Tag Archives: openbaar domein

Fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een succes!

22 sep

Brugse Boomgaarden Fruitpluk succes Mercedes Van Volcem Natuurcentrum

Samen met het Natuurcentrum Beisbroek organiseerde Stad Brugge op 18 september de jaarlijkse publieke fruitpluk. Deze gaat door in de boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne. We kenden een regenachtige week, waardoor er zorgen waren over de opkomst. Toch kwamen in totaal meer dan 1200 gezinnen fruit plukken in de Brugse Boomgaarden. Door deze opkomst kunnen we wel degelijk zeggen: de fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een groot succes!

Traditie in de Brugse Boomgaarden

We houden nu al enkele jaren een fruitpluk in de Brugse Boomgaarden. De fruitbomen gedijen goed en daar laten we graag een breed publiek van meegenieten. Daarom stellen we 1 dag per jaar verschillende boomgaarden open. Die dag is iedereen welkom om te komen genieten van de beschikbare oogst. De boomgaarden bevatten een grote variatie aan perenbomen en appelbomen, waar oude rassen eet-, stoof- en ciderappelen en peren aan groeien. Ideaal om er taart, cider of appelmoes mee te maken.

Reportage Fruitpluk

Ook VRT Nieuws was aanwezig op de Fruitpluk. Bekijk de leuke beelden hieronder:

Mini-pitch en bunkerschilderingen fleuren het Kustpark Knapen op

21 sep

BRUGGE – 21 september is de officiële opening van een nieuwe mini-pitch in het Kustpark Knapen. Club Brugge Foundation kreeg deze minipitch na het winnen van de ‘More than Football’-award, en schonk deze aan Stad Brugge. Naast de mini-pitch worden ook verschillende schilderingen op de oude militaire bunkers onthuld. VZW De Batterie liet deze beschilderen door 17 jongeren uit de buurt. De mini-pitch en bunkerschilderingen zijn de eerste veranderingen in het Kustpark Knapen, maar zeker niet de laatste. We kochten dit park aan om de inwoners van Zeebrugge een plaats te geven waar recreatie, groen en rust samengaan en zijn hier volop mee bezig.

Park Knapen

Stad Brugge kocht de site Knapen om er een kustpark en een groene verbinding tussen de Stationswijk en de Strandwijk van te maken. Met dit gebied van 8 hectare groot realiseren we een nieuw en mooi park voor Zeebrugge. Het is de ambitie van Stad Brugge om Zeebrugge een plaats te maken waar men graag leeft, woont en op bezoek gaat. Als Schepen van Openbaar Domein is het voor mij belangrijk deze ambitie te verwezenlijken door veel groen in de stad te brengen, wat we met Park Knapen zeker doen.

Mini-pitch

De nieuwe mini-pitch in het Kustpark Knapen is een schenking van Club Brugge Foundation aan Stad Brugge. Verschillende inspraakmomenten maakten duidelijk dat het Kustpark Knapen de ideale locatie is om deze mini-pitch te plaatsen. Vooral omdat het project Knapen de inwoners van Zeebrugge centraal zet past dit bij de sociale component van de award.

Voor het plaatsen van de pitch, moesten we eerst een aantal zaken aanpassen. Aangezien de bestaande verharding van het oude militaire terrein niet meer zo stabiel was, werd er een nieuw betonplateau geplaatst. Het is de bedoeling om het park Knapen zo veel mogelijk te ontharden, dus besloten we dit betonplateau aan te leggen binnen de verharding die reeds in het park aanwezig is. Aannemer Verkinderen voerde dit uit in juni 2022 en in de loop van de zomer plaatste de firma MUSCO het frame voor de mini-pitch.

We kozen ervoor de minipitch tussen de bestaande luifels en bunkers te plaatsen, restanten van de legerbasis die tot 2008 in gebruik was. Daarnaast wordt de mini-pitch verlicht door een verlichtingspaal en is er toegang via 3 toegangspoortjes. Bij de definitieve parklaanleg komt ook een fietsenstalling naast de mini-pitch te zetten.

In het Brugse openbaar domein proberen we zo veel als mogelijk in te zetten op recreatie. Een aantal weken geleden lieten we aan de Kolenkaai nieuwe skatetoestellen plaatsen. Nu is er voor jongeren ook deze mini-pitch in het Kustpark Knapen. Daarnaast hebben we nog heel wat andere plannen voor de Knapensite.

