Tag: voetpaden

Brugge

Nieuwe voetpaden voor de Rustenburgwijk!

BRUGGE – In Sint-Pieters krijgt de Rustenburgwijk nieuwe voetpaden. Bij deze heraanleg planten we ook 75 nieuwe bomen aan. We zetten volop in op een onderhoudsvriendelijke en duurzame wijk. Door deze werkzaamheden stellen we de veiligheid van de voetgangers centraal en maken we de wijk groener.

Nieuwe voetpaden

De straten in de Rustenburgwijk hebben nood aan nieuwe voetpaden. Door de wortels van de bomen in de straat, steken de bestaande voetpaden op, wat voor een moeilijke doorgang voor voetgangers zorgt. Op vraag van de buurtbewoners leggen we de voetpaden hernieuwd aan. Deze heraanleg omvat de Kannunik Declosstraat, de Karel Mestdaghstraat, de Hendrik Waelputstraat en de Sint-Pietersstatiedreef (tussen de huisnummers 1 en 23). Niet enkel de voetpaden, maar ook de greppels en boordstenen worden vernieuwd.

75 nieuwe bomen in grotere plantvakken

In de Rustenburgwijk stonden heel wat bomen in plantvakken die te klein waren. De bomen hadden zo niet de nodige ruimte. Bij het heraanleggen van de voetpaden zullen we ook de plantvakken vergroten. De bomen die in de te kleine plantvakken stonden, werden reeds verwijderd. We planten hier 75 nieuwe bomen aan. Deze kunnen mooi uitgroeien in de grotere plantvakken. We verzekeren hiermee de duurzaamheid van de voetpaden, die door de wortels van de bomen opstaken. Door de grotere plantvakken zal dit niet meer zo zijn.

Grotere plantvakken zorgen er ook voor dat het water beter insijpelt. Rondom de bomen planten we bloemen in plaats van gras. Zo zal de buurt er kleurrijker uitzien en het is goed voor de biodiversiteit.

We houden rekening met geparkeerde auto’s, door in de plantvakken grasdallen te voorzien. Passagiers van wagens hoeven zo niet in de beplanten in- of uit te stappen.

Kostenplaatje: investeren in een groene en voetgangersvriendelijke wijk

We investeren in een voetgangersvriendelijke en groenere wijk. Deze investering bedraagt 569.958,09 euro. Aannemer bvba Seru & Zonen voeren de werkzaamheden uit.

Fasering

De werkzaamheden nemen (behoudens onvoorziene omstandigheden) 65 werkdagen in beslag en verlopen gefaseerd om de toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden te garanderen.

 • Karel Mestdaghstraat (van Oostendse Steenweg tot en met Rustenburgstraat)
 • Karel Mestdaghstraat (van Rustenburgstraat tot en met Wijnenburgstraat)
 • Karel Mestdaghstraat (van Wijnenburgstraat tot en met Sint-Pietersstratiedreef even zijde)
 • Kanunnik Declosstraat
 • Sint-Pietersstatiedreef (van Oostendse Steenweg tot Wijnburgstraat)
 • Hendrik Waelputstraat
 • Aanplant bomen en onderbeplanting

Ontwerp

Brugge

We vernieuwen de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat

BRUGGE – We plannen de heraanleg van de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat . Op verschillende plaatsen zijn de voetpaden te small, verzakt of worden ze door private trappenpartijen onderbroken. De straatindeling beantwoordt niet meer aan de huidige vereisten en ook de gemengde riool is verouderd. Een heraanleg dringt zich op. Op 15 november stelden we de plannen voor de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat voor aan de buurtbewoners. In het ontwerp staat de voetganger centraal: er komen kwaliteitsvolle voetpaden en veilige oversteekplaatsen.

Ontwerp

In het plan staat de voetganger centraal: iedere straat wordt voorzien van minstens één kwaliteitsvol voetpad qua breedte. Her en der worden uitritconstructies voorzien en ook een veilige oversteekplaats ter hoogte van de schoolomgeving komt er. Aan de rijrichting wordt niet gewijzigd. Ook vernieuwen we de riolering: we zetten in op een gescheiden rioleringsstelsel en genoeg waterinfiltratie via groenzones. In de plantvakken voorzien we sierkers. We roepen ook alle inwoners op om een geveltuin aan te vragen via de website van stad Brugge om zo de straten leefbaarder en groener te maken.

