Brugge

Heraanleg Boomgaardstraat: een eerste visie

BRUGGE – Stad Brugge zet in op duurzame, verkeersveilige straten. De voetpaden in de Boomgaardstraat in betontegels liggen er verzakt bij en zijn reeds meerdere malen hersteld. Ook de rijweg in asfalt is reeds meerdere malen hersteld. Om waterinfiltratie en verkeersveiligheid voorop te zetten, wordt de Boomgaardstraat volledig vernieuwd. Een eerste voorontwerp van de heraanleg werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de inwoners van de Boomgaardstraat voorgesteld.

Duurzaam ontwerp: waterinfiltratie door gescheiden rioleringsstelsel en meer groen

De bestaande riolering in de Boomgaardstraat wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Het vernieuwen van de rioleringen is prioritair voor het stadsbestuur. Gescheiden rioleringen scheiden het propere regenwater van het afvalwater en zo krijgt het de kans om in de bodem te sijpelen. Zo vullen de grondwaterreserves aan en bij hevige regenval is er minder kans op overstroming.

We voorzien enkele groenzones waar water kan infiltreren. Ook voorzien we dat het overige regenwater in de Spinolarei geloosd kan worden.

Heraanleg boomgaardstraat: materialisatie

De rijweg in asfalt heraangelegd in mozaiekkeien. Ook de parkeerstroken komt in kasseien. De voetpaden in platines van harde zandsteen en de uitritconstructie aan de Hoogstraat in rode mozaiekkeien.

Veilige straat voor voetgangers

Het ontwerp van de straat is gemaakt met het oog op de voetgangers. Het heraanleggen van de voetpaden zal voor de voetgangers reeds een verbetering zijn om door de straat te wandelen. Aan de zijde van de pare nummers zal het vernieuwde voetpad verder doorlopen dan bij de bestaande toestand. Ook voorzien we een uitritconstructie ter hoogte van de Hoogstraat: het licht verhoogd en visueel duidelijk voetpad van de Hoogstraat loopt dwars overheen de Boomgaardstraat. Voor gemotoriseerd verkeer is dit een duidelijk signaal om met de overstekende voetgangers rekening te houden.

Timing

Op 8 november organiseerde Stad Brugge een inspraakmoment voor de buurtbewoners. Zij gaven hun mening over hoe het ontwerp van de Boomgaardstraat nog verder kan verbeteren. Na deze vergadering passen we het plan aan waar nodig, waarna het nogmaals aan het College en de gemeenteraad voorgelegd wordt. Behoudens onvoorziene omstandigheden plannen we om de werkzaamheden door de nutsmaatschappijen in januari 2023 te kunnen starten en om de eigenlijke heraanleg van september tot eind november 2023 te laten plaatsvinden. Een gedetailleerde timing volgt nog.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

Hier kunt u de PowerPoint met de plannen bekijken.

heraanleg boomgaardstraat eerste visie