Tag Archives: Brugge

Nieuw ontwerp voor het romantische Minnewaterpark

27 jan

BRUGGE – Het Minnewaterpark is een belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Na veertig jaar is het park aan een herinrichting toe. Brugge telt heel wat parken. Het bijzondere aan het Minnewaterpark is dat het ook grenst aan de Vesten. Het is voor vele toeristen de toegang tot de stad. Vele bezoekers genieten van het park en jaarlijks vinden er in de zomer enkele festivals plaats: Feest in ’t Park en Cactusfestival.

Start werkzaamheden en kostprijs investering

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Na meer dan veertig jaar – de laatste heraanleg dateert van 1979 – is het park aan een herinrichting toe. We werkten een voorstel uit voor de heropfrissing van het park.”

Bij akte van 9 augustus 1974 werd de Stad eigenaar van het 1,55 hectare grote terrein. Op 29 augustus 2024 zal het park dus 50 jaar in de handen zijn van de Stad. De aankoopsom bedroeg in die tijd 21 miljoen Belgische frank of 525.000 euro.  

“We plannen de start van de heraanleg van het park na de zomer. We investeren 662.356,83 euro. Het meest bekende park van Brugge krijgt dus een nieuw ontwerp en opwaardering met respect voor het verleden. Het was tijd om de paden er te vernieuwen en opnieuw waterdoorlatend te maken en er komt zicht vanuit het park op het water”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Inspraak en overleg

Burgemeester Dirk De fauw: “In totaal ontvingen we zestig reacties die we kunnen samenvatten in zeven belangrijke hoofdpunten die de leidraad vormen in het ontwerp.”

De zeven belangrijkste hoofdpunten waren:

Vernieuwen paden: de buurt signaleerde plasvorming en dus een slechte afwatering van de paden. Die zullen worden vernieuwd.

Nieuw wandelpad naar het Minnewater: een nieuw pad brengt meer sociale controle voor het gedeelte van het park. Het pad kan de zone meer aantrekkelijk maken. Het pad geeft meer zicht op het water en maakt een rustige indruk.

• Twee bestaande dolomietpaden aan de kant van de Vesten en leilinden worden graspaden: Er was meer waterdoorlating nodig. De graspaden zijn beter voor de bomen die errond groeien.

• De zone aan de IJsputbrug vernieuwen en een nieuwe ontmoetingsplaats aan het water creëren: een pluspunt voor elke bezoeker van het park, het dambord en de tafeltjes zijn echt versleten en zijn aan vernieuwing toe. Op dit moment is er een gevaarlijke situatie voor spelende kinderen. Daarnaast zijn de tafeltjes versleten.

Dit biedt geen mooie uitstraling voor de vele toeristen en bezoekers langs de IJsputbrug.

Kasteel ’t Fraeyhuis in beeld: De gemerkte tegels maken een knipoog naar het verleden. Een mooi gebaar en herinnering naar vroeger.

Nieuwe zithoek aan het water: er wordt een brug gemaakt aan de nieuwe zithoek. De gracht waar die overloopt zal vrij gemaakt worden zodat er nabijheid aan het water gecreëerd wordt. Het plein zal vlot toegankelijk gemaakt worden voor ouderen. Er zullen ook zeker genoeg banken voorzien worden aan het water. De ontmoetingsplek wordt een rustige plek in het park met sociale controle door zijn open karakter. Er wordt ook een zichtas naar het water gecreëerd vanuit het park

Meer bebloeming in het park: een bijenvriendelijke plek met veel bloemen. Er komen grote vast en wegneembare bloembakken op vraag van de buurt. Aan de huizen van het Coletijnenhof worden er geen bomen of hoge heesters aangeplant zodat de open ruimte wordt bewaard.

“De paden in het park hebben een belangrijk aandeel in die reacties van de buurt: de vernieuwing van de paden. Het pad dat naar het Coletijnenhof liep in het oorspronkelijk ontwerp, is geschrapt op verzoek van de buurt”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Er komt een nieuw wandelpad naar het pleintje aan het water. Er wordt ook een brugje in Cortenstaal aangelegd over de gracht richting het plein. 

“De wandelpaden in dolomiet dateren uit 1980 en er treden structurele problemen op die we met de stad willen aanpakken. De paden blijven in dolemiet op verzoek van de Stad en de hogere overheid. Ze zijn onderhoudsintensief maar geven een warme uitstraling aan het park. Ik wou geen beton of asfalt in het park. Dolomietpaden zijn er ook in andere mooie parken in de stad en op de Vesten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Het park voorziet twee pleintjes in het park

Bij de ingang van het park vanuit de Vesten is er een welkomstpleintje. Als je van de Bargebrug komt, zal je verwelkomd worden met bloemen en zitbanken. Het is een soort ellipsvorm die ook terugkomt bij het pleintje aan het water. Bij dat pleintje aan het water komen ook twee petanquebanen, extra bomen, picknickbanken en nieuw parkmeubilair. Het zicht vanuit het park naar het water wordt geoptimaliseerd.

Groene stoelen en nieuw parkmeubilair rond bomen

Extra straatmeubilair zal uitnodigen om te vertoeven in het park: stoelen, schommelstoelen, picknickbanken, zitelementen en de typische Brugse zwanehalsbanken.

Kushoekje

“Het ontwerp voorziet ook in het verwijderen van een strook heesters, zodat er zicht is op de gracht en dus het water, niet ver van het nieuwe wandelpad en de nieuwe brug die geplaatst zal worden. Uiteraard wordt het kussershoekje in eer behouden. Een plaatsje waar veel koppels hun eerste kus geven. Dat is romantisch erfgoed: dat moeten we koesteren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem met een knipoog.

Toegankelijkheid

De trappen in het domein worden voorzien van een anti-sliplaag. Bij regen kunnen de trappen glad liggen en zo voorkomen we ongelukkige vallen en bevorderen we de begaanbaarheid. Dat is zowel de luie brug (1) bij het kussershoekje, de Ijsput- of Bargebrug (2) en de helling (3) in het park.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het Minnewater is ook een belangrijk park voor grootse culturele activiteiten zoals het Cactusfestival en Feest in ’t Park die in normale omstandigheden daar al jarenlang plaatsvinden. Daarom hebben we bij de opmaak van het ontwerp veel belang gehecht aan de bereikbaarheid van het park, onder meer voor de hulpdiensten. Daarnaast wordt het merendeel van het straatmeubilair wegneembaar zodat ook de nieuwe pleinen multifunctioneel kunnen worden gebruikt.”

Kasteel Fraeyhuis

Kasteel ‘Fraeyhuis wordt in beeld gebracht in het park. Zo zullen er wandelpaden in merktegels aangelegd worden. Het kasteel werd in 1969 gesloopt. De portierswoning en de leilinden in de tuin bleven bewaard. 

Bebloeming

Uit de inspraak bleek duidelijk dat iedereen meer bebloeming in het park wil. “We zullen over het hele park bloembollen planten die voor kleurrijke bloementapijten zullen zorgen in het bloeiseizoen. We zullen ook aan de zijde van het Coletijnenhof en de zijde van het kasteel extra planten plaatsen. Zo wordt het romantische karakter van het park nog meer in de verf gezet”.

Hekjes

Het brugje naar het Coletijnenhof en de verbinding naar de Arsenaalstraat zullen beide een afsluitbaar hek krijgen. Al zullen deze poortjes altijd open blijven: een architecturaal accent dat toegang geeft naar het park. Om veiligheidsreden kunnen ze eventueel worden gesloten.

Start na zomer 2022

De kostprijs van de werkzaamheden wordt geraamd op 662.356,83 euro. Het budget gaat hoofdzakelijk op in het rooien van beplanting, grondwerkzaamheden, de aanleg van paden in dolomietverharding, aanleg van het plein in straatsteenverharding, het leveren en plaatsen van straatmeubilair en groenaanleg en – onderhoud. 

Behoudens onvoorziene omstandigheden is de start van de werken voorzien na de zomervakantie 2022.

Sint-Pieterskerklaan krijgt volledige heraanleg en opwaardering

26 jan

BRUGGE – De Sint-Pieterskerklaan krijgt een volledige heraanleg. Het is een lange laan die loopt van de kerk van Sint-Pieters naar de vroegere CBRT. “Deze brede laan biedt veel mogelijkheden om te infiltreren, te vergroenen en te bebloemen. We vernieuwen rioleringen, elektriciteit, voetpaden en plaatsen bomen, bloemen en banken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Inspraak leidt tot aanpassingen

De inspraakvergadering over de Sint-Pieterskerklaan vond plaats in november 2021. Meer dan 70 aanwezigen waren hierop aanwezig. Het stadsbestuur paste, met de geformuleerde opmerkingen van de bevolking in het achterhoofd, de plannen aan. Het college van burgemeester en schepenen keurde de plannen al goed. Op maandag 31 januari moet enkel nog de Gemeenteraad zijn fiat geven.

