Tag: fietsbeugels

Lissewege Lissewege

Extra fietsparkeerplaatsen voor Lissewege

De vraag naar extra fietsenstallingen in Lissewege is een terugkerend fenomeen. “Het centrum van Lissewege heeft gedurende de zomermaanden en tijdens de vele evenementen een nijpend tekort aan extra fietsparkeerplaatsen waardoor fietsers hun fiets stallen waar geen plaats voorzien is”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties.

Om in de toekomst het fietsparkeren beter te sturen onderzocht het College van Burgemeester en Schepenen enkele locaties voor de plaatsing van fietsnietjes. “Zo werd er gekozen voor de parking achter de oude pastorie, onder de toren ter hoogte van de waterpomp en nog onder de toeren zullen de huidige duostaanders vervangen worden door fietsnietjes om meer plaats te creëren”, legt schepen van Volcem uit. “Dat betekent dat er in totaal zullen er 16 vaste fietsparkeerplaatsen in de omgeving van de kerk in Lissewege bijkomen. Mijn diensten van Openbaar Domein zijn alvast belast met de uitvoering van de werken”, besluit Van Volcem.

Voorstelling van de inplanting van de fietsbeugels te Lissewege

Tijdens grote evenementen zal er nog steeds gebruik worden gemaakt van extra ‘movilo’s’ om de toestroom aan fietsen in goede banen te blijven leiden. Bij de volledige heraanleg van ‘Onder de Toren’ die voor 2023-2024 gepland staat, zal bovendien nogmaals bekeken worden waar er extra fietsparkeerplaatsen kunnen bijkomen.

Brugge Brugse binnenstad Openbaar domein

Fietsbeugels voor de Greinschuurstraat

Het appartementsblok in de Guido Gezellelaan 19 – op de hoek met de Greinschuurstraat – beschikt momenteel niet over eigen fietsenstalplaatsen. Wegens de brandveiligheid mogen er immers geen fietsen gestald worden in de gang. “Daarom beslisten we met het stadsbestuur om 5 fietsnietjes of fietsbeugels te plaatsen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus), “mijn diensten van Openbaar Domein zullen weldra instaan voor de plaatsing.

Er zijn reeds op diverse plaatsen in de binnenstad fietsbeugels te zien. Zo werden de Katelijnestraat, Koningstraat, Langerei, Dweersstraat, Zilverstraat, Snaggaardstraat, Kuipersstraat en de Niklaas Desparsstraat voorzien van ‘fietsnietjes’.

De fietsbeugels krijgen de naam ‘nietje’ omwille van hun rechthoekig model met een extra horizontaal verbindingsprofiel. “Het zijn ideale aanleunbeugels voor het kortparkeren van fietsen. Rekening houdend met de parkeerdruk proberen we ook plaatsen te selecteren waarvoor reeds een bestaand parkeerverbod in voege is”, besluit schepen Van Volcem.