Tag Archives: Brugge

Vzw De Innengaard stelt historisch erfgoed (beperkt) toegankelijk

27 aug

Vzw De Innengaard startte recent met een bloemenpluktuin in de voortuin van het Kasteel Rooigem te Sint-Kruis/ Brugge. Door de tuin beperkt toegankelijk te maken voor het publiek op vier voormiddagen hoopt men mensen te overtuigen van de rust die het plukken met zich meebrengt. “Deze plaats brengt geschiedenis en een mooie ruïne met bloemen samen. Het biedt ontspanning en educatie in een prachtige omgeving”, reageert schepen Mercedes Van Volcem. “Ik vind het mooi dat eigenaars van grote tuinen ze ook openstellen voor anderen, we hopen ook anderen te overtuigen van de ontsluiting van erfgoed en privaat groen.”

Bloemenlid

De Innengaard maakt het domein Rooigem met een schat aan bomen en historisch erfgoed beperkt toegankelijk. Men wil mensen uit de onmiddellijke buurt centrum Brugge of Damme laten instappen als bloemenlid van deze vzw. “De leden krijgen de mogelijkheid om wekelijks hun eigen boeket te komen oogsten. Op vier vaste momenten gaan de poorten van de tuin open en kunnen de leden een boeket van twintig stelen knippen”, verduidelijkt Ellen Vandewalle.

De Innengaard

Bloemen maken ons ongelooflijk blij: jezelf maar ook de persoon aan wie je ze schenkt. De bloemen trekken mensen binnen in het mysterieuze domein Rooigem, waar je als bezoeker mag verstillen en verinnerlijken, vandaar De Innengaard. “De Innengaard streeft ernaar om mensen te doen genieten van de atmosfeer, rust, het groen en de stilte. De wind in de eeuwenoude bomen is vaak het enige geluid in de tuin. Dat alleen al maakt plukken hier een belevenis. Een emmer om de arm, een plukschaar in de hand en wat tijd, dat is het enige wat je nodig hebt in De Innengaard”, vertelt Ellen Vandewalle.

Gemeenschapslandbouw

Mercedes Van Volcem: “De leden die instappen weten dat ze bijdragen aan een project dat werkt volgens de principes van gemeenschapslandbouw. Dit betekent dat de bloemenleden elk hun deelbijdrage doen aan het begin van een teeltseizoen ( februari) en dat de som van alle ledenbijdragen de bloemenboerin in staat stelt de nodige materialen aan te schaffen om de beste groeicondities voor de bloemen te creëren en dit een lokaal bloemenjaar lang. “

Word lid

De Innengaard staat alvast te popelen om nieuwe leden te verwelkomen. “Je hoeft je enkel in te schrijven voor een bloemenpas om bloemenlid te worden. Aan het begin van de pluk wordt er door de bloemenboerin een rondleiding doorheen de tuin en een inwijding in het hoe en waar plukken voorzien. Al doende, maar ook met tips en af en toe een workshop, krijg je het oogsten gaandeweg steeds meer in de vingers”, besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem die ook recent lid is.

Microbrouwerij

Ellen Vandewalle: “Sinds vorige zomer hebben we het oudste komboechabedrijf van Vlaanderen een plaats gegeven in het Neerhof van het domein. ORIGINAL KOMBOECHA BIO is gefermenteerde groene en zwarte thee en maken we volgens de oorspronkelijke eeuwenoude receptuur afkomstig uit Azië. De friszure drank heeft een verrijkende werking op je microbiëel darmleven en geeft je immuniteit een enorme boost. Onze Original Komboecha Bio wordt wekelijks vanuit Rooigem in Sint-Kruis naar haast alle biowinkels en natuurvoedingszaken in Vlaanderen gebracht.”