Het eerstvolgende op de planning voor het park Knapen is het weghalen van de overtollige verharding en het opbreken van de bestaande gebouwen.

minipitch Club Brugge Schepen Openbaar Domein Knapen Zeebrugge

Bunkerschilderingen

De mini-pitch is geplaatst net naast de bestaande luifels en bunkers. We zetten bij deze site niet alleen in op recreatie, maar ook op het behoud van de historiek van de plaats. Stad Brugge organiseerde daarom een participatief kunstproject met VZW De Batterie, een organisatie die mensen van alle leeftijden en leefwerelden de kans geeft om via kunst hun stem te vinden.

In augustus fleurden 17 jonge kunstenaars uit de buurt de vijf bunkers op. Ze hielden hierbij in het achterhoofd de geschiedenis van de plaats: de oude militaire site. De jongeren dachten na over wat het woord ‘bunker’ en de daar bijhorende woorden ‘verdediging’ en ‘bescherming’ voor hen betekenen. Hieruit ontstonden allerlei verschillende en unieke kunstwerken.

bunkerschilderingen knapen Schepen Openbaar Domein

Elektrische rolstoel beschikbaar voor wandelingen in Beisbroek

19 sep

elektrische rolstoel Natuurcentrum Beisbroek Schepen van Openbaar Domein

Vanaf 19 september is in het domein Beisbroek een elektrische rolstoel beschikbaar. Deze is gratis te ontlenen. Zo kan iedereen de Brugse natuur bezoeken.

Deze elektrische rolstoel heeft een unieke wendbaarheid en is dus geschikt zowel voor wandelingen aan het strand als wandelingen in het bos. Zo kunnen personen met een mobiliteitsbeperking een leuke dag beleven aan het strand of in het bos. Iedereen heeft recht op ontspanning, ontmoeting en natuur.

Inspanningen om natuurgebieden toegankelijker te maken

Stad Brugge heeft al meerdere acties gesteund, die het toegankelijker maken van parken en bossen vooropstelden. Toen Brugge in 2021 als testgemeente in het project “Onbeperkt Buiten XL” stapte, was ik enorm verheugd. De bedoeling van dit project was ook om de toegankelijkheid van de vele parken en bossen in Vlaanderen te verhogen.

Bij een ontwerp van een park of bos is het voor mij altijd belangrijk dat er rekening gehouden wordt met rolstoelgebruikers. Brugge heeft heel wat mooie groene plaatsen en door zo’n initiatieven kan iedereen hiervan meegenieten.

Reservatie

Om gebruik te maken van deze elektrische “offroad” rolstoel moet je reserveren bij het Natuurcentrum Beisbroek via natuurcentrum@brugge.be of 050/329020.

Dolomietpaden in het Graaf Visartpark en de Binnen Smedenvest vernieuwd

19 sep

open Binnen Smedenvest dolomietpaden Schepen Openbaar Domein Brugge

De dolomietpaden in de Brugse Vesten waren aan vernieuwing toe: er waren veel oneffenheden en na hevige regenval ontstonden er plassen. Gefaseerd over 3 jaar zullen deze volledig heraangelegd worden. De werken in de Binnen Smedenvest zijn net afgerond: de dolomietpaden in Graaf Visartpark en Binnen Smedenvest zijn volledig vernieuwd. Het nieuwe dolomiet zal het water beter doorlaten en hierdoor zullen geen plassen meer ontstaan.

De Brugse Vesten: een aaneengesloten groene ringstructuur

De Brugse Vesten tellen meer dan 3350 bomen, waarvan er 661 ouder zijn dan 100 jaar. Het telt zelfs meer dan 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. De Vesten zijn precies een ware bomentuin. Het omvat in totaal meer dan 26 hectare groen, 15 hectare gazon en 7 hectare beplanting. De gebouwen in de Brugse binnenstad zijn erom bekend historisch te zijn, maar dat is de groene gordel rondom de stad ook.

De stadsvesten zijn erkend als groene ringstructuur. Toch zijn er bepaalde zones die deze ringstructuur onderbreken. Een zo’n zone is de Boninvest, maar deze werd begin dit jaar opgekocht door Stad Brugge. Op die manier verzekert de stad dat de ringstructuur zo veel mogelijk aaneensluit.

Ook staan de Vesten als recreatief gebied bekend. Ze zijn een belangrijke ontmoetingszone voor vele Bruggelingen. Groene stoelen en picknickbanken verfraaien de Vesten sinds de nieuwe legislatuur.

