Tag Archives: Vlaams Parlement

Mijn Verbouwlening aanvragen kan vanaf 1 september

12 jul

Op 8 juli werden de details voor de ‘Mijn Verbouwlening’ door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 september.

Mijn VerbouwLening aan te vragen vanaf 1 september.

Mijn VerbouwLening zal vanaf 1 september 2022 de Energielening vervangen. Ook de Energielening+ (voor zij die hun woning of appartement via erfenis of schenking verwerven) zal in de Mijn VerbouwLening geïntegreerd zijn.

Op 8 juli streek de Vlaamse Regering de laatste plooien glad voor de ‘Mijn VerbouwLening’. Met deze goedkope lening kunnen mensen met de laagste en middeninkomens tot 60.000 euro lenen aan gunstige voorwaarden. De Vlaamse Regering voorziet deze legislatuur bijna 500 miljoen euro voor deze maatregel.

Eerder al verenigde de Vlaamse Regering de energie- en woonpremies tot de Mijn VerbouwPremie. Samen met de Mijn VerbouwLening moet deze een renovatiegolf in Vlaanderen ondersteunen. Hiermee hoopt de Vlaamse Regering de kwaliteit en energiezuinigheid van het Vlaamse huurpatrimonium te verbeteren.

Concreet krijgt de aanvrager een korting tot 3 procent op de marktrentevoet. Met de huidige rentevoeten zal de lening dus renteloos zijn. De rentevoeten zijn wel opnieuw aan het stijgen, maar pas wanneer de rentevoet boven de 3 procent gaat, zal er positieve rente worden aangerekend. De rentevoet wordt één keer per jaar aangepast.

Wie een lening afsluit voor 60.000 euro op de maximale termijn van 25 jaar kan in de huidige situatie een rentevoordeel doen tot 25.000 euro.

Voor wie?

Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie (inkomen vermeld op laatst beschikbare aanslagbiljet op moment van aanvraag).

De Inkomensgrenzen werden als volgt bepaald:

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 46.170 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.

Particuliere verhuurders

A) Via sociaal verhuurkantoor

Overeenkomst met SVK moet voorgelegd kunnen worden.

B) Via geconventioneerde verhuur (particulier)

Maximale huurprijs mag niet boven 900 euro liggen (1.000 euro in centrumsteden).

Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).

Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Zoals gesteld, zal u bij schenking of erfenis van een onroerend goed géén beroep meer kunnen doen op de Energielening+. Deze zal, op basis van het inkomen,  binnen de Mijn VerbouwLening geïntegreerd worden.

Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.

Woningen die worden verhuurd via SVK.

Wooneenheden die worden verhuurd via geconventioneerde huur (pariculiere verhuur).

Verenigingen van mede-eigenaars

Een VME kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement.

Welke werken?

 • Dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Renovatie van buitenschrijnwerk (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 • Elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • Condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor de laagste inkomensgroep, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)
 • Zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur, incl. BTW).

Wil je meer weten over de nieuwe Mijn VerbouwLening? Klik hier.

182.000 kandidaat-huurders op sociale wachtlijsten

8 jul

182.000 kandidaat-huurders op sociale wachtlijsten

Vandaag zijn er 182.000 huurders die wachten op een sociale woning. Een historisch record. Nooit waren de sociale wachtlijsten zo hoog ! 

Het aantal wachtenden stijgt volgens de minister minder snel dan vroeger maar dat is nonsens. Theoretisch hebben 250.000 mensen recht op een sociale woning, maar de mensen zijn zo ontmoedigd dat ze zich zelfs niet meer inschrijven.

Vorig jaar kwamen er maar 668 bij in heel Vlaanderen. Tevens het grootste dieptepunt in jaren.

Het systeem botst op zijn grenzen. In de steden waar er 72.000 wachtenden zijn verdwenen zelfs 332 woningen vorig jaar.

De sociale huisvesting heeft nog weinig grond, een project duurt gemiddeld vier tot zes jaar en tegen veel projecten is er beroep.

Als parlementslid stel ik al jaren dat contracten tijdelijk moeten zijn. In 2017 werd dit voor het eerst ingevoerd. De eerste contracten die aflopen zijn dus pas in 2026.

Er moet meer doorstroming zijn. Een tijdelijke oplossing.

