Tag Archives: Muyters

Ruimtelijke ordening voor Dummies?

30 nov

Vanaf 1 december 2010 zullen er meer mogelijkheden zijn om bouwwerken of handelingen uit te voeren zonder dat een vergunning nodig is. Een aantal zaken zullen enkel nog gemeld moeten worden. “Er moet dringend eens werk worden gemaakt van een boekje Ruimtelijke Ordening voor Dummies.” stelt Vlaams Parlementslid en schepen van ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem. “Wie geraakt daar nog aan uit?”

(meer…)

Elektrische lange wapper op komst?

14 okt

In het debat over windmolens in het Vlaams Parlement pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem woensdag voor een gezamenlijke hoorzitting van de commissies Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Energie. Het ruimtelijke afwegingskader dat minister Philippe Muyters klaar zou hebben tegen de zomer, is er nog niet. Wel een discussienota. De nota wordt nu verder besproken tussen de diverse bevoegde departementen (leefmilieu, energie, ruimtelijke ordening). Het uitblijven van de discussienota leidt tot diverse weigeringen overal in Vlaanderen.

(meer…)