Dolomietpaden: een uitvoering in fasen

De slechte staat van de dolomietpaden zorgde ervoor dat wandelaars en lopers niet meer in dezelfde mate konden genieten van de Vesten als voorheen. Daarom worden deze nu heraangelegd. Snelle en maximale infiltratie van het regenwater wordt gegarandeerd door een waterdoorlatende fundering. Daarnaast wordt de oppervlakte behandeld met calciumchloride, wat voor een verhoogde duurzaamheid zorgt.

In het voorjaar zijn de dolomietpaden in het Graaf Visartpark aangepakt samen met het pad tussen de Bloedput en de Karel de Stoutelaan. Ook het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg is reeds vernieuwd, naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest.

In de reeds afgeronde tweede fase werd het dolomietpad in de Binnen Smedenvest heraangelegd. Dit pad loopt langs de Guide Gezellelaan, namelijk tussen de Smedenpoort en de Bloedput.

In de volgende fase staan de Buiten Smedenvest en de Buiten Boeverievest gepland, dit nog in 2022.

In totaal investeren we zo’n 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in de opwaardering van de dolomietpaden in het langste park van Brugge. Dit toont aan hoe belangrijk deze paden zijn voor mij en voor de Bruggeling.

Fasering

In 3 jaar tijd pakken we 16 zones aan. Deze kun je hieronder uitgeschreven en op het kaartje duidelijk zien:

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest
 • Buiten Boeverievest

In 2023 staan op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzetteburg)
 • Kazernevest (Conzetteburg – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggestraat)
 • Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)
Dolomietpaden vernieuwing Schepen Mercedes Van Volcem Brugge Binnen Smedenvest

Kostenplaatje

De kosten van deze werken bedragen 2,5 miljoen euro. We investeren in de Vesten omdat veel Bruggelingen deze plaats zien als het verlengde van hun eigen tuin. Door deze investering zal deze weer volledig in orde zijn voor onze inwoners en bezoekers.

Heraanleg Prins Leopoldstraat: fase 1 & 2 bijna af

12 sep

BRUGGE – De Prins Leopoldstraat, de verbindingsweg tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse Steenweg, was dringend aan vernieuwing toe. Ook de vernieuwing van de riolering was dringend, na meerdere schadegevallen op de hoofdriolering. Fase 1 en 2 van de werken zijn zoals gepland op 13 juni opgestart, maar door onvoorziene problemen zijn deze verlengd tot begin oktober. Wanneer deze fasen afgerond zijn, gaat de derde fase, die van de kruising met de Driekoningenweg tot en met huisnummer 25 loopt, van start. 

werken openbaar domein brugge prins leopoldstraat

Timing

Fase 1 en 2 – begin oktober afgerond (door onvoorziene omstandigheden zijn deze wat verlengd).

Fase 3 – begin oktober tot eind november 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) – dagelijks van 7 uur tot 18 uur.

Fase 4 – van 7 november tot 23 december 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) – dagelijks van 7 uur tot 18 uur

Bereikbaarheid

Om de riolerings- en wegeniswerken van fase drie vlot te laten verlopen is de Prins Leopoldstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de kruising met de Driekoningenweg en Prins Leopoldstraat huisnummer 25. De kinderopvang, die zich op huisnummer 42 bevindt, zal te voet wel steeds bereikbaar zijn.

Om fase vier, die huisnummer 25 tot de Moerkerkse Steenweg behelst, veilig te laten verlopen is er geen toegang voor gemotoriseerd verkeer komende vanuit de Moerkerkse Steenweg. Dit vanaf 7 november (behoudens onvoorziene omstandigheden). Vanaf 15 oktober is de Prins Leopoldstraat wel opnieuw te bereiken voor al het verkeer komende vanuit de Maalse Steenweg, de Driekoningenweg en de Leopold de Bruynestraat tot aan de werken (behoudens onvoorziene omstandigheden).

Tijdens de kerstvakantie zal de Prins Leopoldstraat toegankelijk zijn voor de bewoners doordat er tijdelijk steenslag op de weg zal liggen. In januari beginnen de werken aan de bovenbouw.

Voetgangers en fietsers kunnen de werken wel steeds veilig passeren. Bewoners en bezoekers kunnen hun woning te allen tijde te voet bereiken.  

