Vlaams Parlement

Ventilus bovengronds? Kostprijs nog niet in te schatten

op 18 november koos de Vlaamse Regering voor de doorstart van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus. De keuze voor een boven- of ondergronds tracé zorgde voor veel ophef. Na de rapporten van Guy Vloebergh en professor Westermann onderschrijven alle Vlaamse Regeringspartijen de conclusie dat het Ventilusproject een bovengronds traject wordt. In een schriftelijke vraag aan minister Demir vroeg ik naar de kostprijs hiervan.

“De kost zal afhankelijk zijn van het uiteindelijke tracé dat door de Vlaamse Regering zal worden beslist. Het is op dit moment nog te vroeg om een inschatting te maken van de totale kost”, liet minister Demir weten. Voorlopig werkt een planteam aan de uitwerking van een voorkeurstracé. Deze zal op zijn beurt aan de Vlaamse Regering worden voorgesteld. Het voorkeurstracé van Ventilus krijgt vorm op basis van effectenstudies (MER), de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR).

Alvorens men in dit project tot een realisatie zal overgaan, staat er nog een lange procedurele weg op de agenda. Op de vraag of een versoepeling van het vergunningenbeleid hier aan de orde is, liet minister Demir mij weten dat ze hier momenteel geen reden toe ziet. De focus zal eerst liggen op het bepalen van een voorkeurstracé en het vinden van draagvlak hiervoor.

Lees hier mijn vragen aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Vlaams Parlement

Demir niet meteen gewonnen voor energieweerbericht

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir lijkt niet meteen gewonnen voor een energieweerbericht, een weerbericht met daarin informatie en tips over het energieverbruik. Dat blijkt uit haar antwoord op mijn schriftelijke vraag. In sommige landen bestaat er al zo’n energieweerbericht. In haar antwoord stelt de minister echter dat het voor haar “voorbarig is om sensibilisering via het weernieuws te voorzien”.

In mijn vraag verwijs ik naar een aantal buitenlandse voorbeelden. Zo bestaat er in Nederland sinds kort het wekelijkse energieweerbericht, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). In dat energieweerbericht worden energiebesparingstips gekoppeld aan informatie over het potentieel aan wind- en zonneenergie op bepaalde dagen. De achterliggende bedoeling is om mensen bewuster en slimmer te laten omspringen met hun energieverbruik. Op die manier kan het gasverbruik ook dalen. 

In Frankrijk bestaat dit initiatief al sinds 2020. Daar kan men per uur zien of het al dan niet interessant is om energie te verbruiken. Het gebruik van een ‘energiekaart’ wijst er op de regionale weersverschillen.

Maar Vlaams minister van Energie Zuhal Demir staat niet meteen te springen om het idee in Vlaanderen te kopiëren. Zo is het Franse systeem volgens haar er vooral op gericht “om tijdig alarm te slaan als de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt”. Het Nederlandse initiatief noemt Demir “op zich zeer waardevol”, maar het aantal kijkers is daar op enkele weken tijd ook fors gedaald. “Als we datzelfde verloop in Vlaanderen mogen verwachten, lijkt het mij beter om op alternatieven in te zetten”, luidt het bij Demir. 

De N-VA-minister wil wel verder bekijken hoe het bestaande instrument van de stroomvoorspeller – de tool die in kaart brengt hoeveel stroom er op een bepaald opgewekt wordt en wat de verwachtingen zijn – “sensibiliserend kan ingezet worden met aandacht voor flexibiliteit voor het net”. Maar het is volgens haar “voorbarig om de sensibilisering via het weernieuws te voorzien”.    

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:Brugge

Brugge kan op 850.000 euro steun rekenen

BRUGGE – Stad Brugge kan in totaal op zo’n 850.000 euro steun rekenen van de Vlaamse overheid. Dit voor twee projecten. Zowel voor het project “ThermAI” als voor de plannen om een multifunctioneel sportgebouw voor dans, lichaamsontwikkeling en beweging te plaatsen kan de stad rekenen op financiering.

