Tag Archives: Openbaar groen

Nieuw ontwerp voor het romantische Minnewaterpark

27 jan

BRUGGE – Het Minnewaterpark is een belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Na veertig jaar is het park aan een herinrichting toe. Brugge telt heel wat parken. Het bijzondere aan het Minnewaterpark is dat het ook grenst aan de Vesten. Het is voor vele toeristen de toegang tot de stad. Vele bezoekers genieten van het park en jaarlijks vinden er in de zomer enkele festivals plaats: Feest in ’t Park en Cactusfestival.

Start werkzaamheden en kostprijs investering

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Na meer dan veertig jaar – de laatste heraanleg dateert van 1979 – is het park aan een herinrichting toe. We werkten een voorstel uit voor de heropfrissing van het park.”

Bij akte van 9 augustus 1974 werd de Stad eigenaar van het 1,55 hectare grote terrein. Op 29 augustus 2024 zal het park dus 50 jaar in de handen zijn van de Stad. De aankoopsom bedroeg in die tijd 21 miljoen Belgische frank of 525.000 euro.  

“We plannen de start van de heraanleg van het park na de zomer. We investeren 662.356,83 euro. Het meest bekende park van Brugge krijgt dus een nieuw ontwerp en opwaardering met respect voor het verleden. Het was tijd om de paden er te vernieuwen en opnieuw waterdoorlatend te maken en er komt zicht vanuit het park op het water”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Inspraak en overleg

Burgemeester Dirk De fauw: “In totaal ontvingen we zestig reacties die we kunnen samenvatten in zeven belangrijke hoofdpunten die de leidraad vormen in het ontwerp.”

De zeven belangrijkste hoofdpunten waren:

Vernieuwen paden: de buurt signaleerde plasvorming en dus een slechte afwatering van de paden. Die zullen worden vernieuwd.

Nieuw wandelpad naar het Minnewater: een nieuw pad brengt meer sociale controle voor het gedeelte van het park. Het pad kan de zone meer aantrekkelijk maken. Het pad geeft meer zicht op het water en maakt een rustige indruk.

• Twee bestaande dolomietpaden aan de kant van de Vesten en leilinden worden graspaden: Er was meer waterdoorlating nodig. De graspaden zijn beter voor de bomen die errond groeien.

• De zone aan de IJsputbrug vernieuwen en een nieuwe ontmoetingsplaats aan het water creëren: een pluspunt voor elke bezoeker van het park, het dambord en de tafeltjes zijn echt versleten en zijn aan vernieuwing toe. Op dit moment is er een gevaarlijke situatie voor spelende kinderen. Daarnaast zijn de tafeltjes versleten.

Dit biedt geen mooie uitstraling voor de vele toeristen en bezoekers langs de IJsputbrug.

Kasteel ’t Fraeyhuis in beeld: De gemerkte tegels maken een knipoog naar het verleden. Een mooi gebaar en herinnering naar vroeger.

Nieuwe zithoek aan het water: er wordt een brug gemaakt aan de nieuwe zithoek. De gracht waar die overloopt zal vrij gemaakt worden zodat er nabijheid aan het water gecreëerd wordt. Het plein zal vlot toegankelijk gemaakt worden voor ouderen. Er zullen ook zeker genoeg banken voorzien worden aan het water. De ontmoetingsplek wordt een rustige plek in het park met sociale controle door zijn open karakter. Er wordt ook een zichtas naar het water gecreëerd vanuit het park

Meer bebloeming in het park: een bijenvriendelijke plek met veel bloemen. Er komen grote vast en wegneembare bloembakken op vraag van de buurt. Aan de huizen van het Coletijnenhof worden er geen bomen of hoge heesters aangeplant zodat de open ruimte wordt bewaard.

“De paden in het park hebben een belangrijk aandeel in die reacties van de buurt: de vernieuwing van de paden. Het pad dat naar het Coletijnenhof liep in het oorspronkelijk ontwerp, is geschrapt op verzoek van de buurt”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Er komt een nieuw wandelpad naar het pleintje aan het water. Er wordt ook een brugje in Cortenstaal aangelegd over de gracht richting het plein. 

“De wandelpaden in dolomiet dateren uit 1980 en er treden structurele problemen op die we met de stad willen aanpakken. De paden blijven in dolemiet op verzoek van de Stad en de hogere overheid. Ze zijn onderhoudsintensief maar geven een warme uitstraling aan het park. Ik wou geen beton of asfalt in het park. Dolomietpaden zijn er ook in andere mooie parken in de stad en op de Vesten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Het park voorziet twee pleintjes in het park

Bij de ingang van het park vanuit de Vesten is er een welkomstpleintje. Als je van de Bargebrug komt, zal je verwelkomd worden met bloemen en zitbanken. Het is een soort ellipsvorm die ook terugkomt bij het pleintje aan het water. Bij dat pleintje aan het water komen ook twee petanquebanen, extra bomen, picknickbanken en nieuw parkmeubilair. Het zicht vanuit het park naar het water wordt geoptimaliseerd.

Groene stoelen en nieuw parkmeubilair rond bomen

Extra straatmeubilair zal uitnodigen om te vertoeven in het park: stoelen, schommelstoelen, picknickbanken, zitelementen en de typische Brugse zwanehalsbanken.

Kushoekje

“Het ontwerp voorziet ook in het verwijderen van een strook heesters, zodat er zicht is op de gracht en dus het water, niet ver van het nieuwe wandelpad en de nieuwe brug die geplaatst zal worden. Uiteraard wordt het kussershoekje in eer behouden. Een plaatsje waar veel koppels hun eerste kus geven. Dat is romantisch erfgoed: dat moeten we koesteren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem met een knipoog.

Toegankelijkheid

De trappen in het domein worden voorzien van een anti-sliplaag. Bij regen kunnen de trappen glad liggen en zo voorkomen we ongelukkige vallen en bevorderen we de begaanbaarheid. Dat is zowel de luie brug (1) bij het kussershoekje, de Ijsput- of Bargebrug (2) en de helling (3) in het park.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het Minnewater is ook een belangrijk park voor grootse culturele activiteiten zoals het Cactusfestival en Feest in ’t Park die in normale omstandigheden daar al jarenlang plaatsvinden. Daarom hebben we bij de opmaak van het ontwerp veel belang gehecht aan de bereikbaarheid van het park, onder meer voor de hulpdiensten. Daarnaast wordt het merendeel van het straatmeubilair wegneembaar zodat ook de nieuwe pleinen multifunctioneel kunnen worden gebruikt.”

Kasteel Fraeyhuis

Kasteel ‘Fraeyhuis wordt in beeld gebracht in het park. Zo zullen er wandelpaden in merktegels aangelegd worden. Het kasteel werd in 1969 gesloopt. De portierswoning en de leilinden in de tuin bleven bewaard. 

Bebloeming

Uit de inspraak bleek duidelijk dat iedereen meer bebloeming in het park wil. “We zullen over het hele park bloembollen planten die voor kleurrijke bloementapijten zullen zorgen in het bloeiseizoen. We zullen ook aan de zijde van het Coletijnenhof en de zijde van het kasteel extra planten plaatsen. Zo wordt het romantische karakter van het park nog meer in de verf gezet”.

Hekjes

Het brugje naar het Coletijnenhof en de verbinding naar de Arsenaalstraat zullen beide een afsluitbaar hek krijgen. Al zullen deze poortjes altijd open blijven: een architecturaal accent dat toegang geeft naar het park. Om veiligheidsreden kunnen ze eventueel worden gesloten.

Start na zomer 2022

De kostprijs van de werkzaamheden wordt geraamd op 662.356,83 euro. Het budget gaat hoofdzakelijk op in het rooien van beplanting, grondwerkzaamheden, de aanleg van paden in dolomietverharding, aanleg van het plein in straatsteenverharding, het leveren en plaatsen van straatmeubilair en groenaanleg en – onderhoud. 

Behoudens onvoorziene omstandigheden is de start van de werken voorzien na de zomervakantie 2022.

