Tag Archives: Openbaar groen

Fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een succes!

22 sep

Brugse Boomgaarden Fruitpluk succes Mercedes Van Volcem Natuurcentrum

Samen met het Natuurcentrum Beisbroek organiseerde Stad Brugge op 18 september de jaarlijkse publieke fruitpluk. Deze gaat door in de boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne. We kenden een regenachtige week, waardoor er zorgen waren over de opkomst. Toch kwamen in totaal meer dan 1200 gezinnen fruit plukken in de Brugse Boomgaarden. Door deze opkomst kunnen we wel degelijk zeggen: de fruitpluk in de Brugse Boomgaarden was een groot succes!

Traditie in de Brugse Boomgaarden

We houden nu al enkele jaren een fruitpluk in de Brugse Boomgaarden. De fruitbomen gedijen goed en daar laten we graag een breed publiek van meegenieten. Daarom stellen we 1 dag per jaar verschillende boomgaarden open. Die dag is iedereen welkom om te komen genieten van de beschikbare oogst. De boomgaarden bevatten een grote variatie aan perenbomen en appelbomen, waar oude rassen eet-, stoof- en ciderappelen en peren aan groeien. Ideaal om er taart, cider of appelmoes mee te maken.

Reportage Fruitpluk

Ook VRT Nieuws was aanwezig op de Fruitpluk. Bekijk de leuke beelden hieronder:

Elektrische rolstoel beschikbaar voor wandelingen in Beisbroek

19 sep

elektrische rolstoel Natuurcentrum Beisbroek Schepen van Openbaar Domein

Vanaf 19 september is in het domein Beisbroek een elektrische rolstoel beschikbaar. Deze is gratis te ontlenen. Zo kan iedereen de Brugse natuur bezoeken.

Deze elektrische rolstoel heeft een unieke wendbaarheid en is dus geschikt zowel voor wandelingen aan het strand als wandelingen in het bos. Zo kunnen personen met een mobiliteitsbeperking een leuke dag beleven aan het strand of in het bos. Iedereen heeft recht op ontspanning, ontmoeting en natuur.

Inspanningen om natuurgebieden toegankelijker te maken

Stad Brugge heeft al meerdere acties gesteund, die het toegankelijker maken van parken en bossen vooropstelden. Toen Brugge in 2021 als testgemeente in het project “Onbeperkt Buiten XL” stapte, was ik enorm verheugd. De bedoeling van dit project was ook om de toegankelijkheid van de vele parken en bossen in Vlaanderen te verhogen.

Bij een ontwerp van een park of bos is het voor mij altijd belangrijk dat er rekening gehouden wordt met rolstoelgebruikers. Brugge heeft heel wat mooie groene plaatsen en door zo’n initiatieven kan iedereen hiervan meegenieten.

Reservatie

Om gebruik te maken van deze elektrische “offroad” rolstoel moet je reserveren bij het Natuurcentrum Beisbroek via natuurcentrum@brugge.be of 050/329020.

Nieuwe en ook groene plannen voor de Scharphoutsite

13 sep

BRUGGE – Stad Brugge kocht eind 2016 de Scharphoutsite in Lissewege. Hiervoor zijn er grote plannen: er komt een nieuw ontmoetingscentrum. Niet enkel de  binnenruimte, ook de omgeving rond het ontmoetingscentrum krijgt een volledig vernieuwing. Een gloednieuw park wordt voorzien rond het ontmoetingscentrum. We hebben niet enkel nieuwe, maar ook groene plannen voor de Scharphoutsite.

De Scharphoutsite

Eind 2016 besloot Stad Brugge om de Scharphoutsite in Lissewege aan te kopen. Tot 2004 was dit het domein van gemeenschapsschool ‘De Regenboog’, maar nu gebruiken verschillende verenigingen deze site. Het College van Burgemeester en Schepenen investeert in de Scharphoutsite en zal er een gloednieuw ontmoetingscentrum optrekken. De hoofdreden hiervoor is dat de gebouwen niet meer aan de wettige veiligheidseisen voldoen. Het ontmoetingscentrum zal een ruime inkomhal, polyvalente ruimte, ruimtes voor de plaatselijke jeugdvereniging KSA en een bibliotheekruimte  bevatten.