Meer info? https://innengaard.be

Hof Sebrechts heeft (bijna) nieuwe eigenaar

25 aug

Het College van Burgemeester en Schepenen mocht een bod ontvangen voor het onroerend goed, gekend als hof Sebrechts gelegen in de Beenhouwerstraat 22-26.  Na jarenlange publiciteit, dertien haar leegstand, tientallen plaatsbezoeken, urenlange voorbereidende gesprekken tussen de diensten en geïnteresseerde kopers is een kandidaat koper opgedoken die zijn interesse hard heeft gemaakt met een bindend bod van € 1.250.000.

7 september

De stad Brugge geeft nu de kans aan derde partijen om dit bod te overtreffen in een laatste en finale biedingsronde op maandag 07 september tussen de eventueel geïnteresseerde bieders, om daarna de koopovereenkomst te sluiten met de hoogste bieder. Schepen Van Volcem is alvast verheugd om te kunnen aankondigen dat dit betekent dat het pand zal verkocht kunnen worden waarna het haar nieuwe bestemming zal kunnen krijgen (wellicht wonen in een monument ).

Hof Sebrechts

Het beschermd monument moet gerestaureerd worden en de koper zal nog de nodige vergunningen moeten bekomen om het onroerend goed zijn nieuwe bestemming te geven. Het “hof Sebrechts” gaat terug op een pand uit de tweede helft van de 18de eeuw. Jozef van Severen, een welgestelde vee- en paardenhandelaar, had in de Beenhouwerstraat drie huizen opgekocht met een grote tuin. Hij laat die slopen en bouwt er een nieuw prachtig herenhuis. De grote tuin was een restant van de moestuin van het klooster van de Grauwzusters van Sint Elisabeth dat werd gesloten in 1784. Het herenhuis kreeg zijn naam door het gebruik als woning en kliniek van de gekende professor-dokter J. Sebrechts (1885-1948).

Voorheen was dit gedurende een zekere periode de woning van stadsarchivaris Louis Gilliodts-Van Severen. In 1958 kwam het pand met tuin in handen van de Belgische staat om er een aantal diensten te huisvesten. In 1980 kwam het pand in handen van de stad ingevolge een ruil tussen de stad en de Belgische staat. Het onroerend goed heeft ook een lange tijd gediend als huisvesting voor diverse verenigingen.

Vanaf 2000 waren er intenties om het pand te herbestemmen en te restaureren maar deze plannen hebben nooit hun volledige uitvoering gekregen. Schepen Van Volcem is blij dat de geplande verkoop eindelijk kan doorgaan, maar ook dat het pand een nieuwe bestemming zal krijgen. “Door de verkoop en na de noodzakelijke werken zal het noodzakelijk zijn om het Sebrechtspark gedeeltelijk heraan te leggen. Het park zal sowieso zijn zelfde gesloten maar publieke karakter behouden”, besluit schepen Van Volcem.

Wijkmobiliteitsplan Christus-Koning

25 aug

Het stadsbestuur zette in mei het licht op groen voor het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning. Met de inhuldiging van de fietsstraten Maria Van Bourgondiëlaan en Gerard Davidstraat – Lauwersstraat als fietsstraat en met de knip Houtkaai aan de Scheepsdalebrug worden enkele maanden later nu al de eerste realisaties gepresenteerd.

“Deze legislatuur plant het Brugse stadsbestuur de aanpak van de Koning Leopold I-laan en de Karel De Stoutelaan. Hierin ziet de stad hét sein om het ruimere plaatje in Christus-Koning onder de loep te nemen. Samen met de bewoners maakte ze een inventarisatie op van knelpunten. Het resultaat hiervan is ruimer dan verwacht. Burgers kaartten ook andere knelpunten aan die de stad graag vanuit een globale visie, het wijkmobiliteitsplan, aanpakt. “Bovenal daagden de bewoners ons ook uit om de lat nog hoger te leggen”, reageert schepen Mercedes Van Volcem aan. “Zo zetten we ook de heraanleg van de Filips De Goedelaan in onze meerjarenplanning. Zo kunnen we nog meer werk maken van een wijk op mensenmaat. Maar zoals u vandaag al ziet, reikt ons engagement nog verder.”

