parkeerplaatsen gecreëerd worden en blijft er plaats voor 6 kortere parkeerplaatsen voor trekkers of busjes, waardoor de randparking voor auto’s kan ontlast worden.

Geluidswerende wand

De parking wordt aan 2 zijden afgesloten met een geluidswerende wand. Enkel de zijde aan de Binnenweg en de zijde naar de buur, de firma Depré Storage toe blijven open. Dit laatste op vraag van de firma Depré die zelf een doorzichtige afsluiting plaatst. Hiervoor worden de geluidspanelen van de bestaande vrachtwagenparking hergebruikt, met de bedoeling om nieuwe lagere geluidswanden te plaatsen op de randparking. “Op de parking zelf en tussen de geluidswand en het fietspad Lodewijk Coiseaukaai worden groenzones voorzien. De groenzones werden nog niet in detail uitgewerkt, er komen mogelijks 4 bomen binnen de parkeerzone en minstens 3 bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. De aanplant zal worden opgenomen bij een volgende boomverjonging, uitvoering najaar 2021”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

 Start werken randparking

Vandaag starten de werken om de oude vrachtwagenparking om te vormen tot een autoparking. Die werken gaan gepaard met een kostprijs van circa 150.000 euro. “Het verplaatsen van de vrachtwagenparking is belangrijk voor de omliggende huizen en de leefbaarheid aan de randparking. Zo wordt de torenhoge afsluiting aan het einde van de tuinen van de omwonenden verwijderd.

Door het verplaatsen van de parking kunnen we een nieuwe randparking realiseren. Deze parking in het noorden van de stad is belangrijk voor de scholen, zorginstellingen maar ook voor shoppers die er gratis kunnen parkeren en van daaruit de stad intrekken. Ook voor de mensen die werken in de stad en voor bezoekers zal ze een meerwaarde betekenen. Bovendien kan je daar op de bus stappen richting het centrum”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

De eindhalte van de centrumshuttle is gelegen aan de randparking. “De parking zal klaar zijn tegen de komende zomervakantie ( juli 2021)”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De nieuwe randparking zal 122 parkeerplaatsen tellen. “Dit najaar (november) worden op de parking 13 hoogstammige bomen aangeplant en een bomenrij van 12 hoogstammige bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. Er zullen ook 4 plaatsen zijn voor laadpalen”, aldus schepen Van Volcem.

Verwezenlijking beleidsprogramma

Eén van de punten uit ons beleidsprogramma is de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op randparkings. Na de eerdere realisatie van parking Waggelwater zal ook deze herinrichting de mobiliteit in heel Brugge ten goede komen.

Oud dorpscentrum in bloemenglorie

3 jun

BRUGGE/LISSEWEGE – Lissewege zegt het met een bloemetje: het oude dorpscentrum wordt er versierd in zachte en felle kleuren van een bloemengordel door het oude dorpscentrum. Genieten kan al fietsend, wandelend, maar het dorp krijgt er ook 3 picknicktafels en 3 extra zitbanken bij. “De zomer lonkt en we maken die extra verleidelijk dit seizoen. De dienst Openbaar Domein zorgde voor bloemen in alle geuren, kleuren en vormen in Lissewege: van de Zeebruggelaan tot de Oude Pastoriestraat”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Ooievaarsnesten, bloementorens, bloempotten en vensterbloembakken: Lissewege ziet er fleuriger uit dan ooit.  “Met voldoende gelegenheid om te zitten en te genieten of zelfs te picknicken. Je kan elkaar ontmoeten op straat en gezellig even keuvelen tussendoor.  We lokken de mensen naar buiten en hopen dat ze er gebruik van maken om in het openbaar domein sociaal contact op te zoeken”, vertelt Van Volcem. De stad plaatst een picknicktafel in de poldhondtstraat, eentje in de vincentdoenstraat aan het speelplein en 1 tafel in de oude pastorietuin.  Van de voorziene zitbanken komen er 2 zitbanken in de oude pastoriestraat aan het gemeenschapshuis en 2 zitbanken langs het lisseweegsvaartje. “De picknicktafels zijn al geplaatst, volgende week worden de zitbanken op hun respectievelijke plaatsen gezet. Ik kijk er alvast naar uit om te zien wat het te weeg brengt bij de buurt”, zegt Van Volcem.

Jaagpad

Niet alleen Lissewege maar ook langs het jaagpad tussen Dudzele en Zwankendamme is het picknicken en genieten geblazen: “Daar voorzien we ook 3 picknickplaatsen en 4 zitbanken om uit te rusten en te genieten van de omgeving”, gaat de schepen verder.

Lissewege deed ook al enthousiast mee aan de bebloemingsactie van de stad. Hun buurtcomité Lissewege Leeft! schreef zich in voor maar liefst 4488 bloemen. “Samen met de buurt die de bloemetjes buitenzetten, zal onze bloemengordel de fleurigheid nog eens versterken. Iedere actie opnieuw nemen we de binnenstad, maar ook de deelgemeentes mee in het mooier en groener verhaal van onze stad Brugge”, zegt Van Volcem.

De bloementeller staat voor Lissewege op 112 bloem’punten’ en maar liefst 3706 planten. “4 ooievaarsnesten, 4 hanging baskets, 11 bloementorens, 74 vensterbloembakken en 19 bloempotten in cortenstaal maken van Lissewege een prachtig plekje deze zomer. De Zeebruggelaan, Stationsstraat, het Valerius de Saedeleerpad, Onder de Toren, de kerkhofmuur en de Oude Pastoriestraat worden gedecoreerd. Ook de brugjes aan het Lisseweegs vaartje zullen er bloemig uitzien. Als het weer een beetje meezit en met het afbouwen van de coronamaatregelen, wordt het een prachtige zomer”, aldus Van Volcem.

Bijlage:

Kaart met bebloemingszone

Bloemenlocaties

  1. Zeebruggelaan
  2. Stationsstraat (lichten)
  3. Stationsstraat (station)
  4. Stationsstraat (brug)
  5. Lisseweegs vaartje (brugjes)
  6. Valerius Saedeleerpad
  7. Onder de Toren
  8. Kerkhofmuur
  9. Oude pastoriestraat

Picknickbanken: Lissewege telde al 10 picknickbanken, daar komen er nu drie extra bij in de Oude Pastorietuin, Poldhondtstraat en de Vincent Doenstraat aan het speelplein.