Infomoment

Op 13 september hield de Stad een infomoment met de inwoners van Lissewege. Ze kregen de plannen van het nieuwe ontmoetingscentrum te zien en mochten hun eigen wensen te kennen geven. Ik heb maandag kennis gemaakt met enthousiaste Lissewegenaren op de infomarkt over de toekomstplannen van de Scharphoutsite in Lissewege. Het zijn mooie plannen met plaats voor sport en cultuur. Het nieuwe gebouw zal een levendige ontmoetingsplek zijn voor jong en oud.

infomoment scharphoutsite lissewege

Het Park

De visie die we hebben voor het park sluit volledig aan bij de visie van het ontmoetingscentrum: duurzaamheid en recuperatie van water staan centraal. Daarnaast zetten we natuurlijk ook zo veel mogelijk in op ontharden en vergroenen. Deze plaats zal niet alleen een oase van rust zijn, maar ook een plaats waar men kan spelen en ravotten. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik bezig met het vergroenen van Lissewege door veel bloemen aan het straatbeeld toe te voegen. Door dit park te realiseren, geven we de inwoners van Lissewege graag een prachtig en duurzaam stukje groen.

Stad Brugge organiseert jaarlijkse publieke fruitpluk

6 sep

Boomgaard Fruitpluk Burgemeester Schepen Openbaar Domein Appels

Naar jaarlijkse traditie organiseert Stad Brugge ook dit jaar in september een publieke fruitpluk in de Brugse boomgaarden. Deze gaat door op zondag 18 september van 9.00 uur tot 16.00 uur in de boomgaarden van Chartreusinne en Beisbroek.

Traditie

De afgelopen jaren is er een ware traditie ontstaan in de Brugse boomgaarden. Ieder jaar in september wordt er een publieke fruitpluk georganiseerd door Stad Brugge en het Natuurcentrum Beisbroek. Vorig jaar waren er maar liefst 1.700 plukkers aanwezig. Dit is dan ook een enorm leuke uitstap voor het hele gezin.

Net zoals de voorbije jaren zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Zo is het verplicht om een plukstof, of zoals het in de volksmond heet “een lange arm” te gebruiken om het hoger hangend fruit te bereiken. Deze worden ter plaatse beschikbaar gesteld door de plukkers.  Ook is er een maximum aantal kg fruit dat per gezin geplukt mag worden, namelijk 5 kg. Dit is om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de fruitpluk.

Publieke fruitpluk in Beisbroek, Chartreusinne en Gulden Kamer

De boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne worden op zondag 18 september tussen 9 en 16 uur publiekelijk opengesteld voor de jaarlijkse fruitpluk. Zo kunnen alle ingeschreven gezinnen genieten van de appels en peren die de boomgaarden te bieden hebben.

In de boomgaarden van Chartreusinnen kun je oude rassen fruitbomen vinden, waar vooral eet- en stoofappels aan groeien. Aan de rand van deze boomgaarden kun je ook een aantal perenbomen vinden. In 2004 werd de Chartreusinne opgewaardeerd met 170 vruchtbomen, waarvan zo’n 70 appelrassen en 30 perenrassen.

Ook in de boomgaard van Beisbroek zijn er appelbomen te vinden, maar dit zijn vooral appels bedoeld om te verwerken. Met de appels van de boomgaard in Beisbroek heb je verschillende opties: vroeger werd er cider mee gemaakt, maar met deze kun je ook appelmoes, sap of appelbeignets maken. Mogelijkheden genoeg.

Op woensdag 21 september tussen 14 en 16 uur is er ook een publieke plukdag in de boomgaard van Gulden Kamer.  Dit is vooral gekend als een sport- en speelterrein, maar er zijn ook fruitboomgaarden te vinden, al zijn deze een beetje verstopt.

