Tag: Bart Somers

Vlaams Parlement

“Stem meer vrouwen in politieke functies”

BRUSSEL – Twee jaar voor de volgende lokale verkiezingen maak ik de balans op. Het aandeel vrouwelijke verkozenen neemt bij elke lokale stembusslag toe (van 20 pct in 1994 naar 38 pct in 2018), maar met 2.845 vrouwelijke verkozen op een totaal van 7.392 blijven de vrouwen duidelijk in de minderheid.

Vlaanderen telt momenteel 52 vrouwelijke burgemeesters op een totaal van 300 steden en gemeenten. Als het van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) afhangt, moet het aantal vrouwelijke burgemeesters bij de volgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2024 verdriedubbelen zodat er in de helft van de steden en gemeenten een vrouw de sjerp krijgt. Volgens haar zou die keuze ook een impact hebben op het beleid. “Vrouwen hervormen meer”, aldus Van Volcem.

Op twee jaar voor de volgende lokale verkiezingen blikt Vlaams parlementslid en Brugs schepen Mercedes Van Volcem zowel terug als vooruit.  Het aandeel vrouwelijke verkozenen neemt bij elke lokale stembusslag toe (van 20 pct in 1994 naar 38 pct in 2018), maar met 2.845 vrouwelijke verkozen op een totaal van 7.392 blijven de vrouwen duidelijk in de minderheid. Ook het aandeel vrouwelijke schepenen en burgemeesters groeit, maar ook daar is er nog lang geen pariteit. Op 300 steden en gemeenten zijn er bijvoorbeeld maar 52 vrouwelijke burgemeesters. Dat blijkt uit cijfers die Van Volcem heeft opgevraagd bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

Van Volcem doet een oproep om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog meer op vrouwen te stemmen. Volgens de liberale politica halen vrouwen vaak minder stemmen dan hun mannelijke collega’, maar heeft dat te maken met de andere manier waarop vrouwen volgens haar aan politiek doen. “Vrouwen nemen de beslissingen die nodig zijn en hervormen meer. Dat zie ik toch in ons college. We leggen beslissingen voor waar mannen anders over denken. Mannen denken meer aan hun stemmen”, dixit Van Volcem.

Van Volcem wil niet sleutelen aan de pariteitsregels (gelijke vertegenwoordiging op de kandidatenlijsten en de eerste twee kandidaten op de lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn, red). Ze vindt wel dat de colleges, de deputaties en ook de ministerraden 50/50 moeten samengesteld worden. Nu is dat op Vlaams niveau bijvoorbeeld 3 op 9 of 33,3 procent.

Uit de cijfers die Van Volcem heeft opgevraagd, blijkt ook dat de gemiddelde leeftijd van de verkozen mandatarissen bij de vorige lokale verkiezingen op 53 jaar (mannen) en 50 jaar (vrouwen) lag. “Die gemiddelde leeftijd vind ik wel hoog. Ik vind het belangrijk dat ook mensen van jonge leeftijd in de gemeenteraad zitten”, aldus nog Van Volcem.

Bron: FOCUS WTV. Klik hier voor het artikel.

Vind hieronder mijn vraag en het antwoord van de minister.

Brugge

Mercedes in Kopenhagen

Deze week staan diverse werkbezoeken in Kopenhagen en Malmö op de planning. Met onze Deense en Zweedse collega’s heb ik het onder andere over stadsontwikkeling en uitbreiding, stedenbeleid, Green cities, fusies, integratie en de aanpak van de Oekraïnecrisis.

Het Deens Parlement

In het kader van Stedelijk Beleid is Kopenhagen een echte trendsetter. De stad blijkt een echte smart city te zijn. Daarnaast kunnen verschillende stadsontwikkelingsprojecten er per fiets worden bezocht. Malmö evolueerde de afgelopen decennia van een industriële stad naar een duurzame stad.

Vandaag trad ik dialoog met mijn Deense tegenhangers tijdens de commissies voor Migratie en integratie en Binnenlandse Zaken en Huisvesting. Het ging er onder andere over de herbestemming van een deel van het havengebied waar 40.000 gezinnen zich konden huisvesten. Huurprijzen liggen er weliswaar hoger dan in Vlaanderen. Voor een privé wooneenheid van 90m2 betaal je er gemakkelijk 2.300 EUR per maand. Public Houses, te vergelijken met ons sociaal verhuurstelsel, vind je er voor 1..300 EUR per maand met een toelage voor zij die een laag inkomen hebben. Een interessante gedachtewisseling!

Dialoog Commissie Binnenlandse Zaken en Huisvesting

Later deze week staat onder andere nog een overleg met de gemeentelijke autoriteiten van Malmö op de planning, een presentatie van State of Green (over stadsontwikkeling en green cities), een bezoek aan het Asylcenter Sandholm en een bezoek aan een huis voor personen met een handicap. Een volle agenda dus!

Beleid Parlementair werk Steden Vlaams Parlement

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Mercedes stelde 2 schriftelijke vragen gericht aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers. Ze stelt een vraag over de introductie van de leasefiets in het Vlaams woon-werkverkeer beleid. Vervolgens stelt ze ook een vraag over de extralegale voordelen voor lokale ambtenaren met betrekking tot maaltijdcheques en maaltijdchequegebruik; ecocheques en ecochequegebruik en de vergoeding voor het openbaar vervoer. Je kan de vragen die Mercedes stelt en het antwoord van de minister, hier al lezen.