Riolering valt in en is aan vervanging toe

Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden zodat er minder overstromingsgevaar is bij hevig regenval. “De riolering is op diverse plaatsen ingevallen en afgezet. Dat is ook de reden waarom de Sint-Pieterskerklaan prioritair is opgenomen in onze investeringsplanning”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bovendien worden naast de rioolaansluitingen ook de elektriciteitsaansluitingen vernieuwd en voorzien van 400 Volt. 

De straat krijgt ook nieuwe verlichting en zal meteen ook worden verled.”

Mooie bovengrondse aanleg: nieuwe brede voetpaden, 200 bomen, 30.000 bloemen en veel banken

“We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Zowel jonge mensen als oudere mensen waren aanwezig op de inspraakvergadering. Het is opmerkelijk dat jonge mensen veel groen, minder snelheid en meer fietsveiligheid willen. Maar daarnaast is iedereen ook bekommerd om voldoende parkeerplaatsen te hebben.”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Groen in de straat maakt de straat niet alleen mooi, maar ook leefbaar en gezond. Bovendien houdt ze ook veel water op en voorkomen ze ook wateroverlast. Het zijn onze paraplu’s en parasols”, stelt schepen Mercedes Van Volcem.

De Sint-Pieterskerklaan is alvast voldoende breed om er een mooie groene laan van te maken. Aan beide zijden van de weg worden er bomen voorzien om de tien tot twaalf meter waarmee een dubbelrij-effect wordt beoogd. Er komen in totaal meer dan 200 nieuwe bomen.

In de straat worden ook groene voortuinen behouden, aangevuld met heesters en bloemen rond de bomen.

Banken en een mini-parkje

In de straat komt er om de 150 meter een typische Brugse bank met gebogen leuningen en ook nog drie boombanken. “We zullen ook ter hoogte van de gebouwen van de Stad een stuk groen innemen om een mini-parkje te voorzien met enkele banken”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Bushalte

De materialen van de weg werden, op verzoek van de bewoners, aangepast van beton naar asfalt, net als de inplanting van de bushalte op het einde van de Sint-Pieterskerklaan die nu aan het kruispunt met de Vaartstraat komt. Op het einde van de Sint-Pieterskerklaan komen er extra parkeerplaatsen in groendallen.

Parkeerstroken in kasseien

De parkeerstroken worden in mooie kasseien aangelegd zodat de laan wat grandeur krijgt en ook smaller en aantrekkelijker lijkt.  Diverse materialen maken dat een straat mooier oogt, want het oog wil ook wat. “Bij de optimale ontharding van de straat houden we rekening met de parkeerdruk en de verkeersbelasting. Het ontwerp voorziet ministens één parkeerplaats in de directe omgeving van iedere woning. In de toekomst kunnen zo elektrische wagens met eigen stroomtoevoer opgeladen worden. Er zijn afgescheiden parkeerstroken in kasseien voorzien afgewisseld met bomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Snelheid

Snelheid was een veel gehoorde klacht. Alle bewoners uitten de wens dat er in de straat minder vlug wordt gereden. Om de verkeerssnelheid te temperen, zullen er drie bijkomende wegversmallingen geïmplementeerd worden in de straat met een veilige fietsachterdoorgang. Ook een groene middengeleider wordt als snelheidsremmer geplaatst ter hoogte van de Uitleendienst en Gebouwendienst.

Er wordt met asfaltverharding gewerkt met accentuering van de kruispunten in mozaïekkeien in plaats van betonverharding.

“De laan loopt van de kerk tot aan de vroegere CBRT. Vaak is er druk verkeer in de richting van de Pathoekeweg. Op het einde van de Kerklaan voorzien we ook een mooie fietsroute richting Zeveneke en het strand van Zeebrugge en ook als doorsteek naar de Blauwe Toren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Timing en kostprijs

De saneringswerkzaamheden van de nutsleidingen zijn bezig en zullen afgewerkt zijn op 5 mei 2022. De eigenlijke wegen- en rioleringswerkzaamheden starten in het voorjaar 2022 en zullen 190 werkdagen (een kleine tien maanden) duren. Kostenplaatje voor de operatie bedraagt 3.102.162,48 euro, waarvan 1.210.534,32 euro stadsaandeel en 1.891.628,16 euro voor Aquario (rioolbeheerder). 

Elke deelgemeente telt

De Stad investeert in haar deelgemeenten. In Sint-Pieters kwam ook al de Slachthuisstraat in aanmerking voor een volledige heraanleg en werden ook de voetpaden in de Rond den Heerdstraat (een kant) en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd. De voetpaden in de Rustenburgwijk en de Karel de Ledeganckstraat volgen later tijdens deze legislatuur.  

25 wegenisdossiers verbeteren leefbaarheid in Brugge

19 jan

BRUGGE – 2022 heeft heel wat veranderingen in petto voor de wegenis in Brugge. Maar liefst 25 dossiers staan op stapel in de Brugge. “Ook dit jaar leggen we de lat hoog om de Bruggeling van een openbaar domein in uitstekende conditie voor te leggen. We laten geen dossiers sluimeren en pakken de problemen aan”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

1.Ondergrondse parking en het vernieuwde Koning Albertpark (April 2022 opening parking en dan aanleg park bovengronds)

Interparking nv breidt, in overleg met Stad Brugge, de bestaande centrumparking ‘t Zand uit onder het Koning Albert I-park, meer bepaald tussen het Concertgebouw en het standbeeld van Koning Albert I. De afwerking van de zone van de ondergrondse parking is voorzien in het voorjaar van 2022. “Deze parking is belangrijk voor de toekomstige bereikbaarheid van onze stad. Het wordt de grootste ondergrondse parking met 2000 parkeerwagens”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem. Om het park maximaal te respecteren werd de vormgeving en de inplanting van het ondergrondse parkeergebouw volledig afgestemd op de waardevolle bomen in het park. “Eens de ondergrondse parking afgewerkt is, krijgt het park ook een nieuwe aanleg. Als ontbrekende schakel tussen ’t Zand -kant centrum- en het nieuwe fonteingebied -kant station – Oostmeers-, is het project ‘uitbreiding parking en heraanleg van het park’ een uitgesproken kans om deze verbinding te opwaarderen. De bestaande looproute in het park wordt beperkt gewijzigd. Het behoudt haar kronkelende, stijgende en dalende lijn. De parkinguitgangen staan immers geschikt langsheen het traject”, legt de schepen verder uit. De bestaande wandel- en fietspaden worden verrijkt met nieuwe verbindingen over het water.

2. Park Steevens in Sint-Kruis

Stad Brugge investeert in een nieuw Park Steevens met fietspad- en wandelpadnetwerk. Het park zal aansluiten op het Veltembos en is 23.000 vierkante meter groot. Een fietspad en wandelpaden zullen een meerwaarde zijn voor het 8 hectare grote bos. De groene long midden Sint-Kruis zal dé plaats worden om te genieten, wandelen en veilig te fietsen naar school. “Genieten van het groen en publiek domein en veilig fietsverkeer staat hoog op de agenda bij de Bruggelingen. Het Veltemparkplan zorgt voor een onderbouwde verbetering voor de buurt en scholen. Via een strategische aankoop kunnen we een park aanleggen en het fietsen en wandelen optimaliseren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

3. Start Katelijnepark

Het Katelijnepark, gelegen in de dichtst bewoonde deelgemeente van Brugge, Assebroek, krijgt nu een definitieve bestemming als park. Op enkele honderden meters van de binnenstad, meer bepaald tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad aan de Vaart Brugge Gent is een open ruimte van bijna 3 hectare. Een groene long dicht bij het kanaaleiland en het Minnewaterpark en de Vesten.   “Vorige legislatuur wou men er nog een randparking maken en het groene gebied betonneren tot randparking. De parking kreeg na veel protest geen vergunning van de deputatie. Bovendien lag ze ook niet aan de juiste kant van de Baron Ruzettelaan om een vlot bereikbare parking te vinden”, zegt de schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

4. Start Minnewaterpark

Het Minnewaterpark is een heel belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Het is het park dat grenst aan de Vesten van Brugge. De romantische uitstraling en de herinneringen van vele verliefden die al kusten bij het Minnewater verklaren de bijnaam ‘The Lake of Love’ zoals de pers het wel eens durft benoemen. “Het park is er om te genieten:  het hele jaar door maar ook voor twee stadsfestivals waar de Bruggeling elk jaar naar uitkijkt.  Een festival in een park heeft iets speciaal, maar het vergt ook heel wat inzet en onderhoud van onze dienst openbaar domein. De laatste heraanleg dateert van 1979, dus meer dan 40 jaar geleden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

4. Vernieuwen dolemiet op de Vesten

Stad Brugge gaat de komende drie jaar fors investeren in haar Vesten. De toestand van de huidige dolomietpaden is sterk achteruitgaan waardoor er veel oneffenheden en na regenweer plassen ontstaan. “Elke Bruggeling is fier op de Vesten. Daarom investeren we de komende drie jaar fors om de wandelpaden er op en top te laten uitzien en ze weer optimaal kunnen gebruikt worden”, zegt schepen van Openbaar Domein. De gefaseerde  vernieuwing gaat gepaard met een kostprijs van 1,8 miljoen euro.

