Tag: schepen financiën

Brugge

‘Huize Minnewater’: nieuwe invulling!

De beslissing is genomen. Huize Minnewater wordt het middelpunt voor alle vragen van de Bruggeling.  

Huize Minnewater

De reputatie als erfgoed stad alle eer aan doen én het huisvestingsdossier voor het stadspersoneel oplossen. Dat is het resultaat van deze beslissing. Ik ben hier dan ook erg blij mee! Tegen 2026 zal deze site het middelpunt zijn voor alle vragen van de Bruggeling. Het ‘Huis van de Bruggeling’ en het ‘Sociaal Huis’ zullen er al postvatten. Later zullen andere stadsdiensten zich er ook vestigen.  

Strategische keuze

De huur van het huidige ‘Huis van de Bruggeling’ legde de voorbije jaren een druk op de exploitatie. Vandaar dat de keuze gemaakt wordt om niet langer te huren, maar om te investeren in een eigen eigendom. Door de herlocalisatie van diensten is het de bedoeling om, zo mogelijk, enkele strategisch gelegen panden of sites te verkopen, waardoor de gebouwenportefeuille kleiner wordt. Bovendien worden, door nu knopen door te hakken rond de toekomstvisie in de huisvesting, heel wat tussentijdse investeringen of kosten in bestaande infrastructuur vermeden.

Timing en budget

De kost wordt geraamd op 22.751.500 euro (incl. btw) voor de grondige aanpak en volledige inrichting van dit grootschalig project. Het is echter een toekomstgerichte investering. Enerzijds vervalt de huur van het Huis van de Bruggeling voor de periode 2026-2036 en anderzijds moet de optelsom van de reguliere te verwachten kosten voor het energieverbruik, de onderhoudskosten, de schoonmaakkosten en het normaal noodzakelijk investeringsonderhoud dat nodig zou zijn voor heel wat andere gebouwen ervoor zorgen dat dit een verstandige investering is waardoor de Stad ‘wint’ door structureel en duurzaam te investeren in een gericht stadseigendom en hoge recurrente kosten vermijdt bij een verschillende andere gebouwen.

Historiek en context: ‘Huize Minnewater’

Ter hoogte van het station, ingesloten tussen de R30, Oostmeers, Professor Dokter J. Sebrechtsstraat en de Begijnenvest bevindt zich de vroegere Minnewaterkliniek. De site heeft een perceeloppervlakte van ongeveer 24.000m² en een totale oppervlakte gebouw van zo’n 11.000m² (inclusief kelders en zolders).

‘Huize Minnewater’ is een neogotisch gebouw naar ontwerp van stadsarchitect Louis Delacenserie, opgericht tussen 1885 en 1892 als gasthuis voor hulpbehoevende, ongeneeslijk zieke vrouwen. De zusters der liefde bestuurden het gasthuis tot ze in de jaren 1930 de stad verlieten. De gebouwen werden vervolgens ingevuld door het Sint-Janshospitaal. In 1948 veranderde de straatnaam van Gasthuisstraat naar Professor Dokter J. Sebrechtsstraat, naar een chirurg die in het hospitaal werkte.

Sinds 1979 is ‘Huize Minnewater’ niet langer een ziekenhuis, maar een woonzorgcentrum onder beheer van OCMW/Mintus. WZC Minnewater heeft op vandaag 120 kamers, waarvan vijf kortverblijfkamers. Tijdens de vorige legislatuur nam het OCMW de beleidsbeslissing om in Sint-Pieters een nieuw woonzorgcentrum op te richten. Het nieuwe complex zal zich tussen de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk bevinden (aan de overzijde van de Sint-Pietersplas) en zal een modern onderkomen bieden voor 232 bewoners. Daarnaast is ook een dagverzorgingscentrum voor 30 personen en een kinderopvang voorzien. De visie is om de zorg voor senioren en jonge kinderen op één locatie samen te brengen. De werkzaamheden voor dit grootschalig project zijn gestart in het najaar van 2019. Het is de doelstelling dat het nieuwe woonzorgcentrum in het najaar van 2023 in gebruik zal zijn.