City of Things

Lokale besturen die een maatschappelijke uitdaging op een slimme manier willen aanpakken via IoT of Internet of Things of via open data kregen de mogelijkheid een dossier in te dienen en op deze manier aanspraak maken op ondersteuning vanuit Vlaanderen. Het project “ThermAI” van Brugge is één van de twaalf geselecteerde projecten die op financiering kunnen rekenen. Het gaat om een bedrag van €599.117,72.

Sportinfrastructuur

De Vlaamse regering keurde 21 projecten goed. Deze projecten kunnen rekenen op een subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. Ook de stad Brugge heeft één van de positief beoordeelde projecten. Voor de plannen van een multifunctioneel sportgebouw voor dans, beweging en lichaamsontwikkeling kan de stad rekenen op een ondersteuning van 261.222 euro vanuit de Vlaamse overheid. (Aan privaat initiatief Dancelot (Brugs))

Brugge

Wijk Kruisabele krijgt meer bomen

wijk kruisabele krijgt veertien nieuwe bomen

Brugge – Wijk Kruisabele krijgt meer bomen: in de Burgemeester De Croesestraat en de Kerselarenstraat zal de toplaag van beide straten vervangen worden door asfalt en komen groenvakken voor veertien nieuwe bomen met onderbeplanting. Deze werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2023. Bomen zijn belangrijk in onze stad, ze zorgen voor biodiversiteit en verbeteren de leefkwaliteit.

Inspraak van de buurtbewoners

In 2020 konden de buurtbewoners een enquête invullen, waar het uiteindelijke ontwerp op gebaseerd is. De straat blijft een breedte van vijf meter behouden en de plantvakken krijgen een breedte van 2,03 meter en een lengte van vier meter.

Meer bomen: welke bomen komen er?

In de Kerselarenstraat plaatsen we 7 sierkersen, dit ter hoogte van de huisnummers 4, 22, 26 en 28 en tussen huisnummers 16&18 en 18&20.

In de Burgemeester De Croesestraat komen zeven Perzische ijzerhoutbomen, tussen huisnummers 1&3, 3&5,7&9, 9&111, 24&26, 32&34 en ter hoogte van huisnummer 28.

Sierkers
Perzisch ijzerhoutboom
Brugge

Vernieuwing nutswerken Julius en Maurits Sabbestraat, Walweinstraat en Calvariebergstraat: aangepaste timing

BRUGGE – In de Julius en Maurits Sabbestraat, de Walweinstraat en de Calvariebergstraat zijn nutswerken bezig door de nutsmaatschappijen. Door het te hoge grondwaterpeil aan de kant van de Langerei moet de aannemer noodgedwongen de fasering van de werkzaamheden herzien.

Gewijzigde fasering

 • Fase 1: Walweinstraat tussen Komvest en Calvariebergstraat, pare kant (29/11/2022 – 01/12/2022)
 • Fase 2: Walweinstraat tussen Komvest en Calvariebergstraat, onpare kant (02/12/2022 – 06/12/2022)
 • Fase 3: Julius en Maurits Sabbestraat tussen Calvariebergstraat en Stokersstraat, pare kant (07/12/2022 – 09/12/2022)
 • Fase 4: Calvariebergstraat tussen huisnummers 31 en 63, onpare kant (12/12/2022 – 13/12/2022)
 • Fase 5: Julius en Maurits Sabbestraat tussen huisnummer 61/63 en Calvariebergstraat (5 werkdagen), onpare kant (14/12/2022 – 20/12/2022)
 • Fase 6: Julius en Maurits Sabbestraat tussen Stokersstraat en huisnummer 28, pare kant (21/12/2022 – 23/12/2022 en 9/01/2023 – 10/01/2023)
 • Fase 7: Julius en Maurits Sabbestraat tussen huisnummer 37/39 en huisnummer 61/63, onpare kant (11/01/2023 – 13/01/2023)
 • Fase 8: Julius en Maurits Sabbestraat tussen huisnummer 28 en Langerei, pare kant (16/01/2023 – 20/01/2023)
 • Fase 9: Julius en Maurits Sabbestraat tussen huisnummer 37/39 en de Eugeen Van Steenkistestraat, onpare kant (23/01/2023 – 26/01/2023)
 • Fase 10: Julius en Maurits Sabbestraat tussen de Eugeen Van Steenkistestraat en de Langerei, onpare kant (27/01/2023 – 31/01/2023)
Brugge