Houtkaai

Eén van de knelpunten die duidelijk naar voren kwam was de problematiek van de Houtkaai. Hoge snelheden en een sluiproute en dit doorheen een woonwijk en een schoolomgeving. “Door een knip te voorzien van de Houtkaai aan de Scheepsdalebrug roepen we het sluipverkeer een halt toe”, vertelt schepen van Openbaar Domein Van Volcem. Ook het gevaarlijke punt aan de brug, een dode hoek-situatie die al vaak tot abrupte remmanoeuvres en geschrokken bestuurders behoort hiermee definitief tot het verleden.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Onze diensten richten dit punt voorlopig in met paaltjes, belijning en borden. Zo kunnen we een quick win maken op zeer korte termijn. Dankzij observaties van onze dienst mobiliteit en de lokale politie kunnen we vervolgens ook lessen trekken uit deze opstelling. Het idee is om dan een dossier te maken met gewestwegbeheer AWV voor een duurzame inrichting van de fietsoversteek.”

Fietsstraten

In kader van dit project engageerde de stad zich om het fietspad aan de Houtkaai ter hoogte van de Waggelwaterbruggen door te trekken. Zo werkt ze een belangrijke missing link in de fietssnelweg Brugge – Oostende weg. “Het tracé richting station – binnenstad willen we eenvoudig opwaarderen. Hiervoor kiezen we voor het statuut ‘fietsstraat’. Hiermee maken we als stad duidelijk dat fietsers welkom zijn en dat auto’s te gast zijn. Een tweede fietsstraat in Christus-Koning realiseren we op wat het wijkmobiliteitsplan een ‘kindlint’ bestempelde: de route tussen de school en het zwembad Jan Guillini. Zo voorzien we in de Gerard Davidstraat en de Lauwersstraat de gekende fietsstraat-pictogramkleuren”, aldus schepen Van Volcem.

Freinetschool De Boomhut krijgt aangepaste schooltoegang 

21 aug

De Freinetschool de Boomhut in de Koning Leopold III-laan in Sint-Andries krijgt in kader van de veilige schoolomgeving een aangepaste schooltoegang. 

Verkeersveiligheid

Sinds maart 2019 kunnen gemeentebesturen subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid die de verkeerveiligheid van schoolomgevingen verhogen. De Vlaamse regering maakte 10 miljoen euro vrij voor snel uitvoerbare en kleine infrastructurele maatregelen die de veiligheid van schoolomgevingen verhogen. 

Per stad/gemeente kon een globaal dossier ingediend worden waarbij maximaal tien schoolomgevingen verkeersveiliger gemaakt kunnen worden. Stad Brugge diende tien dossiers in, die allemaal werden goedgekeurd. De werkzaamheden die momenteel plaatsvinden in de Leopold III-laan kaderen betreffen één van de tien projecten die met deze subsidie gefinancierd worden.

“We voorzien een uitstulpende bushalte, een verplaatsing van het zebrapad en een dynamische zone 30 ter hoogte van de school. Bijkomend wordt de octopuspaal verplaatst en de oversteekbaarheid gefaciliteerd”, zegt schepen Van Volcem. 

Heropstart

Alle schoolomgevingen kregen ook een onderhoudsbeurt zodat kinderen en jongeren het schooljaar in een nette en veilige omgeving kunnen starten. Kruispunten, fiets- en wandelpaden worden er vrijgemaakt van begroeiing die het zicht zouden kunnen belemmeren. 

Stad Brugge lanceert project ‘Ik wil een boom’

20 aug

Schepen Van Volcem wil ieder jaar extra bomen laten aanplanten in de voortuinen van de bewoners.  De oproep gebeurt nu en zal jaarlijks meermaals gebeuren maar nu is het uitgelezen moment omdat de bomen worden geplant in november.  Alle oproepen die binnen zijn voor 1 oktober 2020 worden in november meegenomen in de aanplant.