Deze herlocalisatie van het WZC impliceert dus dat een herbestemming voor deze uniek gelegen neogotische gebouwen zich opdringt.

Tot slot

De koppeling van twee beduidende dossiers is het resultaat van ons strategisch beleid. Stad Brugge en erfgoed zijn begrippen die steevast aan elkaar gelinkt zijn. Vanuit mijn schepenambt vind ik het belangrijk om ook vooruitziend te zijn en diverse mogelijkheden te gaan exploreren. Deze beslissing kadert dan ook perfect binnen deze visie. Ik ben erg opgetogen!

Begin dit jaar werd ook het ontwerp voor de heraanleg van het Minnewaterpark voorgesteld. Dit kan je hier terugvinden.

Huize Minnewater
Brugge

Conclaaf met Brugs schepencollege

Het Brugs schepencollege trok zich eind vorige week terug voor een tweedaags conclaaf. De puntjes werden er opnieuw op de ‘i’ gezet.

Conclaaf met Brugs schepencollege. Een dubbelinterview met de burgemeester.

Het conclaaf vond plaats in een hotel in Gent. We vergaderden in de collegezaal van het Gentse stadhuis. De stadsfinanciën kwamen aan bod, maar ook spraken we lang over een mogelijke fusie met een of meerdere gemeenten.

Als schepen van financiën en gewezen ondervoorzitter van de commissie binnenlandsbestuur in het Vlaams Parlement lanceerde ik op 31 mei van dit jaar het idee van een fusie. De Vlaamse Regering voorziet een schuldovername tot 50 miljoen euro bij een fusie. Bovendien geeft dit ook meer bestuurskracht en samenwerking op alle domeinen. Kleinere gemeenten zijn op die manier minder afhankelijk van een lage personeelsbezetting en dossiers geraken gemakkelijker afgehandeld. Momenteel is Brugge de derde stad in Vlaanderen. Door een fusie kunnen we die plaats behouden.

Het is mijn plicht om dit soort opportuniteiten te gaan onderzoeken. Mogelijks zijn fusies in volgende legislatuur verplicht zonder tussenkomsten. Dan wil ik, in het belang van onze stad, alle opties bekeken hebben. It takes two to tango, uiteraard. Deze week kwamen al twee burgemeesters op de koffie.  

Stadsfinanciën

Ook over de stadsfinanciën werd grondig overleg gepleegd. Opeenvolgende crisissen brengen ook in onze stad heel wat teweeg. De impact van corona bedraagt 41 miljoen euro, maar vooral de toegenomen inflatie zal cumulatief zwaarder doorwegen. Vorig jaar gingen we geen extra leningen aan waardoor onze stadschuld nu historisch laag is. Dat is het gevolg van een voorzichtig financieel beleid deze legislatuur.

Elke schepen werd gevraagd om na te gaan waar binnen zijn of haar departement bespaard kan worden. Daarnaast houden we onze dagelijkse uitgaven onder controle en zo navigeren we de stad financieel gezond door deze turbulente periode!

Hier lees je het dubbelinterview met de burgemeester in de krant van West-Vlaanderen.

Brugge Financiën Schepen Sint-Andries Sint-Andries

We leggen een kunstgrasveld aan ten voordele van Jeugdvoetbalvereniging Sint-Andries.

Jeugdvoetbalvereniging Sint-Andries is een buurtploeg die competitief voetbal combineert met een groot gemeenschappelijk gevoel. De club bestaat uit meer dan 200 leden en 12 ploegen. Dit seizoen startte de vereniging zelfs met een G-ploeg voor jongens en meisjes met een licht mentale of fysieke beperking tussen 6 en 16 jaar. Het voetbalveld wordt dus intens gebruikt, waardoor het bij slecht weer soms onbespeelbaar is.