25 wegenisdossiers verbeteren leefbaarheid in Brugge

19 jan

BRUGGE – 2022 heeft heel wat veranderingen in petto voor de wegenis in Brugge. Maar liefst 25 dossiers staan op stapel in de Brugge. “Ook dit jaar leggen we de lat hoog om de Bruggeling van een openbaar domein in uitstekende conditie voor te leggen. We laten geen dossiers sluimeren en pakken de problemen aan”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

1.Ondergrondse parking en het vernieuwde Koning Albertpark (April 2022 opening parking en dan aanleg park bovengronds)

Interparking nv breidt, in overleg met Stad Brugge, de bestaande centrumparking ‘t Zand uit onder het Koning Albert I-park, meer bepaald tussen het Concertgebouw en het standbeeld van Koning Albert I. De afwerking van de zone van de ondergrondse parking is voorzien in het voorjaar van 2022. “Deze parking is belangrijk voor de toekomstige bereikbaarheid van onze stad. Het wordt de grootste ondergrondse parking met 2000 parkeerwagens”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem. Om het park maximaal te respecteren werd de vormgeving en de inplanting van het ondergrondse parkeergebouw volledig afgestemd op de waardevolle bomen in het park. “Eens de ondergrondse parking afgewerkt is, krijgt het park ook een nieuwe aanleg. Als ontbrekende schakel tussen ’t Zand -kant centrum- en het nieuwe fonteingebied -kant station – Oostmeers-, is het project ‘uitbreiding parking en heraanleg van het park’ een uitgesproken kans om deze verbinding te opwaarderen. De bestaande looproute in het park wordt beperkt gewijzigd. Het behoudt haar kronkelende, stijgende en dalende lijn. De parkinguitgangen staan immers geschikt langsheen het traject”, legt de schepen verder uit. De bestaande wandel- en fietspaden worden verrijkt met nieuwe verbindingen over het water.

2. Park Steevens in Sint-Kruis

Stad Brugge investeert in een nieuw Park Steevens met fietspad- en wandelpadnetwerk. Het park zal aansluiten op het Veltembos en is 23.000 vierkante meter groot. Een fietspad en wandelpaden zullen een meerwaarde zijn voor het 8 hectare grote bos. De groene long midden Sint-Kruis zal dé plaats worden om te genieten, wandelen en veilig te fietsen naar school. “Genieten van het groen en publiek domein en veilig fietsverkeer staat hoog op de agenda bij de Bruggelingen. Het Veltemparkplan zorgt voor een onderbouwde verbetering voor de buurt en scholen. Via een strategische aankoop kunnen we een park aanleggen en het fietsen en wandelen optimaliseren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

3. Start Katelijnepark

Het Katelijnepark, gelegen in de dichtst bewoonde deelgemeente van Brugge, Assebroek, krijgt nu een definitieve bestemming als park. Op enkele honderden meters van de binnenstad, meer bepaald tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad aan de Vaart Brugge Gent is een open ruimte van bijna 3 hectare. Een groene long dicht bij het kanaaleiland en het Minnewaterpark en de Vesten.   “Vorige legislatuur wou men er nog een randparking maken en het groene gebied betonneren tot randparking. De parking kreeg na veel protest geen vergunning van de deputatie. Bovendien lag ze ook niet aan de juiste kant van de Baron Ruzettelaan om een vlot bereikbare parking te vinden”, zegt de schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

4. Start Minnewaterpark

Het Minnewaterpark is een heel belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Het is het park dat grenst aan de Vesten van Brugge. De romantische uitstraling en de herinneringen van vele verliefden die al kusten bij het Minnewater verklaren de bijnaam ‘The Lake of Love’ zoals de pers het wel eens durft benoemen. “Het park is er om te genieten:  het hele jaar door maar ook voor twee stadsfestivals waar de Bruggeling elk jaar naar uitkijkt.  Een festival in een park heeft iets speciaal, maar het vergt ook heel wat inzet en onderhoud van onze dienst openbaar domein. De laatste heraanleg dateert van 1979, dus meer dan 40 jaar geleden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

4. Vernieuwen dolemiet op de Vesten

Stad Brugge gaat de komende drie jaar fors investeren in haar Vesten. De toestand van de huidige dolomietpaden is sterk achteruitgaan waardoor er veel oneffenheden en na regenweer plassen ontstaan. “Elke Bruggeling is fier op de Vesten. Daarom investeren we de komende drie jaar fors om de wandelpaden er op en top te laten uitzien en ze weer optimaal kunnen gebruikt worden”, zegt schepen van Openbaar Domein. De gefaseerde  vernieuwing gaat gepaard met een kostprijs van 1,8 miljoen euro.

5. Werken aan de Singel en Buitenboeverievest

Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest zijn dringend aan vernieuwing toe. “Daarom plannen we een heraanleg van beide straten. Tijdens de heraanleg zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en de fietsverbinding tussen de Buiten Smedenpoort en de fietsbruggen van de Boeveriepoort te optimaliseren”, aldus de schepen.

6. Werken aan Mariabrug en OLV kerkhof Zuid

De werken aan de Mariabrug waren een onderdeel van de nieuwe heraangelegde Katelijnestraat. De aannemer startte met de bouw van het ondergronds pompstation ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. “Bij hevige regen moet dit pompstation voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Tijdens de werkzaamheden echter stootte men op waardevolle vondsten waardoor verder archeologisch onderzoek nodig was. “Tijdens opgravingen van een deel van het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof nabij de gelijknamige kerk in Brugge botsten archeologen tot hun eigen verbazing op antropomorfe graven. Die waren in Vlaanderen slechts in gebruik tot in de 13de eeuw. Dankzij de vondsten kan mogelijk eindelijk achterhaald worden hoelang de kerk er al staat”, zegt Van Volcem. Ondertussen werd de best bewaarde grafkelder gelicht en verplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De werken ter plaatse kunnen nu verder afgewerkt worden.

7. Sint-Jorisstraat en Vlamingdam

“Na de Katelijnestraat is dit een groot maar heel noodzakelijk werk dat we niet uit de weg gaan. Als schepen van Openbaar Domein moet ik soms minder aangename werken laten uitvoeren, zoals het opbreken en heraanleggen van straten. Deze werken kunnen lang duren en veel ongemak geven aan de bewoners, maar achteraf is iedereen gelukkig”, zegt schepen Van Volcem, “Onze stad kenmerkt zich door haar vele fietsers. Daarom voegen we aan deze werken een aantal elementen toe die de verkeersveiligheid van fietsers bevordert. Dit door het plaatsen van fietsnagels en het parkeren niet toe te laten als de fietsers van de andere richting komen.”

Bij de vernieuwingswerken investeert de Stad in extra groen. Zo worden er in totaal 20 extra bomen geplant die verspreid worden over 41 plantvakken. “Voor de kleinere plantvakken wordt er gekozen voor de sierkers, die zijn smal en geven een prachtig straatbeeld. In het voorjaar verschijnen enkelvoudige witte bloemen, in de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur”, zegt schepen Van Volcem.  De pleintjes in de straat worden opgewaardeerd met plantvakken, fietsstelplaatsen en mooie zitelementen.

8. Werken rond de Sint-Annakerk (met gebruik water dak kerk voor groendienst in regenputten) en Joost De Damhouderstraat

Vandaag is het plein rond de Sint-Annakerk betoverend door de prachtige kerk.  “Evenwel zijn aldaar de slechtste voetpaden te zien in Brugge en staat de riolering op invallen”, zegt Van Volcem. Naast het plein worden de voetpaden vernieuwd alsook de Joost De Damhouderstraat en een van de mooiste straatjes van Brugge, de kleine Sint-Annastraat. De bruggen ter plaatse zijn opgefleurd met mooie bloemen langs de Potterierei.

9. Stijn Streuvelstraat is eind deze maand af

De Stijn Streuvelsstraat kreeg een heraanleg van de voetpaden en rijbaan. De werken aan de weg startten in september 2021 en worden beëindigd eind deze maand. “De werken werden uitgevoerd in 2 fases. Er was even geen verkeer mogelijk, al bleven fietsers en voetgangers altijd hun doorgang behouden”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

10. Huidenvettersplein is gisteren gestart

Het Huidenvettersplein wordt aangepakt omwille van de oneffenheden en putten in het plein. “De verhoogde voetpaden langs beide kanten op het plein verdwijnen. De mozaïekkeien worden herplaatst. Voor een beter afwatering van het plein werden extra slikputten geplaatst. Het monumentje te midden het plein blijft bewaard. De terrassen zullen bij zonnig weer weer stabieler en evenwichtig geplaatst kunnen worden”, aldus Van Volcem.