Mijn voorstel is om sociale woningen toe te wijzen aan mensen die het echt nodig hebben : zieke mensen, gepensioneerden met laag pensioen, …. Wie gezond is en kan werken kan dit enkel tijdelijk bekomen na tegenslag (bijvoorbeeld faillissement, scheiding en geen inkomen, ….)

Bovendien vind ik dat een sociale woning ook een bestaande woning kan zijn en geen nieuwbouwwijk hoeft te zijn.  

Een huurbonus is een beter systeem. Laat mensen tijdelijk een stuk van de huur fiscaal aftrekken. Dat motiveert ook om te werken.

Wie nu een sociale woning toebedeeld krijgt, moet meer huur betalen als er meer verdiend wordt. (22 procent inkomen). Wie dus aan de slag gaat, heeft naast werkloosheidsval ook huisvestingsval.

Wie een huurpremie krijgt en aan de slag gaat, verliest zijn premie.

We moeten inzetten op tijdelijke hulp. De minister moet alleszins meer doen en niet historisch slechte cijfers positief proberen uitleggen.

De minister moet beseffen dat het systeem op zijn grenzen loopt en dus en nieuw sociaal woonbeleid komen. Een systeem die werken aanmoedigt, mensen vlugger helpt en tijdelijkheid centraal stelt voor al wie kan werken.

Wie werkt en belastingen betaalt, onderhoudt vandaag het systeem.

Bovendien is er een te grote discrepantie tussen normale huur en sociale huur. De gemiddelde huur is 360 euro voor een sociale woning. Op de private markt is dat 800 euro.

Een sociale huur zou minimum 500 euro moeten zijn. Voor 360 euro kan je zelfs geen studentenkot meer huren.

De 11.277 toewijzingen telt voor 1/5 herhuisvestingen. Dus amper 9.000 mensen van de 182.000 kandidaten op die sociale wachtlijsten werden geholpen. Dat is 5 procent van de wachtenden!

Tijd voor actie meneer de minister en leg vrijdag aub de huurbonus op tafel of uitbreiding van een tijdelijke huurpremie voor alle wachtenden die straks ook indexatie van 10 procent huur staat te wachten.

De nieuwe cijfers werden vandaag gepubliceerd op de website van de VMSW.

Hier kan u mijn reactie in de pers terugvinden.

Waarom een opkoopbescherming géén goed idee is

7 jul

Een voorstel van Conner Rousseau rond opkoopbescherming werd tijdens een hoorzitting in de commissie wonen van het Vlaams Parlement behandeld. Drie experten steunden mij in mijn standpunt.

Een opkoopbescherming zorgt ervoor dat huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor verhuur, maar dat diegene die het koop er moet wonen. Het was een voorstel van Conner Rousseau dat werd besproken in de commissie na het horen van drie experten.

Met dit voorstel van Vooruit zal het aanbod op de Vlaamse huurmarkt dalen, terwijl er net nood is aan meer betaalbare huurwoningen. We hebben net méér investeringen nodig in onze huurmarkt. 

Daarenboven is het juridisch niet haalbaar. Het voorstel strekt zich ertoe om gemeenteraden de bevoegdheid te geven om een opkoopbescherming voor (een) nader te bepalen gebied(en) in te voeren in de vorm van een verbod om woningen zonder vergunning te verhuren.

Het verbod om zonder vergunning te verhuren geldt alleen voor koopwoningen die na invoering van het verbod in een door de gemeenteraad aangewezen gebied worden aangekocht en voor woningen die minder dan zes maanden in verhuurde staat waren op het moment van eigendomsoverdracht. Bij een geval van doorverkoop heeft de gemeente geen grondpositie meer. Om de opkoopbescherming tóch te laten doorlopen moet de gemeente dan met of via de projectontwikkelaar of aannemer een anterieure overeenkomst sluiten. Kan de gemeente dit afdwingen?

Het voorstel steunt op het idee dat er een grote concurrentie woedt tussen grote investeerders en jonge starters. Dit klopt echter niet. Jonge starters zoeken eerder een huis met tuin, terwijl de grote investeerders in grote (vaak appartementen) projecten beleggen. Een opkoopbescherming in één regio zal trouwens de focus van de markt verleggen naar een andere regio. Het probleem zal alleen maar verschuiven. 

