Tag Archives: Brugge

De Brugse Ramblas

8 sep

Volgende week is het week van de ruimte in Brugge. Mercedes Van Volcem, fractieleider voor Open Vld en burgemeester-kandidaat in 2018, kijkt uit naar de week van de ruimte. Als voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing en als gewezen ondervoorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement volgt zij de Brugse Ruimtelijke Ordening op de voet.

Van 11 september tot 18 september is het in Brugge week van de ruimte. Stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening staan er centraal, thema’s die het klimaat van Brugge voor jaren zullen bepalen, aldus de liberale politica.  Het is aan de overheid om een ruimte te creëren waar mensen gelukkig zijn.  Kwaliteit staat voorop maar ook beleving, vlot en veilig verkeer, naast ruimte voor werk en wonen.

De openbare ruimte van steden heeft een niet te onderschatten invloed op de inwoners. We komen er in contact met elkaar, werken er aan onze gezondheid, nemen er tijd voor ons gezin of passeren er vluchtig wanneer we gaan werken. Ruimte gaat dus elke Bruggeling aan.”

Tijdens de week van de ruimte zal aan de hand van 6 stadsbeelden kennisgemaakt kunnen worden met de visie op Brugge. Stadsbeelden zijn de grote lijnen waarmee de ruimtelijke visie van de stad Brugge wordt vastgelegd voor de komende jaren. Aan stadsbeelden worden een aantal principes, hefboomlocaties en toekomstperspectieven gekoppeld. Op maandag 12 september vindt een stadsdebat plaats en zal gediscussieerd worden over de toekomst van het Brugs ruimtebeleid. Open VLD is alvast aanwezig. Hopelijk vele inwoners ook.

Veel te laat

Ook Mercedes Van Volcem en de andere liberale fractieleden zullen ideeën naar voor schuiven. Echter komt de week van de ruimte kennelijk te laat voor haar.

Van Volcem, “Het stadsbestuur is 4 jaar bezig en nu starten ze een studie die minimum 17 maand zal duren. Met andere woorden is de studie pas af als het nieuwe verkiezingen zijn en dan riskeren we dat al het werk voor niets was.”

Van Volcem wil dan ook dat de studie een studie wordt die over de partijgrenzen heen gaat, dusdanig het beleidsplan niet in de vuilnisbak belandt. Van Volcem vindt dat het stadsbestuur na vier jaar stilstand en achteruitgang veel te laat in gang is geschoten. Dit had in de eerste zes maanden moeten gebeuren. In de vorige legislatuur werd dit in 2012 uitgesteld omdat het nieuw bestuur dit zou doen. Alles lag klaar maar men heeft 4 jaar gewacht…

Beter laat dan nooit, besluit Van Volcem. We kijken met een positieve blik uit naar de week van de ruimte

Eerste voorstel: De Brugse Ramblas 

De Hoefijzerlaan is de toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaansweg doorkruist als een autostrade het ei van Brugge.  Dit is een doorn in het oog.  De infrastructuur leggen we  beter onder de grond en bovengronds creëren we een brede groene laan naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona. Dit zou de omgeving van ’t Zand een nieuwe impuls kunnen geven. Het stadsbestuur liet dit reeds eerder onderzoeken. Het is mogelijk, dus dan moeten we het doen!

 

Gebrek aan plan van Vlaamse Regering voor Philips Brugge

15 mei

Mercedes Van Volcem(Open Vld) voelde minister-president Peeters(Cd&v) aan de tand over de inspanningen van de Vlaamse Regering om Philips in Brugge te houden. “De Vlaamse Regering moet het juiste ondernemingsklimaat scheppen opdat innovatieve bedrijven als Philips hun onderzoekscentra hier willen houden.” stelt Van Volcem.  Peeters antwoordde dat de directie hem garandeert dat er geen afdankingen zullen volgen. “Het gaat over een herlocalisatie van de onderzoeksafdeling, niet over een afslanking. Bijzondere maatregelen zijn niet nodig. Ik ben blij dat de nieuwe afdeling zeker in een Vlaamse stad terecht komt.” antwoordde Peeters op 12 mei in de commissie Economie.

(meer…)

Samenwerkingsproject tussen wonen en welzijn op til

4 mei

De stad Brugge is geselecteerd voor en samenwerkingsproject Wonen-Welzijn ondersteund door de Vlaamse Regering. “Dit is zeer positief nieuws voor het Brugse Woon- en Welzijnsbeleid. Heel wat Brugse instellingen participeren mee in het project dat de bedoeling heeft om wonen en welzijn beter op elkaar af te stemmen.” verduidelijkt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld).

(meer…)

Nieuw reglement voor nachtwinkels in Brugge

2 feb

Het Brugse stadsbestuur werkt aan een nieuw reglement dat de wildgroei aan nachtwinkels in de stad moet inperken. ‘Maximaal één zo’n winkel per straat of één binnen een straal van driehonderd meter moet volstaan’, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
Liefst 31 nachtwinkels telt Brugge al, dat zijn er zes meer dan goed twee jaar geleden. Toen er onlangs wéér twee aanvragen voor nieuwe nachtwinkels binnenkwamen bij de Brugse dienst, is bij de stad de discussie opgestart om maatregelen te nemen die de wildgroei aan nachtwinkels tegengaan.
(meer…)

Hotel in Weylerkazerne

15 jan

Of er in de gewezen Weylerkazerne ooit een hotel komt, valt nog af te wachten. “Uit onderzoek bij mijn diensten blijkt dat wij nog nooit stedenbouwkundige vergunning (SV) hebben afgeleverd voor dit enorme pand, wel stedenbouwkundige attesten (SA), en dat is niet hetzelfde”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Dit is een extra element, want in de wandelgangen van het justitiepaleis zijn er advocaten die volhouden dat het een juridisch kluwen wordt om daar ooit rechtsgeldig een hotel van te maken.