11. Stuk Zilverpand krijgt ook make-over met groen

Ook in het Zilverpand starten we bebloeming. In de bestaande plantvakken komen er extra bloemen: lavendel, ooievaarsbek, viltige hoornbloem en mexicaans madeliefje. Voor extra kleur in de lente voorzien we aanvullend grootbloemige viooltjes. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Bij het samenstellen van beplantingen houden we rekening met een spreiding van de bloei zodat de plantvakken in alle seizoenen aantrekkelijk zijn. We kiezen ook voor voldoende groenblijvende soorten zodat de plantvakken in de winter ook hun effect niet missen. We brengen letterlijk kleur in het leven voor alle bewoners en passanten in het Zilverpand.”

12. De voorbereidende werken in negen straten in het Dampoortkwartier en aanvatten van de rioleringswerken

Stad Brugge investeert in het Dampoortkwartier. Het kwartier ligt tussen de Dampoortstraat en de Karel Van Manderstraat en zal volledig vernieuwd worden.  “Er wordt geïnvesteerd in nieuwe riolering, mooie voetpaden, veilige fietspaden, toegankelijkheid maar ook in bomen, groen, ontharding en leuke banken op wandelpaden om de honderd tot tweehonderd meter.  Zo ontstaat er ook een leuke wandelroute voor jong en oud. Toegankelijkheid is vrijheid maar toegankelijkheid zorgt ook voor warmte en sociale cohesie”, zegt Van Volcem. De aanwezigheid van het woonzorgcentrum midden de wijken deed de vraag naar een zilverroute rijzen.  Tussen deze wandelpaden door investeren we ook in een parkje in de Edestraat. 

13. De Bloemenwijk in Assebroek

De Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek en dicht bij de stad krijgt een volledige heraanleg. De bestaande riolering en de bestrating zijn dringend aan vernieuwing toe. Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie zullen we de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling geven ”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken starten begin dit jaar en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen de zomer van 2023 afgerond. 

14. De wijk Blijmare in Sint-Andries

Dit voorjaar van start de heraanleg van de wijk Blijmare te Sint-Andries. De wijk is gelegen achter de gevangenis van Brugge en ligt naast het domein Koude Keuken.  “De werken zijn noodzakelijk. Na een routine controle is immers gebleken dat de riolering in slechte staat is en ook de straten zijn dringend aan vernieuwing toe. Sinds de aanleg van de verkaveling in de jaren ’60 werden hier weinig instandhoudingswerken uitgevoerd”, aldus de bevoegde schepen. Behoudens onvoorziene omstandigheden worden de werken tegen de zomer 2023 afgerond.

15. De wijk rond Sint-Annadreef en Bremlaan

“Door de degradatie van het rioleringsstelsel dringt een rioolrenovatie op. Gezien de ligging van de belangrijke bomen is een rioolrenovatie vereist in plaats van de aanleg van nieuwe riolen met de klassieke open sleuf. Bij deze techniek is er geen hinder en impact op de omgeving om de werken uit te voeren”, zegt de schepen van Openbaar Domein. De renovatie zal in de volgende straten plaats vinden: Nieuwe Sint-Annadreef, Dopheidestraat, Bremlaan, Gagelstraat en de Krakkestraat.

16. Zandstraat

Twee verkeersplateaus worden aangelegd in de Zandstraat. Dat op het kruispunt Zandstraat/Albert Serrynstraat en kruispunt Zandstraat/Jachthoornlaan. Uit onderzoek blijkt dat er een structureel snelheidsprobleem is. “Ter hoogte van de Albert Serrynstraat zal er een pleineffect toegevoegd worden aan het kruispunt met architecturale lijnenspel. Dit pleineffect heeft ook een verkeersremmend effect voor automobilisten. De materialen voor de rijweg, goot en fietspad bestaan uit rode beton. Het voetpad bestaat uit rode betonklinkers. Het ontwerp houdt ook rekening met de groeiruimte van de bestaande bomen en voorziet 3 nieuwe bomen”, legt de schepen uit.  Het ontwerp voor de verkeersplateu aan de Jachthoornlaan is eerder klassiek. De rijweg en goot bestaat uit rode beton. Er is 1 nieuwe boom toegevoegd aan het ontwerp, de bestaande bomen blijven behouden.

17. Van Leeg tot Zand

Uit onderzoek bleek dat de toestand van het rioleringsnet in de straat Van Leeg Tot Zand niet meer voldoet aan de huidige kwaliteitseisen. Ook de bovengrondse infrastructuur van de straat is aan vernieuwing toe. “Het nieuwe ontwerp gaat uit van een volledige vernieuwing van het wegdek met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Er wordt een dubbelrichtingsweg aangelegd met één as-verschuiving.  Er zal ingezet worden op het vergoenen van de straat door het aanleggen van kwalitatieve en duurzame groenzones met voldoende ruimte voor 17 hoogstammige bomen. Langs de zijde van de pare huisnummers worden er 19 parkeerplaatsen voorzien. Langs de zijde van de onpare huisnummers wordt er geopteerd om langsparkeren op de rijweg toe te laten”, aldus de plannen volgens de schepen. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zullen starten in maart 2022, de wegenis en rioleringswerken zullen starten in het najaar van 2022

18. De Sint-Pieterskerklaan te Sint-Pieters

De Sint-Pieterskerklaan in Sint-Pieters is aan heraanleg toe. Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden. “We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, klinkt het bij schepen Van Volcem.

19. Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis

De Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis (tussen de Maalse Steenweg en Moerkersesteenweg) wordt heraangelegd, vergroend en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. “De Prins Leopoldstraat voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheidsnormen, zoals groenvoorziening, waterinfiltratie en verkeersveiligheid. De rioleringen van 1956 zijn volledig versleten.  Het laatste jaar waren er diverse verzakkingen.  Thans is ook een stuk van de straat afgezet”, aldus schepen van Openbaar Domein.

20. Start Marktplein en straten errond in Zeebrugge

Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. Het plein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen op de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, zegt Van Volcem.

21. Opstart werken Karel De Stoutelaan, Filips de Goedelaan

Beide straten maken deel uit van de wijk Christus Koning en worden heraangelegd met als als kers op de taart het groene park aan Stilende. Daarop loopt de Filips de Goedelaan uit die een prachtige groene parklaan wordt.  Het stadsbestuur zet in op leefbaarheid, groen en bomen.  Zo kunnen we nog meer werk maken van een wijk op mensenmaat. “De uitgangspunten van het wijkmobiliteitsplan zijn afgestemd op de noden van kinderen. We zullen de verkeersveiligheid verhogen, het sluipverkeer aanpakken. De volledige herinrichting van de wijk, waarvoor de voorbije en komende jaren veel inspanningen werden en worden geleverd, pakt het ruimere plaatje aan in Christus-Koning”, besluit schepen Van Volcem, “De route tussen het Graaf Visartpark en het Stil Ende moet straks omgetoverd worden in een echt groene boulevard én een idyllische plek voor onze mooie zwanen.” Voor de heraanleg van de Karel De Stoutelaan (tussen Leopold I-laan en Houtkaai) wordt geopteerd voor een zone 30 (naar analogie met andere woonstraten).

22. Opstart Julius Maurits Sabbestraat (na afwerken Vlamingstraat en Vlamingdam)

“De riolering in dit tracé is in zeer slechte staat. In het recente verleden zijn diverse rioolbreuken ontstaan die voorlopig hersteld werden. “Het is echter noodzakelijk om bij de heraanleg van de straten ook te voorzien in de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel”, klinkt het bij Van Volcem.

23. Uitvoeren voetpadenplan

De Stad steekt een tandje bij in de deelgemeenten.  Een voetpadenplan voor 2022 werd opgemaakt en de Stad investeert drie maal zoveel als normaal in voetpaden in de deelgemeenten.  “De Stad investeert 1.482.000 euro in voetpaden in de deelgemeenten. De voetpaden worden in goede staat hersteld om een veilig wandelverkeer te garanderen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. “De werken zullen allemaal uitgevoerd worden in 2022. Mensen vinden een goed aangelegd voetpad belangrijk en terecht.  Met een drievoudig budget en drie aannemers die werken via een raamcontract schakelen we een versnelling hoger.”