De beste maatregel is de registratierechten voor starters op 0 procent zetten en die voor investeerders op 12 procent. Op die manier worden investeerders niet weggejaagd en hebben jonge starters een concurrentieel voordeel.

Het woonbeleid moet zich focussen op het uitbreiden van het aanbod en een vlot vergunningenbeleid. 

Meer betaalbare huisvesting voor jonge mensen is een zaak waarvoor ik blijf pleiten! Zowel op de huur- als koopmarkt. Betaalbaarheid hangt af van je inkomen, rente, het aanbod, de vraag, inflatie, grondstoffen, oppervlakte,…

Daarnaast is niet enkel nood aan betaalbaar wonen voor gezinnen, maar ook voor studenten!

Hieronder kan u de presentaties van de sprekers terugvinden.

Meer betaalbare woningen!

29 jun

Zopas kwam ik tussen tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement om te pleiten voor meer betaalbare woningen!

“De energieprijzen swingen de pan uit. De huurprijzen worden geïndexeerd. Mensen kunnen niet meer sparen om een woning te verwerven. Er moet meer ingezet worden op betaalbare huurwoningen”

Al lang pleit ik ervoor om binnen het woonbeleid te focussen op de uitbreiding van het aanbod. Lees hier een blogartikel van 20 mei 2022.

Mercedes in Kopenhagen

7 jun

Deze week staan diverse werkbezoeken in Kopenhagen en Malmö op de planning. Met onze Deense en Zweedse collega’s heb ik het onder andere over stadsontwikkeling en uitbreiding, stedenbeleid, Green cities, fusies, integratie en de aanpak van de Oekraïnecrisis.

Het Deens Parlement

In het kader van Stedelijk Beleid is Kopenhagen een echte trendsetter. De stad blijkt een echte smart city te zijn. Daarnaast kunnen verschillende stadsontwikkelingsprojecten er per fiets worden bezocht. Malmö evolueerde de afgelopen decennia van een industriële stad naar een duurzame stad.

Vandaag trad ik dialoog met mijn Deense tegenhangers tijdens de commissies voor Migratie en integratie en Binnenlandse Zaken en Huisvesting. Het ging er onder andere over de herbestemming van een deel van het havengebied waar 40.000 gezinnen zich konden huisvesten. Huurprijzen liggen er weliswaar hoger dan in Vlaanderen. Voor een privé wooneenheid van 90m2 betaal je er gemakkelijk 2.300 EUR per maand. Public Houses, te vergelijken met ons sociaal verhuurstelsel, vind je er voor 1..300 EUR per maand met een toelage voor zij die een laag inkomen hebben. Een interessante gedachtewisseling!

Dialoog Commissie Binnenlandse Zaken en Huisvesting

Later deze week staat onder andere nog een overleg met de gemeentelijke autoriteiten van Malmö op de planning, een presentatie van State of Green (over stadsontwikkeling en green cities), een bezoek aan het Asylcenter Sandholm en een bezoek aan een huis voor personen met een handicap. Een volle agenda dus!

Vlaams woonbeleid onder de loep

20 mei

BRUSSEL – Het woonbeleid in Vlaanderen is erop gericht het netto aanbod in steden te vergroten, maar de uitbreiding zal vooral ook rond de steden moeten gebeuren.

De uitdagingen op de woningmarkt zijn groot. We kregen de afgelopen twee jaar te maken met stijgende vastgoedprijzen, schaarste op de grondstoffenmarkt en toenemende energiekosten. Maar ook verschillende demografische trends lijken de druk op het woonbeleid mee op te voeren (migratie, vergrijzing, mensen blijven langer in hun huis, …).  

In Vlaanderen is er tegen 2040 nood aan 300.000 extra woningen. De uitbreiding van het woningaanbod zal vooral ook rond de steden moeten gebeuren. De stadsgrenzen zijn ruimtelijk artificieel. Een woonzone in de regio (niet de stad) moet het aanbod verhogen.

Op het partijcongres Liberaal Vuur van Open Vld dit weekend leg ik een reeks woonvoorstellen op tafel. Die moeten niet alleen zorgen dat er voldoende woningen bijkomen, maar ook dat die woningen kwaliteitsvol en betaalbaar zijn.