Inspanning

“We vernamen de noodsignalen en ik vond dat er wat aan de situatie moest gedaan worden. J.V.V. Sint-Andries is een club met het hart op de juiste plaats en geeft enorm veel terug aan de gemeenschap. Ik was dus direct bereid om ze zowel financieel als door het maken van een ontwerp bij te staan” aldus schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD plus).

Werken

Het huidige grasveld wordt vervangen door kunstgras. De switch naar kunstgras biedt enkele significante voordelen. Zo heeft kunstgras minder last van lange droge en natte periodes, maar biedt het ook de mogelijkheden voor mensen met pollenallergie om zich volledig uit te leven. Om het overtollige regenwater af te voeren voorzien we dan weer extra drainage. Naast werken aan het veld gaan we ook de omliggende infrastructuur moderniseren. Zo gaan we de bestaande armaturen, die ons veld belichten, voorzien van klimaatvriendelijke LED verlichting. Voor de voetbalclub zelf voorzien we ook extra berging om materiaal in op te bergen. Daarnaast hernieuwen we de omheining met ballenvangers, dit om overvliegende ballen bij de aangelanden tegen te gaan. Ten slotte zal de volledige toegang met fietsenstandplaats vanuit de Robrecht van Vlaanderenlaan wordt vernieuwd met water doorlatende materialen en groenblijvende beplanting.

Transparantie

“We willen de aangelanden zoveel mogelijk informeren over de komende werken en hadden dan ook een infomarkt voorzien. Hier probeerden we uitleg te geven over het project en ook directe vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. De respons van het aanwezige publiek was heel positief en we zijn dan ook heel blij dat we met zo een buurtproject kunnen uitpakken.” concludeert schepen Van Volcem.

Brugge Financiën Schepen

Stad Brugge realiseert historisch lage schuld

De financiële inspanningen van de Stad Brugge zijn niet zonder resultaat. De Brugse stadsschuld staat op zijn laagste peil sinds 30 jaar, ondanks een financieel veeleisende coronacrisis. “Als schepen van financiën van de Stad Brugge probeer ik de schulden van de stad af te bouwen zodat er meer ruimte ontstaat om te investeren” gaf Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus) aan.

Uit de jaarrekening van 2020 kunnen we opmaken dat Brugge tot de financieel gezondste centrumsteden behoort en enkel Turnhout voor moet laten. De Brugse stadsschuld beslaat nu 68 miljoen euro of 814 euro per persoon. In vergelijking met 1990 was de schuld nog 214 miljoen euro.

Het blijft gevaarlijk om schulden geïsoleerd te bekijken en als maatstaf te gebruiken voor de financiële gezondheid van de stad. “‘Een gemeente met amper schulden is niet altijd goed bezig, daarom koppelen we een lage stadsschuld met een hoge investeringsgraad” aldus schepen Van Volcem. “Er staan heel veel nieuwe projecten op het programma en we investeren meer dan 350 miljoen euro”

Investeringen

Onze focus was tijdens de coronacrisis gericht op de getroffen sectoren. Zo hebben we de terrasbelasting van 2020 en 2021 niet geïnd, de maatregel moet extra zuurstof geven aan de horeca in de stad. Daarnaast zijn we ook van plan om verder succesvolle evenementen te blijven organiseren. Zo kon Brugge het WK tijdrijden naar de stad lokken en hiermee de stad op wereldkaart zetten. Ten slotte komt er ook een nieuw museum, maar ook bossen, bomen, parken, wegen, rioleringen en bloemen.

Teamspirit

“We doen het goed, de schwung en daadkracht kan je zien in deze cijfers”, klopt Van Volcem op de borst van de bestuursploeg. “Er is een goeie ploeg en er heerst teamspirit. We doen wat goed is voor de Bruggeling en laten elkaar de ruimte om dingen te realiseren. Zo gaat het ook vooruit. En deze ingesteldheid zullen we ook nodig hebben om deze nakende crisis aan te pakken.”