Zitbanken:

9) Oude pastoriestraat (2 zitbanken),

5) Lisseweegs Vaartje (2 zitbanken)

Mercedes in Brussel

3 jun

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed

Vandaag op de agenda van de commissie ondervraagt Mercedes de minister over de aankoop van een starterswoning voor de jonge mensen. Met het huidige investeringsklimaat op de woningmarkt stijgen de prijzen van woningen als maar. Mercedes vraagt om maatregelen om het voor jonge mensen toch mogelijk te blijven maken een woning aan te kopen. Bekijk hieronder de commissie en lees de vraag van Mercedes aan de minister.

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Mercedes maakt deel uit van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken onder minister Lydia Peeters. Volg de commissie vanaf 14 uur via onderstaande link.

Kerken krijgen nieuwe sociale functie

3 jun

BRUGGE – De Emmaüsparochie omvat de vijf kerken gelegen in Sint-Andries en Sint-Michiels: Sint-Baafs, Sint-Andries, Sint-Godelieve, Sint-Michiel en Sint-Willibrord. Met het kerkenplan dat werd uitgewerkt is het de bedoeling om de vijf parochiekerken aan de eredienst te onttrekken en in de plaats daarvan een nieuwe kerk met bijhorende campus te bouwen. De campus omvat niet alleen de nieuwe parochiekerk maar daarbij ook ontmoetingsruimte, vergaderinfrastructuur en secretariaatsruimte. Er werd vastgesteld dat geen enkele van de bestaande kerken geschikt is om alle functies te realiseren die van de ene parochiekerk zal verwacht worden.

Uiteraard moet bij deze plannen ook de vraag worden gesteld wat er met de bestaande kerkgebouwen zal gebeuren. Een terechte vraag zo blijkt, want het antwoord op deze vraag is niet altijd even eenvoudig. Een herbestemming is sowieso pas mogelijk nadat het kerkgebouw door het Bisdom werd ontwijd.

“Kerken en dus ook de kerkgebouwen hebben altijd een sociale functie in de samenleving opgenomen. In Brugge was dat niet anders. Met het leeglopen van de kerken is het zo dat de capaciteit van deze historische gebouwen onbenut blijft. De herbestemming van onze kerken is dan ook geen onverwachte wending. Met respect voor het verleden, maar met toekomstvisie willen we opnieuw een sociale invulling geven aan onze kerken. Zodat ze weer deel uitmaken van ons dagelijks leven”, aldus Mercedes Van Volcem, schepen van eigendommen.

Met dit besluit van het College van Burgemeester en Schepenen werd een volgende stap gezet in het meer concreet maken van de plannen van de Emmaüsparochie. Hieronder een overzicht.

De kerk Sint-Willibrord

Dit kerkgebouw is eigendom van de kerkfabriek. De kerk is gelegen in de Keurvorst Karel Theodoorstraat, 2 te 8200 Sint-Andries, aan de kruising Torhoutse Steenweg en Expressweg.

Er is grote interesse van de aanpalende scholen om dit kerkgebouw te kopen, met name Onze Lieve Vrouw Hemelvaert en de basisschool in de Doornstraat. Beide scholen kampen namelijk met plaatsgebrek.

De stad onderschrijft de verkoop aan de aanpalende scholen aangezien dit tegemoet komt aan een actuele nood en past in het algemeen belang.

“Er is een dringende nood voor het Onze Lieve Vrouw Hemelvaert en de basisschool in de Doornstraat. Het is ideaal dus dat we op deze manier twee vliegen in één klap vangen: onze kerk krijgt een nieuwe sociale functie en de school is uit de nood geholpen qua capaciteit”, zegt Van Volcem.

De kerk Sint-Godelieve

Dit gebouw is eveneens eigendom van de kerkfabriek. De kerk is gelegen in de Sint-Michielslaan 35, te 8200 Brugge. De parochie van deze kerk ligt in de zuidoostelijke hoek van de gemeente Sint-Michiels en grenst aan Oostkamp (in het zuiden), aan de parochie Sint-Michiel (in het westen en het noorden) en aan Steenbrugge (in het oosten).

Hier heeft de stad zich er over uitgesproken zelf geïnteresseerd te zijn om dit kerkgebouw te kopen. De gemeentelijke basisschool ligt vlak naast de kerk en wordt eveneens geconfronteerd met plaatsgebrek.

De kerk Sint-Michiels

De kerk is gelegen in de Rijselstraat 67 te 8200 Brugge, in deelgemeente Sint Michiels en in het centrum hiervan. De kerkfabriek is eigenaar.

  • De kerk ligt zeer centraal in de gemeente Sint-Michiels, vlak bij het gemeentehuis en maakt in die zin ten volle deel uit van het centrum van de gemeente.

Het gebouw is gelegen in de planologische bestemming “gemeenschapsvoorzieningen en aanverwante functies”. De Emmaüsparochie had de vraag gesteld of deze bestemming kon worden gewijzigd zodat ook residentiële en commerciële projectontwikkeling mogelijk zou zijn.

De stad is echter op dit verzoek niet ingegaan. De kerk heeft namelijk een grote stadslandschappelijke waarde en is een baken van het dorpscentrum. Sloop van dit gebouw is in elk geval uitgesloten.

Het gebouw dient behouden te worden en er moet gezocht worden naar een passende herbestemming met respect voor de (stads)landschappelijke waarde.

“De cultuurrijke achtergrond en historiek van onze stad laten we niet zomaar los. Het kerkgebouw slopen is dus uitgesloten voor ons als stadsbestuur. We blijven verder zoeken naar een nieuwe goede invulling van de kerk”, zegt de schepen.

De kerk Sint-Baafs

De Sint-Baafskerk is de hoofdkerk van de parochie Sint-Baafs van de deelgemeente 8200 Sint-Andries. De kerk is gelegen in de Sint-Baafskerkstraat nr 4 en is eigendom van de kerkfabriek. Het achterliggende perceel met de pastorie en het parkje is eigendom van de stad.