Ik wil een boom

Het zou mooi zijn om als stad bomen aan te planten die elk afzonderlijk een verhaal met zich meedragen. Het leven bevat vele gebeurtenissen. De ene positief, de andere net iets minder. Met het initiatief ‘ik wil een boom’ kunnen inwoners van Brugge een boom aanvragen als blijvend aandenken aan een persoonlijke gebeurtenis”, vertelt schepen Van Volcem.

Elke boom vertelt een verhaal

Schepen Mercedes Van Volcem: “Een geboorte van een kind, een huwelijk, aankoop van een eerste huis, een overlijden, oma of opa worden, samen wonen, verliefd worden, een diploma halen, een sportprestatie, … . Het leven bezorgt ons dagelijks momenten die een grote emotionele betekenis hebben. Daarom lanceren we een proefproject waarbij de inwoners een gratis boom kunnen krijgen om als blijvend aandenken in hun voortuin te laten plaatsen.

Van Volcem doet ook een oproep naar vrijgezellen die graag “een boom van een vent zoeken, lacht ze”.  Een boom planten kan misschien ook een boom van een vent aan de deur doen aanbellen.  Een geluksboom, een boom voor verliefden, een troostboom, een geboorteboom, een prestatieboom, ….

In de liefdeskalender staat ook : liefde is, samen een boom planten.  Bij 10 of tien jaar huwelijk kan je dan ook een drankje onder je liefdesboom drinken

Ook de geboorte van een vereniging, de start van een hobby, het verlies door iemand naar aanleiding van Corona, … Een emotie kan positief zijn, maar soms kan het ook gelinkt zijn en pijn.  Een levend aandenken in je voortuin die bloeit en blaadjes verliest en aan de seizoenen onderhevig is, kan ook een aandenken zijn.

Aanvraag

De aanvraag voor een boom gebeurt best zo snel mogelijk. De stad voorziet 2 keer per jaar een moment waarbij de bomen aangeplant worden, in september, maart of april. De aanvraag kan gebeuren via ikwileenboom@brugge.be of telefonisch op 050/44 85 85. “Na aanvraag komen onze diensten langs om de boom aan te planten”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Openbaar domein

Het initiatief beperkt zich niet enkel tot de voortuinen van de Brugse inwoners. “Als inwoners één of meerdere bomen in hun straat willen of ze kennen een plek op openbaar domein waar ruimte is voor een (hoogstam)boom, kunnen ze hiervoor een suggestie indienen. Wij zullen dan bekijken of een aanplanting al dan niet haalbaar is. Met dit project hopen we ook te kunnen sensibiliseren. Bomen zijn namelijk de paraplus tegen de regen en de parasols tegen de hitte”, aldus de Brugse schepen.

Geveltuin

Dit nieuwe initiatief sluit aan bij het project “geveltuin”. “Samen hebben ze één doel: onze omgeving nog mooier en groener maken”, besluit schepen Van Volcem.

Stad Brugge koopt 6,3 hectare en hoeve met erfgoed om Sint-Pietersplas uit te breiden

20 aug

Het gebied Sint-Pietersplas in Brugge krijgt binnenkort een uitbreiding. De Stad koopt er 6,3 ha grond aan. Het goed bevindt zich in de onmiddellijke omgeving en grenst aan de Blankenbergse Dijk in het oosten en de N31 in het westen. “We willen een laagdynamisch recreatiegebied realiseren dat rekening houdt met de kwaliteiten van het omgevend landschap”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 880 duizend euro voor de hoeve met de 6,3 hectare.  Het gaat hier om een strategische verwerving. 

Uniek

Het gebied Sint-Pietersplas vormt een uniek natuur-en recreatiegebied. Op de 16 ha grote plas is watersport ontwikkeld die surfen, kajakken en zeilen mogelijk maakt. Ook rondom de vijver is er recreatief gebruik voorzien. De Stad gaf het landschap rond de plas reeds meer inhoud door de heraanleg van boomgaarden en de aanplanting van hoofdzakelijk meidoornhagen. De totale site is nu reeds 32 hectare. “Met de aankoop realiseren we een grote uitbreiding van het recreatiedomein”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.  