Brugge

Voornaamste investeringen in het meerjarenplan 2020-2025 (Stad)

Het stadsbudget en de meerjarenplanning van de stad zijn meer dan een resultaat van boekhoudkundige verwerkingen.  Het is de visie van een bestuur die graag haar beste beste beentje voorzet voor al haar inwoners.   We zijn een “bedrijf van mensen” met een omzet van 250 miljoen euro en een 1400 personeelsleden (zonder politie en OCMW).  Bovendien hebben we als toeristische stad vele bezoekers. Die willen we tevreden stellen zodat ze terugkomen. 

We hebben trekkers en volgers, we hebben groot verdieners en mensen die niet rond komen.  Er zijn ook sporters, cultuurliefhebbers maar ook het individu telt.  We nemen die maatregelen, gewikt en gewogen.  Er is vandaag weinig liefde voor de politiek. Ik kan wel getuigen dan de Brugse bestuursploeg ongelooflijk betrokken is bij het wel en wee van haar inwoners en ondernemers.

Investeringsproject raming 2020-2025.
Investeringen in meerjarenplanning 2020-2025.

Brugge

Corona impact: fiscale steunmaatregelen

We zijn de eerste van alle centrumsteden die de aanpassing voorleggen aan de gemeenteraad omdat we vooral kort op de bal willen spelen. Een vrouw als schepen van financiën is nog voorzichtiger en het zoals in elk huishouden moet het budget op orde blijven.  Het budget van de stad, zie ik als de boekhouding van de Bruggeling.  We verdienen, we investeren, we groeien, we geven aan wie niet mee kan, we sparen en besparen en zetten de tering naar nering als de inkomsten dalen.   Net zoals elke moeder heb ik de plicht om discipline te preken maar ook vrijheid en creativiteit aan te moedigen. Enkel angstig zijn en alles lam leggen is niet aan de orde.  

Goedgekeurde fiscale en financiële steunmaatregelen.
Nog goed te keuren steunmaatregelen of goedgekeurd na opmaak 1ste aanpassing meerjarenplanning.

Brugge

Impact Corona op Stad Brugge

De coronacrisis heeft een enorme impact op de Brugse stadsfinanciën. Dit onder andere door het verdwijnen van het internationaal toerisme, minder parkeergelden en een verlies aan bootjesinkomsten. Ook de aankoop van mondmaskers en de nodige veiligheidsmaatregelen namen een grote hap uit het stadsbudget. Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de impact van Corona op onze stad.

Brugge

Eerste spadesteek uitbreiding park(ing) ‘t Zand is een feit

De voorbereidende werken zijn reeds gestart maar door eerder uitstel wegens COVID-19 is de eerste spadesteek nog niet gezet. Stad Brugge voorziet ca. 650  bijkomende parkeerplaatsen. “Ik ben verheugd dat de uitbreiding van de parking op ’t Zand vandaag officieel van start kan gaan. Het wordt de grootste en “cleanste” parking in België”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Nieuwe parking

De bouw van deze uitbreiding zal tevens zorgen voor een waardevolle heraanleg van het Albertpark. Deze moet de relatie met de woonwijk en Kapucijnenrei versterken. De aanleg van het park gebeurt volgens dezelfde filosofie en met dezelfde materialen als op ’t Zand. Zo vormen ze samen één uniform geheel. “Het park wordt op deze manier naast een wandel- en fietsverbinding, een aantrekkelijke verblijfsruimte”, vertelt de Brugse schepen. De voetprint van de parking werd tot een minimum beperkt door het ontwikkelen van een ondergrondse infrastructuur op 3 niveaus. Met een voetprint van slechts 7.150 m2 wordt een capaciteit van circa 635 parkeerplaatsen gerealiseerd. Om het park maximaal te respecteren werd een geïntegreerde contour ontworpen van slechts 32,4m breed en 163m lang. “De ruimte-inname, de vormgeving en inplanting van het parkeergebouw werden volledig afgestemd op de waardevolle, te behouden monumentale bomen die integraal gevrijwaard zullen blijven van ondergrondse structuren”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem.