Hier zag de Emmaüsparochie graag de realisatie van een projectontwikkeling, samen met het deel dat eigendom is van de stad Brugge.

Wat betreft deze vraag is het standpunt van de stad eerder terughoudend. Sloop is in principe niet uitgesloten maar is maatschappelijk en sociaal moeilijk te verdedigen. Vandaar dat een sloop enkel toegelaten zal worden indien de vervangende nieuwbouw een zeer hoge architecturale en stedenbouwkundige heeft. De bouw van een louter residentieel project is hierbij in elk geval uitgesloten, maar eventueel wel een gemengd project op schaal van de buurt en met functies die passen in de buurt.

Het perceel van de stad, met het pleintje en de pastoriewoning moet sowieso behouden blijven en kan dus niet meegenomen worden bij een eventueel project.

De kerk Sint-Andries

Dit is het enige kerkgebouw dat eigendom is van de stad Brugge. Bovendien is het een beschermd monument dat zich bij een begraafplaats bevindt dat tevens werd beschermd als dorpsgezicht.

Na ontwijding komt deze kerk volledig terug in het patrimonium van de stad Brugge. Gelet op het beschermd karakter en de ligging naast het kerkhof zal de stad dit niet zomaar kunnen verkopen aan een private partij. Dit betekent dat de stad zelf een waardige invulling zal moeten geven aan dit gebouw. Dit kan bvb. een urnenkerk zijn (een plaats waar nabestaande afscheid kunnen nemen van de overledene) of bvb. een depotkerk (opslag en toegankelijk maken van religieus erfgoed).

De mogelijkheden van herbestemming zullen nog verder door de stad worden onderzocht.

“De kerk Sint-Andries is een pareltje als het gaat om historische waarde en is nota bene een beschermd monument. In die lijn zullen we verder onderzoeken met de stad wat de mogelijkheden zijn. Een waardevolle invulling in deze tijd ten dienste van onze Bruggelingen: daar kiezen we voor”, sluit Van Volcem af.

Week van de bij in Brugge, de meest bijenvriendelijke stad

2 jun

BRUGGE – De week van de bij loopt van 30 mei tot 6 juni. Hoog tijd om de bijenvriendelijkste stad van Vlaanderen nog eens in de kijker te zetten: Brugge. “Bijenvriendelijk je stad beheren gaat niet alleen om bloemen en biodiversiteit, maar ook ontharden, educatie, sensibiliseren en onderzoek: we trekken onze Bruggelingen mee in het bijenverhaal van jongs af aan”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Bijen hebben een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. De Vlaamse “Week van de Bij” vraagt aandacht voor onze bijen: ook stad Brugge ijvert voor onze bijen.  Niet evident om de meest bijenvriendelijke te zijn van Vlaanderen als je een stad bent, zegt Van Volcem. 

80 procent van de bijen leeft in de aarde. Brugge onthardt volop haar stad waar het kan.

De stad heeft zich niet geregistreerd in de campagne “Maai mei niet”.  Desondanks wordt in het stedelijk maaibeheer voor elke locatie afgewogen of een extensiever maaibeheer mogelijk is. Een belangrijk afwegingspunt is de acceptatiegraad van onze bevolking. Er is meer begrip voor en minder weerstand tegen extensief maaibeheer in een natuurcontext of op een landelijke wegberm dan in de context van een “klassiek” park of bvb. bij gazons in woonwijken. “Ik zag het niet zitten om de Vesten en in de parken niet te maaien.  Ik denk dat dit op veel weerstand zou opleveren en wil ook geen polarisatie over de bij en maaibeheer maar draagvlak.  Elke dag zetten we stappen vooruit en wat we doen met de dienst openbaar domein is indrukwekkend”, zegt Van Volcem.

Desondanks merken we dat er langzaam maar zeker een evolutie is in de publieke opinie. Hierop trachten we vanuit de stad in te spelen, onder meer door de aanplant van bloembollen, door onze sensibilisering in functie van het bijenplan, door het voorzien van aangepaste beplanting, door bewoners te stimuleren om zelf een geveltuin aan te planten, en dergelijke. De Stad Brugge kreeg in 2020 de titel ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen’: een kroon op het werk van het stedelijk groenbeheer waar veel aandacht is voor biodiversiteit. 

Uit volgende initiatieven blijkt dat de Stad Brugge volop inzet op, biodiversiteit op het openbaar domein:

Elke dag bijenvriendelijkste gemeente en niet alleen deze week

“Stad Brugge werd vorig jaar verkozen tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. Dat gebeurde niet zomaar uiteraard: iedere dag opnieuw is biodiversiteit en aandacht voor een bijenvriendelijke stadsomgeving een belangrijke factor in de aanpak van het Brugs openbaar domein. En dit is nog maar het begin: over de komende jaren rollen we ons bijenvriendelijk beheerplan verder uit”, vertelt Mercedes Van Volcem.  “We proberen ook draagvlak te creëren en de Bruggelingen mee te krijgen.  Overal niet maaien leek me geen goeie zaak.  In Brugge wordt niet veel gemaaid, sommige zones zoals de Vesten of de parken wel, voor de rest maaien we vaak bloemenborders zoals aan het station als op de ring (Komvest) wordt het gras lang gelaten.  We maaien enkel de boorden zodat mensen zien dat het een beleid is en niet om verwaarlozing gaat, zegt Van Volcem.  Doordat we 1 miljoen bloembollen hebben geplant waren er uiteraard ook 1 miljoen plaatsen in het gazon waar niet werd gemaaid, naast de bermen en tal van andere plaatsen.”

“In de toekomst wil ik ook bloemenweides realiseren”, zegt Van Volcem, “op gronden van de stad maar ik zou ook graag andere particulieren, bedrijven en landbouwers overtuigen om een strook met wilde bloemen te zaaien.  Je ziet dit vaak als je in Damme rijdt of langs de Damse Vaart richting Sluis.  Heel wat landbouwers doen dit al.”  