Blankenbergse dijk

De Blankenbergse dijk werd in de 11de eeuw aangelegd tussen Sint-Pieters en Blankenberge. Tegenwoordig zorgen de restfragmenten van deze dijk en een aantal aansluitende polderwegen voor een rustige en landelijk gelegen fietsverbinding tussen Brugge en verschillende polder- en kustgemeenten. “De toekomstvisie zal mede worden bepaald door een masterplan”, vertelt Van Volcem.

Buffering en herbestemming hoeve

De Blankenbergse Dijk 155 staat reeds jaren leeg, maar recent werd ook 3 hectare recreatiegrond mee aangeboden. “In mijn verlof nam ik dan ook de koe bij de horen, vroeg schattingsverslagen op via onze dienst eigendommen en ging gesprekken aan met de eigenaar en steun bij de collega’s in het college”. Het is strategisch omdat we zo het openbaar domein kunnen vergroten en voor iedereen toegankelijk maken, kunnen bufferen met groen en bomen aan de zijde van de expresweg, mooie wandelpaden creëren en aan landschapsinrichting doen en mogelijkheden onderzoeken voor herbestemming van de hoeve  en uitbreiding van sport- en recreatiemogelijkheden”, zegt schepen Van Volcem. 

De hoevegebouwen grenzen aan het domein van de Sint-Pietersplas. “De gebouwen liggen wel in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie en komen dus in aanmerking voor een recreatieve invulling. We beogen dat deze gebouwen later kunnen bijdragen tot versterking van het recreatieve aspect van de Sint-Pietersplas”, aldus de Brugse schepen.

“De landbouwgrond zelf ten noorden van de hoeve die deel uitmaakt van het goed leent zich er toe om een bos aan te planten of eventueel later te ruilen met een ander stuk grond”, legt schepen Van Volcem uit.   

Stad Brugge start voorbereidende werken domein Veltem

20 aug

Stad Brugge kocht recent 2,8 hectare (27.973 m²) grond met bijhorende hoeve in de omgeving van het Veltembos aan. De aankoop dient om een nieuw park aan te leggen en als uitbreiding van het stedelijk domein Veltem aan het Interbad. “Met de aankoop willen we de recreatieve en sociale functie van het domein versterken”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Vandaag starten de eerste voorbereidende werken.

Voorbereiding

De gronden krijgen een maaibeurt met een recent aangekochte maaimachine die kan ingezet worden voor dergelijk maaiwerk. De afsluitingen en hekkens worden komende week verwijderd zodat het gebied vlotter toegankelijk wordt. “Met de start van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht willen we een vlotte toe- en doorgang garanderen voor alle schoolgaande kinderen. Fietsers die vanuit de Vossensteert en Bossuytlaan komen kunnen nu via Veltem veilig naar school fietsen”, vertelt schepen Van Volcem.

Stad Brugge voorziet in 2021 een bijhorend fiets- en wandelpad. Zo moet de schoolgaande jeugd van het Sint Andreaslyceum ( SASK) en het Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVA) niet langer de oude zandpaden gebruiken.

“In afwachting van de aanleg van een mooi park en bosgebied werd reeds een aangename picknickplaats ingericht”, zegt schepen Van Volcem.

Voordeel

Met de aanleg van het nieuwe park voorziet de stad een betere en veiliger verkeersontsluiting die noodzakelijk was. “De meerwaarde van deze aankoop voor de inwoners van Sint-Kruis is enorm”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Rioleringswerkzaamheden in straten rond Beurs- , Meeting- en Congres Centrum (BMCC) vanaf 1 september

18 aug

Op de beurssite gonst het ook in de zomermaanden van de activiteit. Terwijl het gebouw verder opgetrokken wordt, worden ook de werkzaamheden aan de nutsleidingen verder afgewerkt. Vanaf 1 september gaan ook de rioleringswerken van start in de aanpalende straten”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem ( Open Vld). De uitvoering van de rioleringswerken gebeurt door aannemer Mahieu uit Oudenburg in opdracht van MBG, hoofdaannemer voor de volledige site. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, verlopen de werkzaamheden in fasen. Hier vindt u het plan met de fasering van de rioleringswerkzaamheden.