24. Start park Knaepen (ontharding) , park van 8 hectare

De plannen voor de site Knaepen krijgt concreet vorm: een natuurspeeltuin, parkgelegenheid, fietssnelwegen, natuur, groen… “De site Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vormt een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt, voor jong en oud en voor bezoekers”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen.

25. Speelplein Paalbos

Het Paalbos aan de straat Ter Lo in Assebroek is toe aan vernieuwing. Zowat alle speeltoestellen vertonen gebreken aan het Paalbos. Ook de houten rand van de bestaande zandbak bijvoorbeeld is rot. “Het speelpleintje is dus toe aan een volledige herinrichting. We deden een online bevraging in oktober vorig jaar. Een klein jaar later mogen we zeggen dat we het voorontwerp met succes ter plaatse konden terugkoppelen. Dit jaar gaan we ermee aan de slag”, onder de bevoegdheid van Van Volcem wordt dit jaar dus het speelplein in Paalbos heringericht.

Brugs Bomencharter levert 65.575 bomen op in 3 jaar

12 jan

BRUGGE – Na 3 jaar in deze legislatuur kan de Stad Brugge een uitstekend bos- en bomenrapport voorleggen: bijna 51.000 bomen werden bij geplant vorig jaar. In 2019 ging het al om 5285 bomen, in 2020 maar liefst 9305 bomen. “Bij de aanvang van de bestuursperiode legde ik me als schepen van Openbaar Domein en Groen erop toe dat we het Bomencharter zouden halen. Het charter ondertekenden we met als doelstelling om minstens 21.250 bijkomende bomen in deze legislatuur op het Brugse grondgebied te planten. Na twee jaren werd duidelijk dat deze doelstelling ruimschoots gehaald zou worden. Vandaag kan ik samen met onze dienst terecht trots zijn op wat we in slechts 3 jaar konden bewerkstelligen: 65.575 bomen erbij”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Er werden de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om meer groen in Brugge te realiseren:  “Die stappen gaan zowel over groen in de bebouwde omgeving, als over groen in het landelijke gebied, als over bijkomende bossen en natuurgebieden.  Hiervoor bied ik iedereen die meer groen wil mogelijkheden aan. Burgers die hun voortuin of gevel willen vergroenen, worden door de stad geholpen. In het openbaar domein van Brugge laat ik bomen planten. Voor de bos- en natuurgebieden laat ik beheerplannen maken en ik geef opdracht om meer natuur voor de Bruggeling te realiseren.  De stad kleurt groener en is leefbaarder geworden”, stelt Van Volcem.

“Dat omvat twee geboortebossen die de stad Brugge realiseerde, met name het Spijkerbosje in Sint Kruis en het geboortebos Foreest in Sint Michiels”, gaat de schepen verder, “Dat omvat ook bosuitbreiding aan Engelendale bij Ryckevelde door het Agentschap voor Natuur en Bos, de uitbreiding van Tillegembos en de aanplant van een groenscherm door de Provincie West-Vlaanderen via de Bosgroep Houtland aan het domein Peereboomveld, de bebossing aan Cathemgoed en Zwankendamme door de Vlaamse Landmaatschappij en diverse kleinere particuliere aanplanten via de Bosgroep Houtland en het Regionaal Landschap Houtland en Polders.”

Het werk is nog niet af

Daarnaast werden in dezelfde periode door de eerder vernoemde partners meer dan 4.000 nieuwe solitaire bomen en fruitbomen geplant op Brugs grondgebied.

“Als we het totaal aantal bomen en stukken bosgoed samen tellen, plantten we samen bijna 51 000 bomen. Daarmee is het oorspronkelijke doel al meer dan dubbel behaald. Dat betekent voor mij echter niet dat het werk af is. In de komende jaren voeren we de natuurinrichting in Beisbroek uit, waarbij het bosareaal zal uitgebreid worden. De inrichting van natte natuur aan de Blankenbergse Dijk wordt momenteel op de tekentafel vorm gegeven. Door de beheerplannen voor de Vesten en de oude begraafplaats van Assebroek, zetten we bovendien alle nodige middelen in voor het behoud van bijzondere bomen op het Brugs openbaar domein. En we voorzien ook heel wat bomen in diverse nieuwe parken: Katelijnepark, goed voor 3 hectare, park Knaepen in Zeebrugge (8 hectare), de realisatie van park Steevens bij Veltembos (2,3 hectare), Vaartbekepark in Koolkerke (1hectare), het Koning Albertpark en een nieuw Museumpark aan de tentoonstellingshal BRUSK. Ik wil ook graag het Graaf Visartpark uitbreiden.  Daarbij wordt de Filips de Goedelaan een parklaan met een groen park aan het Stilende. Het stadsbestuur zet in op leefbaarheid, groen en bomen.  Tijdens het conclaaf was meer groen en leefbaarheid ook de grootste gemene deler”, sluit de schepen af.

Overzicht geplante bomen in 2021

Waar?Aantal bomen
Geboortebos Foreest4190
300+ bomen326
Domeine Engelendale (Ryckevelde)17600
Tillegembos721
Cathemgoed3170
Geluidsberm in Zwankendamme22172
TOTAAL50985

Nieuw groen ontwerp voor Marktplein Zeebrugge

12 jan

BRUGGE/ZEEBRUGGE – Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. In Zeebrugge zal de Markt een groene aanblik krijgen en opnieuw een gezellige ontmoetingsplaats worden”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Het Marktplein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen om de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, stelt schepen Van Volcem.

Eénrichtingsverkeer

De markt zoals ze nu is, is vooral een grijze verharde vlakte met daarrond tweerichtingsstraten. “We gingen op zoek naar een ontwerp voor de markt zodat we maximaal konden ontharden, het plein vergroenen, maar vooral de leefkwaliteit en verkeersveiligheid verhogen. Zo werd er gekozen voor éénrichtingsstraten”, duidt de schepen van Openbaar Domein.

Er bestaan door de ingreep twee verkeerslussen: enerzijds van de Ploegstraat via het Marktplein en de Marktstraat naar Evendijk-Oost en anderzijds van Heiststraat via de Eiensluisstraat over de Zeemansstraat en het Marktplein naar de Ploegstraat. Beide enkelrichtingslussen zijn vrij kort en beslaan minder dan 500m voor de volledige lus. “De rijrichting in de lussen is zo gekozen zodat wagens kunnen parkeren aan de woningzijde, wat de veiligheid ten goede komt voor uitstappende passagiers”, klinkt het bij Van Volcem.  

Voor het gemeenschapshuis is er een halfverharde weg voorzien die enkel dient voor de plaatselijke bediening en hulpdiensten. Zo heeft de brandweer deze nodig voor het opstellen van hun materieel. Er komt een fietsenstalling ter hoogte van de ingang van het gemeenschapshuis om fietsers een comfortabele parkeerplaats voor hun fiets te verzekeren.

Groene Markt

“Er is gekozen om een groene markt aan te leggen, maar wel met nog voldoende mogelijkheden voor het opstellen van een kermis of markt. Het ongeveer 1800 vierkante meter bijkomend groen is grotendeels opgevat als bloemengrasland, bloemenborders, heestermassieven,… en slechts in beperkte mate als intensief gemaaid gazon. De bestaande bomen worden maximaal behouden. Slechts 3 bomen dienen te verdwijnen, maar daarvoor worden er 62 nieuwe aangeplant”, zegt de schepen.

De afbakening van rijwegen en parkeerstroken wordt indien nodig op maximaal 2 centimeter gehouden. “Zo houden we de toegankelijkheid hoog. De materialisatie van de reeds vernieuwde Heiststraat wordt doorgetrokken: kasseien voor de parkeerstroken, vlakke gezaagde kasseien voor de rijwegen en platines voor de trottoirs”, legt Van Volcem uit.

En wat met de Ploegstraat?

Het profiel van de rijweg is over de volledige lengte van de Ploegstraat even breed: 5 meter 80 tussen de greppels. “Dat is nodig aangezien er nog steeds een busverbinding van De Lijn door de straat loopt”, vult Van Volcem aan.

Tussen de Isabellalaan en de Evendijk-Oost zijn er enkel aan de woningzijde parkeerstroken in kasseiverharding voorzien. Trottoirs in platines en de rijweg in bitumenverharding. Het kruispunt met de Evendijk-Oost wordt op dezelfde manier uitgewerkt als de huidige situatie.

