Tag: wandelpad

Brugge

Bleekweide: een nieuw prachtig stadspark in hartje binnenstad

Brugge – Op 9 januari starten de werkzaamheden, die van de Bleekweide een prachtig stadspark zullen maken. Heel wat inwoners uit de Brugse binnenstad hebben geen of slechts een kleine tuin. Daarom is het belangrijk dat we hen de kans geven om van groene ruimtes en natuur te genieten. Dit stadspark is hiervoor de ideale gelegenheid.

Sinds 2019 zijn er reeds plannen om dit braakliggend stuk grond tot een mooi stadspark om te toveren. In mei 2022 keurde de gemeenteraad het aanbestedingsdossier voor de aanleg goed. Op 9 januari starten de effectieve werken op: park Bleekweide wordt aangelegd, maar ook een deel van de Langerei zullen we vernieuwen.

Een oase van groen middenin de stad

In een stad is toegankelijk groen enorm belangrijk: plaatsen waar je tot rust kunt komen en kunt samenkomen. Parken zijn de groene longen die je middenin de stad kunt vinden. In het Sint-Gilles kwartier is een onderbreking van de Vesten, maar ligt het Hof de Jonghe met schaapjes en weldra ook dit nieuwe prachtige park middenin de bebouwing. Ook het Grootseminarie en buurtpark Ter Potterie maken de omgeving groener.

Bleekweide: een park voor jong en oud met wandelpaden, zitgelegenheid en een wiebelbrug

Er komt een wandelpad dat het volledige park zal doorkruisen. Hierlangs komt ook een terras met twee zitbanken en een houten terras van twee niveaus. Het wandelpad wordt in een helling aangelegd, zodat het houten terras toegankelijk is voor iedereen. Bezoekers kunnen hier even uitrusten. Specifieke speelelementen worden niet voorzien, aangezien het een park is voor jong en oud, maar er komt wel een wiebelbrug over de gracht.

Extra groen

We behouden de bestaande notelaars, enkel een knotwilg en een uitgegroeide struik worden verwijderd. We planten elf nieuwe bomen aan: een rode esdoorn, een boomhazelaar, een krentenboom, een meidoorn, een sierkers en een amberboom. Daarnaast planten we ook drie appelbomen aan. Aan de rand van het park komen er sierheesters en tegenaan het wooncomplex wordt vaste plantenbegroeiing geplant.

Het park zal grotendeels ingezaaid zijn met biodivers gazon: dit bestaat voor 95% uit grassen en voor 5% uit inheemse bloemen, wat een bron van voeding is voor bijen, vlinders en andere insecten.

We voorzien een erg biodiverse beplanting: bomen, oeverbeplanting en vaste planten, zodat het park een hoge ecologische waarde krijgt. 84% van het park zal bestaan uit groen.

Waterrobuust park

We behouden de Bleekweidegracht, hierdoor kan er meer water uit de omgeving gebufferd worden. Al het regenwater zal via de bodem of via de gracht afgevoerd worden. De gracht zal gedeeltelijk uitgegraven zijn met aan een zijde een flauwe helling, hier wordt oeverbeplanting voorzien.

Vernieuwen van een gedeelte van de Langerei

Aansluitend pakken we ook een deel van de Langerei aan. In de zijstraat tussen huisnummers 38 en 46 was vroeger een gedeelte privaat. Om dit deel in hetzelfde materiaal als de straat zelf te kunnen voorzien, wordt de volledige zijstraat vernieuwd in kasseistenen. Ook de nutsleidingen, riolering en verharding zullen worden vervangen.

Investering en fasering

In de aanleg van het nieuwe park investeert Stad Brugge zo’n 222.777,46 euro (excl. btw). De heraanleg van de Langerei zal zo’n 89.914,94 euro (incl. btw) kosten, waarvan een 56.000 euro ten laste van TMVW. Firma Mahieu nv. voert de werken uit.

 • Eerste fase start op 9 januari: heraanleg park
 • Tweede fase start midden februari: groenwerken
 • Derde fase start in maart 2023: heraanleg deel Langerei

Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen deze werken in april of mei 2023 afgerond worden.

Brugge

Dolomietpad op de Buiten Smedenvest is vernieuwd

BRUGGE – Het dolomietpad op de Buiten Smedenvest is vernieuwd. Dit als onderdeel van het grotere project waarbij alle dolomietpaden op de Brugse Vesten aangepakt worden. De Vesten zijn voor veel Bruggelingen het verlengde van hun achtertuin, ze zien het als een plaats waar ze van het vele groen en de rust kunnen genieten. Als Schepen van Openbaar Domein vind ik het dan ook enorm belangrijk om de dolomietpaden op de Vesten in goede staat te houden. De komende drie jaar investeren we in het verbeteren van de dolomietpaden, die veel oneffenheiden kennen en na een regenbui bezaaid zijn met waterplassen. Het nieuwe dolomiet laat het water beter door.