Fase 1a (groene zone op het plan)

werfzone: kruispunt Sint-Maartensbilk/Hendrik Consciencelaan
wat: aansluiting op de riolering in de Hendrik Consciencelaan
wanneer: vanaf 1 september gedurende veertien dagen
verkeer

 • kruispunt twee weken lang onderbroken voor het verkeer; 
 • het verkeer komende van de Smedenstraat of Smedenpoort kan de Hendrik Consciencelaan niet inrijden. Dit verkeer volgt een omleiding via Smedenpoort, Stationslaan, Unesco-rotonde en verder of via Boeveriestraat, Maagdenstraat en verder; 
 • de Hauwerstraat, tussen de Maagdenstraat en Zwijnstraat, blijft afgesloten voor alle verkeer. De fietsers volgen een omleiding via de Maagdenstraat, Klokstraat en Boeveriestraat. 

Fase 1b (groene zone op het plan)

werfzone: 

 • Maagdenstraat, tussen Smedenstraat en Hauwerstraat 
 • Sint-Maartensbilk, tussen Hendrik Consciencelaan en Maagdenstraat 

wat: rioleringswerken en heraanleg
wanneer: vanaf 1 september tot april 2021
verkeer: 

 • beide straatdelen zijn volledig voor het verkeer onderbroken; 
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang in de werfzone; 
 • er geldt parkeerverbod; 
 • de garages in beide straatdelen zijn niet bereikbaar; 
 • in de Kegelschoolstraat geldt tweerichtingsverkeer; 
 • de Hauwerstraat is tussen de Maagdenstraat en de Zwijnstraat onderbroken voor alle verkeer. De fietsers volgen een omleiding via de Maagdenstraat, Klokstraat en Boeveriestraat; 
 • de Zwijnstraat en de Sint-Maartensbilk, tussen Zwijnstraat en Maagdenstraat, zijn enkel bereikbaar via de Kegelschoolstraat; 
 • de bevoorrading van de in de buurt gelegen hotels moet gebeuren via de Boeveriestraat of de Vrijdagmarkt; 
 • de school is het best bereikbaar via de Vrijdagmarkt. 

Fase 0 (blauwe zone op het plan)

werfzone: kruispunt Maagdenstraat/Smedenstraat
wat: aansluiting van de riolering van de Maagdenstraat in de Smedenstraat
wanneer: vanaf 15 september gedurende vier weken
verkeer: 

 • omdat het aansluitingspunt op de riolering in het midden van de rijweg van de Smedenstraat ligt, is het kruispunt Maagdenstraat/Smedenstraat volledig voor het verkeer onderbroken; 
 • voetgangers en fietsers behouden doorgang; 
 • het verkeer van de Smedenstraat volgt een omleiding via de Greinschuurstraat, Leemputstraat, Guido Gezellelaan naar Smedenpoort; 
 • er is tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten in de Guido Gezellenlaan, tussen Leemputstraat en Smedenstraat, en er geldt ook parkeerverbod; 
 • in de Leemputstraat wordt de rijrichting tijdelijk omgekeerd; 
 • het verkeer van de Lane en de Greinschuurstraat volgt dezelfde omleiding; 
 • in de Smedenstraat, tussen de Maagdenstraat (werfzone) en de Greinschuurstraat, is het plaatselijk verkeer in beide rijrichtingen toegelaten; 
 • in de Kegelschoolstraat geldt tweerichtingsverkeer; 
 • de Hauwerstraat is tussen de Maagdenstraat en de Zwijnstraat onderbroken voor het verkeer. De fietsers volgen een omleiding via de Maagdenstraat, Klokstraat en Boeveriestraat. 