Tussen de Evendijk-Oost en de Heiststraat is er voor de rijweg gekozen voor een verharding in vlak gezaagde kasseien. “Zo benadrukken we de centrumzone en schoolomgeving nog meer. Er is ook een verkeersplateau voorzien zodat het verkeer komende van de Evendijk-Oost voor het bereiken van de school nog eens extra geattendeerd wordt. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen”, aldus Van Volcem.

Op 11 januari 2022 was er een bewonersvergadering waar een eerste voorontwerp is toegelicht en besproken. “ Onze dienst gaat aan de slag met de insteek van de bewoners om er een gesmaakt project van te maken. De streefdatum voor het einde van de aanleg is eind 2023”, sluit de schepen af.

Site Knapen krijgt vorm

10 jan

BRUGGE – De site Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vorm een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk, die momenteel als eilanden uit elkaar liggen. Met 8 hectare oppervlakte is ze ongeveer even groot als de Stationswijk en bijna even groot als de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt. Voor jong en oud, maar ook voor bezoekers.

Na de belangrijke maar tijdrovende sanering van de gronden, werd vooruitgekeken naar de nieuwe bestemming van de site van 8 hectare. Er werd gekozen om zo snel mogelijk toegang te geven en de Bruggelingen te laten te genieten van deze plek. 3,3 hectare werd zo vrijwel onmiddellijk ter beschikking gesteld. Er werd echter ook gevraagd aan de buurt om mee te denken over de site. Dat alles geeft een schetsontwerp voor de site. Dat voorgesteld werd op het collega. Je vindt hieronder de powerpoint met betrekking tot een eerste ontwerp.

Katelijnepark: een nieuw natuurpark voor de stad Brugge met eerste natuurspeeltuin

21 dec

BRUGGE/ASSEBROEK – Het Katelijnepark, gelegen in de dichtst bewoonde deelgemeente van Brugge, Assebroek, krijgt nu een definitieve bestemming als park. Op enkele honderden meters van de binnenstad, meer bepaald tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad aan de Vaart Brugge Gent is een open ruimte van bijna 3 ha. Een groene long dicht bij het kanaaleiland en het Minnewaterpark en de Vesten.   “Vorige legislatuur wou men er nog een randparking maken en het groene gebied betonneren tot randparking. De parking kreeg na veel protest geen vergunning van de deputatie. Bovendien lag ze ook niet aan de juiste kant van de Baron Ruzettelaan om een vlot bereikbare parking te vinden”, zegt de schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Vorige week is definitief beslist dat de stad afziet van deze oude plannen en dat de zone van 3 ha een park wordt.  Het park is schetsmatig al ontworpen.  Er komt een echte zone voor park en recreatie met respect voor de natuur en in het tweede deel wordt het bosje opgewaardeerd en beter beheerd in overleg met Natuur en Bos.

“Het Katelijnepark is idyllisch gelegen tussen een waterwegje en de Vaart Brugge-Gent. Het is begrensd door een fietspad die velen gebruiken om van Assebroek naar Brugge en terug te fietsen of zelfs vanuit Gent kan je zo de stad bereiken. Als schepen van openbaar domein ben ik dan ook fier dat we het komend jaar deze zone als een stadspark kunnen inrichten met respect voor natuur en recreatie”, klinkt het bij schepen Van Volcem,“We voorzien ook een speelwildernis voor kinderen zodat er een eerste natuurspeeltuin kan ontworpen worden na inspraak met de buurt. We gaan ook voldoende verlichting voorzien zodat het ook een park wordt die veilig is.”

“De groene ruimte geeft zuurstof letterlijk en figuurlijk aan de buurt: zowel als het gaat om gezonde lucht, maar ook een gezonde en fijne omgeving om elkaar te treffen. Het Katelijnepark is een groen weefsel die de stad en haar bewoners samenbrengt en -houdt”, aldus Van Volcem. “We beschouwen het als het verlengde van de Brugse Vesten.”

Twee fases en diverse zones

Het Katelijnepark krijgt een opwaardering van wat het nu de omgeving biedt: spelprikkels met een natuurspeeltuin, maar ook twee picknickzones. In het park worden twee zones hernieuwd aangelegd als parkzone. Het park zal dooraderd worden met onverharde paden en voor iedereen toegankelijke betonpaden voor zowel wandelaars als fietsers. “We zetten in op belevingsruimte van alle leeftijden, maar bieden ook verschillende belevingen aan. Als kind ben je op zoek naar spelen, ravotten, een uitdagende natuur. Terwijl ouderen meer rust opzoeken in de natuur, een korte wandeling willen maken om in beweging te blijven. Jonge gezinnen zoeken vaak gezelschap op: terwijl de kinderen spelen elkaar ontmoeten in een groen decor”, zegt de schepen van Openbaar Domein.

Het park wordt al deze winter onder handen genomen met enkele ingrepen op korte termijn, maar het ontwerp van de omgeving plant ook al enkele ingrepen voor het najaar 2022-2023. “Deze winter zullen we de bramen maaien in de zuidelijke zone van het park in functie van de aanleg van graspaden. In dat gedeelte zullen jonge wilgen en berken aangeplant worden zodat op termijn bramen onderdrukt worden”, zegt de schepen over de veranderingen op korte termijn.

Schapen met herder

“We gaan tevens na hoe we een herder schapen kunnen laten grenzen langs het water in overleg met de Vlaamse Waterweg.”

Dooradering van paden

De aanleg van het betonpad is voor volgend najaar. “Daarbij is toegankelijkheid de sleutel. De aanleg van het pad zal de sociale controle en cohesie van de buurt ten goede komen. Ook een natuurspeeltuin met natuurlijke spelprikkels en niveauverschillen wordt een aantrekkelijke speelomgeving voor de kinderen van de buurt. Een dergelijke volledig natuurlijke speelplaats is er nog niet te vinden op Brugs grondgebied. De picknickbanken die we zullen plaatsen, maken het park aantrekkelijk om veel tijd te spenderen”, zegt Van Volcem

Het ontwerp wordt met inspraak van de buurt, de wensen en noden van de bezoekers van het park opgemaakt. De groenzone is via twee oversteekplaatsen verbonden met de dicht bevolkte wijk Sint-Katarina en kan op die manier een ideale uitlaatklep zijn voor de buurt en haar bewoners.

“We kijken ook hoe we in de buurt Sint-Katarina nog meer kunnen vergroenen en ontharden en nemen de suggesties mee naar aanleiding van de inspraak over het park”, klinkt het nog bij Van Volcem.

Budget

De Stad maakt een budget vrij van 500.000 euro voor dit park dicht bij de stad.

De Stad investeert ook in nog drie extra parken : Park Steevens in Sint-Kruis (2,8 ha),  het nieuwe Vaartbekepark in Koolkerke,  park Knaepen in Zeebrugge (8ha) en in het vernieuwde park boven de uitbreiding van het Zand (af april 2022)  in heraanleg van parken : Minnewaterpark, Gaarlempark in Zwankendamme en ook het vernieuwde speelplein in de Koningin Astridpark, de uitbreiding van Cathemgoed in Dudzele en de buffering van Zwankendamme.

Altebij

Het protest van de laatste dagen tegen Altebij is voorbarig, aangezien de stad geen eigenaar is van het gebied en enkel indien de stad via onteigening de grond kan verwerven. Heden is daar geen budget voor en liefst bereiken we zoiets in minnelijk akkoord.   Deze legislatuur zal dit niet gerealiseerd kunnen worden. Wel hebben we reeds ook gesprekken gevoerd met de regie der gebouwen om de parking van de rechtbank in de gebruik te kunnen nemen als parking in de weekends en vakanties en tijdens de avond om zo de buurt te faciliteren.  Met het multifunctioneel gebruik van deze parking zouden we het aantal buurtplaatsen langs Altebij kunnen verminderen.  Er is vraag naar meer buurtparkeren daar en we zien hoe we dit via een groene parking volledig waterdoorlatend kunnen realiseren.