Materialisatie

 • De rijweg komt in mozaïekkeien van grijs graniet
 • De voetpaden in effen gezaagde kasseien uit graniet met bruine tint
 • De parkeerstroken in kasseien zweeds graniet
 • De bestaande platen in blauwe hardsteen uit de Riddersstraat worden herplaatst.
 • De trottoirbanden komen in blauwe hardsteen.
 • Ook de uitritconstructies en oversteekplaats aan de school in de Sint-Jansstraat komen in mozaïkkeien van rode graniet

Riddersstraat

In de Riddersstraat komt een uitritconstructie in rode mozaïekkeien ter hoogte van de Hoogstraat. Aan de zijde van de onpare huisnummers komt een nieuw voetpad met een minimale breedte van 1 meter 50. We voorzien ook groenzones in de straat.

heraanleg riddersstraat

Engelsestraat

De voetpaden in de Engelsestraat krijgen een minimale breedte van 1,2 meter als de rooilijnbreedte minder dan 9 meter bedraagt. Waar de rooilijnbreedte meer dan 9 meter bedraagt is de minimale breedte van de voetpaden 1,5 meter. Aan het smallere weggedeelte ter hoogte van huisnummers 13 tot 17 wordt een zijstrook voorzien. We zorgen ook voor kleine groenzones in de straat.

heraanleg engelsestraat

Sint-Jansstraat

In de Sint-Jansstraat komt een oversteekplaats in rode mozaïekkeien aan de school Sint-Leo Hemelsdaele zodat leerlingen veilig de straat kunnen oversteken. Ook groenzones worden voorzien en een voetpadbreedte van minimum 1,2 meter bij een rooilijnbreedte van minder dan 9 meter. Bij een rooilijnbreedte van meer dan 9 meter bedraagt de voetpadbreedte 1,5 meter.

heraanleg sint-jansstraat

Timing en globale raming

De heraanleg van de Engelsestraat, Riddersstraat en Sint-Jansstraat wordt geraamd op 1.358.110 euro (excl. btw). Volgens de voorlopig geplande timing staat de eigenlijke heraanleg gepland voor eind oktober 2024. Dit is behoudens onvoorziene omstandigheden.

U kunt de PowerPoint met de plannen hier bekijken.

Brugge

Brugge zet in op voetpadenplan: Brugse deelgemeenten krijgen nieuwe voetpaden goed voor 1,5 miljoen euro in 2022

BRUGGE – De Stad steekt een tandje bij in de deelgemeenten.  Een voetpadenplan voor 2022 werd opgemaakt en de Stad investeert drie maal zoveel als normaal in voetpaden in de deelgemeenten.  “De Stad investeert 1.482.000 euro in voetpaden in de deelgemeenten. De voetpaden worden in goede staat hersteld om een veilig wandelverkeer te garanderen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. “De werken zullen allemaal uitgevoerd worden tussen november 2021 en de zomer van 2022. Mensen vinden een goed aangelegd voetpad belangrijk en terecht.  Met een drievoudig budget en drie aannemers die werken via een raamcontract schakelen we een versnelling hoger.”

Sint-Michiels en Sint-Andries (West)

De Stad zal 669.500 euro investeren in deze grote deelgemeenten.

Tien straten worden aangepakt : “Ten Boomgaard, Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnoldsulaan en Walakker en de een stuk van de Diksmuidse Heerweg,  de  Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan, Ontmijnerslaan en Jonckheer Paul Coppietersdreef”  Dus vijf straten in Sint-Michiels en vijf straten in Sint-Andries”, stelt Mercedes Van Volcem.

 • Ten Boomgaard

In Ten Boomgaard wordt de huidige toestand volledig uitgebroken, maar identiek heraangelegd. “215.000 euro wordt voor het project uitgetrokken. Na het herfstverlof starten we onmiddellijk met de werken om in januari volgend jaar af te ronden. We rekenen op 50 werkdagen om dit project volledig af te werken”, zegt Van Volcem.

 • Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnolduslaan en Walakker

Deze straten krijgen allemaal een nieuw voetpad, een investering van 242.000 euro. Het grootste project in deelgemeente Sint-Michiels. Het ontwerp van deze zone moet nog opgemaakt worden. De start van het project zou maart 2022 moeten zijn, om in mei 2022 af te ronden. Dit uitgestrekt project zal 60 werkdagen duren”, aldus de schepen.