Bewonersbrief

“In deze bewonersbrief vindt u nog meer informatie over deze en andere geplande werkzaamheden in deze site”, besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Drinkfonteintjes in Brugse binnenstad lessen de dorst

12 aug

Er worden negen nieuwe drinkwaterfonteinen geïnstalleerd in Brugge. Qua timing kan dat niet beter: tijdens de hittegolf is elke vorm van verfrissing welkom in Brugge. Je kan er gerust je drinkbeker of -fles vullen.

Schepen Van Volcem aan de drinkwaterfontein op de Burg.

“In Brugge wordt het steeds warmer”, stelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) vast. “De gemiddelde temperatuur is er 8 graden meer dan in het buitengebied. Fonteinen bieden dan enorme verfrissing.” 

Italiaanse roots

 De drinkwaterfonteinen komen uit Italië en zijn ook esthetisch heel mooi. Vier exemplaren zijn al helemaal klaar voor gebruik: op het Simon Stevinplein, aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, aan de Gentpoort en op de Burg. Daar komen in oktober nog vijf plaatsen bij: op de Vismarkt, in het Minnewaterpark, aan de Ezelpoort, de Kruispoort en de Smedenpoort. Uiteraard mogen ook huisdieren van de drinkwaterfonteinen gebruik maken.

De nieuwe Kerkebeek: klimaat, mobiliteit en natuur hand in hand

15 jul

Dynamiek en beleving: dat is het doel van bevoegd schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem met het stadsvernieuwingsproject 2020: de ‘Kerkebeek’ en het ‘Kerkebeekpad’. Met het project worden de troeven van de openbare ruimte in Brugge weer volop uitgespeeld. Het Kerkebeek(pad) werd als Brugs voorstel ingediend voor het Vlaams stadsvernieuwingsproject 2020 van minister Bart Somers. Het Brugs project dat tussen 2021 en 2027 loopt, zal zo’n 7,5 miljoen euro kosten.

De ingekokerde Kerkebeek is het fundament van de Sint-Michielswijk. De beek werd in het verleden ingekokerd en overbouwd, een motor voor de stadsontwikkeling. Vandaag kijkt schepen Van Volcem met een andere bril naar de Kerkebeek: het water wordt terug een prominente aanwezige in de stad. “Het openleggen van de beek is de hefboom om zowel het pad als de beek uit te bouwen als centrale drager van de Sint-Michielswijk. Zowel qua mobiliteit als qua groene pijler binnen de stedelijke context”, aldus de Brugse schepen.

Daarnaast zetten de plannen Brugge op scherp tegen de effecten van de klimaatverandering: “De toekomstige gevolgen van de klimaatverandering worden ingeperkt door het openbaar domein slim in te richten. Door voldoende groen en extra ruimte te geven aan water, vangen we de gevolgen veel beter op”, aldus schepen Openbaar Domein Van Volcem.

Over generatiegrenzen

Het stadsvernieuwingsproject Kerkebeekpark zet in op de eigenheid en de diversiteit van de omgeving die doorkruist wordt. Daarnaast wordt de groeninfrastructuur het ideale decor voor de belangrijke fiets- en voetgangersverbinding doorheen de kern van Sint-Michiels: van de Heidelbergstraat tot aan het station.

“Bij de ontwikkeling van de publieke ruimte wordt er onder andere extra aandacht gegeven aan een positieve beleving en bewegingsvrijheid voor de jongere generaties: speelzones, speeltoestellen, autoluwe straten, outdoor fitnesstoestellen… Daarnaast zijn er zitbanken, picknicktafels voor gezinnen en ook hogere banken met leuningen en rollator- en rolstoelvriendelijke paden voor de senioren. Zo spreekt het project zijn volledige buurt – jong en oud – om te wandelen, te bewegen en te vertoeven in de natuur”, vult Van Volcem aan.