Onthulling nieuw kunstwerk en straatmeubilair op nieuw Beursplein

16 dec

BRUGGE – Stad Brugge besliste om met de bouw van het BMCC onmiddellijk ook de omgeving en omliggende straten te vernieuwen. “De omgeving moest in harmonie zijn met dit prachtige gebouw en zowel de ondergrond als de bovengrond werd volledig aangepakt.  We hebben dus niet enkel een gebouw gezet maar minstens ook evenveel aandacht gehad voor de omgeving”, zegt schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Er werd ook geinvesteerd in een nieuw plein met respect voor de bomen, maar ook in een nieuw kunstwerk en mooi straatmeubilair.

Vanaf de start van het project was het de ambitie om los van de ‘binnenkant en de buitenkant van een nieuw gebouw’ ruimer te gaan en resoluut te kiezen voor een stadsvernieuwingsproject. Van gevel tot gevel ging het over: de Hauwerstraat (volledig), de Maagdenstraat (tussen Smedenstraat en Hauwerstraat), de Sint-Maartensbilk (volledig), de Zwijnstraat (volledig) en het Beursplein zelf. Om de nabijgelegen Smedenstraat te versterken werd ook de volledige Kegelschoolstraat aangepakt.

Op het vorige Beursplein bevonden zich op de hobbelige kasseien een 80-tal betalende parkeerplaatsen. Die worden nu ruimschoots gecompenseerd door de nabijgelegen uitbreiding van parking Centrum Zand met 633 extra parkeerplaatsen.

Onder het nieuwe gebouw is een ondergrondse parking voorzien, maar die is specifiek voorzien voor buurtbewoners en voor standhouders bij activiteiten in het BMCC. “We kozen resoluut niet voor een parkeerpleintje in het hart van de stad, maar wel voor kwalitatieve publieke ruimte”, klinkt het bij de schepen van Openbaar Domein.

Aan de kant van de Zwijnstraat wordt zo een nieuw plein gecreëerd. “Een echt voorplein en een entree voor de nieuwe publiekstrekker die het BMCC zal zijn. Het ‘pleingevoel’ wordt versterkt omdat er zowel voor de wegenis als voor het plein zelf gebruik gemaakt is van uitgewassen beton, waardoor de site als één geheel oogt. Het wordt een nieuwe ontmoetingsplek voor de buren, Bruggelingen en toeristen”, duidt Van Volcem uit. De ondergrondse fietsenstalling voor meer dan 200 fietsen die ook door de bezoekers van The Student Village gebruikt wordt, laat het plein echt als plein fungeren.

Vanaf de start van het project was het maximaal behoud van de beuken op de site een belangrijk uitgangspunt. Dat was al van bij de opdrachtomschrijving in het bestek zo omschreven en werd doorheen het volledige traject streng bewaakt. Tijdens het bouwproces kregen de bomen dan ook bijzondere aandacht. “Zij zorgen voor een groene omkadering en vormen de longen voor deze buurt. Ik ben dan ook opgetogen dat de goede zorgen hun vruchten hebben afgeworpen”, aldus Van Volcem, “De bomen en hun wortels kunnen zich nu in nog betere omstandigheden ontwikkelen. De auto’s kunnen niet meer tot tegen de stammen parkeren. Er werd een smalle goot tussen de bomen aangelegd die meer waterinsijpeling toelaat en er kwamen extra boomvakken. Het groene karakter blijft op die manier behouden. En op de hoek van de Zwijnstraat en Sint-Maartensbilk werd een Magnolia Kobus geplant die in de lente wondermooi zal floreren”, legt Van Volcem uit.

Er werd een visuele link gemaakt met de recent heraangelegde Vrijdagmarkt. De materialisatie en bestrating van ’t Zand werd doorgetrokken in het aantakkende stuk Hauwerstraat. Zo word je vanaf ’t Zand en de Vrijdagmarkt als het ware geleid naar het volgende plein aan de Zwijnstraat. Op het nieuwe Beursplein worden trouwens ook dezelfde verlichtingspalen gebruikt, wat zorgt voor een aantrekkelijk in elkaar overvloeien van beide sites. Op de gevels van de gebouwen langs de site werden Brugse lantaarns geplaatst, passend binnen het kenmerkende straatbeeld. In de gevels van BMCC werden vlakke verlichtingsarmaturen ingebouwd die ook nog eens extra het pleingevoel benadrukken.

Ondergronds werden alle nutsleidingen aangepakt en het project werd voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Bij alle woningen zijn nu gescheiden rioleringen aangekoppeld of zijn er wachtaansluitingen geplaatst. Zodat men bij eventuele latere verbouwingswerken perfect kan aansluiten op de nieuwe riolering. Een goede zaak voor de omliggende straten én voor het milieu.

Van aanvang was het de bedoeling om een nieuw kunstwerk te integreren op een prominente plaats in het Brugse stadsbeeld. Het ontwerpteam en Eduardo Souto De Moura en Eric Soors van META deden het voorstel om op het plein te werken met bronzen sculptuur van Philip Aguirre. Philip Aguirre y Otegui (Schoten, 1961), is een Belgische schilder en beeldhouwer. In overleg met de ontwerpers en Stad Brugge werd gekozen voor een kunstwerk dat speciaal voor deze plek ontworpen werd. “De Bron” is een bronzen beeld opgebouwd uit opeengestapelde kuipen die gevuld worden met water, overlopen en zo het water laten terugvloeien op het plein. Het kunstwerk is met z’n hoogte van 4,5 meter imposant en een echte eyecatcher op het nieuwe plein.

Je zal ‘De Bron’ ook kunnen bewonderen vanop gloednieuwe zitbanken. Het straatmeubilair is maatwerk van de Belgische ontwerpster Lucile Soufflet. De hedendaagse banken schikken zich met zachte buigingen rond de bomen en benadrukken de verblijfskwaliteiten op het nieuw Beursplein. De warme kleur sluit aan bij het metselwerk van het BMCC én bij de bruinrode tinten van de beuken rondom het plein.

Mercedes Van Volcem: “Ik denk te mogen zeggen dat we geslaagd zijn in de ambitie die we ons stelden, namelijk om van deze zone in West-Brugge een nieuwe aantrekkelijke zone te maken. Het gebouw en de omgevingsaanleg vormen samen echt één geheel. Een stadsvernieuwingsproject waar we echt trots op mogen zijn.”

Het pleinontwerp kwam tot stand in samenwerking tussen de ontwerpers van het gebouw, Souto De Moura en zijn team en META Architectuurbureau. Zij werkten voor de omgevingsaanleg heel nauw samen met het bureau Landinzicht Landschapsarchitecten.

Bjorn Gielen start het bureau Landinzicht in 2004, te Brussel. Het bureau concentreert zich aanvankelijk op tuinen en parken, maar breidt het werkveld al snel uit naar een breed spectrum van publieke opdrachten. Landinzicht creëert rust bij complexe ontwerpopgaves.

Het ontwerp van Landinzicht voor het Beursplein oogt dan ook ruim en rustig. Dankzij de vaste samenwerking met Meta architecten en de technische studiepartner France, sluit het BMCC naadloos aan bij de omgeving. De omgeving sluit op haar beurt aan bij ’t Zand, de Brugse vesten en de straatjes rond het Beursplein.

Philip Aguirre Y Otegui, studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan het Nationaal Hoger Instituut, beide te Antwerpen. Zijn sculpturaal oeuvre bestaat voor het grootste deel uit composities die worden gerealiseerd in gepatineerd brons. In zijn kunst behandelt hij vooral de mens in zijn verhouding tot zijn medemens, de wereld en de natuur.

‘De Bron’, een verticale bronzen sculptuur waarbij het water van boven rustig naar beneden kabbelt. Het werk straalt een harmonische, speelse en poëtische kracht uit. Het is verticaal en statisch maar ook levendig en dynamisch, door de onregelmatige stapeling van elementen. Het beeld is eerst geboetseerd, daarna gegoten in brons. Het bronzen beeld werd groen gepatineerd om zo te contrasteren met de bakstenen gevel. Tegelijkertijd geeft de warme uitstraling van brons een harmonieuze verbinding met de omgeving. Door het beeld eerst te boetseren, kreeg de vorm zijn grote tactiliteit en menselijkheid. Een bronzen beeld is er voor de eeuwigheid. “De bron” heeft vele verhalen in zich, het verwijst naar vegetatie en natuur, naar water als bron van alle leven. Een bron verbindt mensen, bij een bron spreek je af, kinderen komen er spelen, ouderen kijken toe en mijmeren er. Het beeld wil de mensen zelf hun verhaal laten maken en van schoonheid laten genieten.