 • Diksmuidse Heerweg

In de Diksmuidse Heerweg worden waterdoorlaatbare opritten aangelegd. Er wordt geïnvesteerd in meer waterinfiltratie maar ook in meer groen in de straat. Dit zal zorgen voor een kleurrijke en natuurlijke aanblik van het straatbeeld.

“Kostprijs van deze operatie: 18.500 euro. Start der werken januari 2022, einde in februari 2022. Deze werken zullen een 10-tal werkdagen in beslag nemen”, duidt de schepen.

 • Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en Ontmijnerslaan

De Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en Ontmijnerslaan krijgen een nieuw voetpad, maar ook een nieuwe groene zone naast het voetpad dat ingezaaid wordt met gras. “De grasstroken zorgen voor een meer water robuuste en leefbare straat. De werken starten in februari 2022 en ronden we af in maart 2022. Duurtijd 20 werkdagen, kostprijs 66500 euro.”

 • Jonckheer Paul Coppietersdreef

“Een project ter waarde van 127.500 euro. Het project zal in twee delen opgesplitst worden: 1) tussen de Torhoutse Steenweg en de Expresweg en 2) tussen de Expresweg en de rotonde aan de Diksmuidse Heerweg”, legt Van Volcem uit. De werken zullen starten in de maand mei 2022 en in juni 2022 beëindigd woorden.

De aannemer van het voetpadenplan in sector West is het bedrijf Seru.

Waar?Wanneer?Budget
Ten BoomgaardStart na herfstverlof t.e.m. januari 2022 (50 werkdagen)215.000 EUR.
Diksmuidse HeerwegJanuari 2022 t.e.m. februari 2022 (10 werkdagen)18.500 EUR.
Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan, OntmijnerslaanFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (20 werkdagen)66.500 EUR.
Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnolduslaan en WalakkerMaart 2022 t.e.m. mei 2022 (60 werkdagen)242.000 EUR.
Jonckheer Paul CoppietersdreefMei 2022 t.e.m. juni 2022127.500 EUR.
 TOTAAL:669.500 EUR.

Sint-Kruis (Oost)

Een inhaalbeweging voor Sint-Kruis (wijk achter de watertoren).
In Assebroek en Sint-Kruis  komt een heraanleg van wel 5 voetpadzones: Akkerstraat, Wiedauwbos, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld. “De totale kostprijs van deze werken in sector Oost is beraamd op 477.500 EUR. De Akkerstraat, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld krijgen daarenboven een aangepast openbare ver’led’de lichtinrichting”, duidt de schepen.  De voetpaden zijn in slechte staat, vernieuwing van deze wijk dringt zich op.  Naast voetpaden zullen we bomen en waterinfiltratie voorzien.  We pakken straat per straat aan.

 • Akkerstraat

“In de Akkerstraat pakken we de voetpaden aan maar er komt ook een heraanleg van de plantvakken en de parkeerstroken”, duidt schepen Van Volcem. De geraamde kosten voor de werken bedragen 140.000 euro. De werken zullen normaal in december 2021 nog van start gaan en beëindigd worden in februari 2022. Er wordt gerekend op 25 werkdagen. “De inrichting van de Akkerstraat voldoet niet meer aan de normen van een duurzame omgeving anno 2021. De voetpaden en parkeerstroken liggen er slecht bij ten gevolge van ouderdom en te kleine boomvakken. Een totale vernieuwing drong zich op”, aldus de schepen. De voetpaden zullen aangelegd worden in grijze betonstraatstenen, net als de opritten van de bewoners. De parkeerstroken zullen dan weer in granieten kasseien heraangelegd worden. Ook bufferzones om oppervlaktewater op te vangen zullen geïntegreerd worden in de plantvakken die veel groter worden aangelegd. “Daarbij worden 12 extra bomen aangeplant, voor een betere leefbaarheid in de straat. We kozen voor rode esdoorn en sierpeer in de Akkerstraat en de zijstraat Keizerstraat”, stelt Van Volcem.

De aannemer voor deze werken in Sint-Kruis is de firma Krinkels.