Verkeersveiligheid

De straat wordt een fietsstraat. Op die manier zal de snelheid in de straat minderen, op aanvraag van de bewoners. Dit ook omdat er een school en kinderopvang in de straat aanwezig zijn. We geven bijzondere aandacht aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo creëren we een bijkomende oversteekplaats aan de Moerkerkse Steenweg en is er gefocust op het veiliger maken van de oversteekplaatsen aan de Beukenfee en aan het kruispunt met de Maalse Steenweg. Aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat komen ook aangepaste bochtstralen.

Bij het ontwerp werd een maximum aan parkeergelegenheid behouden, ook op aanvraag van de bewoners.

Duurzaam

Als schepen van Openbaar Domein ijver ik enorm voor voldoende groen in de straten en voor duurzame, toekomstgerichte ontwerpen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangebracht in de Prins Leopoldstraat, aangezien de bestaande riolering volledig versleten is. Zo’n gescheiden stelsel voert afvalwater en hemelwater apart af, waardoor er bij hevige regenval ook minder kans is op het overstromen van afvalwater.

In de straat komen er 14 plantvakken met beplanting. Dit zorgt voor een maximale infiltratie van regen- en oppervlaktewater. Ten opzichte van de parkeerstrook worden deze verzonken aangelegd, zodat ze ook het regenwater van de straat kunnen bufferen. In de plantvakken zullen Zwarte Elsen en het Canadees dwergkornoelje komen.

Ook vernieuwing van de openbare verlichting staat op de planning tijdens de werken. Deze verandert naar led-verlichting, een duurzamere manier van verlichting. Het verledden van de openbare verlichting zorgt voor een lager energieverbruik en voor minder CO2-uitstoot. Dit heeft dus heel wat voordelen.

Drie nieuwe skatetoestellen aan de Kolenkaai

7 sep

skatetoestellen jongeren openbaar domein kolenkaai

BRUGGE. Vorig jaar trokken zes jonge skaters uit Christus Koning van deur tot deur met een petitie om een veilige en vlot bereikbare skateplaats te vinden. Brugge telt een groot aantal skateparken, maar de skaters uit Christus Koning zijn nog te jong om daar zelfstandig heen te fietsen. Hun vraag werd beantwoord, want op de Kolenkaai tegenover de site van Fluvius werden drie mobiele skatetoestellen geplaatst.

Geëngageerde skaters

De jonge skaters kwamen met het idee de Kolenkaai als skateplaats in te richten. Daar ligt een ongebruikt stukje asfalt naast een aantal parkeerplaatsen, net aan de achterzijde van het elektriciteitsbedrijf Fluvius. Het is een plaats die veilig te bereiken is met de fiets, ideaal dus voor deze kinderen. Daarnaast zijn er geen buurtbewoners dichtbij, die hinder zouden kunnen ondervinden. Skaten leeft enorm in Brugge en de vraag naar skatetoestellen is er daarom een die ik graag mee beantwoord. Als Schepen van Openbaar Domein zag ik het idee van deze geëngageerde jongeren om skatetoestellen te plaatsen aan de Kolenkaai zeker zitten. Het heeft even geduurd om de juiste locatie te vinden, maar ongetwijfeld zal dit een plaats zijn die bij de Brugse jeugd in de smaak zal vallen.

Mobiele skatetoestellen

Aan de Kolenkaai staan nu drie mobiele skatetoestellen: een quarterpipe, een minibox een een ledge. We kozen voor mobiele toestellen, doordat er plannen zijn om de site van Fluvius in de toekomst te saneren. Hierdoor kunnen we de toestellen op een andere plaats installeren, wanneer de werken bij Fluvius beginnen. Naast de skatetoestellen staan nu ook een aantal fietsnietjes, om de fietsen veilig op te bergen.

skatetoestellen jongeren kolenkaai schepen van openbaar domein

Stad Brugge organiseert jaarlijkse publieke fruitpluk

6 sep

Boomgaard Fruitpluk Burgemeester Schepen Openbaar Domein Appels

Naar jaarlijkse traditie organiseert Stad Brugge ook dit jaar in september een publieke fruitpluk in de Brugse boomgaarden. Deze gaat door op zondag 18 september van 9.00 uur tot 16.00 uur in de boomgaarden van Chartreusinne en Beisbroek.

Traditie

De afgelopen jaren is er een ware traditie ontstaan in de Brugse boomgaarden. Ieder jaar in september wordt er een publieke fruitpluk georganiseerd door Stad Brugge en het Natuurcentrum Beisbroek. Vorig jaar waren er maar liefst 1.700 plukkers aanwezig. Dit is dan ook een enorm leuke uitstap voor het hele gezin.