Lucile Soufflet studeerde af als industrieel ontwerper aan La Cambre. Het merendeel van haar werk is gewijd aan de openbare ruimte, maar ze werkt ook aan objecten en meubels en geeft les in design aan La Cambre. Vanuit een zorgvuldige observatie van sociaal gedrag en de materiële elementen van de dagelijkse omgeving, richt de ontwerpster zich met hart en ziel op het ontwerp van stadsmeubilair.

De hoofdaannemer van het totaalproject is MBG. De onderaannemer voor de omgevingsaanleg is Mahieu uit Oudenburg. Mahieu werkte samen met Huys en zonen voor de rioleringswerken en met de firma Olivier Pintelon om de voetpaden en parkeerstroken aan te leggen.

Brugs Bomenfonds: “Iedere Bruggeling kan zijn steentje bijdragen voor een groener Brugge”

14 dec

BRUGGE – Vanaf nu kunnen de Bruggelingen zelf een boom sponsoren om het openbaar domein door een storting voor het bomenfonds. Mensen die een gift doen worden betrokken bij de opmaak van de beplantingsplannen en de aanplant van de bomen. “Inwoners  beschikken niet steeds over beschikbare ruimte in eigen tuin om één of meerdere bomen aan te planten. Via het bomenfonds kunnen mensen terecht die de uitbouw van het Brugse bomenbestand willen ondersteunen”, klinkt het bij schepen Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein en Groen.

Bomen in het openbaar domein zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. “Ze bieden schaduw en verkoeling tijdens de warme zomerdagen, ze hebben een symbolische erfgoedwaarde, ze geven zuurstof. Ze zorgen ook voor een betere waterinfiltratie en houden water vast”, legt de schepen uit.

Passie voor natuur

Doorheen de hele Brugse stad is de passie voor natuur te zien: gevelplanten, onthardingen, bomen, bloempotten en ook deze periode van het jaar kerstbomen. “Heel wat mensen hebben een hart voor natuur. Ook in de binnenstad. Helaas hebben mensen in de stad vaak geen plaats voor bomen. Zij kunnen nu via het boomfonds toch een invloed krijgen op de bomen in de buurt”, klinkt het bij Van Volcem. De inkomsten van het fonds zullen gebruikt worden voor de aankoop van het plantgoed en de aanplant van de bomen. Het bomenfonds zal niet alleen gebruikt worden om nieuwe aanplantingen te doen, maar ook om waardevolle bomen te bewaren en te behouden.

“Mensen die een gift doen worden betrokken bij de opmaak van de eventuele beplantingsplannen en de aanplant”, stelt de schepen.

Leefbaarheid

Voor het steunen van het boomfonds is er geen minimumbedrag. De gift is fiscaal niet aftrekbaar. “De giften worden het eerstvolgende plantseizoen aangewend”, klinkt het.

Bomen krijgen steeds een hogere prioriteit in stedelijke omgevingen. Met het voorkomen van extremere weersomstandigheden is er meer nood aan bomen: voor langdurige droogte, maar ook hevigere regenval. “Via het bomenfonds willen we de Bruggeling meer betrekken bij het Brugs bomenbestand, maar ook een mentaliteitswijziging ondersteunen. Door meer betrokkenheid te creëren bij openbaar groen in hun omgeving, zal er meer steun komen voor meer groen in de stad”, aldus Van Volcem.

Concrete informatie:

Wie het bomenfonds wil steunen kan storten op BE98 0910 0021 0193 met als vermelding SA01465. De opbrengsten worden het eerstvolgende plantseizoen aangewend.

Zeehonden spotten in Zeebrugge? Gun hen rust!

1 dec


BRUGGE – “Zeehonden in Zeebrugge, dat willen we toch allemaal zien, maar de diertjes komen hier even rusten en die rust moeten we bewaken”, aldus Schepen van Groen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “In samenwerking met het NorthSealTeam willen we de zeehondjes de ruimte geven die ze nodig hebben.”


“Je heb waarschijnlijk al gehoord dat je ook aan de Belgische kust zeehonden kan spotten.  Het aantal van deze fascinerende dieren neemt toe, dit na een sterke achteruitgang in de 20ste eeuw”, zegt de schepen. Door de toename van gezonde kolonies in de buurlanden zijn er ook meer zeehonden bij ons. “En deze dieren leggen zich wel eens op onze stranden te rusten’, voegt Van Volcem hieraan toe.

De grijze zeehond is een groot dier met soms een lengte tot 3m en een gewicht van 260 kg. De vrouwtjes zijn iets kleiner. De gewone zeehond is een kleinere soort die zich niet meer voortplant aan onze kust, maar er wel regelmatig aanwezig is. Ook van deze soort stijgt het aantal waarnemingen. Door een betere bescherming, is de populatie sinds de jaren ’70 toegenomen.

Elke winter stranden verscheidene jongen aan onze kust. Zeehondenpups die eenzaam op het strand liggen, zijn vaak gezonde dieren die er even uitrusten. Ze hebben doorgaans geen probleem.

Kijklustigen

Schepen van Volcem: “Een zeehond op het strand lokt al snel kijklustigen. Deze prachtige dieren kunnen bewonderen in hun eigen habitat is leuk voor de mens maar niet voor het dier. Vandaar mijn oproep om de nodige afstand te bewaren, zeker ook voor mensen die met de hond gaan wandelen.”

“Om mijn oproep kracht bij te zetten gaat Stad Brugge een samenwerking aan met het NorthSealTeam om eventuele zeehonden aan de kust van Zeebrugge te beschermen” zegt schepen Van Volcem. “Het  NortSealTeam is een burgerinitiatief. Met steun van de Provincie West-Vlaanderen, zorgt men ervoor dat zeehonden ongestoord kunnen rusten op het strand.” De organisatie bestaat ondertussen anderhalf jaar en kan een beroep doen op meer dan 100 vrijwilligers. “Als vrijwilliger beschermen we de rustende zeehonden door ze enerzijds op het strand te behoeden voor ongewenst gedrag van mens en hond en anderzijds door de burger te informeren over hun gedrag en eigenheid”, klinkt het bij Inge De Bruycker, die het NorthSealTeam behartigt.

Naast het sensibiliseren van de toeschouwers en het beschermen van de zeehonden, ondersteunt het NorthSealTeam wetenschappelijk onderzoek door het bijhouden van een eigen database, waarin elke zeehond, elke noodoproep met alle info met het soort, windrichting, weersomstandigheden, …wordt genoteerd. Deze gegevens worden verwerkt in een jaarlijks zeezoogdieren rapport.

Informatieborden

Die vrijwilligers worden nu dus nog eens extra ondersteund door informatieborden. “Ik laat als schepen van Openbaar Domein informatieborden plaatsen in Zeebrugge die informatie bieden over de zeehonden, over hoe je het best kan reageren als je er één op het strand aantreft en wie je dan best kan contacteren”, aldus schepen Van Volcem.

Meer info?

Zie je een zeehond rusten op het strand van Zeebrugge, contacteer dan het NorthSealTeam. Deze vrijwilligers controleren de gezondheid van het dier en contacteren indien nodig het Sea LIFE van Blankenberge. Zij zullen een veilige zone rond het dier afbakenen.

Wil je nog meer doen? Je kan als vrijwilliger de werking van het NorthSealTeam ondersteunen, neem contact met hen op via het telefoonnummer 0491 74 32 78 of via het mailadres inge@northsealteam.be

“Het NorthSealTeam zal u, die een juiste omgang met wilde dieren respecteert, dankbaar zijn om deze bijzondere dieren te helpen koesteren. Zo dragen we samen een steentje bij tot een biodivers en natuur-rijk Brugge”, sluit Van Volcem af.

Stad Brugge investeert in natuur

30 nov

Stad investeerde deze legislatuur voor 275.628,38 euro in natuurgebied. Recent kon natuurpunt 7,87 ha aankopen door de toelage die stad toekent aan Natuurpunt. “Natuurpunt is een belangrijke partner voor de stad in de realisatie van natuur in de stad Brugge.  Natuurpunt koopt aan en beheert de gronden op een manier dat het de natuur ten goede komt en zien de boeren als hun partners. Alles gebeurt op vrijwillige basis”, stelt Van Volcem. 