“Naast de bloembollen, investeren we ook in bloemen op vensterbanken en aan de Brugse brugjes maar ook op ronde punten.  We pasten ook ons maaibeheer in de bermen aan.  We laten in de bermen ook het gras en wilde bloemen groeien.  We gaan ook nog inzetten op inzaaien van zonnebloemen en klaprozen op gronden die tijdelijk omgewoeld werden of niet meer voor landbouw worden gebruikt”, zegt Van Volcem.

Een goed onderhouden openbaar domein: dat is het doel dat vooropgesteld wordt. “Het oog wil ik ook wat, maar het is veel meer dan dat: we willen een stimulerende stad die gezond is voor ons, maar ook goed en gezond voor onze natuur. Zelf probeer ik het evenwicht te bewaren.  Ik ben heel enthousiast maar ook de Bruggeling begint van lang gras te houden.  We kregen geen klachten omtrent het lange gras, dus dat is alvast positief”, aldus de schepen.

Maaien doen we anders in de nieuwe legislatuur

Het meest opvallende moet wel het maaibeheer zijn van de stad: “Vroeger moest ieder grassprietje kort blijven, maar dat gaat ten koste van de biodiversiteit, en is zeker niet overal nodig. Daarom kiezen we ervoor om delen van gazons, parken en wegbermen pas later te maaien als de bloemen gebloeid hebben, en de zaadjes gevormd zijn én zo ook dus verspreid. De wilde bloemen kunnen zo onze bijen voeden, maar hun aantallen worden nog eens vergroot: meer bloemen voor onze graslanden, bermen en parken dus. Daarbij kiezen we meer en meer voor bijenvriendelijke planten.

“Een mooi voorbeeld daarvan zijn de aangelegde bloemenpaden op de kinderboerderij, maar ook in de siertuin Tudor verwelkomen we de bijen met kleinfruit”, klinkt het bij Van Volcem. De siertuin Tudor huist daarbij een bijenhal: een ware ontdekkingsplaats voor iedereen.  

Bijenhotels

Brugge telt al wat bijenhotels.  Er staat een mooi in Tudortuin maar ook aan ons Natuurcentrum in Beisbroek.  Ook op de kinderboerderij en hoeve Hangerijn zijn er imkers te bespeuren die er hun gading vinden.

Ontharding

Maar liefst 80% van de wilde bijen leeft in de grond. “Net daarom zijn onze onthardingsprojecten over de hele stad op onze pleintjes zo van hoog belang, gaande van kleinere zones als de boomspiegels op ’t Zand – tot grotere onthardingsprojecten zoals de ontharding op het stationsplein, kant Sint-Michiels.

Elke ontharde vierkante meter telt. Die zones worden daarbij nog eens ingeplant met bijenvriendelijke planten: zo winnen we twee keer”, zegt Van Volcem.

Vergroening en bijenplanten

Minder in de luwte, maar minstens even belangrijk zijn de bijenvriendelijke ingrepen van de stad: “Beplantingen worden aangevuld met bijenplanten. We vergroenen waar we kunnen, maar ook iedere keer wordt de oefening gemaakt: kunnen we dood hout aanwezig laten? – hier nestelen bijen zich in. Voor elk natuurgebied maken we ook een natuurbeheerplan, met aandacht voor onze bijen. Het aanstormende project van onze Vesten die aangepakt worden is opnieuw -je raadt het al- met bijenvriendelijke accenten en maatregelen”, zegt de schepen.

Bijenvriendelijke mindset, waar bloemen zijn komen bijen

“We beheren onze stad bijenvriendelijk, maar ook de publieke opinie van onze Bruggeling is een belangrijk facet in een bijenvriendelijke ingesteldheid. Klassen kunnen het bijenspel spelen op de kinderboerderij, workshops verticaal tuinieren met aandacht voor bijenplanten volgen, maar we leren ook de jongste Bruggelingen over honing slingeren en ze kunnen een imker ontmoeten. Onze imkercursus voor jongeren is een absolute topper. We sporen onze scholen aan met workshops voor bijenhotels.

Week van de bij

“Deze week speciaal zijn er de ecotuindagen in het natuurcentrum Beisbroek en Tudor en ontvangt onze imker groepen”, klinkt het bij de schepen van Openbaar Domein. Er komen ook nog borden in de zones waar we het gras voor de bijen niet maaien.

Waar mogelijk verlengen we het verminderde maaibeheer nog tot een eindje in juni. Zeker met de relatief koude meimaand die we dit jaar hadden zijn nog niet alle planten uitgebloeid, en loont het om het maaien nog even uit te stellen. Nu al maaien is een gedekte tafel voor bijen afruimen voordat de maaltijd gedaan is Om extra uit te leggen dat dit geen verwaarlozing, maar een bewuste keuze voor de bijen is plaatsen we informatieve bordjes op enkele van de meest opvallende plaatsen waar we het maaien uitstellen.

Beheer natuurpatrimonium Stad Brugge

“We beheren bos- en natuurgebieden. We breiden ons patrimonium uit, o.m natuurinrichting 24 ha Beisbroek, inrichting natte natuur Blankenbergse Dijk 155, studie bebossing stortplaats Maleveld, inrichting uitbreiding Veltembos. We leggen ook natuuraccenten in nieuwe parken, o.m. site Knaepen. We investeren ook in tweejaarlijks aanplant geboortebos. We werken ook samen met met andere overheden in functie van inrichting Cathemgoed, Zwankendamme buffer, Wulgenbroeken, landinrichting Oudemaerspolder. Bovendien bekijken we ook hoe de stad kunnen bufferen tussen de haven en de stad.  We overleggen hier met alle overheden en zullen ook de dorpen betrekken. Diverse onthardingsprojecten zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten en na onthardingsprojecten wordt ook groen en bloemen geplant”, gaat Van Volcem verder.

Opmaak beheerplannen voor de natuur

Heel wat beheerplannen worden onder handen genomen in de stad:

Natuurbeheerplan kleine stadsbossen in opmaak

Natuurbeheerplan park Rijckevelde in opmaak

Bermbeheerplan in 2020 geactualiseerd (wat veranderde ?)