5. Werken aan de Singel en Buitenboeverievest

Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest zijn dringend aan vernieuwing toe. “Daarom plannen we een heraanleg van beide straten. Tijdens de heraanleg zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en de fietsverbinding tussen de Buiten Smedenpoort en de fietsbruggen van de Boeveriepoort te optimaliseren”, aldus de schepen.

6. Werken aan Mariabrug en OLV kerkhof Zuid

De werken aan de Mariabrug waren een onderdeel van de nieuwe heraangelegde Katelijnestraat. De aannemer startte met de bouw van het ondergronds pompstation ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. “Bij hevige regen moet dit pompstation voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Tijdens de werkzaamheden echter stootte men op waardevolle vondsten waardoor verder archeologisch onderzoek nodig was. “Tijdens opgravingen van een deel van het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof nabij de gelijknamige kerk in Brugge botsten archeologen tot hun eigen verbazing op antropomorfe graven. Die waren in Vlaanderen slechts in gebruik tot in de 13de eeuw. Dankzij de vondsten kan mogelijk eindelijk achterhaald worden hoelang de kerk er al staat”, zegt Van Volcem. Ondertussen werd de best bewaarde grafkelder gelicht en verplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De werken ter plaatse kunnen nu verder afgewerkt worden.

7. Sint-Jorisstraat en Vlamingdam

“Na de Katelijnestraat is dit een groot maar heel noodzakelijk werk dat we niet uit de weg gaan. Als schepen van Openbaar Domein moet ik soms minder aangename werken laten uitvoeren, zoals het opbreken en heraanleggen van straten. Deze werken kunnen lang duren en veel ongemak geven aan de bewoners, maar achteraf is iedereen gelukkig”, zegt schepen Van Volcem, “Onze stad kenmerkt zich door haar vele fietsers. Daarom voegen we aan deze werken een aantal elementen toe die de verkeersveiligheid van fietsers bevordert. Dit door het plaatsen van fietsnagels en het parkeren niet toe te laten als de fietsers van de andere richting komen.”

Bij de vernieuwingswerken investeert de Stad in extra groen. Zo worden er in totaal 20 extra bomen geplant die verspreid worden over 41 plantvakken. “Voor de kleinere plantvakken wordt er gekozen voor de sierkers, die zijn smal en geven een prachtig straatbeeld. In het voorjaar verschijnen enkelvoudige witte bloemen, in de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur”, zegt schepen Van Volcem.  De pleintjes in de straat worden opgewaardeerd met plantvakken, fietsstelplaatsen en mooie zitelementen.

8. Werken rond de Sint-Annakerk (met gebruik water dak kerk voor groendienst in regenputten) en Joost De Damhouderstraat

Vandaag is het plein rond de Sint-Annakerk betoverend door de prachtige kerk.  “Evenwel zijn aldaar de slechtste voetpaden te zien in Brugge en staat de riolering op invallen”, zegt Van Volcem. Naast het plein worden de voetpaden vernieuwd alsook de Joost De Damhouderstraat en een van de mooiste straatjes van Brugge, de kleine Sint-Annastraat. De bruggen ter plaatse zijn opgefleurd met mooie bloemen langs de Potterierei.

9. Stijn Streuvelstraat is eind deze maand af

De Stijn Streuvelsstraat kreeg een heraanleg van de voetpaden en rijbaan. De werken aan de weg startten in september 2021 en worden beëindigd eind deze maand. “De werken werden uitgevoerd in 2 fases. Er was even geen verkeer mogelijk, al bleven fietsers en voetgangers altijd hun doorgang behouden”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

10. Huidenvettersplein is gisteren gestart

Het Huidenvettersplein wordt aangepakt omwille van de oneffenheden en putten in het plein. “De verhoogde voetpaden langs beide kanten op het plein verdwijnen. De mozaïekkeien worden herplaatst. Voor een beter afwatering van het plein werden extra slikputten geplaatst. Het monumentje te midden het plein blijft bewaard. De terrassen zullen bij zonnig weer weer stabieler en evenwichtig geplaatst kunnen worden”, aldus Van Volcem.

11. Stuk Zilverpand krijgt ook make-over met groen

Ook in het Zilverpand starten we bebloeming. In de bestaande plantvakken komen er extra bloemen: lavendel, ooievaarsbek, viltige hoornbloem en mexicaans madeliefje. Voor extra kleur in de lente voorzien we aanvullend grootbloemige viooltjes. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Bij het samenstellen van beplantingen houden we rekening met een spreiding van de bloei zodat de plantvakken in alle seizoenen aantrekkelijk zijn. We kiezen ook voor voldoende groenblijvende soorten zodat de plantvakken in de winter ook hun effect niet missen. We brengen letterlijk kleur in het leven voor alle bewoners en passanten in het Zilverpand.”

12. De voorbereidende werken in negen straten in het Dampoortkwartier en aanvatten van de rioleringswerken

Stad Brugge investeert in het Dampoortkwartier. Het kwartier ligt tussen de Dampoortstraat en de Karel Van Manderstraat en zal volledig vernieuwd worden.  “Er wordt geïnvesteerd in nieuwe riolering, mooie voetpaden, veilige fietspaden, toegankelijkheid maar ook in bomen, groen, ontharding en leuke banken op wandelpaden om de honderd tot tweehonderd meter.  Zo ontstaat er ook een leuke wandelroute voor jong en oud. Toegankelijkheid is vrijheid maar toegankelijkheid zorgt ook voor warmte en sociale cohesie”, zegt Van Volcem. De aanwezigheid van het woonzorgcentrum midden de wijken deed de vraag naar een zilverroute rijzen.  Tussen deze wandelpaden door investeren we ook in een parkje in de Edestraat. 

13. De Bloemenwijk in Assebroek

De Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek en dicht bij de stad krijgt een volledige heraanleg. De bestaande riolering en de bestrating zijn dringend aan vernieuwing toe. Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie zullen we de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling geven ”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken starten begin dit jaar en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen de zomer van 2023 afgerond. 

14. De wijk Blijmare in Sint-Andries

Dit voorjaar van start de heraanleg van de wijk Blijmare te Sint-Andries. De wijk is gelegen achter de gevangenis van Brugge en ligt naast het domein Koude Keuken.  “De werken zijn noodzakelijk. Na een routine controle is immers gebleken dat de riolering in slechte staat is en ook de straten zijn dringend aan vernieuwing toe. Sinds de aanleg van de verkaveling in de jaren ’60 werden hier weinig instandhoudingswerken uitgevoerd”, aldus de bevoegde schepen. Behoudens onvoorziene omstandigheden worden de werken tegen de zomer 2023 afgerond.

15. De wijk rond Sint-Annadreef en Bremlaan

“Door de degradatie van het rioleringsstelsel dringt een rioolrenovatie op. Gezien de ligging van de belangrijke bomen is een rioolrenovatie vereist in plaats van de aanleg van nieuwe riolen met de klassieke open sleuf. Bij deze techniek is er geen hinder en impact op de omgeving om de werken uit te voeren”, zegt de schepen van Openbaar Domein. De renovatie zal in de volgende straten plaats vinden: Nieuwe Sint-Annadreef, Dopheidestraat, Bremlaan, Gagelstraat en de Krakkestraat.

16. Zandstraat

Twee verkeersplateaus worden aangelegd in de Zandstraat. Dat op het kruispunt Zandstraat/Albert Serrynstraat en kruispunt Zandstraat/Jachthoornlaan. Uit onderzoek blijkt dat er een structureel snelheidsprobleem is. “Ter hoogte van de Albert Serrynstraat zal er een pleineffect toegevoegd worden aan het kruispunt met architecturale lijnenspel. Dit pleineffect heeft ook een verkeersremmend effect voor automobilisten. De materialen voor de rijweg, goot en fietspad bestaan uit rode beton. Het voetpad bestaat uit rode betonklinkers. Het ontwerp houdt ook rekening met de groeiruimte van de bestaande bomen en voorziet 3 nieuwe bomen”, legt de schepen uit.  Het ontwerp voor de verkeersplateu aan de Jachthoornlaan is eerder klassiek. De rijweg en goot bestaat uit rode beton. Er is 1 nieuwe boom toegevoegd aan het ontwerp, de bestaande bomen blijven behouden.