We moeten de barrière voor jonge mensen om een woning te kopen zo laag mogelijk houden, en er moeten ook meer betaalbare huurwoningen op de markt komen. Daarom is belasting op huur uit den boze. Wie huur wil belasten, zal ook de huurder treffen want dan gaat de huur omhoog. Wie investeert in verhuurwoningen moet net gestimuleerd worden, want zij zetten hun kapitaal in voor de woonnood. In drie centrumsteden alleen al tellen we 50 procent huurders.

Vorig jaar haalde de Vlaamse Overheid 3 miljard euro aan inkomsten uit registratierechten uit vastgoed. Dat was 750 miljoen euro meer dan voorzien. Er is dus financiële ruimte om iets te doen.

Onderzoek

In een studie naar de evolutie van wonen in Vlaanderen analyseer ik de woonmarkt in de dertien centrumsteden tussen 2011 en 2021. Ik werp er onder meer een blik op volgende factoren:

 1. De bevolkingsaangroei in de centrumsteden, de woningvoorraad (bijbouwen), de extra huishoudens en de prijsevolutie
 2. De inkomens in de steden (die ook de betaalbaarheid bepaalt)
 3. De eigendomsgraad in de steden
 4. De oppervlakte van woningen en appartementen zijn gedaald
 5. Daarnaast werd ook een blik geworpen op de duurzaamheid van woningen, de evolutie van het aantal bouwvergunningen en de eigenaarsgraad per centrumstad.

Provincie Antwerpen

Het woningbestand stijgt in Antwerpen (+10%), Mechelen (+7) en Turnhout (+14%). Voor Vlaanderen ligt dit op 11%. Alleen is er ook een bevolkingsgroei. Het woningaanbod houdt onvoldoende tred met de bevolkingsgroei en nog minder met de groei aan alleenstaanden en huishoudens van twee personen. Gevolg is dat woningen steeds duurder worden. Zich een woning verschaffen, dreigt voor steeds meer mensen onbetaalbaar te worden. De gemiddelde individuele inkomens zijn in geen enkele Antwerpse centrumstad hoger dan het Vlaams gemiddelde inkomen. In Antwerpen ligt die zelfs lager dan in Mechelen en Turnhout.

Het artikel over woonbeleid in Antwerpse centrumsteden vind je hier.

Herstel ferryverbinding tussen Zeebrugge en Schotland?

11 mei

Als Vlaams Parlementslid kwam ik tussen voor de economische belangen van de haven en het toerisme. Reden: een nieuwe ferryverbinding tussen Vlaanderen en Schotland.

Geen ballonnetje meneer de minister, maar zowel rechtstreeks vrachtverkeer en passagiersverkeer zijn opportuniteiten voor de haven, het toerisme en het duurzaamheidsbeleid.

“Als het lukt ! Trakteer ik de minister op Brugse Zot en een fles Schotse Whisky”

De plenaire vergadering herbekijken? Klik dan hier.

Tijdelijk verbod op verkoop sociale woningen aan de private markt

2 mei

BRUSSEL – De sociale woonmarkt ondergaat momenteel een heuse metamorfose. Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren moeten tegen 2023 samensmelten wat de efficiëntie ten goede zal komen. Tijdens die overgang moet worden vermeden dat sociale woningen worden verkocht aan de private huurmarkt. Hiervoor diende ik op 10 maart al een voorstel tot decreet in. Op 27 april werd deze ook aangenomen in de plenaire vergadering.  

Momenteel wachten zo’n 170.000 gezinnen in Vlaanderen op een sociale woning. Deze wachtlijst zal logischerwijs niet weggewerkt worden als we ons bestaand sociaal patrimonium inkrimpen ten belope van de private markt. Dit zou de nijpende situatie enkel acuter maken.

Daarbij komt ook dat we noodopvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne moeten creëren. De woonmaatschappijen zijn hiervoor onze logische partners en we zullen elke sociale woning nodig hebben.

Het samensmelten van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot één woonmaatschappij moet de efficiëntie verbeteren. Tegen 2023 moet de samensmelting een afgerond verhaal zijn. Tot die tijd moeten we ervoor zorgen dat maatschappijen die straks niet langer actief zijn hun woningen niet verkopen aan de private markt.