Net zoals de voorbije jaren zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Zo is het verplicht om een plukstof, of zoals het in de volksmond heet “een lange arm” te gebruiken om het hoger hangend fruit te bereiken. Deze worden ter plaatse beschikbaar gesteld door de plukkers.  Ook is er een maximum aantal kg fruit dat per gezin geplukt mag worden, namelijk 5 kg. Dit is om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de fruitpluk.

Publieke fruitpluk in Beisbroek, Chartreusinne en Gulden Kamer

De boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne worden op zondag 18 september tussen 9 en 16 uur publiekelijk opengesteld voor de jaarlijkse fruitpluk. Zo kunnen alle ingeschreven gezinnen genieten van de appels en peren die de boomgaarden te bieden hebben.

In de boomgaarden van Chartreusinnen kun je oude rassen fruitbomen vinden, waar vooral eet- en stoofappels aan groeien. Aan de rand van deze boomgaarden kun je ook een aantal perenbomen vinden. In 2004 werd de Chartreusinne opgewaardeerd met 170 vruchtbomen, waarvan zo’n 70 appelrassen en 30 perenrassen.

Ook in de boomgaard van Beisbroek zijn er appelbomen te vinden, maar dit zijn vooral appels bedoeld om te verwerken. Met de appels van de boomgaard in Beisbroek heb je verschillende opties: vroeger werd er cider mee gemaakt, maar met deze kun je ook appelmoes, sap of appelbeignets maken. Mogelijkheden genoeg.

Op woensdag 21 september tussen 14 en 16 uur is er ook een publieke plukdag in de boomgaard van Gulden Kamer.  Dit is vooral gekend als een sport- en speelterrein, maar er zijn ook fruitboomgaarden te vinden, al zijn deze een beetje verstopt.

Twee plukmomenten voor de buurt

In Hof De Jonghe vindt op woensdag 14 september tussen 14 en 18 uur een plukmoment plaats. Deze boomgaard ligt verborgen tussen een deel huizen en middenin een schapenweide. Het is een echt verborgen stukje groen in onze stad.

Ook in de boomgaard van Oud-Sint-Jan vindt er een plukmoment plaats, namelijk op 21 september tussen 14 en 16 uur. Hier pluk je in een historische omgeving. De kleine boomgaarden midden op de parking van de site doet denken aan de vroegere tuinen die het domein tot de 19e eeuw sierden.

Hof De Jonghe en Oud-Sint-Jan zijn voorbehouden voor de bewoners uit de buurt. Deze kleine boomgaarden hebben een te beperkte oogst voor het grote publiek.

Sociaal en maatschappelijk doel

Nadat de Brugse inwoners de kans gekregen hebben om fruit te plukken, wordt het overige fruit geplukt door een aantal sociale organisaties. Zo is de fruitpluk een waar sociaal gebeuren. In de voorgaande jaren kwamen o.a. studenten van het buitengewoon onderwijs Ter Dreve en inwners van De Rozelaar fruit plukken.

Inschrijving

Het is verplicht om je in te schrijven, op die manier kan de organisatie goed verlopen en kunnen we lange wachtrijen vermijden. Schrijf je in via: https://www.brugge.be/fruitpluk/plukmomenten.

Fruitpluk Plukstok Boomgaard Appel

Bloemenwijk in Assebroek: eerste fase waterrobuuste werken van start

5 sep

Op 5 september start de eerste fase van de heraanleg van de Bloemenwijk. Deze fase beslaat de werken in de Rozenstraat (vanaf Weidestraat tot Hortensiastraat). Naast de bestaande riolering is ook de bestrating aan vernieuwing toe. “Het resultaat belooft een veilige, groene en duurzame wijk.”

Heraanleg Bloemenwijk start

Gefaseerde heraanleg van 1,6 km over 7 straten

Zeven straten uit de Bloemenwijk, die in totaal 1,6 km beslaan, zullen heraangelegd worden. Deze werken zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) slechts 15 maanden in beslag nemen. Het gaat hier over de Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat in Assebroek. “De bestrating is aan vernieuwing toe en de wijk, die uit de jaren 1960 dateert, heeft nog geen gescheiden rioleringsstelsel. Het invoeren van gescheiden rioleringsstelsels is een prioriteit op de agenda van Stad Brugge“. Zo’n rioleringsstelsel bestaat uit twee afzonderlijke buizen: een voor regenwater en een voor afvalwater. Bij hevige regenval komt het regenwater niet bij het afvalwater terecht, waardoor het afvalwater minder snel zal overstromen. De nutswerken in de Bloemenwijk zijn reeds achter de rug en op 5 september starten de rioleringswerken om aansluitend de wegeniswerken, voetpaden en vergroening uit te voeren.