17. Van Leeg tot Zand

Uit onderzoek bleek dat de toestand van het rioleringsnet in de straat Van Leeg Tot Zand niet meer voldoet aan de huidige kwaliteitseisen. Ook de bovengrondse infrastructuur van de straat is aan vernieuwing toe. “Het nieuwe ontwerp gaat uit van een volledige vernieuwing van het wegdek met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Er wordt een dubbelrichtingsweg aangelegd met één as-verschuiving.  Er zal ingezet worden op het vergoenen van de straat door het aanleggen van kwalitatieve en duurzame groenzones met voldoende ruimte voor 17 hoogstammige bomen. Langs de zijde van de pare huisnummers worden er 19 parkeerplaatsen voorzien. Langs de zijde van de onpare huisnummers wordt er geopteerd om langsparkeren op de rijweg toe te laten”, aldus de plannen volgens de schepen. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zullen starten in maart 2022, de wegenis en rioleringswerken zullen starten in het najaar van 2022

18. De Sint-Pieterskerklaan te Sint-Pieters

De Sint-Pieterskerklaan in Sint-Pieters is aan heraanleg toe. Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden. “We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, klinkt het bij schepen Van Volcem.

19. Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis

De Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis (tussen de Maalse Steenweg en Moerkersesteenweg) wordt heraangelegd, vergroend en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. “De Prins Leopoldstraat voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheidsnormen, zoals groenvoorziening, waterinfiltratie en verkeersveiligheid. De rioleringen van 1956 zijn volledig versleten.  Het laatste jaar waren er diverse verzakkingen.  Thans is ook een stuk van de straat afgezet”, aldus schepen van Openbaar Domein.

20. Start Marktplein en straten errond in Zeebrugge

Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. Het plein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen op de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, zegt Van Volcem.

21. Opstart werken Karel De Stoutelaan, Filips de Goedelaan

Beide straten maken deel uit van de wijk Christus Koning en worden heraangelegd met als als kers op de taart het groene park aan Stilende. Daarop loopt de Filips de Goedelaan uit die een prachtige groene parklaan wordt.  Het stadsbestuur zet in op leefbaarheid, groen en bomen.  Zo kunnen we nog meer werk maken van een wijk op mensenmaat. “De uitgangspunten van het wijkmobiliteitsplan zijn afgestemd op de noden van kinderen. We zullen de verkeersveiligheid verhogen, het sluipverkeer aanpakken. De volledige herinrichting van de wijk, waarvoor de voorbije en komende jaren veel inspanningen werden en worden geleverd, pakt het ruimere plaatje aan in Christus-Koning”, besluit schepen Van Volcem, “De route tussen het Graaf Visartpark en het Stil Ende moet straks omgetoverd worden in een echt groene boulevard én een idyllische plek voor onze mooie zwanen.” Voor de heraanleg van de Karel De Stoutelaan (tussen Leopold I-laan en Houtkaai) wordt geopteerd voor een zone 30 (naar analogie met andere woonstraten).

22. Opstart Julius Maurits Sabbestraat (na afwerken Vlamingstraat en Vlamingdam)

“De riolering in dit tracé is in zeer slechte staat. In het recente verleden zijn diverse rioolbreuken ontstaan die voorlopig hersteld werden. “Het is echter noodzakelijk om bij de heraanleg van de straten ook te voorzien in de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel”, klinkt het bij Van Volcem.

23. Uitvoeren voetpadenplan

De Stad steekt een tandje bij in de deelgemeenten.  Een voetpadenplan voor 2022 werd opgemaakt en de Stad investeert drie maal zoveel als normaal in voetpaden in de deelgemeenten.  “De Stad investeert 1.482.000 euro in voetpaden in de deelgemeenten. De voetpaden worden in goede staat hersteld om een veilig wandelverkeer te garanderen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. “De werken zullen allemaal uitgevoerd worden in 2022. Mensen vinden een goed aangelegd voetpad belangrijk en terecht.  Met een drievoudig budget en drie aannemers die werken via een raamcontract schakelen we een versnelling hoger.”

24. Start park Knaepen (ontharding) , park van 8 hectare

De plannen voor de site Knaepen krijgt concreet vorm: een natuurspeeltuin, parkgelegenheid, fietssnelwegen, natuur, groen… “De site Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vormt een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt, voor jong en oud en voor bezoekers”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen.

25. Speelplein Paalbos

Het Paalbos aan de straat Ter Lo in Assebroek is toe aan vernieuwing. Zowat alle speeltoestellen vertonen gebreken aan het Paalbos. Ook de houten rand van de bestaande zandbak bijvoorbeeld is rot. “Het speelpleintje is dus toe aan een volledige herinrichting. We deden een online bevraging in oktober vorig jaar. Een klein jaar later mogen we zeggen dat we het voorontwerp met succes ter plaatse konden terugkoppelen. Dit jaar gaan we ermee aan de slag”, onder de bevoegdheid van Van Volcem wordt dit jaar dus het speelplein in Paalbos heringericht.

Het zijn moeilijke tijden: een hoognodig pleidooi voor onze toekomst

17 dec

BRUSSEL – Vandaag staat het dossier omtrent het stikstofbeleid op de Vlaamse regering, nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen met zijn stikstofarrest het vorige beleid vernietigd heeft. Strenge normen zijn dringend nodig, want 80 procent van de Vlaamse natuurgebieden kreunen onder te veel stikstof.  Als Vlaams parlementslid en schepen van openbaar domein en ook natuur ijver ik voor onze natuur.  Natuur is belangrijk en het staat buiten kijf. 

In Brugge investeren we ook in natuur en natte natuur. We hebben zelfs een beheerplan opgemaakt om van Klein Appelmoes een natuurreservaat te maken.   Ook de Assebroekse Meersen is een prachtig gebied. Brugge telt vandaag 1240 ha natuur en bos. Bijna 10 procent van onze oppervlakte.  Elke dag ijver ik voor meer natuur, meer bos en meer bomen. De landbouw  in Vlaanderen is vandaag de hoofdverantwoordelijke voor het hoge stikstofgehalte op bepaalde plaatsen. De landbouw moet zich transformeren. 

Zo is in het scenario dat de regering uitwerkt sprake van het stopzetten van een 50-tal piekbelasters. Varkens- en kippenhouders zonder uitstootarme stallen moeten hun stikstofuitstoot met 60 procent verminderen. Maar er blijven nog te veel knopen over om vandaag te landen. 

 1. Hoeveel budget maakt de regering vrij om getroffen boeren te vergoeden? 
 2. Volgt er investeringssteun voor emissiearme stallen? 
 3. En neemt ze specifieke maatregelen om de vee​stapel af te bouwen?

Ook de Nederlandse stikstofplannen werpen hun schaduw over de Vlaamse onderhandelingen. De regering- Rutte zou liefst 25 miljard uittrekken om de stikstofuitstoot te drukken. De 100 miljoen euro die Vlaanderen voorlopig vrijmaakt, is ontoereikend. Open VLD wil in één ruk ook een akkoord over de betonstop bereiken. Kostprijs ook 30 miljard. 

Beide dossiers dreigen veel geld te kosten. Niets doen kost nog meer! Natuur verdwijnt, geen beleid stikstofbeleid zet ook mogelijks veel nieuwe investeringen on hold. Overstromingen richten ravages aan.  Het in de hoogste tijd om stikstof aan te pakken en de bouwshift te realiseren. Maar! Bij deze dossiers ben ik ook zeer bezorgd over het schrappen van ruimte voor wonen.  Hoe minder aanbod aan nieuwe woningen, hoe hoger de prijs zal zijn. 