Het voorstel voor een tijdelijk verbod op de verkoop van sociale woningen aan de private markt werd goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. 79 parlementsleden stemden voor. 24 hebben zich onthouden.

Stemming voorstel van decreet

Hier kan je meer informatie vinden over het voorstel tot decreet.

Vlaamse renteloze lening kan voortaan ook worden gebruikt voor woningkwaliteit

27 apr

Naar analogie met de ‘MijnVerbouwPremie’, wat een vereenvoudiging was van de bestaande renovatie- en energiepremies, stelde ik deze morgen in de gezamenlijke commissie Wonen en Energie een voorstel tot wijziging van decreet voor. Het voorstel betreft de introductie van een geïntegreerde lening. Hiermee wil ik de bestaande leningmogelijkheden van de Vlaamse Overheid in beleidsdomeinen Energie en Wonen op elkaar afstemmen. De reikwijdte van de huidige renteloze lening zou worden uitgebreid met ondersteuning om de woningkwaliteit te verbeteren.

“Wie renoveert en hiervoor wil lenen moet zich door een kluwen van procedures worstelen. Die administratieve mallemolen roepen we nu een halt toe. Iedere particulier en elk bedrijf moet maar één verbouwlening aanvragen voor alle renovaties en energiebesparende investeringen”, zegt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De komende dertig jaar moeten we zowat drie miljoen woningen in Vlaanderen energetisch renoveren om de doelstelling van 2050 te halen. Een duidelijk premie- en leningstelsel is dan ook een belangrijke stap om mensen aan te zetten tot renoveren.”

Door het groeperen van bestaande leningmogelijkheden in ‘MijnVerbouwLening’ zal deze lening kunnen aangesproken worden voor zowel energierenovaties als maatregelen om de woonkwaliteit van de woning te verbeteren. “Het te lenen bedrag wordt zo opgetrokken van 15.000 tot 50.000 euro, de maximale looptijd wordt opgetrokken tot 25 jaar. Op die manier willen we de dienstverlening van de Vlaamse Overheid efficiënter, toegankelijker en transparanter maken.”

Lees hier het persbericht op de website van onze partij!

Vind hier het voorstel van decreet geponeerd in de commissie wonen en energie.

Brugge krijgt de eerste zeven emissievrije midibussen

21 apr

21 april 2022 –  De stad Brugge krijgt in 2023 de primeur om de eerste zeven emissievrije midibussen te mogen ontvangen in haar straten. De kleinere bussen van acht meter lang zijn aangepast aan de smalle straatjes van de historische binnenstad. Na een akkoord over twee raamovereenkomsten is er nu ook een selectieleidraad opgemaakt en zijn de aanbestedingen lopend.   

Het Vlaams Regeerakkoord schrijft voor dat bussen in stadskernen vanaf 2025 emissievrij moeten rijden. Tegen 2035 moet dat trouwens in heel Vlaanderen het geval zijn. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken stelde Vlaams minister Lydia Peeters dat de eerste emissievrije bussen nog dit jaar besteld zullen worden. “Er was reeds een akkoord over twee raamovereenkomsten met een looptijd van zes jaar, maar nu is ook duidelijk hoeveel voertuigen en welke types maximaal afgenomen kunnen worden. De aanbestedingen zijn lopend”, aldus de minister.

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem wees in haar vraag op het belang van specifiek materieel voor de bediening van stedelijke kernen. “De problematiek in Brugge is gekend. De historische stadskern, erkend als UNESCO-werelderfgoed, lijdt onder de grote, vervuilende bussen die momenteel door haar straten manoeuvreren. Dit aspect moet meegenomen worden bij de verdeling van het nieuw materieel over de verschillende steden”, stelde Van Volcem.

Hierop kwam de minister met heuglijk nieuws. De Lijn heeft bevestigd dat het pittoreske Brugge de primeur krijgt. Voor Brugge worden momenteel emissievrije midibussen (acht meter lang) voorzien. De selectieleidraad voorziet ook in de mogelijkheid om bijkomende midibussen of stadsbussen (tien meter lang) aan te besteden.

Hieronder de vraag om uitleg die ik stelde aan de minister.

Vind hier meer informatie over de commissie mobiliteit en openbare werken.