Twee plukmomenten voor de buurt

In Hof De Jonghe vindt op woensdag 14 september tussen 14 en 18 uur een plukmoment plaats. Deze boomgaard ligt verborgen tussen een deel huizen en middenin een schapenweide. Het is een echt verborgen stukje groen in onze stad.

Ook in de boomgaard van Oud-Sint-Jan vindt er een plukmoment plaats, namelijk op 21 september tussen 14 en 16 uur. Hier pluk je in een historische omgeving. De kleine boomgaarden midden op de parking van de site doet denken aan de vroegere tuinen die het domein tot de 19e eeuw sierden.

Hof De Jonghe en Oud-Sint-Jan zijn voorbehouden voor de bewoners uit de buurt. Deze kleine boomgaarden hebben een te beperkte oogst voor het grote publiek.

Sociaal en maatschappelijk doel

Nadat de Brugse inwoners de kans gekregen hebben om fruit te plukken, wordt het overige fruit geplukt door een aantal sociale organisaties. Zo is de fruitpluk een waar sociaal gebeuren. In de voorgaande jaren kwamen o.a. studenten van het buitengewoon onderwijs Ter Dreve en inwners van De Rozelaar fruit plukken.

Inschrijving

Het is verplicht om je in te schrijven, op die manier kan de organisatie goed verlopen en kunnen we lange wachtrijen vermijden. Schrijf je in via: https://www.brugge.be/fruitpluk/plukmomenten.

Fruitpluk Plukstok Boomgaard Appel

Nieuw stadspark in Assebroek!

5 jul

Vanavond mocht ik het nieuwe stadspark in Assebroek met plein aan de Maaike Kerrebroeckstraat officieel openen.

Opening nieuw stadspark Assebroek

Op de site Julien Saelens in Assebroek mocht ik vanavond een nieuw stadspark openen. Stad Brugge is opnieuw een stukje groen rijker. Met een rondvraag bij de buurtbewoners konden ook zij hun mening geven over de uitwerking van het project. Dat kan ik enkel maar toejuichen. Ik ben alleszins erg blij met het resultaat en de vele blije gezichten die vanavond zag!

Inspraak

We transformeren de groene weide tot een nieuw, aantrekkelijk openbaar park in Assebroek. Uit de rondvraag bij de buurtbewoners bleek dat meer groen, bloeiende planten en bomen in de omgeving welkom zouden zijn. Hier hebben we dan ook rekening mee gehouden tijdens de ontwerpfase. Mijn dienst creëerde een plek waar mensen uit de buurt en bewoners van de appartementen ook kunnen kuieren buiten hun terras. Bijkomend werd de zone aan de gracht aangepakt als ontsluiting voor voetgangers.

Ontharding

Om dit resultaat te bekomen werd zo’n 45 procent van de bestaande verharding onthard. In combinatie met een selectie van vier bomen (de meelbus, tulpenboom, zomerlinde en honingboom), vormen zo’n 1.800 vaste planten (voorjaarsbloeiers) een adembenemend decor voor de talloze ontmoetingen die hier zullen plaatsvinden.

Signalisatie zal ervoor zorgen dat fietsers en bromfietsers geen doorgang zullen vinden in het nieuwe park.

Afwerking

De opening van het nieuwe stadspark betekent ook een nieuwe zit arena. Samen met de kleine veerwipjes en enkele bomen vormt dit het sluitstuk van de aanleg aan de gracht. Later, wanneer het gazon draagkracht heeft, zullen er ook nieuwe picknickbanken komen.

Kostenplaatje

De aanleg van het groen en het plein kost zo’n 309.065,40 euro. Dit project vindt aansluiting in de ambitie van de Stad om meer te ontharden en bij te dragen aan meer waterresistentie. Als bevoegd schepen van openbaar domein maak ik niet alleen straten beter via rioleringswerken, we zetten ook in op nieuwe voetpaden en fietspadenplan (Kopenhagenplan). Via de minister van openbare werken hamer ik ook op aanpak van gevaarlijke kruispunten in de stad.

