Tag: Fietsinfrastructuur

Brugge

Vernieuwd fietspad voor Koningin Astridlaan

BRUGGE – Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar wordt de laatste hand gelegd aan een gloednieuw fietspad in de Koningin Astridlaan.

Koningin Astridlaan: vernieuwd fietspad en nieuwe waterleiding!

De aanleiding van de werken was het uit dienst stellen van de bestaande waterleiding en het aanleggen van een nieuwe. De waterleiding bevindt zich onder het fietspad waardoor deze ook een opknapbeurt kreeg!

De werkzaamheden vonden plaats tijdens de schoolvakantie om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Het fietspad ligt namelijk langs de school Immaculata, maar wordt ook veelvuldig gebruikt door vele andere gebruikers. Ik ben dan ook erg blij dat vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar het fietspad aan de Koningin Astridlaan opnieuw vrij zal zijn!

Momenteel krijgt het fietspad een toplaag in rood asfalt en aansluitend worden fietsmarkeringen aangebracht.

Het kostenplaatje van de werkzaamheden voor de Stad Brugge bedraagt slechts € 39.504. Het vernieuwen van het fietspad kadert binnen het Kopenhagenplan. Hiermee ondersteunt de Vlaamse Regering lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. De kosten voor het vernieuwen van de waterleiding is voor de rekening van Farys.

Wil je meer weten over werkzaamheden in Brugge? Klik dan hier.

Koningin Astridlaan: vernieuwd fietspad en nieuwe waterleiding!
Brugge

Fietsrelance: Vlaanderen ondersteunt Brugse fietser

Samen met de stad Brugge maakt Vlaanderen werk van haar ambitie om de stad fietsvriendelijker en veiliger te maken. In het kader van fietsrelance werd ondertussen de omgevingsvergunning goedgekeurd voor een van de vier verschillende ingrepen langs de R30. Na het zomerreces vatten de werken aan ter hoogte van de Hoefijzerlaan.  

Dat Stad Brugge zich blijft inzetten voor het veiliger en beter maken van haar fietsinfrastructuur,  werd onlangs nog maar eens bevestigd met de aankondiging van het plan Kopenhagen. Vandaag wordt hierin opnieuw een volgende stap gezet.

Voor de ingreep aan de R30 ter hoogte van de Hoefijzerlaan werd ondertussen een omgevingsvergunning goedgekeurd, en ook de startdatum staat concreet gepland. Na het bouwverlof deze zomer zullen de werken aanvatten (8 augustus).

Wat zal er concreet gebeuren?

Voorafgaand aan de eigenlijke werken, zullen nutswerken uitgevoerd worden. Zonder vertragingen kan op 3 oktober dan gestart worden met het heraanleggen van de fietspaden aan beide kanten van de gewestweg. Bestaande verhardingen zullen worden opengebroken en vervangen door asfalt. Een veiligheidsstrook moet de nieuwe fietspaden scheiden van parkeerstroken. Daarnaast worden ook de bestaande bushaven en uitstulpende bushalte vernieuwd op de Hoefijzerlaan zodat gebruikers van het openbaar vervoer comfortabel op de bus kunnen stappen.

Het einde van de werken wordt voorzien tegen de start van de kerstvakantie.

Voor meer informatie over het fietsrelance plan, klik hier.

Meer fietscomfort en -veiligheid op 4 verschillende locaties langs R30

Er zijn dus in totaal 4 fietsrelancedossiers gepland langs de R30 in Brugge:

1) R30 – Warandebrug – Fort Lapin – fietspaden tussen Warandebrug-Koolkerkse Steenweg (kant Ringvaart): de fietspaden worden heraangelegd voor meer comfort en veiligheid. Dit dossier is onderverdeeld in meerdere zones waarbij een deel van de fietspaden verhoogd wordt aangelegd, een deel van het fietspad in betonstraatstenen wordt vervangen door asfalt, het vrijliggend fietspad in slechte staat heraangelegd wordt en een deel vrijliggend wordt aangelegd. Ter hoogte van de Warandebrug  (noordzijde) worden markeringen aangebracht op de rijweg om de fietsers aan te zetten om het fietspad naast de brug te gebruiken. De omgevingsvergunning is ingediend en goedgekeurd. Een startdatum is momenteel nog niet gekend en zal worden besproken met aannemer en politie Brugge. 

2) R30 –  Buiten Kruisvest zone tussen Kruispoort en Dampoort (kant Zuidervaartje): het huidige fietspad in slechte staat (de klinkers zijn verzakt) wordt opnieuw aangelegd in asfalt en verbreed. Tussen rijweg en fietspad komt een bredere redresseerstrook. De omgevingsvergunning is toegekend, de werken zullen vermoedelijk starten in het voorjaar van 2023. 