Brugge beloont de ‘Mooiste kerstversiering’

brugge beloont de mooiste kerstversiering mercedes van volcem

Brugge – Kerst in Brugge is een magische periode. “Dit jaar zorgen meer dan 1.000 kerstbomen er voor dat onze stad schittert. 435 handelaars vroegen een gratis kerstboom aan van Stad Brugge. Om de handelaars verder te stimuleren samen met ons de stad te versieren, organiseren we met het stadsbestuur de wedstrijd ‘Mooiste kerstversiering’”.

Het stadsbestuur nam dit jaar verschillende initiatieven om Brugge onder te dompelen in een warme kerstsfeer, onder meer de sfeervolle kerstverlichting, meer dan 1000 kerstbomen en de lichtbelevingswandeling Wintergloed. Ook veel handelaars dragen hier toe bij door het versieren van de gevel van hun handelspand. Om alle handelaars aan te moedigen om hun gevel te versieren organiseert het stadsbestuur voor het tweede jaar op rij ‘Mooiste kerstversiering’.

Mooiste kerstversiering: hoe kun je deelnemen?

Tot 20 december kunnen Brugse handelaars één of meerdere foto’s van de versierde gevel van hun handelspand insturen naar het adres openbaardomein@brugge.be. Een jury bekijkt de foto’s en deelt de prijzen uit: de eerst prijs bedraagt 1.000 euro, de tweede prijs 500 euro en de derde prijs 250 euro. Op 27 december wordt dit bekendgemaakt.

Brugge

Bosuitbreiding Beisbroek: fase 1

BRUGGE – Het stedelijk domein Beisbroek vormt een belangrijke groene long voor de Bruggeling. Al zeker samen met de aangrenzende domeinen Chartreuzinnenbos en Tudor. We breiden het domein Beisbroek uit met gronden langs de E40. In totaal komt er een uitbreiding van Beisbroek van zo’n 26 hectare.

Uitbreiding Beisbroekbos

Groene plaatsen in Brugge zijn cruciaal voor de Bruggeling. De grond waarmee Beisbroek uitbreidt werd in pacht genomen door een landbouwer. Als schepen voor Openbaar Domein kon ik onderhandelen dat de grond gefaseerd uit pacht kwam. Een groene buffer langs de E40 zal ervoor zorgen dat er een aangenamer zicht op de snelweg komt en dat er minder geluidsoverlast is. We zullen rolstoeltoegankelijke en onverharde paden aanleggen, alsook een nieuw pad voor ruiters en mountainbikes. Dit in de plaats van het bestaande pad dat nu langs de E40 loopt.

Een deel van de gronden zijn momenteel reeds vrijgekomen of nog aan het vrijkomen.

 • 1 oktober 2020: een 10 meter brede buffer langs de E40 (reeds aangeplant)
 • 01/01/2021: 7.63 hectare aan akkergronden
 • 01/01/2022: 6.7 hectare aan akkergronden en hoeve
 • (nog vrij te komen) 01/10/2023: 9.54 hectare aan akkergronden

In totaal is dit een uitbreiding van het Beisbroekbos met 26 hectare.

Fase 1 van de bosuitbreiding

De eerste fase is goed voor een oppervlakte van 7.92 hectare aan bos. Dit gebied ligt het meest westelijk en sluit aan bij het bestaande domein Beisbroek en de parking, die langs de Doornstraat ligt. Via geboortebos en spontane bebossing zouden we de bosuitbreiding realiseren. Voor de eerste fase van deze uitbreiding komen we in aanmerking voor subsidies van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Alle gronden zullen tegen eind 2023/begin 2024 vrijgekomen zijn: we willen deze ook bebossen of inrichten als een natuurgebied met recreatiepaden.

Als Schepen van Eigendommen kan ik ook reeds vertellen dat de verkoop van de hoeve opgestart is.

Masterplan

In het masterplan, opgesteld door verschillende natuurwetenschappers en de stadsbioloog, wordt de fasering van de uitbreiding van Beisbroek uitgelegd.