Vind hier meer informatie over het nieuwe stadspark!

Brugge breekt uit!

27 jun

Met het project ‘Breek uit’ wil de Stad haar inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water.

Met de actie 'Breek Uit' probeert Brugge haar klimaatdoelstellingen te behalen en haar ondergrond te ontharden.

Stad Brugge engageert zich om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te zijn. Klimaatrobuust betekent aangepast aan de weersomstandigheden, met meer periodes van droogte, hitte en extreme regen. Een klimaatadaptatiestudie werd uitgevoerd voor de stad Brugge en leverde een actieplan en een brede waaier aan mogelijke maatregelen op. Men onderzocht onder andere waar de verharding zit, wie of wat de grootste verharders zijn en hoe of waar onthard, afgekoppeld en gebufferd kan worden.

De stad zélf houdt al rekening met vergroening, ontharding en slim waterbeheer bij het ontwerpen of heraanleggen van pleinen of straten. In Brugge is een groot deel van verharde grond echter privaat eigendom. Exclusief de haven is Brugge met 25,4 miljoen m² voor 22,6% verhard en zit daarmee boven het Vlaams gemiddelde van 14,5%. De terreinverharding van private percelen bedraagt circa 17 miljoen m².

Met de actie ‘Ik wil een boom’ zijn er al meer dan 150 geveltuinen aangelegd en meer dan 150 bomen aangeplant. Met de actie ‘Breek Uit’ willen we de inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water. Zo draagt de Bruggeling mee bij aan het bereiken van onze klimaatambities!

Vanaf 1 juli 2022 geeft Stad Brugge een toelage aan zij die verharde oppervlakte in de tuin, terras, en voortuin opbreken en beplanten. Het gaat om 10 euro per vierkante meter, met een maximum totaalbedrag van 500 euro. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd.

Vind hier meer informatie over hoe Stad Brugge haar klimaatdoelstellingen wil realiseren!

Al 440 gevelplanten in Brugse straatbeeld

9 jun

Uit de data van 1 juni 2022 blijkt dat reeds 440 Brugse woningen opgefleurd zijn met een gevelplant.
Het aantal blijft stijgen en dat maakt van project “Gevelgroen” een succes.

Het maakt me enorm blij dat we aanvragen voor gevelplanten blijven binnenkrijgen. Onze stad wordt zo steeds mooier en groener.

Sinds de start van het intitiatief, ontvingen we reeds 497 aanvragen voor gevelplanten. 440 aanvragen werden op vandaag positief geadviseerd.

Er zijn tal van redenen om een gevelplant aan te vragen: verkoeling, fijn stof wordt uit de lucht gefilterd, regenwater wordt langer vastgehouden, geluid wordt gedempt. Het is ook goed voor vogels, vlinders en bijen.
Om dan niet te spreken over hoeveel mooier een straat kan zijn wanneer groenelementen aanwezig zijn.

Onze straten zijn al een stuk groener, maar het kan altijd beter!
Ik wil blijven oproepen om gevelplanten aan te vragen en zo mee te helpen aan een stad waarin we overal kunnen genieten van stukjes prachtige natuur.

Vraag ook jouw gevelplant aan!

Overtuigd? Surf dan snel naar www.brugge.be/gevelplant
Als je aanvraag positief advies krijgt, gaan we voor je aan de slag!

De dienst Openbaar Domein komt het plantvak maken. Dit gebeurt in februari en oktober, telkens voor het plantseizoen.
Daarna ben jij aan de beurt! Is je plantvak geplaatst, dan kun jij er je plant naar keuze in aanplanten en eventuele muurgeleiding voorzien.
De gevel van uw woonst ziet er op deze manier op slag een stukje frisser uit!
Goed onderhouden van jouw gevelplant is nu de boodschap.

Voorwaarden

Twee voorwaarden die we wel stellen vooraleer jouw aanvraag kan worden goedgekeurd:

 • Er moet voldoende doorgang blijven op het voetpad.
 • Hou ook rekening met je buren.