Shop & Go

Volgens een Shop & Go filosofie werd het eerste uur parkeren gratis op de centrumparking. “De Shop & GO is nu tijdelijk twee uur gratis maar vanaf de 61 ste minuut betaal je vanaf de 1ste minuut tenzij je een P card hebt. De P card maakt dat je geen kaartje hoeft bij te houden. Dit heeft als voordeel dat we grote wachtrijen aan de kassa vermijden. Bovendien behoud je altijd de eerste twee uur gratis tijdens deze actie. Intussen vroegen 5000 mensen die aan”, vertelt schepen Van Volcem.

Integratie

De nieuwe parking maakt integraal deel uit van het park. Het park vloeit boven en binnen de parking. De parking genereert nieuwe stedelijke verbindingen en relaties. “We beogen een wisselwerking tussen de twee dimensies. Deze uitgangspunten leiden tot een synthese die de stedelijke functie en ruimtelijke kwaliteit van het geheel versterkt. Het project resulteert zo in een integrated infrascape of PARK-ING”, zegt schepen Van Volcem.

Eén van de belangrijkste wandelroutes tussen station en stadscentrum loopt doorheen het Koning Albert I-park. Om het wisselend karakter van deze promenade te behouden wordt de ligging van de looproute in het park slechts beperkt gewijzigd. De bestaande netwerkopbouw voor fietsers en voetgangers worden verrijkt met nieuwe verbindingen over het water.

Ter hoogte van het Eiland wordt een historische brugverbinding opnieuw geopend. De bestaande verbinding ter hoogte van Brasserie Gauthierz wordt opgewaardeerd door de aanleg van een nieuw terras aan de Kapucijnenrei. “Dit rustpunt aan het water zal de zone versterken en helpen transformeren tot een levendige schakel tussen park en wijk”, legt schepen Van Volcem uit.

De nieuwe infrastructuur creëert een nieuwe relatie met woonwijk en stadscentrum. Als laatste houdt de parkaanleg rekening met diverse bestaande en toekomstige evenementen. Er wordt een open ruimte ingericht van ca. 5.000 m², met rondom een uitbreidingszone van ca. 17.000 m².

Fasering

Fase 1Voorlopig wandelpad langs Kapucijnerei + installatie werfzone.
( 22/06/2020 tot 10/08/2020)
Fase 2Contouren parking door middel van slibwanden.
( augustus 2020 tot januari 2021)
Fase 3Uitgraven parking en funderingsplaat.
  ( januari 2021 tot juni 2021)
Fase 4Ruwbouwwerken parking.
( juni 2021 tot februari 2022)
Fase 5Dakbedekking, installatie, afwerking en technieken parking.
( oktober 2021 tot april 2022)
Fase 6Parkaanleg.
( februari 2022 tot mei 2022)
Brugge

Stad Brugge vervroegt beschikbaarheid gratis huisvuilzakken 2020

Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken aan inwoners met medische of financiële problemen, onder voorwaarde dat de milieubelasting betaald werd. Stad Brugge past nu haar reglement aan en stelt de gratis huisvuilzakken vervroegd ter beschikking.

Coronasteunmaatregelen

Schepen Mercedes Van Volcem: “Omdat het later versturen van de milieubelasting één van de Brugse coronasteunmaatregelen is, zouden heel wat rechthebbenden pas na de zomer hun gratis huisvuilzakken kunnen ophalen. Daarom hebben we het reglement aangepast, waardoor het betalen van de milieubelasting geen voorwaarde meer is om de gratis zakken van 2020 af te halen. De inwoners die aan de voorwaarden voldoen kunnen de gratis huisvuilzakken nu reeds ophalen.”