De prijzen van woningen zijn de laatste twee jaar gestegen, gelukkig staat de rente zeer laag.  Toch is het belangrijk waakzaam te zijn want de woonkosten zijn de belangrijkste kost voor elk gezin.  Ieder gezin betaalt vandaag een lening en energiekosten of huur en energiekosten. De woonkosten stijgen voor iedereen. Reeds jaren pleit ik voor minder registratierechten (wat nu een feit is) maar ik ben grote voorstander van de huurbonus en van de renovatiebonus en van de BTW voor nieuwbouw aan 6 procent

Ook nieuwe woonvormen en huisdelen kunnen toegemoet komen aan betaalbaar wonen. We moeten geld vrijmaken voor minder stikstof, minder aansnijden van open ruimte maar ook voor betaalbaar wonen. We zitten volop in transitie maar we moeten ook denken aan elk gezin en de toekomst van onze kinderen die graag gezond willen wonen, in een mooie omgeving vol groen en natuur maar ook betaalbaar moeten kunnen wonen en nog een woning moeten kunnen aanschaffen. Betaalbaar wonen betekent ook een betaalbare energiefactuur.  Graag verstandige keuzes en met oog voor bevoorradingszekerheid.  Vreemd hoe Vlaanderen en Nederland de zaken anders benaderen.  Kernenergie als mogelijke oplossing voor een duurzaam klimaatbeleid in Nederland en gascentrales en wind in Vlaanderen.  Neem geen wilde gokken over onze toekomst aub!   Doe het licht niet uit, hou het warm, betaalbaar en efficiënt aub. 

Brugs Bomenfonds: “Iedere Bruggeling kan zijn steentje bijdragen voor een groener Brugge”

14 dec

BRUGGE – Vanaf nu kunnen de Bruggelingen zelf een boom sponsoren om het openbaar domein door een storting voor het bomenfonds. Mensen die een gift doen worden betrokken bij de opmaak van de beplantingsplannen en de aanplant van de bomen. “Inwoners  beschikken niet steeds over beschikbare ruimte in eigen tuin om één of meerdere bomen aan te planten. Via het bomenfonds kunnen mensen terecht die de uitbouw van het Brugse bomenbestand willen ondersteunen”, klinkt het bij schepen Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein en Groen.

Bomen in het openbaar domein zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. “Ze bieden schaduw en verkoeling tijdens de warme zomerdagen, ze hebben een symbolische erfgoedwaarde, ze geven zuurstof. Ze zorgen ook voor een betere waterinfiltratie en houden water vast”, legt de schepen uit.

Passie voor natuur

Doorheen de hele Brugse stad is de passie voor natuur te zien: gevelplanten, onthardingen, bomen, bloempotten en ook deze periode van het jaar kerstbomen. “Heel wat mensen hebben een hart voor natuur. Ook in de binnenstad. Helaas hebben mensen in de stad vaak geen plaats voor bomen. Zij kunnen nu via het boomfonds toch een invloed krijgen op de bomen in de buurt”, klinkt het bij Van Volcem. De inkomsten van het fonds zullen gebruikt worden voor de aankoop van het plantgoed en de aanplant van de bomen. Het bomenfonds zal niet alleen gebruikt worden om nieuwe aanplantingen te doen, maar ook om waardevolle bomen te bewaren en te behouden.

“Mensen die een gift doen worden betrokken bij de opmaak van de eventuele beplantingsplannen en de aanplant”, stelt de schepen.

Leefbaarheid

Voor het steunen van het boomfonds is er geen minimumbedrag. De gift is fiscaal niet aftrekbaar. “De giften worden het eerstvolgende plantseizoen aangewend”, klinkt het.

Bomen krijgen steeds een hogere prioriteit in stedelijke omgevingen. Met het voorkomen van extremere weersomstandigheden is er meer nood aan bomen: voor langdurige droogte, maar ook hevigere regenval. “Via het bomenfonds willen we de Bruggeling meer betrekken bij het Brugs bomenbestand, maar ook een mentaliteitswijziging ondersteunen. Door meer betrokkenheid te creëren bij openbaar groen in hun omgeving, zal er meer steun komen voor meer groen in de stad”, aldus Van Volcem.

Concrete informatie:

Wie het bomenfonds wil steunen kan storten op BE98 0910 0021 0193 met als vermelding SA01465. De opbrengsten worden het eerstvolgende plantseizoen aangewend.

Stad Brugge herbekijkt zijn verzekeringspolissen

1 dec

BRUGGE – Stad Brugge bespaart 900.000 euro per jaar door haar verzekeringsportefeuille voor de Groep Brugge in de markt te zetten en een openbare aanbesteding te doen via de voorziene procedure in de wetgeving.  In huidige legislatuur levert dit vanaf 2022 een besparing van 3,6 miljoen euro op.  Over de hele legislatuur zal het een besparing van 4,4 miljoen euro opleveren. Als schepen van Financiën zette ik onze verzekeringsportefeuille in de markt: een nieuwe wind met een nieuwe schepen.

De groep Brugge is overgegaan tot een marktbevraging voor haar verzekeringsportefeuille. Stad Brugge trad hierbij op als aankoopcentrale voor de Stad, maar ook voor de politiezone Brugge, het OCMW Brugge, de Zorgvereniging Brugge, de diverse welzijnsverenigingen en de drie extern verzelfstandigde agentschappen (Brugge Plus, BMCC en Kenniscentrum).

Moeilijke en tijdsrovende procedure

“De groep Brugge werd hierin begeleid door AON Public Markets. Deze firma maakte eerst een auditrapport met een analyse van de huidige verzekeringstoestand met aandacht voor de lacunes, schadestatistieken, verbeteringsopties qua dekking, toetsing aan marktconformiteit,…”, aldus Van Volcem. “Op basis van dit auditrapport werd het bestek opgemaakt waarbij input werd gevraagd aan diverse diensten. Het bestek omvatte vijf percelen: personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid, verzekeringen auto en gezondheidszorgen”.

De stad telt immers meer dan 226 bestaande brandpolissen voor gebouwen en 354 verzekeringen voor wagens (dienstwagens).   Er zijn ook nieuwe trends.  De fietsen worden duurder (oa ook bakfietsen) en vroeger waren er maar 2 verzekerd en nu 60.  Ook een 68 kunstwerken waren op heden verzekerd.  De stad heeft op polissen inzake arbeidsongevallen voor al haar personeelsleden, hospitalisatieverzekeringen en ook de klasse Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.    Een extern bureau bracht alles in kaart en schreef een bestek uit voor diverse percelen.

Er werden offertes ingediend door vier verzekeringsmaatschappijen, zij het niet allemaal voor alle percelen. Naast de waarborgen en diensten die reeds zeer uitgebreid beschreven waren in het bestek, boden zij meestal nog extra waarborgen en diensten aan. Ze boden tevens scherpe prijzen aan als premie. Na een onderhandelingsronde, hebben zij hun BAFO (best and final offer) ingediend.

“Het resultaat van deze procedure werd  goedgekeurd en gegund door het college van burgemeester en schepenen”.   Een resultaat die er mag wezen, we zullen met deze nieuwe contracten zo’n 900.000 euro besparen op jaarbasis”.

De procedure duurde ongeveer twee jaar.  We starten de procedure in 2019, er was er een inventarisatie, analyse van de bestaande contracten en dekkingen, werd een bestek opgemaakt en diensvolgens gegund zodat de nieuwe tarieven vanaf 2022 ingaan.

Ik kon ook voor de lopende jaren een korting bekomen van 400000 euro per jaar tijdens de procedure bij Ethias (de vroegere verzekeraar), wat ook een besparing opleverde van 800000 euro.  Deze legislatuur zal de stad dus 4,4 miljoen euro minder betalen aan verzekeringspolissen en met bredere dekking, stelt de schepen van financiën Van Volcem Mercedes

De procedure leidt tot resultaat want kritische stemmen stelden dat er weinig maatschappijen waren die dergelijk risico zouden willen verzekeren en al zeker niet bij opsplitsing bij percelen.  Elke verandering houdt een risico in, maar als bestuurder van de stad bekijk je pro en contra.  Ik wou alvast het risico nemen en het resultaat mag er zijn. Burgemeester Defauw heeft me steeds gesteund in het doorvoeren van de verandering, met resultaat stelt van Volcem.

Bredere dekking

Opvallend is dat ondanks een veel bredere dekking en een ruimere dienstverlening, toch een grote besparing kon worden gerealiseerd. Deze besparing is het grootst voor de Stad en de Politiezone omdat deze twee entiteiten nog nooit eerder een marktbevraging hadden gehouden, wat voor het OCMW en de welzijnsverenigingen wel het geval was.

Koning Albert-I-Laan: van lelijke eend naar mooiere zwaan

29 nov

BRUGGE – De Koning-Albert Iaan is een van de belangrijkste lanen van Brugge.  Ze is de weg die loopt van de afrit van de autostrade Loppem tot aan het Station van Brugge.  “Deze belangrijke laan gaan we opwaarderen door meer groen te voorzien en meer bomen.  Vandaag starten we met de werken tussen bosrand en het stationsplein”, klinkt het bij schepen voor Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.