Aantal gevelplanten in Brugge

 2019202020212022Totaal
Centrum84759841298
Noord1116826
Oost051171381
West31610635
Totaal8815313168440

Pot op de stoep

Sedert huidige legislatuur mag je ook een pot met bloemen of plant(en) op de stoep plaatsen, mits er een vrije doorgang blijft van 1 meter. Zo zet je letterlijk de voorbijganger “in de bloemen”. Een vergunning is niet nodig.

Draag je steentje bij aan een mooiere, groenere, duurzame en diervriendelijke stad!

Meer weten? Klik hier

Heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: start fase 1 op 16 juni

7 jun

Binnenkort start de heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving te Sint-Andries. De werken zullen worden uitgevoerd door aannemer De Witte uit Maldegem.

De inrichting van de Nieuwe-Sint Annadreef en omgeving voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, zoals waterdoorlaatbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Algemeen is de verhouding verharde oppervlakte – groenzone niet in evenwicht en aangepast aan de huidige klimaatverandering en droogteperiodes. De riolering werd in deze omgeving aangelegd in de jaren’60 van de vorige eeuw en vertoont tal van gebreken, die wijzen op een degradatie van het rioleringsstelsel.
Ook de bovenbouw (wegenis en voetpaden) is gedegradeerd.

De heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef is dus vereist om terug een veilige, leefbare en duurzame straat te creëren.

Eerste fase
De eerste fase van de werken gaat van start op 16 juni. In deze eerste fase werkt de aannemer in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf de Doornstraat tot aan de perceelsgrens met huisnummer 42. De aannemer voorziet er een nieuw voetpad, een rijbaan in kasseien en aan beide kanten van de weg een fietscomfortstrook in asfalt. Het einde van de werkzaamheden van deze fase is – behoudens onvoorziene omstandigheden – voorzien tegen 30 september.

Tijdens deze eerste fase is er in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan huisnummer 42 geen doorgaand verkeer mogelijk.
Bewoners uit de Nieuwe Sint-Annadreef 46-48 en 50 kunnen hun woning enkel te voet bereiken. Bewoners uit de Karel Custisstraat kunnen hun woning enkel bereiken via de Jacob Meyerstraat. De school blijft altijd bereikbaar via de omleidingsroute: Lange Molenstraat – Gistelse Steenweg. Voetgangers en fietsers behouden de doorgang. In het heraan te leggen deel van de straat geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

12 fasen

 • fase 1: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40
 • fase 2: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat
 • fase 3: wegeniswerken Krakkestraat
 • fase 4: aanleg van voet- en fietspaden op diverse locaties
 • fase 5: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • fase 6: riolerings- en wegeniswerken Heidelaan
 • fase 7: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • fase 8: wegeniswerken Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • fase 9: wegeniswerken Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef
 • fase 10: riolerings- en wegeniswerken Heesterlaan
 • fase 11: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • fase 12: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

Rioolrenovatie

In de Heesterlaan en de Heidelaan wordt gelijktijdig met de heraanleg een nieuwe riolering geplaatst.

In de andere straten (Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat) gebeurt de rioolrenovatie pas achteraf, nadat de straten zijn heraangelegd, door een gespecialiseerde aannemer. Hij hoeft de straat niet op te breken, maar zal gebruik maken van de zogenaamde koustechniek (relining). Dat is een zeer duurzame techniek waarbij een nieuwe binnenwand uit kunsthars wordt aangebracht in de riool. De levensduur van de bestaande riolering wordt daardoor met ongeveer 30 jaar verlengd. Er is voor deze techniek gekozen om de bomen maximaal te kunnen behouden.

Vernieuwen bovenbouw

Voor de bovenbouw wordt er zo veel mogelijk gewerkt met materialen die zo weinig mogelijk schade veroorzaken in de ondergrond.

Het wegprofiel wordt aangepast. De rijloper wordt smaller waar bomen een te grote wortelaanzet hebben. Ook de goten en de inplanting van de straatkolken zullen wijzigen.