Natuurbeheerplan Foreest in opmaak

Erfgoedbeheerplan vesten in opmaak – ook aandacht voor stinzenflora, bomen (wat wil dat zeggen)

Onderzoek

De laatste belangrijke pijler in het bijenvriendelijk beleid van de stad is onderzoek: “Een bijenplan, maar ook insectenonderzoek in onze natuurcentra Beisbroek en Tudor is een belangrijk onderdeel. Daarnaast kunnen we rekenen op heel wat professionele maar ook vrijwillige natuuronderzoekers die inventariseren in Beisbroek, Foreest, Tudor, het Duivekeetbos, de Gemene Weidebeek, .. Zij leveren onze het bewijs dat de bij het goed doet in Brugge en welkom is in onze stedelijke groene omgeving”, sluit Van Volcem af.

Sterke partners : Natuurpunt en Regionaal Landschap, maar ook het Concertgebouw en de scholen

Stad Brugge kocht ook diverse groengebieden.  “We wensen ook te investeren in natuurreservaten (Dopheide) en mogelijk ook Gemene Weidebeek.  Natuurpunt koopt ook diverse gronden en via hun beheersovereenkomsten staan ze ook in voor een goed gebruik van de grond”, gaat de schepen verder.

Ook het concertgebouw zet in op bijenvriendelijkheid en deed ook aanplant op hun dak. De scholen krijgen een brochure over al onze eductatieve acties het hele jaar door in de kinderboerderij en in het natuurcentrum Beisbroek.  Scholen doen ook zelf veel.  We zetten ook in op groene speelplaatsen en misschien kunnen ze volgend jaar ook inzetten op planten bij bijenvriendelijke bloemen.

Subsidies, studies en toelagen voor natuur

Soortengerichte initiatieven:

Er is een bijenplan opgemaakt door natuurpunt in opdracht van de stad. “We geven een subsidie voor kleine landschapselementen en snoeien van kleine landschapselementen en oude bomen. Daarnaast is er ook de subsidie voor zwaluwen en deden we een studie over de mortaliteit van overstekende amfibieën. Dat leidde tot plaatsing van diverse amfibieëntunnels op de Zeeweg twee maand terug” klinkt het bij de Brugse schepen

“We zetten ook in op exotenbeheer : deelname expertennetwerk invasieve exoten, opzet opvolgingssysteem (GIS) invasieve exoten en Interne opleiding invasieve exoten. Kortom de bijen zijn belangrijk in onze natuur en natuur maakt ons gelukkig. En we nemen zeer veel actie om ook de bij een plaatsje te geven in onze mooie stad. Bij ons is het elke week, de week van de bij”, concludeert Van Volcem.

Stad Brugge pakt historische Vesten aan

1 jun

BRUGGE – Stad Brugge gaat de komende drie jaar fors investeren in haar Vesten. De toestand van de huidige dolomietpaden is sterk achteruitgaan waardoor er veel oneffenheden en na regenweer plassen ontstaan. “Elke Bruggeling is fier op de Vesten. Daarom investeren we de komende drie jaar fors om de wandelpaden er op en top te laten uitzien en ze weer optimaal kunnen gebruikt worden”, zegt schepen van Openbaar Domein. De gefaseerde  vernieuwing gaat gepaard met een kostprijs van 1,8 miljoen euro.

De Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van.  “De Vesten zijn het park van de bewoners van de binnenstad en van de aangrenzende deelgemeenten. Het vormt een groene plaats voor alle Bruggelingen en zelfs voor velen buiten Brugge. Daarom is het voor ons prioritair om ze er ordentelijk te laten uitzien, maar ook dat ze in topstaat gebruikt kunnen worden. Met de vernieuwing van de dolomietpaden maken we hier grondig werk van”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Eerdere herstellingswerken

In de voorbije jaren werden er lokale herstellingen uitgevoerd doch niet met het gewenste resultaat waardoor een volledige vernieuwing zich opdringt. “Er wordt voorzien in een waterdoorlatende fundering om de infiltratie van regenwater maximaal en snel toe te laten. De afwerking is terug voorzien met dolomiet.  Een bijkomende oppervlaktebehandeling met calciumchloride is eveneens voorzien en zorgt voor een verhoogde duurzaamheid.  De vernieuwing zal gefaseerd gebeuren over 3 jaar”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Stadsvernieuwing op de Vesten

Aan de Gentpoort en Kruispoort en Smedenpoort en Ezelpoort staan intussen ook vier drinkwaterfonteinen en vorige zomer werden ook groene stoelen en picknickbanken geplaatst.  De Vesten werden op deze manier een leuk park met beleving waar mensen samenkwamen in het groen. “De Vesten zien we net als onze stadsparken en bossen: het verlengde van de tuin van de Bruggelingen. Over de jaren heen zijn we er dan ook blijven in investeren. Nu krijgen ze een stevige opwaardering om weer in topvorm ter beschikking te staan van onze stadsbewoners en -bezoekers”, aldus Van Volcem.

Cijfers

De Vesten tellen 26 hectare groen, 15,09 ha gazon, 7,07 hectare beplantingen, 4,07

hectare wandelpaden en 3350 grote bomen. “Intussen werden diverse onderzoeken gedaan en aan de hand van oude foto’s en postkaarten zien we dat sommige bomen reeds een grote leeftijd hebben. We zullen daar het komende jaar ook meer over informeren en met QR-codes werken. Bovendien maken we ook werk van naambordjes op de bomen”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Stad brugge introduceert gevelbanken: “Maak het gezellig voor je deur”

28 mei

BRUGGE – De zomer loert om de hoek. In Brugge wordt het opnieuw heerlijk aangenaam vertoeven buiten. Stad Brugge heeft een reglement voor het plaatsen van een gevelbank uitgewerkt en hoopt hiermee de sociale contacten tussen buren en voorbijgangers in de straat aan te wakkeren.  “We hebben lang genoeg contacten moeten mijden en moeten afstand houden. Met dit reglement wakkeren we de contacten tussen mensen aan en lokken we iedereen naar buiten”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. Het is de bedoeling om na goedkeuring van het reglement gevelbanken uit te rollen over gans de stad. De goedkeuring van het reglement wordt eind deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De gevelbankjes zet buren aan om sociale contacten op te zoeken: ‘Bankcontact”.