Aanleiding en plannen

De Koning Albert I laan is een gewestweg in beheer van Agentschap Wegen en Verkeer, enkel de ronde punten en de voetpaden zijn in beheer van de Stad. “De openbare groenvoorziening langs deze laan is niet duurzaam en kwalitatief aangelegd en bovendien slecht onderhouden”, zegt Van Volcem, “Na overleg met AWV konden we toch al enkele stappen zetten om te komen tot een groenere en leefbare laan.  De laan leidt immers tot het station.  Het is de toegangsweg die leidt tot het historisch centrum en al jaren wens ik aldaar de laan te vergroenen. Een mooie toegangsweg naar een stad geeft al een eerste positief beeld van het vele moois dat zal volgen wanneer men de stad binnenrijdt.”

Stap voor stap

Fase 1

Vorig jaren werden al de twee ronde punten aangepakt. Ze werden voorzien van een boom en bloemen.  Deze rotondes worden elk jaar meer opgewaardeerd. 

“Ook het stationsplein zelf werd in 2019  aangepakt en voorzien van groen en onthardt.  De vele ambtenaren en gebruikers van de stationsplein zijn er tevreden mee.  Zelf zou ik nog meer willen doen en meer ontharden en vergroenen, maar het wordt ook gebruikt voor de studenten en dat moet nog verder overlegd worden”, legt de schepen uit.

Het plein werd al onthard en aangelegd met vaste plantenborders.”Hiervoor kregen we veel positieve reacties van burgers en werden we bekroond tot mooiste plein in Vlaanderen door de Vereniging van Openbare Groenvoorziening”, zegt Van Volcem. Er werden tevens 37000 bloembollen in de laan aangeplant in de graszones aan de afslag aan de Rijselsestraat.

Fase 2

Om een groener en kleurrijker beeld van Koning Albert I laan te bekomen worden deze maand een reeks onthardingswerken gepland in de laan zelf, meer bepaald tussen het station Het projectgebied situeert zich tussen het rondpunt Koning Albert I laan/Koningin Astridlaan en het stationsplein (kant St. Michiels).

“De herinrichtingswerken zijn belangrijk.  Ontharding is belangrijk om de stad aan te passen aan hevige regenvallen. We wensen ook dat het hemelwater zoveel mogelijk infiltreert zodat het rioleringsstelsel niet wordt belast. We planten ook 35 nieuwe bomen zodat de laan ook vergroent, mooier en leefbaarder wordt”, gaat Van Volcem verder.

De laatste jaren is ook de architectuur in dat stukje veel verbeterd.  “We pakken nu het openbaar domein aan. We vergroenen de parkings links en rechts, we gaan verharde zones ontharden, de berm aan de oesterparking van het station wordt bebloemd zodat het zicht op het plein en vanuit het kamgebouw fleurrijker wordt”, klinkt het.

“Overtollige verharde voetpadzones worden onthard, daar komen vooral graszones waarin hoogstammige bomen en voorjaarsbloeiende bloembollen zullen worden geplant. Ook in bestaande graszones worden voorjaarsbloeiende bloembollen aangeplant. We zorgen voor een uniform beeld van een groene laan met grote bomen”, gaat de schepen verder.

Project in cijfers

35 nieuwe hoogstammige bomen
883 m² ontharde oppervlakte
38.000 nieuwe bloembollen
509 m² nieuwe vaste plantenborders
Kostprijs inclusief BTW  : 147.334,26 euro


Parking ter hoogte van huisnummers 66-78

Helaas zijn de groenblijvende beplantingsmassieven, gras en bomen, niet vitaal en momenteel doorgroeid met onkruid. Een heraanleg van deze beplanting zal in dit project opgenomen worden. “We kiezen daar voor een groenblijvende droogteresistente heester (Steeneik) en hoogstammige sierkersen. Dit zal geen impact hebben op het aantal parkeerplaatsen”, stelt de schepen.


Fase drie

De fase tussen Bosrand en Kinepolis is nu in ontwerp. “We gaan na hoe we ook dit stuk nog kunnen vergroenen in overleg met AWV.  Dit plannen we in eind 2022”, aldus schepen Van Volcem.

2.100 ton strooizout moet Brugge ijsvrij en veilig houden deze winter

29 nov

BRUGGE – De eerste sneeuwvlokken kondigen zich aan in de Ardennen, maar ook de stad Brugge heeft de voorbereidingen voor komende winter al achter de rug. Het coördinatieplan gladheidsbestrijding werd verder gefinetuned en begin deze week door het college goed gekeurd. “Opnieuw worden tientallen medewerkers van de dienst Openbaar Domein in een beurtrol ingeschakeld in een wachtdienst om 24/7 de 11 strooirondes op wegen en fietspaden uit te voeren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het coördinatieplan bundelt de afspraken om tijdens de wintermaanden de rijbaan, fietspaden, plein, voetpaden,… sneeuw- en ijsvrij te houden. “Dit jaar neemt de Stad het bijkomend strooien op van o.a. de omgeving van het nieuwe beurs- en congrescentrum en de omgeving van WZC De Zeven Torentjes, maar ook het fietstraject van de Noorweegse Kaai tot aan gemeentegrens Damme werd in het nieuwe strooiplan opgenomen. Met een aanwezige startvoorraad van 350 ton strooizout en een extra gereserveerde 1.750 ton zout bij onze leveranciers, zijn we klaar voor komende winterperiode”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Veilig de weg op

De gladheidsbestrijding gebeurt door verschillende wegbeheerders volgens vooraf opgestelde plannen. Het strooiplan is dan ook zo georganiseerd dat volgende wegen in het strooiplan zijn
opgenomen:

 • belangrijke invalswegen en ring
 • belangrijke verbindingswegen
 • trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn
 • omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.

“Ook dit jaar is er een belangrijke rol weg gelegd voor alle Bruggelingen in  de gladheidbestrijding. Zij hebben de taak om het eigen trottoir sneeuw- en ijsvrij te houden. Hoe dit best gebeurt vind je op de stedelijke website www.brugge.be/gladheid”, aldus Mercedes Van Volcem.

Activatie van het strooiplan

“Om het strooiplan uit te voeren schakelen we 11 ploegen in die 24 op 24u stand-by staan. Onze aandacht wordt daarbij netjes verdeeld over rijbaan en fietspaden, maar er gaat ook heel wat aandacht naar de vele bruggen die onze stad rijk is. De temperatuur van bruggen gaat tijdens de nacht veel eerder in negatief dan een gewoon wegdek. Als op dat moment ook condensvorming ontstaat, worden bruggen al vlug zeer glad. De bruggen worden dan ook tijdens winterperiodes 2 tot 3 keer meer bestrooid dan andere wegdelen”, volgens schepen Van Volcem.

De verantwoordelijken volgen hier voor nauw gezet de weerberichten op. Een zo accuraat mogelijke weersverwachting is erg belangrijk om een goede planning te maken voor de gladheidsbestrijding.

Brugge doet hiervoor beroep op een professionele meteo-partner die de voorspellingen continu bijstuurt op basis van de meest recente databronnen waarover het beschikt.

Die bronnen bestaan enerzijds uit een combinatie van verschillende weermodellen, anderzijds uit een set van actuele waarnemingen en historische gegevens. Al deze informatie komt samen in een grote database die de basis vormt voor de weersverwachting. Die database bevat dus alle informatie betreffende de temperatuur, neerslag, hoeveelheid bewolking enz.

Om de weersverwachting te vertalen naar de verwachte wegdektemperatuur, wordt deze informatie in een zogenaamd ‘wegdekmodel’ gestopt. Dit complexe model bepaalt de temperatuur van het wegdek op basis van de  verschillende elementen zoals hierboven genoemd.

Meldingen, vragen of klachten?

Bij meldingen van gladheid, vragen en/of klachten kan men terecht bij het Huis van de Bruggeling. Telefonisch bereikbaar op 050 44 80 00 en buiten de openingsuren kan men bij de politie terecht.

Stad Brugge levert 400 kerstbomen aan Brugse handelaars in winkelstraten

24 nov

BRUGGE – Vanaf 29 november zullen de winkelstraten gevuld worden met kerstbomen. Maar liefst 30 winkelstraten konden een gratis kerstboom aanvragen bij Stad Brugge. “Kerst in Brugge is uniek. Dat weet iedere stadsbewoner en stadsbezoeker. Vanuit de stad zelf plaatsen we al heel wat bomen: zo’n 136, maar dit jaar kunnen heel wat winkelstraten een boom voor hun handelszaak vragen. Dat deden maar liefst 400 handelszaken”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Kerst moet toch één van de gezelligste periodes zijn in Brugge. “Kerstbomen, lichtjes in onze pittoreske stad, maakt het nog méér dan anders de moeite om naar Brugge af te zakken, maar ook onze Bruggelingen zelf verbazen zich ieder jaar over de kerstpracht en -praal in onze stad”, zegt Van Volcem.

