Tag: laadpunten

Brugge

Zo’n 800 laadpunten op weg naar Brugge

BRUGGE – De uitrol van meer Vlaamse laadpunten volg ik van nabij op. Ik ondervraag de minister dan ook regelmatig over de stand van zaken van dit dossier.

Elektrische wagens

Uit een antwoord van minister Lydia Peeters op mijn schriftelijke vraag bleek dat in de stad Brugge zo’n  800 laadpunten of charge point equivalents zullen moeten komen. Hiermee verwijst ze naar de potentieelkaarten die met lokale besturen gedeeld werden.

De plankaarten waarbij potentiële locaties worden geplot, zijn bedoeld als werkinstrument. Binnen een studie werd al een deel van de behoeften vertaald naar locaties in de digitale kaarten (enkel toegankelijk met een persoonlijke account), maar de definitieve exacte aanduiding zal plaatsvinden tijdens de uitvoering van de toekomstige concessie.

Naast de eerste zeven elektrische minibussen, maakt Brugge werk van haar ambitie om een snelle elektrificatie van het wegennet te bewerkstelligen.

Lees hier meer over de uitrol van de Vlaamse laadinfrastructuur.

Wil je meer weten over het laden van elektrische en hybride voertuigen in Brugge? Lees het hier.

Mijn vraag aan de minister:

Het antwoord van de minister:

Brugge

14 nieuwe laadpunten voor Brugge

In totaliteit moeten tegen eind 2020 zo’n 61 laadpunten operationeel zijn op Brugs grondgebied. Er dienen nog 16 locaties voorzien te worden.

“Met de selectie van 14 nieuwe laadpunten voor Brugge zijn we weer een stap dichter bij het bereiken van ons doel om tegen 2020 zo’n 61 laadpunten operationeel te hebben. Voor de plaatsing, aansluiting en aanbesteden heeft de stad in het verleden al beslist om beroep te doen op Fluvius. Enkel de signalisatie dient voorzien te worden door Openbaar Domein”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Als lokaal bestuur dient de Stad enkel te voorzien in twee parkeerplaatsen per laadpunt. De stad wordt geen bijkomende kosten aangerekend voor plaatsing, aansluiting en uitbating van de paal.

Op volgende locaties wordt telkens 1 laadpunt voor 2 elektrische voertuigen ingericht:

1. Guldenvlieslaan 1/residentie Gulden Vlies –  8000 Brugge

2. Calvariebergstraat 88 – 8000 Brugge

3. Boninvest 18 – 8000 Brugge

4. Collaert Mansionstraat 10 aan de kerk – 8000 Brugge

5. Professor Dokter J. Sebrechtstraat 2 – 8000 Brugge

6. Woensdagmarkt 8  – 8000 Brugge

7. Gaston Roelandtsplein – 8310 Assebroek

8. Ten Boomgaard 72 – 8200 Sint-Michiels

9. Sint -Hubertuslaan 52 – 8200 Sint-Andries

10. Gruttostraat 9 plein – 8380 Lissewege

11. Oude pastoriestraat –  plein jakob Reyvaertstraat – 8380 Lissewege

12. Rederskaai 2 jachthaven – 8380 Zeebrugge

13. Londenstraat – 8380 Zeebrugge

14. Lisseweegsesteenweg 138 pleintje – 8380 Zwankendamme