Een gevelbank is iets heel simpel, twee inklapbare beugels aan de gevel van een huis en een plank. “Gevelbanken zijn heel praktisch in gebruik, omdat je na het zitten ze gewoon kan inklappen. Ze nemen amper ruimte in”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Voordelen

Een bank voor de deur biedt tal van voordelen. “Een extra zitplaats buiten en extra ruimte om mensen te ontmoeten in de warme zomerzon of zomeravond. Het is geen permanente bank. De Bruggeling krijgt een bank wanneer hij of zij gezellig voor de deur wil zitten en de bank verdwijnt wanneer je er geen gebruik van maakt. Zo vermijden we problemen rond overlast of voetpaden die niet langer een doorgang bieden”, aldus Van Volcem.

Beleidsprogramma

Met de introductie van de gevelbanken zet de Brugse bestuursploeg haar bestuursakkoord kracht bij. “We streven ernaar om zitbanken en picknickbanken te voorzien die een belevingsruimte bieden aan jong en oud. We willen ook inzetten op meer (inklapbare) banken en zitmogelijkheden op rustige plaatsen in de stad. Die beleidspunten hebben we ondertussen al deels kunnen realiseren. Dat door 325 picknickbanken op 62 locaties, 40 aangepaste picknicktafels voor rolstoelgebruikers op 24 locaties en 515 groene stoelen op 18 locaties te voorzien. Nu willen we werk maken van inklapbare gevelbanken die de Brugse buurten samenbrengen waar ook in de stad”, klinkt het nog bij schepen Van Volcem.  

Sociale cohesie

Met de gevelbanken wil de stad buurten zoveel mogelijk de kans geven om samen te komen. “Een goed contact met je buren creëert een gevoel van verbondenheid. De bank verlaagt de drempel om samen te komen. Een babbel met de buren is voor heel wat mensen een van de leukste momenten van de dag. Wij helpen onze Bruggelingen een stapje dichter bij dat contact te komen”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Verdeling

Momenteel denkt de stad eraan om de verdeling te organiseren vanuit drie stedelijke recyclageparken. “Recyclageparken zijn vlot bereikbaar en toegankelijk met de wagen, hebben voldoende ruimte om de standaard gevelbankjes te stockeren en vormen een plaats waar de Bruggeling hoe dan ook regelmatig komt. Dit lijkt ons dan ook de meest logische piste om de verdeling praktisch te organiseren”, motiveert de Brugse schepen Van Volcem.

Hoe gaat het in zijn werk?

De toestemming voor het plaatsen van een gevelbank is aan te vragen via www.brugge.be/gevelbank. Mits de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden kan je een gratis gevelbank afhalen in één van de Brugse recyclageparken. De aanvrager dient deze zelf te installeren. Aan het verkrijgen van een toestemming zijn een aantal specifieke voorwaarden verbonden: Gevelbanken aan beschermde monumenten zijn uitgesloten, de bewoner kan enkel voor zijn eigen woning een gevelbank aanvragen en de breedte van het voetpad ter hoogte van de toekomstige gevelbank moet 1.20 meter bedragen. Tenslotte moet de gevelbank eenvoudig inklapbaar en/ of weg neembaar zijn.

Schepen Mercedes Van Volcem: “We stellen de gevelbanken gratis ter beschikking aan onze inwoners. Ze kunnen vanaf 1 juni aangevraagd worden. Uiteraard moet de aanvrager voldoen aan alle voorwaarden uit het reglement, moet de bank geïnstalleerd worden aan een gevel die grenst aan het openbaar domein en moet de bank binnen de twee maanden na afhaling uit het verdeelpunt geïnstalleerd zijn. Hierbij vragen we aan onze inwoners om een foto te verzenden naar de stad. Dit gebeurt op de website www.brugge.be/gevelbank, per mail gevelbank@brugge.be of per brief aan Openbaar Domein, Burg 12, 8000 Brugge.”

Lees hier meer over het initiatief: https://www.hln.be/brugge/hang-een-bank-aan-je-gevel-en-praat-met-de-buren-stad-brugge-promoot-gratis-gevelbankjes-in-de-strijd-tegen-eenzaamheid~a36bb105/?fbclid=IwAR1acZS2g895R_54r1Ucya0BMVrvsH6tyhB4hyqWNPMybT6UlbJ1cDLEUPY

Het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof geeft haar geheimen prijs

26 mei

BRUGGE/BRUSSEL – Vorige week dinsdag startte de langverwachte, grootschalige opgraving van een deel van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof langs de Mariastraat in Brugge.

Eerder dit jaar werd al een deel van het kerkhof opgegraven in een kleine testput, onder grote belangstelling van de Bruggeling. Daarbij werd het skeletmateriaal aangetroffen van 27 individuen. Bij deze begravingen werden ook kistnagels gevonden, de resten van eenvoudige houten kisten. Ook dit keer stoten de archeologen al erg snel op de eerste individuen, op zo’n 50 cm onder de huidige rijweg.

Beschilderde grafkelder

In de eerste dagen werden al een 45-tal skeletten blootgelegd. Gelet op de geplande diepte van de werkzaamheden, verwachten de archeologen de komende weken nog een veelvoud van dit aantal aan te treffen.

Daarnaast werden ook al twee grafkelders aangesneden, waaronder een absolute topvondst: een bijzonder mooi beschilderd exemplaar. Toeristen komen – geheel terecht – vanuit alle hoeken van de wereld naar Brugge om onze Vlaamse Primitieven te bewonderen of moderne kunst te ontdekken tijdens de Triënnale, maar ook onder de grond beschikken we dus over uitzonderlijke schilderkunst.

