Tag: lachgas

Vlaams Parlement

Verbod op lachgas naar de regeringstafel

Binnenkort ligt een algemeen verbod op lachgas op de federale regeringstafel. Dat werd zopas aangekondigd in de Kamer.

Verbo
d op lachgas naar de regeringstafel

Zopas kondigde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet in de Kamer aan een algemeen verbod op lachgas op de regeringstafel te leggen. De aanleiding hiervoor is de ban op het roesmiddel die in Nederland op 1 januari ingaat.

In 2020 stelde ik deze problematiek tijdens de commissie in het Vlaams Parlement aan de kaak. Ik vroeg de minister hierover samen te zitten met haar collega’s van het federale niveau om op die manier snel tot maatregelen te komen. In 2021 herhaalde ik mijn oproep aan de minister.

Het gebruik van lachgas is de laatste jaren enorm toegenomen, vooral bij jongeren. Rijden onder invloed is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Niet enkel alcohol is de boosdoener. Ook medicatie en drugs beïnvloeden het rijgedrag sterk. Volgens VIAS-institute zou 1 op 7 Belgische bestuurders tussen 18 en 34 jaar minimaal één keer per maand onder invloed van lachgas met de wagen rijden. Bij de jonge mannelijke bestuurders is dit zelfs 1 op 5 in Vlaanderen. Hier moet snel paal en perk aan gesteld worden. 

Vind hier mijn eerste vraag om uitleg aan minister uit 2020.

Vind hier mijn herhaalde tussenkomst uit 2021.

Brugge

Minister Lydia Peeters neemt gevaren van lachgas in het verkeer mee in uitwerking nieuwe campagne

Volgens het VIAS-instituut rijdt 1 op de 7 Belgische bestuurders tussen 18 en 34 jaar minimaal één keer per maand onder invloed van lachgas met de wagen. Bij de jonge mannelijke bestuurders is dit in Vlaanderen zelfs 1 op de 5. Vlaams minister Lydia Peeters gaf vandaag in de commissie Mobiliteit aan de gevaren van lachgas in het verkeer mee te nemen in de uitwerking van een nieuwe campagne ‘don’t do drugs and drive’. Die komt er in juni aan. Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem: “Ik pleit al sinds vorig jaar voor een campagne die specifiek op jongvolwassenen gericht is. Zo kunnen we de effecten van het gebruik van lachgas op korte en lange termijn onder de aandacht brengen. Ik ben dan ook tevreden dat de minister aan de slag gaat met mijn oproep.”

Bij onze noorderburen merken de politiediensten de laatste jaren een explosieve stijging van het aantal verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Die problematiek is echter geen strikt Nederlands fenomeen. Lokale besturen krijgen wekelijks meldingen binnen van lachgaspatronen die her en der verspreid liggen, soms zelfs met de honderden tegelijk en op de rijweg. Exact een jaar geleden stelde Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem dit probleem al aan de kaak. Sindsdien gaat het aantal krantenartikelen over dit fenomeen in stijgende lijn. Zo waren er in 2020 verschillende zware ongevallen met jongeren waarbij lachgas werd gevonden in hun wagen.  

6 procent

Een grootschalige enquête van het VIAS-instituut toont dit nu zwart op wit aan. 6 procent van de Belgische bestuurders rijdt minstens één keer peer maand met de wagen na het gebruik van lachgas. “Dit zijn onrustwekkende en tegelijkertijd glasheldere cijfers. Vorig jaar was er een gebrek aan officiële gegevens voor België en Vlaanderen. We wisten toen niet of het probleem bij ons dezelfde proporties aannam als in Nederland. Ik ben dus blij dat het VIAS-instituut er onderzoek naar deed”, zegt Van Volcem.

Sensibilisering

Het liberaal parlementslid pleitte vorig jaar al voor een sensibiliseringsactie die zich specifiek richt op jongvolwassenen, met als kanalen Instagram, Snapchat, Tiktok,… Ook het
VIAS-instituut vraagt om hierop in te zetten. Van Volcem reageert tevreden nu minister Peeters aangeeft dat ze de problematiek ruimer wil aanpakken. De campagnekalender voorziet in juni van dit jaar een verkeersveiligheidsactie rond drugs. De huidige werktitel is ‘don’t do drugs and drive’ en heeft als primaire doelgroep jonge autobestuurders. Deze campagne wordt de volgende maanden verder uitgewerkt en zal rekening houden met de problematiek rond lachgas. Van Volcem vult aan: “Het is belangrijk om mee te geven dat lachgas vanaf de eerste minuut impact heeft op de rijvaardigheid, maar dat er ook uren na het gebruik nog effecten kunnen optreden. Dit is dus niet beperkt tot het roeseffect.”

Detectie

Het gebruik van lachgas is trouwens niet op te sporen door speeksel- of bloedanalyses. Bestuurders onder invloed kunnen op vandaag enkel op heterdaad betrapt worden. In Nederland is men dan ook volop op zoek naar een detectiemiddel dat in de medische wereld wordt gebruikt en dat kan helpen bij het opsporen van lachgas in het verkeer.