Afhaling

De gratis huisvuilzakken kunnen de inwoners in de gebruikelijke verdeelpunten afhalen : Huis van de Bruggeling, alle gemeente-afdelingen en het magazijn Openbaar Domein (AC Walwein). Voorwaarden om in aanmerking te komen vind je terug op de stedelijke website. Er kan ook telefonisch contact opgenomen worden via het Huis van de Bruggeling (Tel: 050 44 8000).

Brugge

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem steunt noodfonds armoede en vrije tijd

Om de lokale besturen bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen via een noodfonds. Brugge ontvangt 1,7 miljoen euro van Vlaanderen voor de zwaar getroffen sectoren door de coronacrisis zijnde cultuur, jeugd en sport.

Financiële schade

“De financiële schade voor veel actoren in deze sectoren is enorm”, zegt schepen Van Volcem. Heel wat initiatiefnemers in deze sectoren liepen heel wat schade op, want heel wat vaste kosten liepen immers door zonder vorm van inkomsten. Ook Stad Brugge loopt inkomsten mis aangezien ze zelf initiatiefnemer is in de cultuur-, jeugd-, en sportsector. “We beslisten maandag op welke manier we deze middelen uit Vlaanderen zullen aanwenden. Geen gemakkelijke opgave, want de noden zijn uiteraard hoger dan de verkregen middelen”, vertelt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

“We engageerden ons eerder al om heel wat gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen. Ook tal van lasten van verenigingen voor activiteiten die niet zijn doorgegaan, konden de voorbije maanden op de steun van de Stad rekenen. Terwijl dit omwille van overmacht juridisch niet nodig was”, aldus schepen Van Volcem.

Verdeelsysteem

De helft van de 1,7 miljoen euro, ongeveer 870.000 euro, zal worden gebruikt om deze al uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft, van 872.516 euro, komt integraal in het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’ terecht. Zowel sport, jeugd als cultuur hebben elk recht op 1/3 (of 290.838,50 euro) van dat bedrag. “De betrokken schepenen oordelen zelf waar ze de noden het hoogste zien in het respectievelijk domein”, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

Jeugd

Voor de Brugse jeugdbewegingen wordt een extra coronacompensatie voorzien. Zo compenseert deze premie de minderinkomsten of extra bubbelkosten. Ook krijgen de jeugdverenigingen dezelfde werkingssubsidie uitbetaald als in 2019. Dit jaar hoeven ze ook geen subsidiedossier in te dienen. Als laatste worden wegens Corona geannuleerde fuiven en muziekfestivals die door jeugd-studentenverenigingen georganiseerd werden tot het maximumbedrag van hun subsidie terugbetaald.

Sport

Voor de corona-ondersteuning van de sportsector ligt de focus op drie sporen:

  1. Directe compensatie van geleden verliezen. Hiermee wordt vermeden dat waardevolle sportverenigingen de werking moeten stopzetten.
  2. Nieuwe initiatieven in de lokale sportsector die de relance versnellen krijgen een subsidie.
  3. Corona-ondersteuning voor Brugse sportverenigingen die fusioneren of een vergaande samenwerking opzetten.

Cultuur

De grootste uitdaging voor dit beleidsdomein wordt het overeind houden van het lokale, culturele landschap. De stad voorziet hier ook een extra financiële ondersteuning via een eenmalige subsidie uit het noodfonds.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden om recht te hebben op een eenmalige subsidie uit het noodfonds. Zo moeten de verenigingen of particuliere initiatieven in de sectoren jeugd, cultuur of sport een werking hebben op Brugs grondgebied. Aanvragen moeten voor 31 augustus 2022 gebeuren bij de betrokken dienst ( Sportdienst, Jeugddienst en Cultuurbeleid).