Tag: katelijnepark

Brugge

Brugge ontvangt Vlaamse subsidies voor de herinrichting van het nieuwe Katelijnepark

katelijnepark herinrichting brugge subsidies natuur in je buurt

Brugge – Stad Brugge ontvangt subsidies voor het project ‘Katelijnepark’ binnen de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ van de Vlaamse Overheid. De projectoproep steunt project die aan robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur bijdragen. Vorige legislatuur wou men van dit gebied een randparking maken, nu maken wij dit tot een prachtig groen plekje. We ontvangen hiervoor een subsidie van 63.050 euro.

#Natuurinjebuurt

Natuur in de Buurt steunt projecten die door de aanleg van natuurelementen en door natuurontwikkeling aan een maatschappelijke nood tegemoetkomen én zo ook bijdragen aan het versterken en veerkrachtiger maken van de natuur in Vlaanderen. Voor Stad Brugge dienden we het project ‘Katelijnepark’ in. Hiervoor werd een subsidie van 63.050 toegekend.

Het Katelijnepark: een prachtige, nieuw stukje groen in Assebroek!

Als Schepen van Openbaar Domein zet ik volop in op parken in de stad. Met het Katelijnepark geven we de inwoners van de dichtst bevolkte deelgemeente in Brugge een nieuw, groen plekje. Dit idyllisch gelegen park krijgt een opwaardering. De bestaande bomen zullen we behouden, maar we planten ook nieuwe bomen aan. De wandelpaden zullen in een lus doorheen het park lopen. Deze worden aangelegd in dolomiet. Er komen verschillende zit- en ligelementen, alsook twee houten podia. De ideale plaats om te picknicken. Natuurlijke speelelementen maken het park een belevenis voor jong en oud. Fietsverbinding staat centraal in het ontwerp voor het park. We leggen nieuwe fietspaden aan en voorzien een grotere fietsenstalling.

De uitvoering van het park start in het najaar van 2023.

Brugge

Katelijnepark: een nieuw natuurpark voor de stad Brugge met eerste natuurspeeltuin

BRUGGE/ASSEBROEK – Het Katelijnepark, gelegen in de dichtst bewoonde deelgemeente van Brugge, Assebroek, krijgt nu een definitieve bestemming als park. Op enkele honderden meters van de binnenstad, meer bepaald tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad aan de Vaart Brugge Gent is een open ruimte van bijna 3 ha. Een groene long dicht bij het kanaaleiland en het Minnewaterpark en de Vesten.   “Vorige legislatuur wou men er nog een randparking maken en het groene gebied betonneren tot randparking. De parking kreeg na veel protest geen vergunning van de deputatie. Bovendien lag ze ook niet aan de juiste kant van de Baron Ruzettelaan om een vlot bereikbare parking te vinden”, zegt de schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Vorige week is definitief beslist dat de stad afziet van deze oude plannen en dat de zone van 3 ha een park wordt.  Het park is schetsmatig al ontworpen.  Er komt een echte zone voor park en recreatie met respect voor de natuur en in het tweede deel wordt het bosje opgewaardeerd en beter beheerd in overleg met Natuur en Bos.

“Het Katelijnepark is idyllisch gelegen tussen een waterwegje en de Vaart Brugge-Gent. Het is begrensd door een fietspad die velen gebruiken om van Assebroek naar Brugge en terug te fietsen of zelfs vanuit Gent kan je zo de stad bereiken. Als schepen van openbaar domein ben ik dan ook fier dat we het komend jaar deze zone als een stadspark kunnen inrichten met respect voor natuur en recreatie”, klinkt het bij schepen Van Volcem,“We voorzien ook een speelwildernis voor kinderen zodat er een eerste natuurspeeltuin kan ontworpen worden na inspraak met de buurt. We gaan ook voldoende verlichting voorzien zodat het ook een park wordt die veilig is.”

“De groene ruimte geeft zuurstof letterlijk en figuurlijk aan de buurt: zowel als het gaat om gezonde lucht, maar ook een gezonde en fijne omgeving om elkaar te treffen. Het Katelijnepark is een groen weefsel die de stad en haar bewoners samenbrengt en -houdt”, aldus Van Volcem. “We beschouwen het als het verlengde van de Brugse Vesten.”

