Tag: commissie wonen en onroerend erfgoed

Brugge

Stijgende woningprijzen in Vlaanderen

BRUSSEL – De commissie Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement draait op volle toeren. Het onderwerp van vandaag: de stijgende woningprijzen in Vlaanderen. Brandend actueel én van groot belang voor Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Eerder stelde zij hierover al schriftelijke vragen aan Vlaams ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele.  

Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem

De voorbije jaren stegen de prijzen van woningen, en de coronacrisis heeft deze stijging alleen maar versterkt: de vraag naar huizen met terras en tuin bleek aanzienlijk groter. Maar ook in de centrumsteden stijgen de woningprijzen. “Een mismatch tussen de woonwensen en woonbehoeften”, aldus mevrouw Van Volcem. “We zien het duidelijk in steden als Brugge en Leuven dat mensen met hogere inkomens ervoor kiezen om eerder in de randgemeenten rond de stad te gaan wonen. Vele mensen willen graag een woning met een tuin en dat is moeilijker aan te bieden in de stad. De oude gewestplannen en Ruimtelijke Structuur Vlaanderen laten echter maar toe om 15 woningen per hectare te bouwen in het buitengebied. Dat klopt niet.”   

Woonbonus

“Verschillende stemmen gaan op dat het afschaffen van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 een goede zaak is geweest. Hier kan ik echter niet mee akkoord gaan.” Stelt mevrouw Van Volcem. “De woonbonus is, zoals sommigen beweren, niet prijsopdrijvend. In dat licht zijn alle fiscale stimuli nefast, en mogen mensen eigenlijk niet veel meer verdienen zodat de prijzen niet de lucht in schieten. Het stimuleren van eigendomsverwerving heeft mede de welvaart van Vlaanderen bepaald en dat vermindert nu.” Besluit het Vlaams parlementslid overtuigend.

Nieuwe energiebonus

In haar epiloog omtrent deze discussie pleit mevrouw Van Volcem voor een nieuw soort energiebonus. “Want de stijgende energiekosten zijn ook woningkosten. De bonus zou mensen stimuleren om energiegerichte investeringen te doen waardoor de energiefactuur zou dalen, de mensen een fiscaal voordeel genieten én bijdragen aan de versteviging van de economie.” Een win-win-win situatie.

Vind hieronder de slides van de uiteenzettingen in de commissie.

Beleid Beleid Parlementair werk Ruimtelijke Ordening Steden Vlaams Parlement

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

In de commissie Wonen & Erfgoed diende Mercedes Van Volcem (Open VLD), samen met haar collega’s: Nadia Sminate, Tinne Rombouts, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes, een voorstel tot decreet in. Het voorliggende voorstel van decreet wil aan gemeenten de mogelijkheid geven om winkels en andere gebouwen met economische activiteit op te nemen in hun leegstandsregister na een kortere termijn dan de huidige twaalf opeenvolgende maanden. De huidige regeling is heel restrictief voor lokale besturen die  maatregelen te nemen die het gebruik stimuleren. Het werkt verloedering in de hand en door de algemene maatregel van 12 maanden is er geen maatwerk mogelijk van de lokale besturen zelf. Daarom stellen we voor dat de stad of gemeente zelf over de bevoegdheid beschikt om deze termijn te bepalen, zonder hen ertoe te dwingen om deze termijn direct aan te passen. Je kan het voorstel tot decreet die Mercedes voorstelt, hier al lezen:

Brugge

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed

Vandaag op de agenda van de commissie ondervraagt Mercedes de minister over de aankoop van een starterswoning voor de jonge mensen. Met het huidige investeringsklimaat op de woningmarkt stijgen de prijzen van woningen als maar. Mercedes vraagt om maatregelen om het voor jonge mensen toch mogelijk te blijven maken een woning aan te kopen. Bekijk hieronder de commissie en lees de vraag van Mercedes aan de minister.

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Mercedes maakt deel uit van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken onder minister Lydia Peeters. Volg de commissie vanaf 14 uur via onderstaande link.

Parlementair werk Vlaams Parlement

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Mercedes stelt deze week 3 vragen om uitleg in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters. Ze stelt de containercapaciteit van de Antwerpse haven in vraag aan de minister, de start van het gebruik van de elektrische bussen in Antwerpen, maar ook wat met het opladen van je elektrische auto te komende jaren. De commissie vindt plaats donderdag 20 mei vanaf 14 uur. Je kan de vragen die Mercedes stelt, hier al lezen.

Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed

Deze week stelt Mercedes 2 vragen aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed in de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed omtrent de richtlijnen voor archeologisch onderzoek, maar ook over het vermelden van de bewoonbare oppervlakte als een huis of appartement verkocht wordt. Je kan de vragen van Mercedes hieronder raadplegen. De commissie kan je volgen nu donderdag 20 mei vanaf 9 uur.