Transformatie

Mercedes Van Volcem: “De transformatie langs de Kerkebeek zal de wijk aanwakkeren tot actie. Projectmatig zal de komende jaren slim ingezet worden op duurzame innovatie in de Sint-Michielswijk op vlak van natuur, mobiliteit, klimaat en veiligheid. Het ultieme doel is om privé- en publieke partners samen te brengen rond één gezamenlijk stadsproject. Het stadsvernieuwingsproject wil kruisbestuivingen stimuleren en initiëren. De samenwerkingen die voortvloeien uit het project zijn de vruchten die we kunnen plukken en een aanwinst voor het Brugse stadsleven.”

Stappenplan

Vijf deelgebieden worden onder handen genomen. In het Campuspark wordt er ingezet op de gedeelde centrale ruimte. De beek zal hier een natuurlijke scheiding worden. Ter hoogte van Ter Zwanekerke zal er een ecologische corridor geïnstalleerd worden tussen de privé kavels en de begraafplaats. De begraafplaats wordt open met rustpunten aan het water. Die corridor zal aansluiten op de open bedding van het Campuspark. Het Wijkpark maakt deel uit van een concreet uitvoeringsproject ‘Wijkpark Ten Boomgaarde’. Dat project speelt een belangrijke rol in het sensibiliseren en participeren van de buurt. Aan de basisschool zijn dat buitenklassen met speelelementen aan het water. Aan het woonzorgcentrum zal er een terrasruimte en boomgaard voorzien worden. Een waterpartij aan de serviceflats zal de verbinding worden naar de biologisch waardevolle poel. Het Boudewijnpark speelt een belangrijke rol ter hoogte van de publieke parkeerstrip. De verkeersveiligheid zal hier gevrijwaard worden door een weldoordachte oplossing voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer te bieden. Toch zal het aantal beschikbare parkeerplaatsen niet ingebed worden. In het Park de Rode Poort zal de natuurbeleving en -waarde versterkt worden door de natuurlijke meander van de beek en vijver. Het contact met het water wordt verhoogd voor de recreant.

Participatie

Het stadsvernieuwingsproject wil de zone niet alleen letterlijk verbinden, maar ook de sociale cohesie bevorderen. “Het is een zone waar student en werknemer, jongeren en senioren, bezoeker en bewoner naast elkaar zullen leven, werken en ondernemen”, vertelt Van Volcem. De gerenommeerde koksschool Ter Groene Poorte zal generatietuinen opzetten met educatieve programma’s rond voedsel in de stad. Samenwerkingen tussen scholieren en omwonenden zullen inzetten op het gemeenschapsgevoel. Tal van jeugdbewegingen in de buurt onder andere Chiro aan Thope, KSA Ten Briel en Scouts Tillegem zullen kunnen gebruik maken van het pad en de omliggende structuren.

De Kerkebeekplannen kaderen in het stadsvernieuwingsproject 2020 van minister Somers. Met het project wil de minister de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de steden verhogen. Het nieuwe ontwerp van de Kerkebeekomgeving moet het weer comfortabel maken voor de bewoners en passanten, niet alleen als doorgaande verbinding maar ook als verblijfsruimte. “De Kerkebeekplannen zullen een toegevoegde waarde betekenen voor onze solidaire, productieve, veerkrachtige en romantische stad om te ontspannen en te ontmoeten. We herbronnen Sint-Michiels en verleiden jong en oud tot deze vernieuwde kwalitatieve omgeving omkadert met water en groen”, sluit Van Volcem af.

Afbeeldingen over de huidige situatie van de Kerkebeek en hoe de Kerkebeek en zijn omgeving er zullen gaan uitzien zijn te vinden via volgende link: https://wetransfer.com/downloads/dfc2b1c34769a391611ba78a6f68fc4d20200714091948/c0ba30e326671b4921cf4cdeda2d708820200714092013/2eaa4d