 • De eerste fase is voorzien voor 2023 en behelst een uitbreiding van 7.92 hectare bos
 • De volgende fasen zijn voorzien voor 2024

De focus in het masterplan ligt op bosuitbreiding in de eerste twee fasen, goed voor 15.32 hectare aan bos en ook op het uitbreiden van 11.2 ha aan heide en schraal grasland voor schapen. We voorzien een gronddam en recreatieve paden, maar zorgen ervoor dat deze gronden toegankelijk zijn voor iedereen: er komen rolstoeltoegankelijke paden.

Brugge

De Warmste Kinderboerderij op 21 december!

BRUGGE – Woensdag 21 december toveren we de Kinderboederij even om tot de warmste van het land. Er is van alles te doen tijdens deze ‘Warmste Namiddag’, zoals een workshop kerstdecoratie of een wandeling met de ezel. De opbrengst van deze namiddag gaat naar een goed doel. Stad Brugge koos dit jaar voor ‘brood(doos)nodig’, een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen geen honger hebben op school. Dit is een enorm belangrijke zaak, we zetten ons hier graag voor in.

Verschillende activiteiten tijdens de Warmste Namiddag

De namiddag wordt gevuld met heel wat leuke activiteiten:

 • Workshop kerstdecoratie volgen
 • Op tocht gaan met de ezel
 • Deelnemen aan de Broodbakmarathon
 • Authentieke levende kerststal
 • Gezellige kerststandjes in de Ter Doestzaal

Brood(doos)nodig

De opbrengst van deze namiddag gaat naar ‘Brood(doos)nodig‘, het goede doel waar ook Stad Brugge zich voor inzet. Hiermee dragen wij bij aan het welzijn van kinderen.

Inschrijven

De warmste namiddag gaat door tussen 13u en 17u30. Inschrijven voor de workshop kan via deze link.

Vanaf 5 december kan je ook doorlopend het Warmste nestkastje kopen en (h)eerlijke Brugse honing, beide voor 7 euro. Zo’n nestkastje geeft dubbel plezier: je steunt een goed doel én er komen veel vogeltjes naar je tuin.

de warmste namiddag kinderboerderij 2022 warmste week
Brugge

Meer dan 1.000 ton strooizout voor een sneeuw- en ijsvrije stad #brugge

glad- en ijsvrije stad brugge strooizout openbaar domein mercedes van volcem

BRUGGE – Brugge is voorbereid op de komende winter: we voorzien meer dan 1.000 ton strooizout om de stad tijdens de winter ijs- en sneeuwvrij te houden. Dit is meer dan het dubbele van wat er in een normale winter nodig is. Er zal extra aandacht gaan naar de bestrooiing van het traject van Wintergloed en naar de tijdelijke voetgangersbrug aan het station.

2021 was een zachte winter

In 2021 hadden we een zachte winter: normaal gezien wordt tijdens een winter zo’n 500 ton zout gestrooid. Vorig winter was dat er slechts 75. Voor komende winter hebben we bijna 500 ton strooizout in voorraad bij Openbaar Domein. Daarnaast reserveerden we nog eens 540 ton zout. In totaal is dit dus bijna het dubbele van wat er nodig is in een normale winter. Ondanks de zachtere winter van vorig jaar, zijn we dit jaar goed voorbereid op een eventuele strenge winter.

Gladheidsbestrijdingsplan

11 ploegen staan 24 op 24 paraat om het strooiplan uit te voeren: zij bestrooien 227 km aan rijbaan, 92 km aan fietspaden en 24 bruggen. Het strooiplan wijzigt amper, enkel zal MBZ ook strooien in het verlengde van de Koffieweg in het havengebied. Daarnaast krijgt ook het traject van Wintergloed dit jaar extra aandacht: onder andere de wandelpaden in de Van Voldenstraat en in het Koning Albert I-park worden mee gestrooid.

Een aantal wegen zijn opgenomen in het strooiplan van stad Brugge:

 • belangrijke invalswegen en ring
 • belangrijke verbindingswegen
 • trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn
 • omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.