De Brugse Vesten: een groene ringstructuur

Meer dan 26 hectare aan groen, 7 hectare aan beplanting en 15 hectare aan gazon tellen de Brugse Vesten. Van de 3350 bomen zijn er 661 ouder dan 100 jaar en er staan zelfs 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. Niet enkel de gebouwen in de Brugse binnenstad zijn historisch, de groene gordel rond de stad is het ook met eeuwenoude bomen. We doen er alles aan zodat de bomen hun maximale leeftijd kunnen bereiken. De Vesten zijn erkend als groene ringstructuur, maar dit wordt onderbroken op bepaalde zones. Stad Brugge kocht eerder dit jaar de Boninvest aan om zo een zo aaneensluitend mogelijke groene ringstructuur te verzekeren.

Het vernieuwen van de dolomietpaden

Veel Bruggelingen zien de Vesten als een groene ontmoetingszone rondom de binnenstad van Brugge en genieten van het vele groen, de groene stoeltjes en de picknickbanden die er staan. De dolomietpaden op de Vesten lagen er slecht bij, na regenbuien ontstonden er plassen op de paden en oneffenheden. We voorzien bij de vernieuwing een waterdoorlatende fundering, om zo in te zetten op snelle en maximale infiltratie van regenwater. Ook een bijkomende oppervlaktebehandeling met calciumchloride is voorzien, wat voor verhoogde duurzaamheid zorgt. Door deze vernieuwing zullen de dolomietpaden weer loop- en wandelvriendelijk zijn.

Een uitvoering in fasen

In een eerste fase vernieuwden we de paden in het Graaf Visartpark en ook het pad tussen de Karel de Stoutelaan en de Bloedput. Het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg werden naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest aangepakt. In de tweede fase pakten we het dolomietpad tussen de Smedenpoort en de Bloedput (Binnen Smedenvest) aan. We stelden in september de Binnen Smedenvest open, nu stellen we het dolomietpad aan de Buiten Smedenvest open voor lopers en wandelaars.

De werken aan het dolomietpad aan de Buiten Smedenvest zijn afgerond op 27 oktober, vanaf 7 november konden lopers en wandelaars hier terug gebruik van maken. In 2022 heeft het stuk tussen het station en de Bloedput al een enorme opwaardering gekregen. Op nog heel wat plaatsen zullen we de dolomietpaden vernieuwen de komende twee jaar: we pakken tussen 2022 en 2024 in totaal 16 zones aan.

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Boeverievest (afgerond)

In 2023 staat op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzettebrug)
 • Kazernevest (Conzettebrug – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggetraat)
 • Binnen Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)

Investeren in de Vesten

De totale investering voor de opwaardering van de wandelpaden bedraagt zo’n 2,5 miljoen euro. In totaal pakken we 16 zones aan en maken we dat de Vesten terug in topvorm zijn voor de Bruggelingen en bezoekers.

dolomietpad vernieuwd fasen buiten smedenvest vesten mercedes van volcem
Brugge Brugse binnenstad Openbaar domein

Heraanleg Boninvest

De heraanleg van het dolomietpad langsheen de Boninvest is zo goed als afgerond. Joggers en wandelaars?‍♀️?‍♂️kunnen weer naar hartenlust (met de nodige afstand in gedachten) op de Vesten 

Situatie voor heraanleg

De werken werden uitgevoerd door aannemer Verkinderen uit Ichtegem en namen in totaal zo’n 10 werkdagen in beslag.

Situatie tijdens heraanleg

Concreet hebben we – zoals u hierboven kunt zien – het wandelpad langsheen de Boninvest volledig uitgebroken omdat de bestaande cementgebonden dolomietverharding er in zijn geheel in een erg slechte toestand bij lag. Velen onder jullie die vaak eens joggen, wandelen of fietsen op het pad konden dit wellicht beamen en dienden dagelijks op te letten om hun voeten niet om te slaan of weg te glijden met de fiets. Hier hebben we dus iets aan gedaan.

De situatie vandaag, een verademing voor alle wandelaars en joggers.

Het pad werd vernieuwd over een lengte van +/- 285m en over een breedte van 3m. De bestaande rollaag van kleiklinkers wordt (nog) hersteld op de plaatsen waar er verzakkingen zijn of stenen ontbreken. Waar ze opgeduwd worden door de boomwortels blijven we momenteel af. Wat volgt is het herstellen van de aanliggen groenzone met plaatselijke rustpunten. Dit doen we met teelaarde en zullen we inzaaien met een bloemenmengsel.

Brugge leefbare stad ???