3) R30 – Aanpak aanliggende fietspaden tussen Gentpoort en Katelijnepoort: er wordt langs de kant van het centrum een breed enkelrichtingsfietspad en een nieuwe bushaven aangelegd. De omgevingsvergunning werd inmiddels ingediend. Startdatum ligt nog niet vast. 

4) R30 – Hoefijzerlaan tussen Korte Lane en Pater Damiaanstraat (beide kanten). Hiervoor werd de omgevingsvergunning dus goedgekeurd!

Brugge

Mercedes maakt plan Kopenhagen voor Brugge. 5 miljoen aan investeringen in fietspaden!

BRUGGE – Het plan Kopenhagen ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Er liggen 37 projecten op tafel om Brugge veiliger en fietsvriendelijker te maken.

Brugge fietsstad

Brugge wordt steeds meer een fietsstad. De voorbije jaren investeerden we al fors, maar nu doen we daar nog een schepje bovenop. De komende jaren zullen we meer dan vijf miljoen euro uitgeven om in het onderhoud en de verdere uitbouw van onze fietsinfrastructuur te voorzien.

Hiervoor doen we beroep op het plan Kopenhagen dat de Vlaamse Regering in 2019 goedkeurde. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Het college van burgemeester en schepenen bevestigde het indienen van 37 nieuwe dossiers binnen dit kader. Het gaat om een totaalbedrag van 5.337.311,89 euro waarvan 1.779.103,96 euro door Vlaanderen zal gesubsidieerd worden.

Hiermee zetten we een forse stap vooruit naar een comfortabele en veilige infrastructuur voor de fietser. We kunnen veel dossiers indienen omdat er veel openbare werken op stapel staan.

Dat Brugge werk maakt van haar ambitie richting een comfortabele en veilige fietsinfrastructuur is geen nieuwtje. In 2020 bijvoorbeeld maakte de stad nog deel uit van het Europees Project ‘Handshake’. Dit project bracht 14 Europese steden samen om kennis en expertise te delen over fietsbeleid en fietsinfrastructuur. Onder meer fietssteden als Kopenhagen en Amsterdam maakten ook deel uit van dit project.

Hieronder vind je de ingediende projecten terug.

1. Verbetering aan de bovenlokale functionele fietsroutes (telkens met startjaar van uitvoering):

 • Houtkaai als fietsstraat (kruispuntvlak Waggelwaterstraat/kruispunt Scheepsdalelaan) (2022)
 • Filips De Goedelaan (2023)
 • Verbreden fietsinfrastructuur Zeveneke in Sint-Pieters, kruispunt Paul de Halleux en chicane Zeveneke ter verbetering van de F31 (2023)
 • Verbetering van de Evendijk West in Zeebrugge (2023)
 • Verbetering van het fietspad langs de Torhoutse Steenweg tussen de Koning Leopold III-laan en de Expresweg (2024)
 • Nieuw fietspad door het toekomstige Kustpark (Kazerne Knapen – 2024)

2. Ook buiten het functionele fietsroutenetwerken worden investeringen ingediend in het plan Kopenhagen. Het gaat om volgende projecten:

 • Fietpaden in de Dampoortstraat (2023) in Sint-Kruis
 • Fietspad aan het Zuidervaartje (2023) in Sint-Kruis
 • Heraanleg van de Leopold I-Laan (2023) in Sint-Andries
 • Heraanleg van de Knotwilgenlaan, Iepenlaan, Eikenlaan, Meiboomlaan, Rodebeukendreef, Ter Lucht, Ter Zale, Sint- Hubertuslaan en Hogeweg (2023) in Sint-Andries
 • Heraanleg van de Jan Breydellaan, Peter Benoitlaan, Pieter de Conincklaan, Hovenierslanden en Molenwallen (2024)
 • Inrichting van de Komvest als fietsstraat (2024) in de binnenstad
 • Heraanleg van de Zuiderakker in Sint-Kruis, van het kruispunt met de Vossesteert tot de Gemeneweideweg-Zuid (2023)
 • Inrichting van de Leopold Debruynestraat – Driekoningenweg als fietsstraat      (2025)
 • Invoeren van een zonale reglementering fietsstraat in Christus-Koning ter subsidiëring ingediend (2022)

3. Anderzijds worden ook volgende nieuwe fietspaden voor subsidiëring via het plan Kopenhagen ingediend:

 • Nieuw fietspad door de oude stelplaats van site De Lijn in Assebroek (2023)
 • Vernieuwing van het Kerkebeekpad (uitvoering vanaf 2022) in Sint-Michiels (groot project van Station tot Heidelbergstraat)
 • Aanleg van een nieuw fietspad langs de Moerkerkse steenweg, tussen de Pijpeweg en de Vierschaerestraat (2023) in Sint-Kruis
 • Toeleidende fietspaden naar de te bouwen fietsersbrug over Kolvestraat F31 (2023) op het bedrijventerrein Blauwe Toren in Sint-Pieters