“Uiteraard krijgen de bewoners telkens informatie bij de aanvang en per fase. We vroegen ook hun mening via een infomarkt om deze zo mee te nemen in het maken van de plannen, maar het is uiteraard niet mogelijk om alle wensen in te willigen. We kozen daarom voor minder brede straten, het maximale behoud van parkeerplaatsen, bredere voetpaden, meer groen, het toevoegen van bankjes, een goede toegankelijkheid en 175 nieuwe bomen.”

Bomenanalyse

De stad liet verschillende onderzoeken uitvoeren om de mogelijkheid te bekijken om de bomen te behouden of mogelijks te verplant. “We vroegen de firma Krinkels om een bomen effectenanalyse te doen en lieten ons ook door ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen adviseren. Het behouden van de bestaande bomen bleek helaas niet mogelijk en het verplanten ook niet. Ik moet toegeven dat ik de bomen zelf echt graag wou behouden, maar zelfs vier mogelijke scenario’s laten het niet toe. Bovendien zijn dit bomen met een geringe ecologische waarde (0,7) en met een prijswaarde van 1.500 euro. We kunnen het ons dus absoluut niet verantwoorden dat een manuele verplanting gebeurt die 10.000 euro per boom zou kosten en daarnaast nog eens twee jaar aan voorbereiding nodig heeft.”

“Als Schepen van Openbaar Domein focus ik enorm op het groener maken van onze stad. De laatste drie jaar werden er in Brugge al 65.575 bomen geplant, maar helaas moeten deze 174 kleine haagbomen weg.  We hebben geen andere optie.  Wel positief is dat er 175 nieuwe bomen komen in de wijk, alsook grotere plantvakken en ook meer groen.  Na de werken zal de wijk er mooier, duurzamer en zeker groener bijliggen. Er werd ook beroep aangetekend, maar na een constructief overleg werd deze ingetrokken.”

Fietsvriendelijke en veilige wijk

De werken maken het mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken en zo ook een veilige schoolomgeving te creëren. “We namen een aantal snelheidsremmende maatregelen op in het ontwerp. Zo zullen de rijwegen versmallen en de voetpaden verbreden om de snelheid te beperken.” Hiernaast voorziet de stad ook verkeersplateau’s in de Rozenstraat (ter hoogte van de Pioenstraat en Jasmijnstraat) en aan het kruispunt van de Tulpenstraat met de Irisstraat. Ook zullen er asverschuivingen aangelegd worden in de Begoniastraat, Rozenstraat .en Tulpenstraat. “Aangezien er een school gelegen is in de buurt zijn deze snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk, deze kwamen er dan ook op aanvraag van de buurtbewoners.”

Duurzaam ontwerp

Er werden heel wat elementen opgenomen in het plan die de duurzaamheid van de Bloemenwijk versterken. In de Jasmijnstraat komt een wadi, hierdoor kan het oppervlaktewater zoveel mogelijk in de bodem dringen. Ook worden er parkeerplaatsen geplaatst met waterdoorlatende verharding zodat het regenwater voldoende in de ondergrond kan infiltreren. In de doodlopende straten worden de parkeerplaatsen in grasdallen geplaatst, dit maakt ook waterinfiltratie in de grond mogelijk. Het hemelwater afkomstig van het grote dak van de kerk zal ook hergebruikt worden.

Daarnaast komt er een buffervoorziening met kokers in de Jasmijnstraat en Begoniastraat. Bij hevige regenval vangt deze het overtollige hemelwater op, wat het rioolsysteem ontlast. Door het voorzien van een bufferkoker heeft de wijk een totale buffercapaciteit van 223.000 liter.

Led-verlichting

Ook zal de Stad de openbare verlichting vernieuwen tijdens de werkzaamheden. Het verledden van de stad is iets waar Stad Brugge enorm op inzet. Dit is een duurzame manier van verlichting: er is een lager energieverbruik, wat minder energiekosten betekent, maar het zorgt ook voor minder CO2-uitstoot. Heel wat voordelen dus!