Bestaande waardevolle bomenbestand

De bestaande statige straatbomen zijn allesbepalend voor het karakter van de ganse wijk. Het behoud ervan staat dan ook voorop. Daarom worden in dit project weinig nieuwe bomen aangeplant. Enkel in de Heesterlaan worden de minder waardevolle berken gerooid in functie van een nieuwe aanplant.
Er wordt in de Nieuwe Sint- Annadreef een plataan gerooid in functie van het aanleggen van een nieuwe, verhoogde bushalte aan de school ‘De Varens’. Deze boom is een minder waardevol exemplaar gezien deze veel concurrentie ondervindt van de andere, grotere platanen

Kostenplaatje

Totaal geraamde kostprijs: € 3.695.406,19

Meer weten? Klik hier

Inrichting park Steevens komt stap dichterbij

30 mei

Tegen de zomer wensen wij het park zeker in gebruik te nemen.

De gunning van de aanleg van Park Steevens is een eerste stap in de realisatie van dit prachtige project dat zowel aandacht heeft voor natuur, ontspanning en verkeersveiligheid.

Park Steevens te Sint-Kruis zal een omgeving zijn waar elke Bruggeling kan genieten van het groen en het publiek domein. Verder maakt dit park ook onderdeel uit van de agenda om veilig fiets- en wandelverkeer in onze stad te realiseren. Het park wordt zeker en vast een grote troef voor de buurt en de scholen in de omgeving.

Wandel- en fietspadennetwerk

De realisatie van een mooi en comfortabel fietspad langs het traject Collegestraat – Zandtiende – Veltembos zal bijdragen aan de goede ontsluiting van Sint-Kruis en Assebroek en een veilige fietsomgeving. Op deze manier voorziet men in de ontbrekende schakel in het Brugse fietspadennetwerk.

Het creëren van een mooi en comfortabel wandel- en fietspad loopt als rode draad door het ontwerp van de parkinrichting. Niet alleen de nieuwe paden binnen het parkgebied zullen spiksplinternieuw zijn, maar ook het huidige bestaande netwerk voor wandelaars en fietsers krijgt een grondige vernieuwingsbeurt.

Parkinrichting

Er komen duidelijk gedefinieerde zones: aan de kant van Zandtiende komt er een open boomgaard met bloembollen in de graszone, een picknickzone en een vlonderpad rond het dottergrasland. De bestaande boszone aan de kant van Zandtiende wordt uitgebreid met bosaanplant en zorgt voor de buffering naar de school toe. Het bestaande trapveldje en speelpleintje blijven behouden. Kinderen zullen naar hartenlust kunnen spelen midden in het park terwijl de ouders en grootouders kunnen genieten van de natuur.

De zanderige ondergrond van het park wordt ingezet voor natuurherstel. Picknickbanken en parkstoeltjes zullen er de beleving op gang trekken.

De invulling van het park is vrij. Het is de bedoeling dat de bezoekers alle mogelijkheden hebben om te kunnen genieten van deze zone met open ruimtes.

Door de strategisch geplaatste boszones tegenover open ruimtes vloeit Veltembos op een natuurlijke wijze over in Park Veltem. Dit ontwerp zorgt voor een recreatieve spreiding en vermindering van de recreatieve druk op het huidige Veltembos.

Genieten tussen bos en natuur

Bij elke realisatie op het openbaar domein mag de aandacht voor natuur en dieren niet uit het oog verloren worden. We kozen hier voor aanvullende bosaanplant. Zo oogt de grens tussen het bos en het park natuurlijk en vloeien beide in elkaar over.

Er werd gekozen voor inheemse bomen en bijenvriendelijke beplanting. Ook worden bijkomende boszones en groengordels aangeplant naast de aangrenzende bebouwing.

De boomgaard met bloembollen, de open plekken voor rust en spel en de ontwikkeling van de natte natuur met het vlonderpad als versterker voor de beleving, maken van het park een groene, natuur- en diervriendelijke omgeving.