Fresco

Het fenomeen van beschilderde grafkelders is een vrij goed gedocumenteerd gegeven. Dergelijke schilderingen komen overal voor in het bisdom Doornik vanaf de tweede helft van de 13de eeuw tot in de 17de eeuw. In Brugge, waar de mooiste exemplaren aangetroffen zijn, zijn dergelijke grafkelders ondertussen in zeventien (voormalige) gebedshuizen gevonden. Aangezien een overledene in die tijd binnen de 24 uur diende begraven te worden, was er geen tijd te verliezen: het metselen, pleisteren en schilderen van een grafkelder volgden elkaar in een sneltempo op. Het schilderen gebeurde hierdoor onvermijdelijk in de natte kalk, waardoor onbewust een soort ‘fresco’ ontstond.

Sint-Amandskapel

Het is niet uitzonderlijk om dergelijke grafkelders aan te treffen tijdens archeologische opgravingen in Brugge. Zo werd enkele maanden geleden een grafkelder van de voormalige Sint-Amandskapel ontdekt bij de werkzaamheden. De grafkelder kende helaas een slechte bewaringstoestand en werd, na een korte opgraving, zorgvuldig weer toegedekt.



Daarentegen, de grafkelder die nu is gevonden aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk is wél goed bewaard en werkelijk prachtig versierd. Op de lange zijden staan centraal een engel zwaaiend met een wierookvat, gevat tussen allerlei kruis- en bloemmotieven. Op de ene korte zijde staat een calvariescene afgebeeld: Jezus aan het kruis, geflankeerd door Maria en de apostel Johannes. Op de andere zijde staat een zogenaamde ‘Sedes sapientiae’: een Maria met kind gezeten op een troon. Op basis van deze beschilderingen kan de grafkelder in de (late) 14de eeuw gedateerd worden.

Onderzoek in de Sint-Amandsstraat naar archeologische vondsten.

Maria van Bourgondië

De Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt voor het eerst vermeld in schriftelijke bronnen in 1075, maar is zeker ouder. Ze is een dochterkerk van de kerk van Sijsele, die eigendom was van de Utrechtse bisschopskerk. In het verleden werden al diverse archeologische vondsten en waarnemingen gedaan in en rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een mooi voorbeeld is de beschilderde grafkelder van Maria van Bourgondië die in de kerk nog zichtbaar is. Bij opgravingen in het hoogkoor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 1979 zijn, onder leiding van Hubert De Witte, aanwijzingen gevonden van een pre-Romaans bedehuis uit de 9de eeuw.

De gronden in de onmiddellijke omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk werden eeuwenlang gebruikt als kerkhof. Het Onze-Lieve-Vrouwe-kerkhof bevindt zich zowel langs de noordelijke zijde van de kerk, inclusief Guido Gezelleplein, als ten zuiden van de kerk, waarin de huidige opgraving plaatsvindt. Op oude kaarten, zoals die van Marcus Gerards, is deze zone meestal ‘verscholen’ achter de toren.

De inhoud van de grafkelder is nog niet onderzocht, maar het lijkt om een onverstoord graf te gaan. Onder de aarde zijn sporen zichtbaar van één individu in anatomisch verband en restanten van het kisthout. De archeologen van BAAC Vlaanderen zullen in samenwerking met I.O.E.D. Raakvlak en de Stadsarcheoloog beide grafkelders verder opgraven en onderzoeken.

Stadsarcheoloog

Sinds de invoering van het verdrag van Malta, is het uitgangspunt van archeologie het zo veel mogelijk ter plaatse (in situ) bewaren van archeologische resten. Zo werd de grafkelder die in februari werd opgegraven in de Sint-Amandsstraat gevuld met Argex-korrels en herbegraven. Omwille van de aanleg van het nieuwe pompstation is dit geen optie voor de grafkelders die bij deze opgraving worden aangetroffen. Vandaag zijn in de Onze-Lieve-Vrouwekerk enkele beschilderde graven te bezichtigen, die in het begin van de jaren 1980 opgegraven werden in de kerk door voormalig stadsarcheoloog Hubert De Witte.

Een gelijkaardige lichting en ontsluiting van de grafkelders uit deze opgraving is een van de pistes die verder onderzocht moet worden.

Deze opgraving en het aantreffen van een prachtig beschilderde grafkelder illustreren nog maar eens het belang van archeologie in Vlaanderen. De wetenschappelijk kenniswinst over het vroege verleden van Brugge die zal voortvloeien uit deze opgraving en het onderzoek van de aangetroffen skeletresten is niet te onderschatten. Daarnaast is het ook spectaculair om zo’n prachtig beschilderde grafkelder in het echt te mogen bewonderen. Het is nu aan de archeologen om een waardebepaling uit te voeren om te bepalen hoe verfijnd de motieven zijn geschilderd, hoe zeldzaam ze zijn en in welke bewaringstoestand ze zich bevinden. In het kader van de optimale registratie en conservatie van dit mooie stukje erfgoed heb ik alvast aan het agentschap Onroerend Erfgoed gevraagd om hun expertise te delen met BAAC Vlaanderen, I.O.E.D. Raakvlak en de Stadsarcheoloog.

Geen bezoek mogelijk

Uiteraard willen we deze prachtige vondst delen met de wereld. Helaas zijn dergelijke fresco’s erg gevoelig aan schommelingen in de vochtigheidsgraad en kan zonlicht de kleuren snel aantasten. Los van de coronamaatregelen zal een bezoekmoment aan de grafkelder daarom niet mogelijk zijn. Maar niet getreurd, we onderzoeken momenteel hoe we deze prachtige restanten van een verloren ambacht, dat in Brugge z’n hoogtepunt kende, verder kunnen ontsluiten. Ik vermoed dat dit niet de laatste opmerkelijke vondst zal zijn bij deze opgraving. Er zullen zeker nog bezoekmomenten georganiseerd worden op een later ogenblik. Wie in tussentijd op de hoogte wil blijven, kan Raakvlak en BAAC Vlaanderen volgen op sociale media.

Vorige week ondervroeg ik de minister in het Vlaams Parlement naar de verdeling van kosten en zijn plannen daaromtrent. Op heden moeten alle kosten door de aanvrager betaald worden. Nochtans denk ik dat de lasten niet door de aanvrager maar door de overheid zouden gedragen moeten worden. De vondsten hebben niet alleen een Brugse betekenis maar dienen heel Vlaanderen.

