Tag: bossuytlaan

Brugge

Bossuytlaan weer open !

Brugge – Heraanleggen van straten en pleintje, voor dienst openbaar domein is dit dagelijkse kost. Een nieuw project is zo goed als afgewerkt, Bossuytlaan, Zevekotedreef, Weidebekestraat, een heraanleg waar we trots op zijn.

“Op 10 januari zijn we gestart met wegeniswerken in de Bossuytlaan, de Zevekotedreef en de Weidebekestraat. Vandaag kunnen we de Bossuytlaan weer openstellen, vanaf volgende week alle andere aanpalende straten”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Reeds nu merken we hoe mooi de straat er zal uitzien. We hebben rekening gehouden met ontharding, vergroening en vooral ook verkeersveiligheid”, zegt Van Volcem. “Ik ben tevreden dat we in de Bossuytlaan de kasseien en de bomen hebben kunnen behouden.”

 “Opnieuw een mooie realisatie van aannemer Norré-Behaegel uit Westende, de nutsmaatschappijen en mijn dienst Openbaar Domein”.

De werken omvatten :


* Er werd een verkeersplateau aangelegd in de Bossuytlaan en het wegdek en de voetpaden werden vernieuwd in een gedeelte van de Bossuytlaan en de Schoolstraat.
* Het wegdek en de voetpaden werden vernieuwd in de Weidebekestraat.
* Het wegdek en de voetpaden werden vernieuwd in de Zevekotedreef, hier werd tevens een RWA (regenwater) riolering voorzien.
* In een gedeelte van de Sint-Kristoffelstraat werd enkel het wegdek vernieuwd.

Veiligheid :

“Na overleg met de bewoners van de Bossuytlaan werd beslist om een verkeersplateau te voorzien om het drukke en snelle verkeer te verminderen”, licht de schepen toe. “Deze snelheidsremmende maatregel komt de zwakke weggebruiker ten goede”. Reeds lang was men vragende partij.  In drie jaar tijd hebben we twee verkeersplateau’s aangelegd, op de as Vossensteert-Bossuytlaan en ook aan het Veltembos (na aankoop van de hoeve) zodat het fietsverkeer naar de scholen in de omgeving via  Zandtiende veiliger kan verlopen. 


De stad investeert fors in openbaar domein van Zeebrugge tot Ver-Assebroek :

De totale kostprijs van de werken in Assebroek  bedraagt 398.578,00 euro exclusief BTW.

“De werken verliepen goed, er is een goede samenwerking met de aannemer, de nutsmaatschappijen en alle collega’s van Openbaar Domein die hierbij betrokken waren. Los van enkele dagen werkverlet omwille van het slechte weer, zaten de werken perfect op schema”, vult schepen Van Volcem aan.

“Nu de wegenwerken voorbij zijn zullen alle wegmarkeringen aangebracht worden alvorens de straten worden opengesteld voor het verkeer”, merkt Van Volcem op. “Het straatmeubilair wordt geplaatst, straatnaambordjes, tegels voor mindervaliden, … . De Bossuytlaan is af, het resultaat mag gezien worden,” zegt een trotse schepen.

Bossuytlaan weer open
Brugge

Laatste loodjes voor werken in Bossuytlaan – Zevekotedreef en Weidebekestraat 

“Op 10 januari zijn we gestart met wegeniswerken in de Bossuytlaan, de Zevekotedreef en de Weidebekestsraat, vanaf volgende week kan de asfaltering gebeuren. Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, zou de rijweg terug kunnen opengesteld worden voor verkeer eind april 2022”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Reeds nu merken we hoe mooi de straat er zal uitzien. We hebben rekening gehouden met ontharding, vergroening en vooral ook verkeersveiligheid”, zegt Van Volcem. “Ik ben tevreden dat we in de Bossuytlaan de kasseien en de bomen hebben kunnen behouden.

 “Opnieuw een mooie realisatie van de aannemer Norré-Behaegel uit Westende, de nutsmaatschappijen en mijn dienst Openbaar Domein”.

De werken omvatten :
* Het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden in de Weidebekestraat
* Het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden in de Zevekotedreef
* Het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden in een gedeelte van de Bossuytlaan en de Schoolstraat. 

We leggen een verkeersplateau aan in de Bossuytlaan.
* In de Zevenkotedreef wordt een RWA (regenwater) riolering voorzien.
* In een gedeelte van de Sint-Kristoffelstraat wordt enkel het wegdek vernieuwd.

Veiligheid :
“Na overleg met de bewoners van de Bossuytlaan werd beslist om een verkeersplateau te voorzien om het drukke en snelle verkeer te verminderen”, licht de schepen toe. “Deze snelheidsremmende maatregel komt de zwakke weggebruiker ten goede”. Reeds lang was men vragende partij.  In drie jaar tijd hebben we er twee aangelegd op de as Vossensteert-Bossuytlaan maar omdat we nu ook de hoeve aan het Veltembos hebben gekocht kunnen we ook het fietsverkeer naar de scholen in de omgeving via  Zandtiende veiliger laten verlopen. 

De stad investeert fors in openbaar domein Van Zeebrugge tot Ver Assebroek 
De totale kostprijs van de werken in Assebroek  bedraagt 398.578,00 euro exclusief BTW.

“De werken verlopen goed, er is een goede samenwerking met de aannemer, de nutsmaatschappijen en alle collega’s van Openbaar Domein die hierbij betrokken zijn. Los van enkele dagen werkverlet omwille van het slechte weer, zitten de werken perfect op schema”, vult schepen Van Volcem aan. Na de wegenwerken zullen alle wegmarkeringen aangebracht worden alvorens de straten worden opengesteld voor het verkeer. 

Klik hier voor meer informatie over andere lopende projecten binnen Openbaar Domein.

Assebroek Assebroek Bewonersinfo Openbaar domein

Invoering tonnagebeperking Bossuytlaan – Vossensteert

De verkeersleefbaarheid van de binnenstad en deelgemeenten is een prioriteit voor dit stadsbestuur. In woonwijken is er nog te veel doorgaand verkeer en sluipverkeer. Dat is niet alleen nefast voor wie vlot op zijn bestemming wil geraken maar weegt ook door op de verkeersveiligheid en de volksgezondheid.

Vanaf 3 juni geldt in de Bossuytlaan en de Vossensteert een tonnagebeperking. Dit betekent dat er vanaf dan – uitgezonderd plaatselijk verkeer – geen voertuigen zwaarder dan 3,5 ton deze straten in mogen rijden. “We voeren deze maatregel in naar aanleiding van opmerkingen van bewoners over overlast naar aanleiding van zwaar verkeer in de buurt”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Om deze tonnagebeperking duidelijk te signaleren zullen verkeersborden worden geplaatst aan het begin van de Generaal Lemanlaan en de Maalse Steenweg en op het kruispunt met de Sint-Kruisstraat. “Samen met de aanleg van twee verkeersplateaus eerder dit jaar moet dit de verkeersveiligheid in Assebroek toch een stuk verhogen”, besluit Mercedes Van Volcem.

Hierbij de brief die is verstuurd aan de buurtbewoners.