De stad kocht het domein aan in 2019. Zo kunnen we een nieuw park aanleggen van meer dan 2 ha en veilig fietsverkeer realiseren. Dit dossier heeft 30 jaar vastgezeten en ik ben heel blij dat ik via mijn bevoegdheid eigendommen (aankoop), financiën (strategische aankoop) en openbaar domein dit kan realiseren.

Meer info vind je hier

Nieuw park Bleekweide in hartje binnenstad aan de Langerei

24 mei

Op maandag 16 mei 2022 werd het aanbestedingsdossier voor de aanleg van park Bleekweide goedgekeurd in het college van Burgemeester en Schepenen. Al sinds 2019 waren er plannen om dit stukje braakliggend groen in de Brugse wijk Sint-Gillis om te toveren tot een mooi stadspark met een wandelpad en zit- en picknickbanken.

Wegens bezorgdheden van bewoners over de ontsluiting van het park via de Langerei, dat eventueel voor gevaarlijke verkeerssituaties zou kunnen zorgen, werden de plannen tussendoor aangepast. In de definitieve plannen zal er, rekening houdend met deze bezorgdheden, enkel doorgang zijn van het park naar de Baliestraat en de Eugeen van Steenkistestraat, en dus niet naar de Langerei.

In de Brugse binnenstad zijn er heel wat mensen die een kleine of helemaal geen tuin hebben. Ik vind het daarom belangrijk om ook deze mensen de kans te kunnen geven om te genieten van de natuur en de buitenlucht. Stadsparkjes en openbare tuinen zijn hiervoor de perfecte oplossing. Ik ben blij dat we opnieuw een stap dichter bij de aanleg van park Bleekweide zijn.

Zone Langerei
De weginfrastructuur in het park is in zeer slechte staat. Gezien het laatste deel van de weg vroeger privaat domein was, wordt de weg volledig vernieuwd.
Alle nutsleidingen werden reeds vernieuwd, de riolering wordt heraangelegd en de wegenis wordt opnieuw in kasseistenen aangelegd.

Zone Bleekweide: paden en terraszones
Er wordt een pad aangelegd dat de voormalige Bleekweide doorkruist. Aansluitend op dit pad wordt een terras met twee zitbanken voorzien. Tussen en rond de notelaars komt een houten terras met twee niveaus. Het podium zal toegankelijk zijn doordat het pad in helling zal aangelegd worden.
De verhoogde (houten) picknickzone is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Zone Bleekweide: groenaanleg
De bestaande notelaars blijven behouden, terwijl andere weinig waardevolle of dode bomen worden verwijderd. In totaal worden 11 nieuwe sierbomen aangeplant. Er worden onder andere meerstammige rode esdoorns, een krentenboompje, een boomhazelaar, een meidoorn, een amberboom, sierkersen en appelbomen aangeplant.

Verder worden ook sierheesters voorzien aan de randen en wordt een vaste-plantenbegroeiing aangeplant als eilandjes tegenaan het woningencomplex.

Het overgrote deel wordt ingezaaid met een biodivers gazon. Dit is een gazon dat bestaat uit 95 % grassen en 5 % inheemse bloemen. Dit gazonmengsel vraagt een minder intensief beheer en is een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Het gazon langs de paden wordt beheerd als intensief gazon.

In het gazon en rond de bomen worden zones voorzien met bloembollen.

Bleekweidegracht

Gelet op de historische achtergrond, werd beslist om de bleekweidegracht op zijn plaats te houden. Langs één zijde wordt een houten overbeschoeiing geplaatst, langs de andere zijde wordt een flauwe oever voorzien met een oeverbeplanting.

Geen speelelementen

Gezien een park er is voor mensen van alle leeftijden, werd er bewust voor gekozen om in dit park geen speelelementen te plaatsen. Enkel een ‘wiebelbrug’ over de gracht, die wordt bevestigd aan grote keien, wordt in de parkaanleg geïntregreerd.

Via onderstaande link kan je ook zelf de Powerpoint i.v.m. het ontwerp van de Bleekweide bekijken.

Het ontwerpplan kun je hier terugvinden