Brugge

Stad Brugge en Natuurpunt breidden Rode Dopheidereservaat uit met 37 hectare

BRUGGE – Het Rode Dopheidereservaat verdriedubbelt tot meer dan 50 hectare. Natuurpunt met de steun van Stad Brugge en schepen Mercedes Van Volcem slaagde erin maar liefst 37 hectare aan te kopen en zo Domein Beisbroek en Tudor uit te breiden. “Het is uitzonderlijk dat een dergelijk groot perceel aangekocht kan worden. De uitbreiding is een absolute meerwaarde voor de Groene Gordel rond Brugge die we proberen te realiseren, maar ook hoogkwalitatief natuurgebied met een uitzonderlijke fauna en flora”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Waar en Wat?

Het Rode Dopheide reservaat is gelegen tussen Brugge en Zedelgem, het wordt door de A10 gescheiden van het stadsdomein Tudor. Een gedeelte is gelegen in Sint-Andries (zo’n 25 hectare) en gedeelte in Snellegem (12 hectare), deelgemeente van Jabbeke.

Uitbreiding in fases

“Het Rode Dopheidereservaat werd opgericht in 1978 met 2,5 hectare. Het reservaat huist een bijzonder mooie heidesoort, die in het Brugse leefgebied een heel klein leefgebied kent. Bij de oprichting van het vrijwaren van de Rode Dopheide, startte ook Stad Brugge met heideherstel in het stadsdomein Beisbroek”, vertelt de conservator van Natuurpunt Karim Neirynck. De laatste tien jaar breidde het reservaat uit naar 15 hectare. Waarbij Natuurpunt kon rekenen iedere keer op stadssubsidies van Brugge.

Met de huidige uitbreiding groeit het gebied in één klap van 15 hectare naar meer dan 50 hectare. “We breidden maar liefst met meer dan 55 voetbalvelden het reservaat uit”, benadrukt Van Volcem. Op een vierde van de aangekochte gronden gaat Natuurpunt nieuw bos aanleggen. “We hopen nog deze winter de eerste aanplant te kunnen realiseren, samen met de bevolking van Brugge en Jabbeke. Het mee aangekochte bestaand bos zal ecologisch opgewaardeerd worden naar gevarieerd inheems loofbos. Een aantal percelen binnen de aankoop blijven open en gaan in samenwerking met plaatselijke landbouwers evolueren naar bloemrijk grasland”, volgens Natuurpuntconservator Karim Neirynck.

Uniek

“Voor de dichtstbijzijnde groeiplaats van de Rode Dopheide soort moet je naar de verre Kempen, omgeving Maasmechelen. Het is dus een historisch natuurlijke rijkdom die we hiermee in beheer krijgen”, aldus Schepen Van Volcem. Het stuk grond die toegevoegd wordt, is historisch het Sint-Andriesveld. Een gedeelte van het eigendom van de voormalige Abdij Sint-Andriesabdij.

“Het Rode Dopheidereservaat is dan misschien bij het grote publiek minder bekend dan Beisbroek en Tudor aan de stadszijde -de noordzijde- van de E40. Maar dit gebied heeft evenzeer veel natuurwaarde te bieden. Een plan om het open te stellen is in de maak. Met de grote uitbreiding van het domein zal het ongetwijfeld aan roem winnen”, aldus Van Volcem.

“Fantastisch dat we deze legislatuur kunnen inzetten op uitbreiding bos en natuur”, klinkt het bij burgemeester Dirk De Fauw.

Het Rodedopeheidereservaat is een erkend natuurreservaat sinds eind 2020. Het gebied huist enkele special soorten heide: struikheide, dopheide en rode dopheide. Deze soorten zijn alleen hier nog en een kleine gedeelte in Limburg te vinden in ons land. “In het Rode Dopheidereservaat zijn er ook dieren gevonden die nog nergens anders in België gedetecteerd werden: soorten duizendpoten, spinnen. De inventarisatie van deze dieren is nog gaande. Ook de boommarter en de hazelworm maken er deel uit van de fauna”, aldus Karim Neirynck, conservator van het gebied.

Natuurpunt

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging met ongeveer 130.000 Vlaamse gezinnen als lid. Ook in Brugge, waar ruim 2200 gezinnen lid zijn, is een actieve afdeling aan het werk. En dit in opperbeste samenwerking met onder meer Natuurpunt-Jabbeke en plaatselijke landbouwers. Zij bouwen samen met Stad Brugge mee aan de versterking van de Brugse Groene Gordel en de rijke natuur die er huist. “Een unieke troef die de andere provinciehoofdsteden benijden”, klinkt het trots bij schepen Mercedes van Volcem.

Het natuurreservaat zal toegankelijk zijn bij geleide wandelingen en beheerwerken. Het gebied is gelegen in een toeristisch recreatief gebied waar we de kasteelbossen vinden, maar maakt ook deel uit van de Groene fiets-en wandelgordel rond Brugge. Heel wat wandelroutes en knooppunten zijn in de buurt te vinden. “Natuurpunt zal op aanpalende openbare wegen de verwerving en het beheer van de zone bekend maken”, legt Van Volcem uit.

“Het gebied is belangrijk voor de drinkwatervoorziening. Door de aankoop van gronden en een beheer als natuurreservaat ontstaat een mooie bufferzone die de kwaliteit van het water ten goede zal komen”, aldus de Brugse schepen van Openbaar Domein, “De bebossing is versterking van Beisbroek en stadsrandbos. Deze legislatuur konden we het stadsrandbos al uitbreiden met 21 hectare  tot 124 hectare.”

Budget aankoop

Na aftrek van de Vlaamse subsidies blijft er nog ongeveer 300.000 euro bijeen te krijgen om de aankoop te financieren. “Hiervoor kan Natuurpunt rekenen op de steun van Stad Brugge. Maar ook daarnaast zijn giften bij de organisatie altijd welkom. Zij verrichten dan ook ongelooflijk belangrijk werk voor het behoud en de vrijwaring van onze natuur. Zo steun ik als schepen en met de stad hun werking, maar ook persoonlijk doe ik mijn duit in het zakje en stort ik 100 euro voor dit project”, aldus Van Volcem.

Wie het project van Natuurpunt wil steunen kan dit via een fiscaal aftrekbare gift doen op rekeningnr. BE56 2930 2120 7588 met vermelding “projectnr. 5513 Rode Dopheidereservaat.

Meer info: +32 496 16 63 92 of schepen.vanvolcem@brugge.be