Tandje bij

Deze legislatuur zet het stadsbestuur een tandje bij en investeerde  3,5 keer meer in natuurgebied dan voorgaande 24 jaar. De stad telt vandaag 1240 ha bos en natuurdomeinen.  Dat is bijna 10 procent van de oppervlakte van de stad.

Vorige week gaf de stad haar fiat om een toelage te geven van 168078 euro aan Natuurpunt als bijdrage in de aankoop van 7,87 hectare (422786,92 euro) in de deelgemeenten Sint-Jozef, Dudzele en Koolkerke.  Dit kadert in een jarenlange samenwerking met Natuurpunt sedert het jaar 1994.  

“Het gebied omvat natte natuur, behoort tot de Oostkustpolders en is gedeeltelijk beschermd als Europees Vogelrichtlijngebied”, aldus schepen van Openbaar Domein en Financiën, Mercedes Van Volcem. De rest van het bedrag werd door het gewest gesubsidieerd en voor een klein gedeelte door Natuurpunt die het ook in beheer heeft.

Reeds 42,45 hectare

De stad investeerde reeds in 42,25 hectare die door Natuurpunt werd aangekocht. Een belangrijke realisatie is de omgeving van Ter Dhoest, die prachtig is aangelegd en door vele vogelliefhebbers is gekend als een mooie plaats in het Brugse polderlandschap.   Natuurpunt zorgt mede voor buffering van de havenactiviteiten wat ook belangrijk is voor de leefbaarheid van de polderdorpen.

Deze legislatuur gaf de stad  reeds 275.628,38 euro aan Natuurpunt.  Verenigingen die zich inzetten voor de natuur krijgen zo ook de toelagen die ze verdienen naast Sport, Jeugd en Cultuur.  De mensen vinden natuur en bossen uitermate belangrijk. 

Deze legislatuur investeerde de stad ook in de uitbreiding van het Beisbroekbos (24 ha), de uitbreiding van het Veltembos, de aankoop van de site De Lijn en de site Boninvest.  We kochten ook 27 ha in Male waarvan 7 ha bos.

Polders

De polders zijn gekend omwille van hun groot belang voor overwinterende ganzen, maar ook voor de één van de grootste populaties weidevogels van ons land. “De biodiversiteit, de planten en bloemen in de polders zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Daarbij zijn de gebieden een ‘missing link’ in de groene gordel rond Brugge”, aldus Van Volcem. De aankopen zijn een belangrijke stap om samen met de provincie West-Vlaanderen, die in dezelfde omgeving inzet op de uitbreiding van het provinciaal domein Fort Van Beieren (kocht recent 12 ha aan), natuur en het publiek toegankelijk groen te organiseren.

Er is ook een grote culturele waarde en voorgeschiedenis die aan deze polders vasthangt die terugkeert tot aan de Kelten. De waarde van het ‘historische Brugge’ is geografisch breder dan alleen de binnenstad. En dat staat onder druk door heel wat ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen in de landbouwbedrijfsvoering. “Door de landbouw werd deze streek zo gecreëerd en onderhouden. De landbouwers zijn onze partners om het landschap te beheren. Op vrijwillige wijze wil Natuurpunt het gebied behouden: plaatselijke boeren krijgen de gronden kosteloos in gebruik binnen ecologische randvoorwaarden.

Op die manier wordt er een sterke lokale verankering bewerkstelligd. Daarnaast zal Natuurpunt ook het gebied recreatief ontsluiten”, stelt de schepen.

Recreatie en natuurbeheer

De aankoop gebeurt met het oog op behoud en herstel van de poldergraslanden in de Oostkustpolders. “In Dudzele en Koolkerke gaat het om historisch permanent grasland dat beschermd wordt door de Vogelrichtlijn. Het is dan ook een broedgebied voor bedreigde weidevogels.

De gronden in Sint-Pieters-Brugge palen aan de Lodewijk Coiseaukaai, dat maakt ze zeer toegankelijk voor recreatie wat ook een belangrijk aspect is in de aankoop van de gronden. Natuurpunt zal infoborden voorzien, banken en een basisinvulling voor recreatie van de gebieden waaronder wandelpaden”, zegt de schepen.  

“De gronden in Koolkerke-Dudzele zijn een stap in de ontwikkeling van een natuurreservaat. Het is de bedoeling om mettertijd de gronden daar stap per stap te ontsluiten en te investeren in de omgeving voor recreatie. Het gaat niet alleen om natuurbeheer, maar om natuur dichtbij mensen, omwonenden en bezoekers te brengen.” Natuurpunt zorgt door een sterke plaatselijke band met hun leden voor een hoge betrokkenheid bij het project. Naast de realisatie van puur ecologische doelen, bezorgt het de Bruggelingen ook een aantrekkelijk landschap.

Poldergraslandreservaat Koolkerke-Dudzele

Enige decennia reeds zet Natuurpunt zich in om de poldergraslanden in het historisch Zwinlandschap tussen Damme en Brugge te beschermen en waar nodig te herstellen. “Tot in de middeleeuwen was het een gebied met slikken, schorren en kreken. Gaandeweg trok de Zwinarm zich terug en kon de vrijkomende land met en afwisseling van laaggelegen kommen tussen hogere ruggen ingenomen worden. De lagere kommen werden uitgesproken graslandgebieden, dooraderd met grachten en rietkragen en met een subtiel microreliëf. Door de eeuwen heen bleven ze zo goed als vrij van bebouwing gebied”, klinkt het bij Wim Slabbaert van Agentschap Natuur en Bos.

Sinds 2016 wordt de bescherming die in het Damse kerngebied door Natuurpunt werd ingezet, doorgetrokken naar Koolkerke en Dudzele. “Op dit ogenblik is er wel 38 hectare in Brugge, verspreid over verschillende kernzones. Ze zijn in de handen van onze vereniging met de bedoeling deze tot solide entiteiten te laten uitgroeien”, vult Luc Maene van Natuurpunt aan.

Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit

Het natuurbeIang van de laaggelegen komgebieden betreft vooral avifauna. In de lente en zomer komen weidevogels als Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit er broeden. In de winter vinden onze arctische ganzen (Kolgans en Kleine Rietgans), eenden als Wilde Eend, Smient en Wintertaling, en steltlopers als Wulp en Goudplevier er rust en voedsel.

De vele rietkragen vormen een uitgelezen broedbiotoop voor zangvogels zoals Kleine Karekiet, Rietzanger en Blauwborst. Torenvalk, Buizerd, Sperwer en Slechtvalk komen er jagen. Blauwe Reiger, Kleine en Grote Zilverreiger zijn dagelijkse verschijningen. De botanische en floristische kwaliteit van deze reliëfrijke en met sloten dooraderde graslanden behoort tot het beste van wat de Vlaamse Polders te bieden hebben. Het beheer gebeurt in samenspraak met landbouwers, die de gronden verder kunnen gebruiken als hooi- of graasweide.

Groene gordel

“Recent werden binnen dit polderproject ook gronden aangekocht aansluitend op de bebouwingskern van Sint Jozef, onder meer tussen de bedrijvenzone Dreef ter Panne en het kasteelpark ten Berge. Natuurpunt voorziet hier in samenspraak met de stad een groenbuffer en een boomgaard. Ook verderop aan de rand met St Jozef is een aankoop gebeurd, die deels ingevuld wordt met een boomgaard als stadsrandafwerking en die voorts als grasland zal hersteld worden.

Beide projecten bieden mogelijkheden voor participatief beheer en benutting door bevolking”, klinkt bij Natuurpunt nog.  

Naast de lokale afdeling van Natuurpunt is ook de Vogelwerkgroep Mergus trekker van dit polderproject. “Deze aankopen zijn een stap om de groene gordel rond Brugge te versterken”, stelt de schepen. De stad Brugge telt vandaag 1225,45 hectare natuur- en bosgebied. Dat is bijna 10 procent van de stad. Deze legislatuur gebeurden al heel wat bosuitbreidingen: 24 hectare in Beisbroek, 0,5 hectare in Veltembos, de stad kocht zelf 27 hectare in Male waarvan 7 bosuitbreiding. “Afgelopen weekend planten we 4190 bomen in Foreest. En zo blijven we bomen, bos en groen als een prioriteit bovenaan de lijst zetten. Groen is een noodzaak en maakt onze stad leefbaarder dan ooit”, sluit Van Volcem af.