4. Ook de verbetering van volgende fietsoversteken en -doorsteken wordt ter subsidiëring ingediend:

 • Fietsoversteken op de Abdijenroute; ter hoogte van de Sint-Trudostraat, Weidestraat, Michel van Hammestraat, Molenstraat, Lorreinenstraat, Sparrenstraat, Beukendreef, Populierendreef, Rijkeveldestraat (uitvoering vanaf 2022) in Assebroek
 • Fietsoversteek op het Kerkebeekpad Dorpstraat, Sint-Michielslaan, Alfons De Baeckelaan (uitvoering vanaf 2023) in Sint-Michiels
 • Fietsdoorsteek Veldstraat (uitvoering vanaf 2022) in Sint-Michiels

5. Ten slotte wordt ook de vernieuwing van de toplaag van diverse fietspaden ingediend. Het gaat om de volgende locaties:

 • Verbreding van het fietspad langs de Sint-Pietersmolenstraat tussen de Blankenbergse Steenweg en de Genteleweg (2022)
 • Fietspaden Hoeve De Grendel (2023) in Koolkerke
 • Fietspad Cornelis Everaardstraat (2023) in Koolkerke
 • Fietspaden Gandhiplein (2023) in Sint-Jozef
 • Fietspaden Moerkerkse Steenweg (2023) in Sint-Kruis
 • Fietspaden Peellaertplein (2023)
 • Vaartdijkstraat: fietspad gelegen tussen Ten Briele en de voetgangersbrug aan Bombardier
 • Rotonde Daverlostraat (2022) in Assebroek
 • Fietspaden Koningin Astridlaan (2022 of begin 2023) in Sint-Michiels
 • Heraanleg van het fietspad langs de Bevrijdingslaan, gedeelte tussen de Buffelbrug en de uitrit van Hamiltonpark (net voor brug Waggelwaterstraat) in rode betonstraatstenen (2023)
 • Lange Vesting: vervangen van rode fietssuggestiestrook in een oker kleurige fietssuggestiestrook (2022)
 • Vernieuwing dolomiet tussen Gentpoort en Kruispoort (2023) op de Vesten als fietsas

Wil je meer informatie over fietsen in Brugge? Klik dan hier.

Parlementair werk Vlaams Parlement

Gezocht: Gemeenten en steden die geld willen voor fietsinfrastructuur.

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) lanceert een oproep voor West-Vlaamse gemeenten en steden. “De Vlaamse regering voorziet 3 miljoen euro om de huidige verkeersinfrastructuur te verbeteren, alleen werden tot nu toe maar 9 projectaanvragen ingediend. Daarom doe ik een oproep aan alle West-Vlaamse Gemeenten om gebruik te maken van de aangeboden middelen.”

Fietsfonds

Minister Peeters (Open VLD) versterkte het Fietsfonds met een aanvullende 5 miljoen euro, waardoor er nu 15 miljoen euro voor alle Vlaamse gemeenten en steden beschikbaar is gesteld. Het Fietsfonds is een subsidieregeling waarvoor de Vlaamse overheid samenwerkt met de vijf provincies. Gemeenten kunnen bij het provinciale niveau aanvragen doen voor projecten op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De provincies nemen een deel van de totale kost op zich en prefinancieren ook het Vlaamse subsidieaandeel. Vlaanderen biedt hen op haar beurt twee keer per jaar de gelegenheid om gebundelde subsidieaanvragen in te dienen, waarbij de Vlaamse subsidie voor verschillende projecten kan teruggevorderd worden. West-Vlaanderen beschikt op deze manier over 3 miljoen euro om fietsinfrastructuur te financieren.

“Wat blijkt uit mijn parlementaire vragen, maar 627.308 euro werd tot nu toe toegekend voor 9 projecten (zie bovenstaande afbeelding)” aldus Van Volcem. “Een gemiste kans voor de lokale besturen. Zij geven al jaren aan dat er nood is aan financiële ondersteuning van de hogere overheden om de fietsinfrastructuur te optimaliseren. Deze Vlaamse regering is niet doof voor deze oproep en verhoogde het budget van het Fietsfonds met 50%. Al blijven de projectaanvragen nog uit, waardoor het extra budget niet gespendeerd wordt.”

Tweede oproep

In het najaar volgt er een tweede oproep voor de projectaanvragen. De gemeenten en steden kunnen dan weer terecht bij de provinciebesturen. “Ik wens dan ook alle lokale besturen aan te moedigen, de fietsers zullen u dankbaar zijn”

Meer info? https://kw.be/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/fietsen/gezocht-gemeenten-die-geld-willen-voor-betere-fietsinfrastructuur/