 • Keizerstraat

“Voor de Keizerstraat, een zijstraat van de Akkerstraat, hebben we dezelfde plannen op de agenda: plantvakken en parkeerstroken aanpassen en het voetpad vernieuwen. Opnieuw kozen we voor een totale vernieuwing om een duurzame oplossing te bieden aan de buurt”, klinkt het bij de schepen van Openbaar Domein. “Dezelfde materialen worden gebruikt als in de Akkerstraat, er is dus sprake van een zekere uniformiteit in de buurt. De Keizerstraat krijgt ook heel wat nieuwe plantvakken. De kwaliteit van de woonomgeving wordt hiermee verbeterd: we creëren zo een groener en des te mooier straatbeeld”, aldus Van Volcem. De werken zullen zo’n 20 werkdagen in beslag nemen. De start van de werken wordt voorzien in februari 2022. Einde wordt voorzien voor april 2022. Kostenplaatje 105.000 euro.

 • Altenastraat

De Altenastraat die evenwijdig loopt met de Keizerstraat en ook aansluit op de Akkerstraat heeft te maken met dezelfde problematiek, verouderd en in slechte staat. “We kiezen keer op keer voor de meest duurzame oplossing. In deze buurt is dat een volledige heraanleg. We maken van de gelegenheid gebruik om ook een klimaatbestendiger ontwerp naar voor te schuiven waar we ons wapenen tegen hevige regenval en een betere waterinfiltratie”, legt Van Volcem uit. De sierpeer zal aangeplant worden in de nieuwe plantvakken. “De werken in de Altenastraat zullen van start gaan in maart 2022 en afgerond worden in mei 2022. Ze zullen zo’n 15 werkdagen in beslag nemen. De werken kosten 80.500 euro”, vult de schepen nog aan. 

 • ’t Veld

In ’t Veld hebben we te maken met kleine plantvakken waardoor de bomen uit hun voegen barsten. “De wortels van de bomen duwen de tegels van de voetpaden naar boven. Zowel de voetpaden, plantvakken als parkeerstroken worden volledig hertekend in de straat. Er komen ook nieuwe bomen”, zegt Van Volcem. De werken starten in april 2022 en zullen 15 werkdagen in beslag nemen. Einde is voorzien voor juni 2022. Het kostenplaatje bedraagt 77.000 euro.

 • Wiedauwbos

In Wiedauwbos worden de voetpaden stevig aangepakt. De kostprijs van het voetpadenplan voor de straat bedraagt 75.000 euro. De werken zullen 15 werkdagen in beslag nemen en starten in januari 2022. Einde is voorzien voor maart 2022.

Waar?Wanneer?Budget
AkkerstraatDecember 2021 t.e.m. februari 2022 (25 werkdagen)140.000 EUR.
WiedauwbosFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (15 werkdagen)75.000 EUR.
KeizerstraatMaart 2022 t.e.m. april 2022 (20 werkdagen)105.000 EUR.
AltenastraatApril 2022 t.e.m. mei 2022 (15 werkdagen)80.500 EUR.
‘t VeldMei 2022 t.e.m. juni 2022 (12 werkdagen)77.000 EUR.
 TOTAAL:477.500 EUR.

Lissewege (Noord)

 “De werken in de Scharphoutstraat worden nog in november dit jaar opgestart, na de herfstvakantie. Er wordt op 20 werkdagen gerekend voor de heraanleg van de voetpaden. Het kostenplaatje kloppen we af op 40.000 euro. Einde van de werken voorzien we in december dit jaar”, legt Van Volcem de plannen uit.

Sint-Jozef (Noord)

In 2021 investeerden we al in de Ronsaardbekestraat (tot aan de Kerk) en in de Koolkerksesteenweg werd al in 2021 gestart  (nu komt fase 1 en 2 voetpaden en groenzones van Brugse Steenweg naar Leon De Foerestraat) maar in 2022 zetten we dit verder tot de Graaf de Meulenaerestraat (fase 3 en 4). 

De voetpaden liggen er heel slecht en we pakken dit met beide handen aan.

Ook de Ter Looigemweg krijgt nieuwe voetpaden in Sint-Jozef met heraanplant van bomen. Ook een deeltje van de Pannebekestraat werd in 2021 hersteld maar daar onderzoeken we een volledige heraaleg in 2023.

In Koolkerke wordt de  Vaartbekeweg en Kapelstuk onder handen genomen.

