Tag: oostende

Brugge

18.840 euro voor opvangen van 950 Brugse Vogels en Wilde Dieren

BRUGGE – Wilde dieren en Brugse Vogels uit Brugge werden in 2020 maar liefst 950 keer binnengebracht in de opvangcentra van Beernem en Oostende. “De opvangcentra hebben alle wetenschap in huis om de dieren goed op te vangen. Thuis doe je dat beter niet. Beide centra werken met heel wat vrijwilligers, maar het is nodig hun werking te ondersteunen. De Stad Brugge geeft een toelage van 3780 euro voor het VOC van Oostende en 15060 euro voor het VOC van Beernem om ieder dier de nodige opvanghulp te verzekeren”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Ongetwijfeld maakte je het al eens mee dat een ongelukkige vogel tegen het raam vloog, en je die op de vensterbank vond. Of misschien vond je een gedehydrateerde egel.

Er zijn talloze oorzaken waarom een wild dier hulp nodig heeft: verkeer, besmeurd met olie, gepakt door een kat, vergiftigd, onderkoeld, vast in prikkeldraad. “Zo snel mogelijk moet dit dier naar een erkend opvangcentrum gebracht worden. Die hebben de nodige expertise om het dier te verzorgen.  Begin niet zelf het dier te verzorgen. Immers, elk wild dier heeft zijn specifieke voeding en zorg nodig. Gemiddeld wordt 60% van de binnen gebrachte dieren gered en terug in de vrije natuur los gelaten”, duidt Van Volcem. Daarnaast bieden de Opvangcentra voor Vogels en Wilde dieren ook educatie aan.

“Brugge is voor ons de grootste omgeving van waaruit wij gekwetste of verzwakte wilde vogels en dieren binnen krijgen. De steun van de stad Brugge zorgt ervoor dat wij onze zorg op een hoog kwalitatief niveau kunnen houden”, klinkt het bij het VOC Beernem. 

“Ik vind het belangrijk dat de Opvangcentra voor Vogels en Wilde dieren voldoende mogelijkheden hebben om hun zeer relevante werk uit te voeren. Vorig jaar werden maar liefst 950 dieren uit Brugge binnengebracht: dat zijn er heel wat. Het aantal dieren dat de VOC’s opvangen kende de vorige jaren bovendien een sterk stijgende lijn”, aldus Van Volcem.

“Dankzij de steun van de steden en gemeenten kunnen wij onze werking voor de wilde dieren uit de natuur verderzetten. Het is prachtig om te zien dat Brugge hierin een voorbeeldrol speelt”, vult directeur van het VOC Oostende, Claude Velter, aan.

Sterke Vrijwilligerswerking

De werking vraagt uiteraard geld. De kostprijs van de verzorging van een binnen gebracht dier wordt zo beperkt mogelijk gehouden door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Bijkomende helpende handen zijn er steeds meer dan welkom.

Schepen Van Volcem: “Als Schepen wil ik dat de verzorging van dieren die uit Brugge binnen gebracht worden, bekostigd kan worden. De kostprijs van verzorging, voeding, huisvesting, enzovoort loopt op tot gemiddeld 50 euro per dier. Dit wordt gesteund door de financiële tussenkomst van de Provincie West-Vlaanderen. Door een toelage van  3780 euro voor het VOC van Oostende en 15060 euro voor het VOC van Beernem, zorg ik ervoor dat de opvang van elk dier dat in 2020 uit Brugge binnengebracht is volledig bekostigd kan zijn. Ook voor de komende jaren zal ik met deze twee VOC’s een samenwerkingsovereenkomst afsluiten, zodat zij de nodige middelen hebben om elk dier dat uit Brugge binnengebracht wordt, te verzorgen.”

Wil je weten wat te doen als je een gewond dier of een eenzaam nestjong vindt? Wil je meer weten over de werking? Wil je er graag eens met een groep op bezoek? Wil je er als vrijwilliger meehelpen? Of wil je de webshop van deze VOC’s verkennen? Neem dan zeker een kijkje op https://www.voc-bulskampveld.be/ of https://www.vogelopvangcentrum.be/

Meer info? Schepen.vanvolcem@brugge.be of +32 496 16 63 92.

Brugge Nieuws Open VLD

Eenmalige coronasubsidie voor regionale luchthavens

Vlaanderen garandeert uitbetaling lonen

BRUSSEL – 366.000 euro: dat is het bedrag dat de regionale luchthavens Antwerpen, Kortrijk-Wevelgem en Oostende-Brugge krijgen om de gevolgen van het coronavirus aan te pakken.


De drie regionale luchthavens in Vlaanderen krijgen elk een eenmalige subsidie van 366.000 euro om de gevolgen van het coronavirus te verlichten. De Vlaamse regering wou aanvankelijk 500.000 euro geven aan de luchthaven van Antwerpen, nog eens 500.000 euro aan de luchthaven Oostende-Brugge en 300.000 euro aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Daarnaast garandeert Vlaanderen de uitbetaling van de lonen van de ter beschikking gestelde personeelsleden bij de luchthavens. Dat gebeurt via een compensatie van 1,275 miljoen euro vanuit het noodfonds.

“Lydia Peeters ondersteunt onze lokale luchthavens op gelijke manier. Ze lijden nog steeds onder de coronacrisis. Ook het loon van de ter beschikking gestelde personeelsleden wordt verzekerd. Hun gezinnen kunnen opgelucht ademhalen”, aldus Mercedes Van Volcem. “Het blijven bestaan van de luchthavens is belangrijk. Ze geven alvast kansen om straks er tussen uit te vliegen. Voor Bruggelingen is de luchthaven in Oostende hoogst belangrijk. Gelukkig komen deze steunmaatregelen er nu.”

Luchthaven in Oostende kreeg net zoals Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem 366.000 euro.

Na bemerkingen van de Europese Commissie zijn de bedragen gelijkgesteld. Ze werden vrijdag goedgekeurd door de ministerraad, is te horen bij Mobiliteitsminister Lydia Peeters.