Kostenplaatje

De totale kostprijs van deze werkzaamheden bedraagt zo’n 4 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen ten laste van Farys (TMVM) en 1,3 miljoen ten laste van Stad Brugge. Voor de rioleringswerken krijgt de Stad een subsidie van 75% door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Fasering

De eerste fase van de werken vat aan op 5 september. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en efficiënt te kunnen werken gaan de werkzaamheden door in 8 fasen. Deze zijn uitgeschreven hieronder en duidelijk zichtbaar op het onderstaande kaartje:

 • Fase 1  Rozenstraat (Weidestraat tot Hortensiastraat): 5 september 2022 tot 14 november 2022
 • Fase 2   Hortensiastraat: 17 oktober 2022 t.e.m. januari 2023
 • Fase 3   Rozenstraat (Hortensiastraat tot Pioenstraat) en Pioenstraat: 14 november 2022 tot april 2023
 • Fase 4   Jasmijnstraat: januari 2023 tot maart 2023
 • Fase 5   Rozenstraat: februari 2023 tot mei 2023
 • Fase 6   Tulpenstraat en Irisstraat: april 2023 tot juli 2023
 • Fase 7   Begoniastraat: augustus 2023 tot december 2023
 • Fase 8   Groenaanleg van alle fasen: november 2023 tot december 2023

Wil je meer weten over werkzaamheden in Brugge? Klik dan hier.

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

30 aug

BRUGGE – Met de bouw van een nieuw pompstation aan de Mariabrug saneren we een overstort en investeren we in propere reien!

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

Met de bouw van het pompstation aan de Mariabrug saneren we een overstort, wat noodzakelijk is voor een betere waterkwaliteit in de reien. De voorbereidingswerken vatten reeds aan, maar liepen een drietal weken vertraging op door de uitvoer van een archeologisch onderzoek. Voorbij de brug op OLV-Zuid is een bouwput gemaakt waar een zeer oud graf werd opgegraven met meer dan 1.000 skeletten. Hiervoor moest een bemalingsvergunning aangevraagd worden en de hele buurt beschreven. Opzoekingen en opgravingen lopen nog tot 15 september.

Aanpassing oorspronkelijk ontwerp

Het nieuwe pompstation is eigenlijk een aanpassing van het oorspronkelijk ontwerp. Initieel was voorzien om via een doorpersing een sifon aan te sluiten onder de Mariabrug. De uitvoeringsplannen werden opgemaakt en de voorbereidingswerken vatten aan. De resultaten van de sonderingen toonden echter aan dat de oorspronkelijke plannen ernstige stabiliteitsrisico’s inhielden. De werken zouden plaatsvinden op 18 meter diepte en gelet op de ligging in de binnenstad, met beperkte ruimte, kunnen we dit risico niet nemen. Het uitvoeren van sonderingen kon ook niet eerder plaatsgrijpen omwille van de ligging van de nutsleidingen op de Mariabrug. Om die reden stuurden we bij.

Nieuw ontwerp

In het nieuw ontwerp zal het afvalwater via een pompstation en persleidingen voorbij de Mariabrug aangesloten zijn op de DWA-riolering (10 l/s). Deze sluit op zijn beurt rechtstreeks aan op de riolering Gentpoortvest. Knijpleidingen, sifons en overstortwerking kunnen hierdoor maximaal vermeden worden. Daarnaast biedt het pompstation óók een oplossing bij noodweer. Het afvalwater én niet afgekoppeld regenwater worden dan tijdig verpompt via de RWA-riolering (230 l/s). 

Kostenplaatje

Het nieuwe kostenplaatje is integraal ten laste van TMVW-Aquario. Al kon Stad Brugge bij de aannemer bedingen dat een verrekening van de nieuwe en oude kosten doorgevoerd werd. Het aangepaste ontwerp zal zo’n €580.233,96 excl. BTW kosten; maar de werken met betrekking tot de oorspronkelijk geplande doorpersing zullen niet meer plaatsvinden. Dit betekent een mindering van €389.335,60 excl. BTW. De meerprijs ten laste van TMVW-Aquario zal €190.898,36 excl. BTW bedragen.

Hinder

Voor de resterende werken is een volledige wegonderbreking vereist. Met uitzondering van één korte periode, tussen 26 oktober en 16 november, na plaatsing secanswand. Wat wel mogelijk is, is om in die periode (en tijdens bouwverlof kerst) een bredere doorgang voor voetgangers en fietsers te voorzien en koetsen doorlaten.