Poortstraten

“Omdat we de komende kerstperiode opnieuw graag de winkelstraten in de kijker plaatsen, leveren we gratis kerstbomen aan de handelaars. Een prachtig mooi groen decor zal onze winkels en handelaars in de kijker zetten”, zegt Van Volcem.

Heel wat handelaars werden aangeschreven en maar liefst 400 handelaars tekenden in op het aanbod van de stad. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar in 2020. “De Langestraat en Smedenstraat zijn het enthousiast: respectievelijk 31 en 30 handelaars vroegen daar een boom aan”, klinkt het bij Van Volcem.

Ophaling

De bomen zijn fijnsparren van een 2,5 à 3 meter en worden in pot geleverd aan de deur. “De stadsdiensten zorgen voor de levering tussen 29 november en 10 december. In de week van 10 januari worden de bomen dan door de groenophaling weer opgehaald. Dat is 10 januari voor Dudzele/Lissewege en 13 januari voor de binnenstad ”, aldus de schepen.

Zelf plaatsen met lichtjes

De handelaar staat zelf in voor de plaatsing van de kerstbomen. De bomen kunnen vastgemaakt worden door de handelaar zelf of in een pot geplaatst worden aan de gevel. “De handelaars staan zelf in voor de plaatsing maar ook voor eventuele verlichting of versiering. Het is wel belangrijk dat ze een meter vrijwaren op het voetpad als doorgang”, stipt de schepen nog aan. De stad hoopt alvast op een positieve en grote respons. “Ik kijk alvast uit naar het resultaat. Onze stadsdiensten warmen zich al op. De uitrol is een heus karwei, maar ze zullen dat zoals altijd tot een prachtig einde brengen”, sluit Van Volcem af.

Naast de kerstbomen in de stad, mag Brugge een derde editie van Wintergloed ontvangen. “13 lichtinstallaties zullen Brugge tot een hoger niveau heffen tijdens de kerstperiode. Er zal een kerstmarkt zijn op de Markt, ’t Zand en het Simon Stevinplein. Er zal op de Markt een prachtige onthaalkoepel gezet worden. De schaatspiste met winterbar wordt de kerst op de taart. Wintergloed zal voor een groot deel op de Vesten plaatsvinden en al wandelend door het Astridpark”, vult Van Volcem nog aan.

Bijlage:

Aantal kerstbomen handelaars per straat:

StraatAantal kerstbomenLevering
BINNENSTAD  
Academiestraat83/dec
Breidelstraat53/dec
Burg23/dec
Dudzeelse Steenweg110/dec
Dweersstraat77/dec
Eekhoutstraat46/dec
Eiermarkt29/dec
Ezelstraat2530/nov
Geldmuntstraat148/dec
Gentpoortstraat62/dec
Helmstraat17/dec
Hoefijzerlaan130/nov
Hoogstraat429/nov
Jan Van Eyckstraat13/dec
Jozef Suvéestraat23/dec
Katelijnestraat291/dec
Keersstraat13/dec
Kuipersstraat1 
Kraanplein13/dec
Langestraat3129/nov
Mallebergstraat22/dec
Mariastraat109/dec
Markt79/dec
Niklaas Desparsstraat73/dec
Noordzandstraat 277/dec
Oude Gentweg11/dec
Philipstockstraat143/dec
Predikherenstraat33/dec
Riddersstraat129/nov
Simon Stevinplein29/dec
Sint-Salvatorkskerkhof17/dec
Sint-Salvatorskoorstraat19/dec
Sint-Amandsstraat166/dec
Sint-Annaplein229/nov
Sint-Jakobsstraat141/dec
Smedenstraat3030/nov
Sasplein1 
Steenstraat157/dec
‘t Zand159/dec
Twijnstraat12/dec
Vlamingstraat243/dec
Vrijdagmarkt49/dec
Walplein59/dec
Wollestraat116/dec
Zilverpand49/dec
Zilversteeg39/dec
Zilverstraat19/dec
Zuidzandstraat108/dec
Heiststraat110/dec
Kustlaan210/dec
Rederskaai210/dec
Tijdokstraat110/dec
Dorpsplein110/dec
Herdersbruggestraat110/dec
Sint-Lenardsstraat110/dec
Westkapelse Steenweg610/dec
Jacob Reyvaertstraat110/dec
Lisseweegs Vaartje210/dec
Onder de Toren110/dec
Stationsstraat210/dec
Walram Romboudtstraat110/dec
TOTAAL kerstbomen handelaars400

Aantal kerstbomen in de stad:

Afmetingen kerstbomen2,5 m5 m7 m9 m13 m
BRUGGE CENTRUM     
Achiel Van Ackerplein   1 
Burg    1
Burg (op dolomiet)15753 
Ezelpoort (oost)   1 
Gentpoort (noord)   1 
Jeruzalemkerk   1 
Katelijnepoort (noord)   1 
Huidevettersplein (NIEUW)  1  
Rondpunt Koning Albertlaan   3 
Leopold I laan   1 
Jan Van Eyckplein   1 
Jan Van Eyckplein311  
Vlamingstraat (schouwburg)   1 
Ankerplaats  1  
Werfplein   1 
Langestraat (Molenmeers)  1  
T’Zand (mobiele kokers)  111
Smedenstraat (NIEUW)  1  
Graaf Visartpark   1 
Bargeplein  1  
Guido Gezelleplein 1   
Minnewaterpark  1  
Vismarkt (NIEUW)  1  
Markt    1
Minnewater winterterras20    
Minnewater winterterras 1   
Walplein  1  
Zilverpand 21  
ASSEBROEK     
Gaston Roelantsplein   1 
DUDZELE     
Begraafplaats (NW)  1  
KOOLKERKE     
Arendplein  1  
LISSEWEGE     
Onder de Toren  2  
kruising N31 en Stationsstraat  1  
SINT – ANDRIES     
Administratief gebouw   1 
SINT – JOZEF     
Rondsaertbekestraat   1 
SINT – KRUIS     
Gemeenschapshuis   1 
SINT – MICHIELS     
Gemeenschapshuis (o)   1 
Marktplein Kloosterhof  1  
Plein aan het kerkhof 1   
Rond punt Koning Albert I laan en Astridlaan   1 
Binnenhof (NIEUW)  1  
Plein hoek Rijselstraat met Tillegemstraat 1   
SINT – PIETERS     
rotonde Blankenberse steenweg / Oostendsesteendweg   1 
Sint – Pauluskerk  1  
Kerk Sint-Pieters  1  
ZEEBRUGGE     
Marktplein   1 
Heiststraat  1  
Vismijnstraat aan Seafront  1  
Venetiëstraat (Station)   1 
Stelle Maris (Kerk Zeebrugge Bad)   1 
ZWANKENDAMME     
2 kleinere bomen aan de ingang van de kerk 2   
Stadsgebouwen     
Burg en Huis van de Bruggeling. Bomen zijn versierd.2    
Extra bomen comité     
Sint-Pieters5    
Volkskunde museum2    
School accademie8    
Comité Male5    
Reservebomen   3 

Club en Cercle verzoenen over stadiondossier

22 nov

BRUGGE – Er is opnieuw vooruitgang in het stadiondossier. Vandaag is er eindelijk een oplossing voor iets wat onmogelijk leek. Zo slaagde Stad Brugge de plooien glad te strijken: een consensus tussen beide voetbalploegen, maar ook een positieve relatie opnieuw met Cercle. Schepen Mercedes Van Volcem startte de onderhandelingen tussen beide partijen op half september en slaagde in een opzet die niemand voor mogelijk hield. “Zelfs in onze eigen rangen was er ongeloof over mijn slaagkans. Maar als je gelooft in iets, lukt het. Oplossingen zoeken in plaats van problemen maken: dat is vooruitgang”, aldus de schepen.

Tot drie maanden geleden zat de sfeer nog een dieptepunt tussen beide voetbalploegen. “Als vrouw kan je ook het verschil maken in de voetbalwereld. Beide verzoeken van de ploegen leek onmogelijk, maar niets onmogelijk”, klinkt het bij Van Volcem.