Opnieuw vertraging in dossier e-bussen

21 mei

BRUSSEL – “Het verhaal van de e-bussen in Vlaanderen loopt vertraging op”. Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters  geantwoord op vragen van Jos D’Haese (PVDA) en Mercedes Van Volcem (Open Vld). Volgens de Open Vld-minister stond het dossier woensdag op de agenda van de raad van bestuur van De Lijn, maar werd het uigesteld naar een nieuwe vergadering op 31 mei.

De Vlaamse plannen om de busvloot te elektrificeren kennen een hobbelig parcours. Vorige zomer zette De Lijn een eerste aanbesteding –  toen nog voor 970 elektrische bussen – stop.  De vervoersmaatschappij schakelde van dat ‘megaorder’ over op een gefaseerde aanpak, waarbij in een eerste fase sprake zou zijn van ongeveer 200 elektrische bussen. In januari drong de minister bij De Lijn aan op een herziening v an de procedure omdat bepaalde busbouwers dreigden uitgesloten te worden. Ze vroeg De Lijn ook om met een gewoon bestek te werken in plaats van een selectieleidraad. 

Maar intussen blijft het wachten op de goedkeuring van dat bestek. Volgens minister Peeters stond het dossier woensdag op de agenda van de raad van bestuur van De Lijn, maar werd finaal beslist om het punt uit te stellen naar een extra vergadering op 31 mei. “Ik betreur dat het zoveel tijd in beslag neemt. Van januari tot mei is al een lange periode. Ik vraag aan de raad van bestuur om hier werk van te maken. Het moet op 31 mei kunnen gepubliceerd worden”, aldus Peeters. De Open Vld-minister hoopt dat de toewijzing van de bussen ‘”richting november” kan gebeuren.

Pleintjesplan in uitvoering: Kraanplein wordt trekpleister voor een gezellig uitje

20 mei

“Met de heraanleg geven we een ‘vergeten hoekje’ in onze stad terug een volwaardige uitstraling”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE – Het Kraanplein is afgewerkt en het resultaat mag gezien worden. De werken die 2,5 maand geleden startten zijn afgewerkt.  Drie groene eilandjes, een mooie zitbank, een boombank, een drinkfontein en prachtige kasseien zetten het Brugs plein in alle glorie, zeker als straks ook de oude vuurmolen opengaat en de terrasjes op het plein vollopen met levensgenieters.  “Door te investeren in pleinen vernieuwen we de stad, maken we het leuker, gezelliger en leefbaarder en investeren we zo ook in een aantrekkelijke winkelstad”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Vroeger

Het  plein gaf een troosteloze grijze indruk. “Het was eigenlijk geen plein en het was allerminst gezellig. Een wirwar aan auto’s, een leeg gebouw, een lelijk toilet dat het pleintje domineerde en enkel grijze stenen. De oude vuurmolen (the place to be voor wie twintig jaar geleden veel uit ging) stond er heel bouwvallig en leeg bij”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Nieuw plein

Op 22 februari werden de eerste voorbereidende werken door de openbare nutsmaatschappijen uitgevoerd. Daarna volgde de heraanleg van het wegdek. Het plein en de rijweg werden volledig in mozaïekkeien aangelegd. “Met de heraanleg geven we een ‘vergeten hoekje’ in onze stad terug een volwaardige uitstraling. Het plein is nu stukken gezelliger en aantrekkelijker om te vertoeven. We maken er opnieuw een knusse en aantrekkelijke plaats van om samen te komen”, zegt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.

Groen

Het Kraanplein hunkerde al een tijdje naar meer kleur. “Door een groenzone te creëren met siergrassen, vaste planten, bloembollen en meerstammige bomen geven we het Kraanplein een frisse, groene sprankel. De sierkersen worden dé eyecatchers. Die werden geplant in de vaste grond”, verduidelijkt schepen Van Volcem. “De groenzone krijgt het gezelschap van een typische Brugse zitbank met zwanenhals. Die biedt een aangenaam zicht op het groen pleintje en geeft de kans om gezellig een babbeltje te slaan. Rond de nieuw aangeplante Japanse esdoorn komt nog een boombank. Er werd ook een drinkwaterfontein geplaatst”, klinkt het nog bij schepen van Groen Mercedes Van Volcem.  

Pleintjesplan

In het beleidsprogramma werden enkele actiepunten opgenomen om van Brugge een levendige stad te maken. “Met een pleintjesplan willen we vrijetijdszones en terrassen optimaal benutten en inkleden. Ook dit jaar werd het pleintjesplan bovenaan de agenda geplaatst. Zo vernieuwden we al vier pleinen in de buurt van het theater: het prijswinnende ontwerp voor het Sint-Jansplein dat werd vergroend, de Mallebergplaats die een zeer populair pleintje is geworden, het  Jan Van Eyckplein ligt er levendig en prachtig bij met nieuwe bomen in potten en banken (die ook vandaag worden gezet) en het Kraanplein”, zegt schepen Van Volcem.  “Ook het Zilverpand kreeg al een make- over met meer groen, bloembakken en zes bloemtorens die straks worden geplaatst en het verwijderen van een waterbak waardoor het terras dubbel zo groot is en het plein echt leeft.”

“Een sterke winkelstad telt leuke winkelstraten met een afwisselend aanbod maar de beleving zit hem bij de pleinen. Daarom pakken we pleinen aan omdat ze de rustpunten zijn in de winkelstraten waar mensen kunnen genieten. Daarom vernieuwen we de pleinen en brengen we er gezelligheid in”, klinkt het nog bij Van Volcem.

Genieten van terrasjes op het vernieuwde plein

Het einde van de werken sluit mooi aan met de opening van de terrassen. ”De omliggende horecazaken kunnen hun stoelen en tafels terug uitstallen op een volledig vernieuwd plein. Het wordt er absoluut genieten. Ik ben zeer verheugd dat de omliggende horecazaken hun klanten terug kunnen verwelkomen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem.

Kostprijs

De heraanleg kostte 150.000 euro en werd tijdig gestart en afgewerkt.