Twee fases en diverse zones

Het Katelijnepark krijgt een opwaardering van wat het nu de omgeving biedt: spelprikkels met een natuurspeeltuin, maar ook twee picknickzones. In het park worden twee zones hernieuwd aangelegd als parkzone. Het park zal dooraderd worden met onverharde paden en voor iedereen toegankelijke betonpaden voor zowel wandelaars als fietsers. “We zetten in op belevingsruimte van alle leeftijden, maar bieden ook verschillende belevingen aan. Als kind ben je op zoek naar spelen, ravotten, een uitdagende natuur. Terwijl ouderen meer rust opzoeken in de natuur, een korte wandeling willen maken om in beweging te blijven. Jonge gezinnen zoeken vaak gezelschap op: terwijl de kinderen spelen elkaar ontmoeten in een groen decor”, zegt de schepen van Openbaar Domein.

Het park wordt al deze winter onder handen genomen met enkele ingrepen op korte termijn, maar het ontwerp van de omgeving plant ook al enkele ingrepen voor het najaar 2022-2023. “Deze winter zullen we de bramen maaien in de zuidelijke zone van het park in functie van de aanleg van graspaden. In dat gedeelte zullen jonge wilgen en berken aangeplant worden zodat op termijn bramen onderdrukt worden”, zegt de schepen over de veranderingen op korte termijn.

Schapen met herder

“We gaan tevens na hoe we een herder schapen kunnen laten grenzen langs het water in overleg met de Vlaamse Waterweg.”

Dooradering van paden

De aanleg van het betonpad is voor volgend najaar. “Daarbij is toegankelijkheid de sleutel. De aanleg van het pad zal de sociale controle en cohesie van de buurt ten goede komen. Ook een natuurspeeltuin met natuurlijke spelprikkels en niveauverschillen wordt een aantrekkelijke speelomgeving voor de kinderen van de buurt. Een dergelijke volledig natuurlijke speelplaats is er nog niet te vinden op Brugs grondgebied. De picknickbanken die we zullen plaatsen, maken het park aantrekkelijk om veel tijd te spenderen”, zegt Van Volcem

Het ontwerp wordt met inspraak van de buurt, de wensen en noden van de bezoekers van het park opgemaakt. De groenzone is via twee oversteekplaatsen verbonden met de dicht bevolkte wijk Sint-Katarina en kan op die manier een ideale uitlaatklep zijn voor de buurt en haar bewoners.

“We kijken ook hoe we in de buurt Sint-Katarina nog meer kunnen vergroenen en ontharden en nemen de suggesties mee naar aanleiding van de inspraak over het park”, klinkt het nog bij Van Volcem.

Budget

De Stad maakt een budget vrij van 500.000 euro voor dit park dicht bij de stad.

De Stad investeert ook in nog drie extra parken : Park Steevens in Sint-Kruis (2,8 ha),  het nieuwe Vaartbekepark in Koolkerke,  park Knaepen in Zeebrugge (8ha) en in het vernieuwde park boven de uitbreiding van het Zand (af april 2022)  in heraanleg van parken : Minnewaterpark, Gaarlempark in Zwankendamme en ook het vernieuwde speelplein in de Koningin Astridpark, de uitbreiding van Cathemgoed in Dudzele en de buffering van Zwankendamme.

Altebij

Het protest van de laatste dagen tegen Altebij is voorbarig, aangezien de stad geen eigenaar is van het gebied en enkel indien de stad via onteigening de grond kan verwerven. Heden is daar geen budget voor en liefst bereiken we zoiets in minnelijk akkoord.   Deze legislatuur zal dit niet gerealiseerd kunnen worden. Wel hebben we reeds ook gesprekken gevoerd met de regie der gebouwen om de parking van de rechtbank in de gebruik te kunnen nemen als parking in de weekends en vakanties en tijdens de avond om zo de buurt te faciliteren.  Met het multifunctioneel gebruik van deze parking zouden we het aantal buurtplaatsen langs Altebij kunnen verminderen.  Er is vraag naar meer buurtparkeren daar en we zien hoe we dit via een groene parking volledig waterdoorlatend kunnen realiseren.