Tag: N31

Brugge

N31 Lissewege: omvorming tot Vlaamse hoofdweg

N31 Lissewege: omvorming tot Vlaamse hoofdweg

Voor de omvorming van de N31 ten noorden en ten zuiden van Lissewege tot Vlaamse hoofdweg wordt opnieuw een getrapte studie in het vooruitzicht gesteld (start- en projectnota). Hiervoor zal een eerdere studie (streefbeeldstudie NX, N31 en A11 uit 2009) geactualiseerd worden.

De studie zal aanvatten in begin 2023, maar de realisatietermijn is niet bekend. Verschillende projecten over de inrichting van dit wegvak zijn lopend en die moeten eerst op elkaar afgestemd worden. 

Blijf op de hoogte van mijn parlementaire initiatieven.

Brugge

Compensatiebomen voor structureel onderhoud N31

BRUGGE – Vorig jaar werden grote onderhoudswerken uitgevoerd op de N31. Jammer genoeg moesten enkele bomen gekapt worden ter plaatse, maar die worden nu gecompenseerd op vier verschillende plaatsen in Brugge: de middenberm van de N397 en het aanpalende plein, aan de middenberm van de Bloedput en tot slot aan de Buffelbrug.

N31 is een primaire weg. “De N31 vormt een essentiële verbinding tussen de E40 en de haven van Zeebrugge. Er is heel wat vrachtvervoer van en naar Zeebrugge. De weg is daarnaast een belangrijke weg op Zeebrugge Kust en onze stad te ontsluiten”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem. Ook voor werk en toerisme wordt de N31 veelvuldig gebruikt. “Zo’n druk bereden wegen vergen ook het nodige onderhoud. In 2021 deden we daarom structurele onderhoudswerken tussen de brug over Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg (N371) en ter hoogte van de Koningin Astridlaan”, zegt Eveline Weyers, projectleider bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), “Ter voorbereiding moesten helaas enkele bomen plaats maken in de middenberm van de N31. Zo worden er nu 24 bomen in de plaats geplant.”

“De meeste bomen komen terecht aan de Kinepolis op de middenberm van de N397. Daarnaast is er een aanliggend plein. Een variëteit van de winterlinde zal daar geplant worden. Goed voor zo’n 20 bomen”, aldus de schepen. Een grotere boom komt aan de Bloedput op de middenberm, een Mongoolse lindevariëteit. 3 meerstammige kerselaren worden voorzien aan de Buffelbrug. “Deze zullen echter niet zo veel ruimte innemen”, vult Van Volcem aan.

Er worden heel wat bomen geplant in Brugge. De afgelopen 3 jaar plantten de stad 65.575 bomen bij. “Brugge is een stad met een groene omgeving, maar ook in de stad kiezen we voor een groene dooradering. Een positief bomenbeleid willen we neerzetten in onze stad. Daar hoort uiteraard ook bij als bomen gekapt worden, dat ze gecompenseerd worden”, zegt de schepen.

Brugge

Minister van Mobiliteit Peeters investeert 75,58 miljoen euro in Brugge

BRUSSEL/BRUGGE – Minister Lydia Peeters investeert 75,58 miljoen euro dit jaar in Brugge. Dat maakt de minister bekend in het jaarlijks Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP). Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem volgt de investeringen in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van dichtbij op in het Vlaams parlement en is uitermate tevreden met de investeringen van de minister. “De grootste investeringen op Brugs grondgebied gaan naar de A11 en de geluidsmuren van de N31”, legt de Vlaams volksvertegenwoordiger Van Volcem uit.

Het GIP (Geïntegreerd Investeringsprogramma) van minister Peeters geeft ieder jaar een overzicht weer van alle investeringen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken. Alle budgetten voor het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaams Waterweg, De Lijn en de Luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge worden erin opgenomen. “Als schepen van Openbare Werken in Brugge ben ik vast lid van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams parlement, daarnaast houd ik de investeringen van de Brugse zeehaven nauwlettend in het oog als lid van het havenbestuur. De bekendmaking van het GIP is een belangrijk ijkpunt. Het is een onmisbaar instrument om zich te krijgen op de uitdagingen op vlak van mobiliteit en Openbare werken die aangepakt worden”, aldus de volksvertegenwoordiger. 

Wegenwerken in Vlaanderen | Vlaanderen.be

Geluidsmuren N31

In dat GIP maakt de minister nu bekend dat in totaal 70.985.000 euro naar het Brugs grondgebied gaat via het Agentschap Wegen en Verkeer. “500.000 euro wordt geïnvesteerd in de Brugse Steenweg in Koolkerke. Daar wordt de verharding van de rijweg én de middengeleiders hersteld”, duidt Van Volcem, “Maar liefst 14,3 miljoen euro zal de minister gebruiken voor de geluidsmuren aan de N31.”

2,41 miljoen euro van die grote pot gaat rechtstreeks naar het algemeen onderhoud en herstel van de wegen en fietspaden. “Zelf dring ik aan op het herstel van het fietspad van Dudzele naar Brugge, de geluidsmuren aan de N31 in Sint-Pieters en de fietsring rond Brugge, waar het dossier rond de nieuwe Steenbruggebrug een rol in speelt”, aldus Van Volcem.

Steenbruggebrug

Die Steenbruggebrug is opnieuw een groot dossier voor de regio. De stadsvaart zou er verlegd worden en een vaste hoge brug wordt er geplaatst ter hoogte van de oude Steenbruggebrug die voor schepen nog altijd open en toe gaat. Ook een beweegbare fietsbrug is opgenomen in het plan. “Veiliger en efficiënter woon-werkverkeer, een vlotte verbinding tussen Loppem en Oedelem en een volwaardige recreatieve route voor de Groene Gordel die aansluit op het Bovenlokaal Fietsnetwerk: dat is er wat er op het spel staat met het project Steenbruggebrug en de daarbijhorende aanpassingen aan de N50 en N309 bij Brugge. De Steenbruggebrug is een belangrijke toegang tot Brugge en deel van de verbindingsweg tussen Oostkamp en Brugge”, aldus de Vlaams Volksvertegenwoordiger. De start van de bouw van de Steenbruggebrug is voor zien voor 2023.

Elektrische bussen

De minister schrijft voor De Lijn 400.000 euro in voor 3 elektrische bussen in Brugge. Daarmee mogen we de verdere uitrol van de elektrische busvloot en busbediening inleiden.

Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg krijg 4.595.000 euro. “Het fietspad aan de Damse Vaart Zuid krijgt 168.000 euro. Daarnaast zijn de grootste investeringen in de onteigeningen ter voorbereiden van de werken aan de stadsvaart en dus de Steenbruggebrug. De minister voorziet ook budget om de kustbeveiliging aan te pakken en ter voorbereiding van de nieuwe zeesluis. De renovatie van de Bombardierbrug mag 340.000 euro kosten. Voor de haven van Zeebrugge wordt maar liefst een kleine 42 miljoen euro geïnvesteerd dit jaar.