Hotelbestemming

De laatste eigenaar van dit pand was de ARGO, de Autonome Raad voor Het Gemeenschapsonderwijs. De gebouwendienst van het gemeenschapsonderwijs had er haar kantoren.

ARGO

“De ARGO wilde verkopen aan de privé en vraagt een SA aan, in functie van openbare verkoop. In april 1994 werd deze SA toegekend, met functies sociaal en cultureel, hotel, school en wonen.

In 1996 werd de hotelstop ingevoerd en in 1999 wordt de hotelfunctie geschrapt op de SA” legt de schepen uit.

“De advocaten van de nieuwe eigenaars duiken nu op en vragen toelating voor hotelbestemming. In december werd beslist het hotelverbod te behouden. In maart 2001 wordt dit bevestigd na aanvraag door een notaris.

Uiteindelijk zegt Chris Pauwels, juridisch adviseur van de stad, dat een hotelfunctie wel moet kunnen wegens “moeilijk herbestembaar pand”. Dat wordt bevestigd door het schepencollege waardoor een hotel toch een mogelijkheid wordt”, besluit schepen Van Volcem.

Maar daar wringt het schoentje. Als de Argo het pand met een mogelijke hotelbestemming had kunnen verkopen, was de waarde veel groter geweest.

De ARGO wou dan ook haar rechten doen gelden en een meerprijs afdwingen van de kopers voor de potentiële meerwaarde. De stad kon ons niet bevestigen of er ook door de ARGO een claim is ingediend tegen de stad.

Hoe dan ook, een Stedenbouwkundig attest is geen vergunning, en is maar beperkt geldig. Het wordt dus nog boeiend in de toekomst op deze site.

Bron: Het Nieuwsblad

Dynamiek in de Langestraat

10 jan

“Het nieuwe Rijksarchief en het Europacollege zorgen voor dynamiek in de Langestraat, de straat van de toekomst.” reageert Schepen Van Volcem op de vraag naar twee belangrijke projecten voor de binnenstad.

“Het Europacollege ging in 2010 van start met de restauratie van de 17de-eeuwse vleugel aan de Boomgaardstraat. De stad Brugge neemt 15% van de restauratiepremie op zich. De gerestaureerde kloostervleugel van het voormalige Jezuïetencollege is een beschermd monument en zal dienst doen als kantoorgebouw voor professoren en onderzoekers. Naast de renovatie zullen ook twee nieuwbouwvolumes met klaslokalen worden gerealiseerd.”

“Maar ook in de stad moeten moderne functies een plaats krijgen. Brugge mag niet stil staan. Een goed evenwicht tussen onroerend erfgoed en stadsvernieuwing is noodzakelijk. Brugge moet kunnen ademen. Herbestemmingen zijn noodzakelijk, anders is leegstand een sluipende sloper.” stelt Van Volcem.

Tegen begin 2013 opent langs de Predikherenrei in Brugge een modern Rijksarchief. Onder het archief komt parkeerruimte voor 200 auto’s. De nieuwbouw biedt het Brugse Rijksarchief drie keer meer plaats. “Ik ben blij met het enthousiasme van de buurt over de nieuwbouw. Het is niet altijd evident om dergelijke ingrijpende projecten met de tevredenheid van buurtbewoners te realiseren. Door het woonproject Gouden Boom, de renovatie van het Europacollege en het nieuwe archief toont de Langestraat zich een straat met toekomst.” besluit de schepen.

Studentenhuisvesting

12 okt

In Brugge volgen momenteel meer dan 6.000 studenten hogere studies. Dat zijn er ruim 10% meer dan in het schooljaar 2009-2010. Gelet op de expansieplannen van zowel Howest als KHBO, zal dit aantal de komende jaren nog sterk toenemen tot ruim 7.000. Reden genoeg voor Schepen van Huisvesting Mercedes Van Volcem (Open VLD) om stil te staan bij de woonfaciliteiten voor deze bewonersgroep.

22 RUPS in opmaak

8 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen. Hier vindt u alvast een overzicht van de 22 RUP’s die de komende jaren worden opgemaakt.

(meer…)

Brugge scoort goed als woonstad

15 sep


Voor elk van de 13 grootste Vlaamse steden stelde de Vlaamse Regering ism het team Stedenbeleid een stadsmonografie samen waarin tal van indicatoren worden verzameld met betrekking tot cultuurparticipatie, recreatie, het aanbod van voorzieningen, leefbaarheid, buurtproblemen, overlast, criminaliteit, verhuisbewegingen, onderwijs en de arbeidsmarkt.
Hiermee worden maatschappelijke effecten opgevolgd. “Als lid van de commissie stedenbeleid in het Vlaams Parlement, ging ik de cijfers voor Brugge na”, stelt Van Volcem.