Tag: onderwijs

Brugge Onderwijs

Onderwijs is de motor van sociale mobiliteit

De scholen waren de afgelopen weken nog gesloten, maar dit belet ons niet het nieuwe schooljaar al voor te bereiden. Met het OCMW Brugge breiden we bijvoorbeeld de onderwijscheques verder uit. Met deze onderwijscheques die automatisch worden toegekend, bereiken we bijna 1500 kwetsbare kinderen en jongeren in Brugge ???

In de verkiezingscampagne van 2018 heeft Open Vld Plus altijd gepleit voor de verdere uitbreiding van het systeem van de onderwijscheques.

We zijn tevreden met deze nieuwe uitbreiding. Onderwijs is de motor van sociale mobiliteit. Onderwijscheques kunnen gezinnen met een laag inkomen een duwtje in de rug geven bij de aankoop van materiaal of de deelname aan schoolactiviteiten. We benadrukken graag dat alle Brugse gezinnen met schoolgaande kinderen, een aanvraag kunnen doen voor de onderwijscheques. Het formulier invullen, loont sowieso. Als je rechthebbend bent, spaar je automatisch een stuk van de onderwijskost van je kind of kinderen uit. 

Schepen van Onderwijs Ann Soete en Schepen Mercedes Van Volcem in koor

Onderwijscheques

Naar school gaan kost geld! Het OCMW Brugge wil kwetsbare gezinnen steunen met onderwijscheques. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

 • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
 • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
 • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school;

Voorwaarden

 • Jouw schoolgaand kind is gedomicilieerd in Brugge.

Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • het schoolgaand kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming
 • het gezin is in collectieve schuldenregeling
 • het gezin is in budgetbeheer met schuld

Voor meer info met betrekking tot de onderwijscheques: https://www.brugge.be/onderwijscheques

Brugge Brugge 2018

Mercedes Van Volcem, kandidaat-burgemeester wil meer vroege vogels. Ik wil sensibiliseren dat zoveel mogelijk kleuters elke dag naar school gaan en zo vroeg mogelijk.

Met het begin van het schooljaar in aantocht, vestigt Mercedes Van Volcem nog eens de aandacht op het belang van ‘de vroege vogels’ in het kleuteronderwijs. 

Kinderen die naar het kleuteronderwijs gingen, hebben niet enkel minder kans om op latere leeftijd zonder diploma het onderwijs te verlaten. Ze komen ook minder voor in de werkloosheids- en criminaliteitscijfers. Ook vanuit het Vlaams Parlement is Van Volcem dus voorstander voor het aanmoedigen van kleuterparticipatie en zelfs van het invoeren van een schoolplicht vanaf drie jaar (federaal). Gelijke kansen starten aan de start.

Van Volcem: In Brugge zijn er wel informatiebrochures die u zeggen wanneer uw kind rijp is om naar het kleuteronderwijs te gaan, maar ik mis een sterke campagne om ouders aan te moedigen effectief hun kinderen op tijd en op jonge leeftijd naar school te brengen. ‘Ik wil meer vroege vogels zien.Vroege vogels komen op tijd naar school en missen van jongs af aan geen moment in de klas of op de speelplaats. De meeste ouders beseffen het belang van kleuter- en lager onderwijs. Het zijn specifieke groepen bij wie het moeilijker gaat. En net die groepen kunnen het het meest gebruiken.’  

Omdat Van Volcem met Open Vld PLUS onderwijs ziet als het belangrijkste mechanisme voor sociale mobiliteit en gelijkheid van kansen, wil zij graag met een doordachte campagne ‘vroege vogels’ promoten.

 1. Sensibiliseren van de ouders rond het belang van kleuter- en lager onderwijs. We stimuleren ouders om hun kind vanaf 2,5 jaar naar school te laten gaan. Want in het kleuteronderwijs ontwikkelen kinderen taal, sociale vaardigheden en grove en fijne motoriek. Ze doen nieuwe ervaringen op en worden zelfstandiger. Bovendien is het een goede voorbereiding op het lager onderwijs. Wie kleuteronderwijs niet vroeg start (bvb 5 jaar) heef 18 procent minder kansen
 2. Ouders aanmoedigen om hun kind elke dag naar school te sturen. Zo kan hun kind alle activiteiten meemaken, loopt het geen achterstand op en vindt het gemakkelijker zijn plaats in de groep.
 3. Ouders helpen om elke dag op tijd te komen. Dat zorgt voor een goede start van de dag en biedt de nodige structuur. Een goede routine zorgt ervoor dat kinderen op tijd komen en mee blijven met de rest van de klas.
 4. Thuisbetrokkenheid verhogen. De betrokkenheid die ouders thuis tonen, heeft een positieve impact op de ontwikkeling van het kind. De campagne ‘Vroege Vogels’ wil een betere dialoog tussen de ouders en de leerkrachten en tussen de ouders en hun kinderen.

In het programma onderwijs op http:/eennieuwemotorvoorbrugge.be vindt u alle initiatieven en beleidsmaatregelen met betrekking het Brugse onderwijs van Open Vld PLUS.

“Tot mijn 22 ste woonde ik in een sociale woning. Mijn ouders hamerden op studeren en inzet. Mijn politieke strijd is vooruitgang voor iedereen. Sociale mobiliteit is mijn prioriteit. Niet je afkomst maar je toekomst telt. Gelijke kansen vergroten als je gelijk start”

Mercedes Van Volcem
Kandidaat burgemeester