Half september startte Van Volcem de onderhandeling op met Cercle en luisterde vooral naar hun bekommernissen.  “Ook zij hadden oor voor de noden in het voetbal, de vooruitgang en de slechte staat van het bestaande voetbalstadion”, zegt de Brugse schepen, “Na goed te hebben geluisterd, nodigde ik eerst de Voorzitter van Cercle Brugge uit om een voorstel van oplossing te aanhoren.   Nadien volgde een gesprek met de CEO van Cercle.  Ze waren bereid dit af te toetsen en bij te stellen.   Na een modus Vivendi koppelde ik terug bij de burgemeester en de Club Brugge.  Na ongeloof over de slaagkans bij ons eigen stadsbestuur konden we donderdag laatstleden landen.”

Waar niemand in slaagde is gelukt: een verzoening tussen beide clubs, maar ook opnieuw een positieve relatie met beide ploegen en de stad Brugge. “Als stad Brugge zullen wij het stadion inhuren. Cercle zal huren aan de stad. Cercle procedeert niet  tegen stadion Club. En de gulden Kamer wordt ingericht voor jeugd en oefenvelden Cercle. De verhuis wordt betaald door stad als investering. Stad Brugge engageert zich om de grond voor het stadion van Cercle in Sint-Pieters (N31), ruimtelijk uitvoeringsplan in orde te brengen. Cercle bouwt zelf stadion voor 10.000 à 15.000 man. Club staat oefenvelden af aan Cercle tot Gulden Kamer speelklaar is en tijdens de bouwfase. Tijdens de bouw wordt een minder hindercoördinator aangesteld”, legt Van Volcem uit.

Een kaderovereenkomst tussen het stadsbestuur en Cercle Brugge waarin alle afspraken en principes duidelijk werden vastgelegd en waarin de vereniging concrete schriftelijke garanties krijgt van het stadsbestuur: dat is de uitkomst van de onderhandelingen die gebeurden.

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en Cercle-voorzitter Vincent Goemaere.


Voorzitter Vincent Goemaere: “Die garanties houden in dat Cercle altijd over de benodigde, professionele
infrastructuur (stadion en oefenvelden) zal beschikken, zelfs na het verlopen van de gebruiksovereenkomst
van de huidige Jan Breydelsite op 30/06/2023. Op die manier wordt de continuïteit van Cercle Brugge voor de
A-kern en de jeugdwerking als professionele ploeg gegarandeerd.”

Al van bij aanvang van deze legislatuur levert dit stadsbestuur bijzonder veel inspanningen om vooruitgang te boeken in de Brugse stadiondossiers. “De finale doelstelling was tot een oplossing te komen waar alle partijen zich enerzijds in kunnen vinden en waar anderzijds garanties gegeven worden voor de voortgang van de stadionprojecten. In een constructieve sfeer vonden de gesprekken plaats”, aldus Van Volcem. Door de onduidelijkheid die er op vandaag heerst voor de site Blankenbergse Steenweg was er begrip voor de bezorgdheden van Cercle Brugge. “We hebben vanuit de Stad maximaal geprobeerd om aan alle vragen en bezorgdheden van Cercle Brugge tegemoet te komen”, klinkt het.


Het college van burgemeester en schepenen keurde deze belangrijke overeenkomst deze voormiddag goed en
deze overeenkomst wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december. In de
‘Kaderovereenkomst’ wordt geanticipeerd op de verschillende scenario’s en de periodes die zich de komende
jaren potentieel kunnen voordoen.


Enkele kernpunten van de ‘Kaderovereenkomst’:

 1. Het voornaamste uitgangspunt is een formele herbevestiging van hetgeen ook reeds beslist
  werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 januari 2020, nl. dat
  het de absolute betrachting is om zo snel mogelijk te komen tot een eigentijds ‘stadion op
  maat van elke voetbalploeg’. In de ‘Kaderovereenkomst’ wordt duidelijk beschreven dat het
  stadsbestuur Cercle Brugge zal ondersteunen en faciliteren in haar zoektocht naar een
  alternatieve gelijkwaardige speellocatie, waarop een nieuw voetbalstadion door of ten
  behoeve van de vereniging kan worden gerealiseerd, hetzij aan de Blankenbergse Steenweg,
  hetzij op een andere daarvoor geschikte locatie op Brugs grondgebied. Schepen van financiën,
  eigendommen en juridische zaken Mercedes Van Volcem verduidelijkt: “Het stadsbestuur blijft
  zich engageren om zo snel als mogelijk een definitieve locatie voor een Cerclestadion te
  vinden. In de overeenkomst hebben we nu al concrete afspraken gemaakt rond een eventuele
  erfpacht van de gronden en werden modaliteiten vastgelegd die Cercle Brugge zullen helpen
  in hun zoektocht naar private partners om het stadion te bouwen.”
 2. Zowel Stad Brugge als Cercle Brugge bevestigen opnieuw dat de site ter hoogte van de
  Blankenbergse Steenweg in aanmerking komt voor de realisatie van de voetbalaspiraties van
  Cercle Brugge. Er wordt in het voorjaar van 2022 meer duidelijkheid verwacht vanuit de Raad
  van State. In de overeenkomst staan nu zowel afspraken voor het scenario waarin de Raad
  van State ‘groen licht’ geeft als voor het scenario waarbij de Raad van State opnieuw zou
  vernietigen.
 3. De twee bovenstaande doelstellingen zijn prioritair, maar het is belangrijk dat in alle
  scenario’s de continuïteit van beide voetbalploegen gegarandeerd wordt. Rekening houdend
  met de staat van en de welgekende problemen met het huidig Jan Breydelstadion moet er,
  dus parallel aan de initiatieven ter realisatie van het definitief stadionproject voor Cercle
  Brugge, ook steeds een gegarandeerde kwalitatieve tussentijdse oplossing zijn. Om maximaal
  te anticiperen op alle mogelijke evoluties in het stadiondossier voor de Olympiasite worden in
  de ‘Kaderovereenkomst’ aan Cercle Brugge de nodige garanties gegeven met betrekking tot
  onderstaande situaties:
  a. tijdelijke regeling geldend tot aan de ingebruikname van het nieuw stadion
  b. oefenvelden en jeugdaccommodatie voor Cercle
  c. gebruik van het nieuwe stadion Olympiasite door Cercle Brugge
  “Het uitgangspunt is duidelijk: we zullen er, samen met de Stad, alles aan doen om zo snel
  mogelijk tot een eigen stadion op maat van Cercle Brugge te komen. We geloven daar in.
  Maar mocht er door omstandigheden toch een transitiefase nodig zijn dan zijn er nu de nodige
  staalharde garanties afgesproken rond het tijdelijk gebruik van het nieuw stadion op de
  Olympiasite door Cercle Brugge. In functie van de continuïteit is het belangrijk dat er voor elk
  mogelijk scenario steeds garanties zijn voor het gebruik van een stadion dat aan alle normen
  voldoet en waar Cercle Brugge zeker gebruik kan van maken, zonder dat de eigenheid van de
  vereniging in het gedrang komt”, stelt CEO Ben Lambrecht.
 4. In geval de bouwwerken op de Olympiasite kunnen starten dan zijn er ook duidelijke
  afspraken met Cercle Brugge over de wijze waarop dit zal gebeuren. Er zijn nog verschillende
  mogelijkheden, maar het voorkeursscenario waarmee nu aan de slag gegaan wordt is dat de
  oefenvelden en de jeugdaccommodatie van Cercle Brugge op de site Gulden Kamer voorzien
  worden. Schepen Mercedes Van Volcem: “De Stad kocht reeds 25.709 m² extra gronden aan
  om sportpark Gulden Kamer uit te breiden. Het betreft een investering van 1.851.048 euro.
  Om de oefenvelden en de jeudaccommodatie te verhuizen zal het stadsbestuur opnieuw een
  forse financiële inspanning doen. Zo wordt hiervoor een bedrag van 3.000.000 euro voorzien
  voor Cercle Brugge en ook in de rest van het sportpark Gulden Kamer wordt in samenspraak
  met mijn collega Demon bijkomend geïnvesteerd”.

Met het nieuw onderling akkoord zijn er nu dus afspraken zowel over de verdere aanpak van het stadionproject voor Cercle Brugge, zowel de situatie voor aanvang van de bouw van het nieuwe stadion op de Olympiasite, de situatie tijdens de bouw van het stadion en de situatie na ingebruikname van het nieuwe stadion van Club Brugge (en de sloop van het bestaande Jan Breydelstadion). Alle randvoorwaarden, modaliteiten en afspraken voor de verschillende situaties worden in de ‘Kaderovereenkomst Stad Brugge – Cercle Brugge’ vastgelegd.

“Geen problemen, maar oplossingen zo geraken we verder… Ik deed het met plezier voor Cercle, Club, supporters en de sport, ook voor mijn man en zoon Elliott die fanatieke supporters van Cercle zijn, maar vooral voor Brugge. Onze voetbalploegen zijn onze trots”, sluit Van Volcem af.