Detail planning werkzaamheden

 • 15 augustus – 15 september 2022  ]  archeologisch onderzoek (drietal weken langer dan voorzien)
 • 16 september – …  ]  voorbereidingswerken bouw pompstation
 • 16 september – 29 oktober 2022  ]  aanvullen bouwput (aan- en afrijden diepladers met zandcement)    
 • 6 oktober – 29 oktober 2022  ]  realiseren van de secanspalenwand
 • 26 oktober – 16 november 2022  ]  uitharding van de secanspalenwand
 • 17 november 2022 – …  ]  realisatie kopbalk, uitgraving bouwput en aanbrengen onderwaterbeton.
 • 8 december 2022 – 1 maart 2023  ]   bouw pompstation: bekistingswerken, wapeningswerken, betonneerwerken,… 
 • 23 februari 2023 – 25 april 2023  ]  rioolverbinding / persleiding
 • 26 februari 2023 – 29 april 2023  ]  rioolverbinding in de rijweg van de Mariastraat
 • 22 maart 2023 – 25 april 2023  ]  afwerken zone pompstation
 • 31 maart 2023 – 29 april 2023  ]  afwerken bovenbouw

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden in Brugge door hier te klikken.

Nieuw pompstation aan de Mariabrug

Herinrichting Beisbroek: stand van zaken

25 aug

BRUGGE – Het bos Beisbroek zal uitbreiden. De herinrichting kan over een goed jaar aanvatten, maar de voorbereidingen worden nu al getroffen.

Herinrichting Beisbroek

Het stedelijk domein Beisbroek (98 ha) vormt samen met de aangrenzende domeinen Tudor (40 ha) en Chartreuzinnenbos (52 ha) een belangrijke groene long voor de Bruggeling. Daar komt tegen oktober van het jaar 2023 nog 22 ha bij. 16 ha daarvan is momenteel al vrijgegeven.

De beslissing om verder uit te breiden kwam in een stroomversnelling tijdens de coronacrisis. Die leerde ons hoe belangrijk het is dat elke Bruggeling voldoende openbare ruimte / natuur in de nabijheid heeft. De grond waarmee Beisbroek nu zal uitbreiden werd toen nog in pacht genomen door een landbouwer. Als schepen van openbaar domein leidde ik de onderhandelingen en kon ik verkrijgen dat de grond gefaseerd uit pacht komt. Zo werd in 2021 het eerste stuk vrijgegeven en in dit jaar ook het tweede stuk (zie roze en paars op kaartje). In oktober 2023 zal ook het derde en laatste stuk uit pacht komen. Dan kan de herinrichting van het ‘nieuwe’ Beisbroek écht van start gaan!

Niet verloederen

Men kan de grondwerken niet aanvatten zolang het laatste stuk grond niet vrijgegeven wordt. Dat betekent niet dat de overige stukken verloederd worden. De gronden die wél vrijgekomen zijn (roze en paars) worden ingezaaid met granen en zonnebloemen. We kozen voor een hogere inzaai zodat de dichtheid aan zonnebloemen niet zal teleurstellen. Deze zullen in de winter aanwezig blijven en dienst doen als voer voor overwinterende vogels.

Herinrichting

Omdat de uitbreidingsgrond de afgelopen jaren hevig bemest is, laat Stad Brugge zich bijstaan door de Universiteit Gent om met de juiste zorg het gebied opnieuw te doen floreren. Daarbij wordt rekening gehouden met de impact op het klimaat en de omgeving, maar evengoed met landschapseigen elementen. Een hoeveelheid fosfaat, uit eerdere bemestingen, zal worden weggehaald zodat het gebied zich naar oude glorie kan herstellen.

Daarnaast werk ik met mijn dienst openbaar domein hard om het milieuvergunningsdossier klaar te krijgen tegen 1 oktober van 2023. Zo kunnen, bij wijze van spreken, de machines dan op 2 oktober al aan de grondwerken beginnen en zal een nieuwe padenstructuur ook dit deel van het bos toegankelijk maken voor het publiek! Om de sfeer van rust en natuur te verhogen, voorzien we een geluidsbuffer langs de E40. Deze buffer zal een groene inkleding krijgen, zodat ook de visuele kwaliteit van Beisbroek verbetert. In plaats van voorbijrijdende wagens, zullen we in de toekomst groen en bomen zien.

Herinrichting Beisbroek