Vervolgens richtte Mercedes nog 1 schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. Ze formuleerde vragen over het gebruik en promotie van leasefiesten bij privébedrijven.

Brugge

Fier op Brugge: 85 procent tevreden met groen in onze stad

BRUGGE – Minister Bart SOMERS stelde de Vlaamse Stadsmonitor 2020 voorgesteld – het driejaarlijks onderzoek bij 150.000 Vlamingen waaronder een kleine 2000 Bruggelingen . De resultaten zijn voor Brugge heel goed.   Op heel wat punten zijn we de numero uno van alle centrumsteden ( de 13 grootste steden van Vlaanderen). “Meer nog op vlak van Openbaar Domein is 85% tevreden met het groen in de buurt en 82% vindt dat er voldoende groen is. Daarmee scoren we beter dan het Vlaams gewest twee keer. Als schepen van Openbaar Domein ben ik heel blij met dat resultaat na al onze inspanningen”, aldus Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein.

Wat ons vooral blij moet maken is dat het vertrouwen in het lokale bestuur gestegen is van 27% in 2017 naar 49% in 2020.  We stijgen van de 12° naar de 2° plaats in Vlaanderen ( na Leuven).  Met 94% zijn de Bruggelingen de mensen de antwoorden dat zij “graag in de stad wonen” en 86% zegt ‘Fier te zijn op de stad’.  ( 2 x de nr. 1 in Vlaanderen) .  87% van de Bruggelingen zegt ‘gelukkig te zijn’.  Terug nummer 1 in Vlaanderen maar ook op veel andere vlakken spannen we de kroon:

1° voldoende geïnformeerd door het stadsbestuur

1° tevredenheid over de onderwijsinstellingen

1° tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen

1° tevredenheid culturele voorzieningen

1° jongerenvoorzieningen

1° goede staat van straten en pleinen

2° op vlak van tewerkstellingsgraad

2° op vlak van natuur en groenvoorzieningen

Daarbij komt nog eens dat 85 % aangeeft tevreden te zijn met het groen in onze stad. En 82% vindt dat er voldoende groen is in de buurt. “En dat is toch wel een pluim die onze dienst Openbaar Domein op zijn hoed mag steken. Samen met de dienst probeer ik ieder jaar opnieuw een kwaliteitsvolle openbare tuin (domein) aan te bieden. Met ontspanningsmogelijkheden, veel groen en oog voor een natuurrijke kwalitatieve omgeving. Ik ben dan ook ongelooflijk tevreden dat we zo’n resultaat en weerklank krijgen van de Bruggelingen. We doen zo voort”, aldus Van Volcem.

Wie graag de stadsmonitor volledig bekijkt kan terecht hier:

Voor een algemeen overzicht: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/gemeente

corona Vlaams Parlement

Brugge krijgt bijna twee miljoen euro uit noodfonds voor corona: “Belangrijk voor redding verenigingen”

Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten verloren zijn. “Brugge krijgt bijna 2 miljoen euro uit dit noodfonds”, reageert Vlaams Volksvertegenwoordiger en Brugs schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De coronacrisis heeft onze economie en samenleving grondig door elkaar geschud. De afgelopen maanden en weken waren een beproeving waarbij lokale besturen weer maar eens hun ongelooflijke kracht hebben bewezen. Ze vertaalden in de federale richtlijnen op het terrein, kregen er veel extra taken bij en werkten vaak aan een eigen relanceplan. Die ervaringen hebben nogmaals getoond dat steden en gemeenten een hoofdrol zullen spelen bij het lanceren van onze economische en maatschappelijke relance.

Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om 87,3 miljoen uit het noodfonds uit te trekken voor de lokale besturen. Elke stad of gemeente krijgt daar een deel van op basis van dezelfde verdeelsleutel die gebruikt is voor de inkanteling van de vroegere sectorale middelen voor cultuur-sport-jeugd in het gemeentefonds. Hoe het deze middelen besteed, is de vrije keuze van elk lokaal bestuur. Zij kennen hun inwoners en verenigingen en bijgevolg hun noden het best. De mogelijke planlast en administratieve verplichtingen zijn tot een minimum beperkt om die vrijheid en autonomie te garanderen. “Brugge ontvangt straks bijna 2 miljoen euro uit het noodfonds. Deze extra middelen kunnen voor veel van onze verenigingen de redding zijn om te kunnen blijven voortbestaan. Zo doen we ons uiterste best om het sociale weefsel in Brugge zo veel als mogelijk te bewaren”, aldus Van Volcem.

Autonomie lokale besturen

“Het is positief dat lokale besturen meer autonomie en slagkracht krijgen van deze Vlaamse Regering”, vertelt Mercedes Van Volcem, “Vlaanderen kan onmogelijk beter weten dan de lokale besturen wat de beste keuzes zijn voor hun stad of gemeente. Daarom krijgen we nu – onder meer dankzij Vlaams Vice minister-president Bart Somers maximale vrijheid en autonomie om deze 2 miljoen te investeren in ons verenigingsleven. Zo kunnen we straks op maat vorm geven aan onze maatschappelijke relance”, besluit Van Volcem.