Weerberichten goed opvolgen

Weerberichten worden nauwgezet opgevolgd om een goede planning te kunnen maken. Hiervoor doet de stad beroep op een professionele meteo-partner, die met verschillende weermodellen, historische gegevens en actuele waarnemingen rekening houdt. Doordat we deze maatregelen nemen, zorgen we ervoor dat de Brugse straten deze winter veilig en ijsvrij zullen kunnen blijven.

Vraag hulp aan je buur of aan de Stad!

De Bruggelingen zelf spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van gladheid in de straat. Bij glad weer of sneeuw is het de bedoeling dat ze zelf hun trottoir ijs- en sneeuwvrij houden. Op de stedelijke website, kun je alle informatie hieromtrent vinden.

Natuurlijk is het niet voor iedereen evident om het eigen trottoir vrij van ijs en sneeuw te houden. Ik roep daarom iedereen op om een handje te helpen bij buren, familie of vrienden die het wat moeilijker hebben om de stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Personen die ouder zijn dan 75 jaar en geen beroep kunnen doen op iemand anders, mogen altijd telefonisch contact opnemen met de stedelijke Preventiedienst (050 44 80 66). De stad zorgt voor hulp bij het reinigen van uw trottoir!

Brugge

Steenstraat: van grijze naar groene winkelstraat

Brugge – De winkelstraat de Steenstraat kreeg een volledig nieuwe, groene aanblik. Zeven nieuwe groenzones met bloemen, planten en zeven bomen zijn aangeplant. Dit geeft een aangename sfeer aan de winkelstraat en maakt het winkelen leuker. Ik wil graag aan alle winkeliers een oproep doen om een gevelplant te plaatsen om zo de winkelstraat nog gezelliger en groener te maken.

Heel wat vernieuwingen: wijzigen van de bushalte, laad- en loszones en fietsnietjes

Op 7 november zijn de werkzaamheden in de Steenstraat aangevat. De parkeerplaatsen, die aan de kant van de pare huisnummer liggen, zijn omgevormd tot laad- en loszones. Deze moesten nog verder uitharden, maar zijn op 9 december volledig opengesteld.

Er komen ook 30 extra fietsnietjes als bijkomende fietsenstalling. Hierdoor kunnen we de duo-fietsenstaanders op de Markt weghalen.

Ook de bushalte aan de Steenstraat halen we weg, aangezien de bussen van De Lijn sinds 1 november 2022 niet meer door de Steenstraat rijden. De vrijgekomen ruimte zullen we in 2023 ontharden. In deze vrij gekomen ruimte, voorzien we meer bomen en planten. De winkelstraat wordt op deze manier een stuk aangenamer om door te lopen.

Zeven nieuwe groenzones

Door het toevoegen van extra groenzones aan de huisnummers 16, 24, 34, 42, 48, 72 en 84, alsook aan de Sint-Salvatorskerk zullen we in totaal 180 m² ontharden. Momenteel zijn reeds 7 groenzones gerealiseerd, wat een ontharding van zo’n 55 m² bedraagt. Hierin werden al narcissen en verschillende andere soorten vegetatie, zoals vergeet-mij-nietjes, aangeplant. Ook kwamen er zeven nieuwe bomen in de plantvakken: drie steeneiken, twee gele kornoeljes, een schijnhulst en een Japanse sierkers. Mensen komen graag winkelen waar veel groen is: zo gaan we geleidelijk van een grijze naar een kleurrijke en leefbare stad.

Een groenere straat zorgt voor een aangenamere straat

We zorgen voor een uitbreiding van het bomenbestand, maar willen ook inzetten op meer gevelgroen in stedelijke omgevingen. Daarom spoor ik de winkeliers in de Steenstraat aan om een gevelplant aan te vragen: dit maakt de straat groener, gezelliger en aangenamer. Kleinschalig groen is daarnaast ook functioneel, het kan bijdragen tot het verkoelen tijdens een warme zomer en tot extra isolatie van gebouwen tijdens de winter. Er gebeuren verschillende onthardings- en vergroeningswerken in Brugge op dit moment. We zetten hier ook op in: in ontharde zones kan water infiltreren, hierdoor beperken we wateroverlast bij hevige regenbuien.

van grijze naar groene winkelstraat steenstraat mercedes van volcem