 • Ter Looigemweg en Vaartbeekweg

In februari 2022 starten de werken in de Ter Looigemweg en de Vaartbekeweg in sector Noord. “De werken in de Ter Looigemweg zullen zo’n 85.000 euro kosten. De bomen in de straat worden half maart aangeplant. Einde van de werken is voorzien voor maart 2022, net als in de Vaartbekeweg. Respectievelijk nemen de werken 20 en 15 werkdagen in beslag”, aldus de schepen.

 • Kapelstuk

Kapelstuk sluit het rijtje projecten in de sector Noord af. “Daar wordt niet alleen het voetpad maar ook de rijweg volledig heraangelegd in asfalt aansluitend op de reeds vernieuwde Zagersweg.”, legt Van Volcem uit. De werken worden geraamd op 75.000 euro en worden uitgevoerd in 30 werkdagen. Start is voorzien in april 2022, einde in mei 2022.

Waar?Wanneer?Budget
ScharphoutstraatNovember 2021 (na herfstverlof) t.e.m. december 2021 (20 werkdagen)40.000 EUR.
Koolkerksesteenweg fase 3Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (20 werkdagen)75.000 EUR.
Koolkerksesteenweg fase 4Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (10 werkdagen)25.000 EUR.
Ter LooigemwegFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (20 werkdagen)85.000 EUR.
VaartbekewegFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (15 werkdagen)35.000 EUR.
KapelstukApril 2022 t.e.m. mei 2022 (30 werkdagen)75.000 EUR.
 TOTAAL:335.000 EUR.

“Heel wat werk voor de boeg dus, maar de voetpaden in onze deelgemeenten worden op die manier grondig aangepakt en futureproof gemaakt”, klinkt het nog bij de schepen van Openbaar Domein.

Sint-Pieters (Noord)

Op Sint-Pieters werd dit jaar de Slachthuisstraat volledig vernieuwd en een gedeelte van de Sint-Pieterszuidstraat, maar ook een groot stuk van de Sint-Pietersnoordstraat en de Rond den Heerdstraat. Volgend jaar starten we ook in de Sint-Pieterskerklaan met een volledige heraanleg (weg en voetpaden) en de voetpaden in de Karel de Ledeganckstraat en Karel Mestdaghstraat zijn in tweede helft 2022 aan de beurt.

Brugge

Nieuwe voetpaden voor Ten Boomgaard

BRUGGE – Op 6 januari worden het trottoir en de greppel vernieuwd aan Ten Boomgaard. “We doen er alles aan om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. De werken worden zodoende in fases uitgevoerd”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De inwoners van Ten Boomgaard krijgen voor hun voordeur een nieuw voetpad, boordsteen en greppel vanaf 6 januari. De werken zullen uitgevoerd worden in twee fasen om een minimale last voor de omwonenden te garanderen. Hun garages en inritten zullen tijdelijk verhinderd worden door de werken. “We beginnen bij het aanleggen van het nieuwe voetpad aan Pizzeria Aquilla tot net voor wijnhandel Maele. Voor de wijnhandel zal er niet worden heraangelegd. De bestaande betonnen straatstenen zijn er in uitstekende staat nog”, duidt de schepen van Openbaar Domein.

De inritten van de omwonenden zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn.

Veilig ’t blokje rond

Ook aan de overkant van de straat waar er zich een nieuwbouwproject bevindt, zal niet gewerkt worden. Pas als de eerste fase van de make-over van het voetpad volledig klaar is, zal de tweede fase van het project ingezet worden. “Tussen optiek Dumont en het gemeenteschooltje -het blokje rond- komt er drie rijen breed voetpad met betonnen straatstenen. Ten Boomgaard krijgt zo een veilige upgrade voor haar buurt”, vertelt Van Volcem.

Op woensdag 6 januari zullen de bestaande voetpaden in fase 1 opgebroken worden. Dat houdt in: huisnummers 1 tot 13 aan de onpare kant en huisnummers 2 en 20 aan de pare kant. Een parkeerverbod werd alvast ingevoerd ter voorbereiding van de werken.

“De werken zouden op 22 januari afgewerkt moeten zijn als de weersomstandigheden ons geen parten spelen. We willen zo efficiënt en vlot mogelijk dit project achter de rug zodat de bewoners weer toegang hebben tot garages en inritten”, zegt de schepen nog.

De werken verlopen in 2 fases.