Tag: Zeebrugge

Vlaams Parlement

Kustlaan N34: gevaarlijke verkeerssituatie

Op de kustlaan (N34) tussen Zeebrugge en Blankenberge, in de richting van Zeebrugge, tussen kilometerpaal 10.4 en 10.2 bevindt zich een gevaarlijke verkeerssituatie.

Het zicht op de in- en uitrijweg voor KSA, Chiro en Scouts wordt vaak belemmerd door het grote aantal vrachtwagens met trailers geparkeerd op de Kustlaan N34. Hierdoor moeten bezoekers telkens op goed geluk oversteken met de auto. Ik stelde dit probleem bij minister Peeters aan de kaart. Zij liet mij weten niet op de hoogte te zijn van het probleem. Het AWV zal samen met de stad Brugge en Blankenberge in overleg treden, om snel tot een oplossing te komen.

Kustlaan N34

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Brugge

Stad Brugge en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kunst slaan handen ineen: overstromingsmaatregelen in Zeebrugge

BRUGGE – In een eerste fase van de werken werden door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) kustverdedigingswerken uitgevoerd ten westen van de Visartsluis en ten oosten van de P. Vandammesluis in Zeebrugge. Voor de tweede fase van de werken, namelijk het realiseren van overstromingsmaatregelen in Zeebrugge, slaan MDK en Stad Brugge de handen ineen. Met deze werkzaamheden maken we niet enkel de haven van Zeebrugge veiliger, maar realiseren we ook een groenere en meer leefbare omgeving.

Overstromingsmaatregelen

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zal een stormkering in en rond de jachthaven van Zeebrugge aanbrengen, het Tijdok verdiepen en herinrichten en ook het Albertdok herinrichten. Tijdelijke Handelsvennootschap Antea-West maakte het aangepaste ontwerp voor deze werkzaamheden op. De stedelijke diensten, waaronder de cluster Openbaar Domein, vroegen een extra focus op toegankelijkheid, op meer groen in het ontwerp, op een verkeersveilige uitwerking van de Rederskaai en Tijdokstraat.

Meer groen in het ontwerp

De grijze havenomgeving toveren we om tot een plaats waar meer groen aanwezig is. Verschillende onthardingen staan gepland en er komen ook 36 nieuwe bomen bij. De focus zal liggen op streekeigen vegetatie. Aan de Rederskaai zullen drie bomenclusters komen, die meer groen in de omgeving zullen brengen. Extra speelruimte en maximale ontharding worden voorzien in de zone voor de Westhinder

Ook groene waterkerende voorzieningen

In het ontwerp van MDK komen drie soorten waterkerende voorzieningen aan bod. Ook hier was ruimte voor groen voorzien. De eerste kerende dijk is aan een kant verhard en aan de andere zijde groen. De tweede type waterkerende voorziening is een betonnen muur, die volledig omsloten is door een haag. De derde voorziening is een betonnen keermuur.

Timing en investering

De totale investering van Stad Brugge en MDK bedraagt 5.968.456,91 euro. De haven van Zeebrugge veilig maken en de deelgemeente revitaliseren is belangrijk. Daarom investeert het stadsbestuur zo’n 945.024,88 euro in dit project. MDK investeert 5.023.432,03 euro om de haven en het dorp van Zeebrugge veilig te stellen.

De werken gaan in fasen door. Tijdens de eerste fase wordt de zone aan de Rederskaai aangepakt, alsook het Tijdok en het Albertdok. Tijdens de tweede fase komt de zone Werfkaai – Tijdokstraat – Vismijnstraat aan bod.

  • Eerste fase: van september 2023 tot juni 2024
  • Tweede fase: van september 2024 tot juni 2025

Focus op Zeebrugge: haven, site Knapen, groene trambedding, vernieuwd Marktplein

Ook in verschillende andere projecten in Zeebrugge investeert de stad. De site Knapen van 8 hectare kocht de stad aan om er een kustpark van te maken. De inwoners van Zeebrugge krijgen hiermee een plaats waar groen, rust en recreatie samenkomen. Het Marktplein in Zeebrugge zal heraangelegd worden: er komt een nieuwe riolering en we ontharden 2.000 m². 35 extra bomen komen bij en de straat wordt een eenrichtingsstraat. De vernieuwing tussen de Visartstluis en de Vandammesluis staat in 2023 op de agenda. We vergroenen de trambedding en verbeteren een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers. Ook het verbeteren van het Molinari-plein en het vergroenen en ontharden van de kruispunten in de Vissersstraat staan gepland.

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust / Antea-West
Brugge

Bloembakken op de Zeebrugse zeedijk!

De bloembakken op de zeedijk van Zeebrugge zitten in een nieuw jasje! Al ruim 20 jaar doen ze er dienst.  

Bloembakken op de zeedijk!

Al vele jaren kleuren de bloemen in houten bloembakken de zeedijk van Zeebrugge. De houten bloembakken waren echter dringend aan vernieuwing toe. Hét uitgelezen moment om de look te verfrissen! Blauwe strepen afgewisseld met witte strepen en een sierlijst in een rode tint, geeft de zeedijk een extra visuele dimensie.

De bakken zijn uit tropisch hardhout vervaardigd en zijn opgevuld met rood-wit gemengde zomerbeplanting. Elke bak telt zo’n 30 planten die de hele zomer lang veelvuldig zullen bloeien.

Onvoorziene omstandigheden zorgden voor vertraging, maar op woensdag 13 juli plaatste onze dienst de eerste 17 gerenoveerde bloembakken op de zeedijk tussen Baron de Maerelaan en Londenstraat. Augustus heeft voor de kustgemeente nog 14 extra exemplaren in petto. Tien hiervan zullen tussen de Londenstraat en de surfclub geplaatst worden en de vier overige zullen, samen met de reeds aanwezige ooievaarsnesten, de omgeving opfleuren bij aankomst in de strandwijk.

Meer nieuws over Zeebrugge? Klik hier.

Bloembakken op de zeedijk!
Brugge

Doorbraak in dossier ferryverbinding Zeebrugge-Rosyth?

Op 11 mei stelde ik de minister-president een actuele vraag tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. De aanleiding hiervoor was zijn uitspraak over een mogelijk herstel van de ferryverbinding tussen Zeebrugge en Rosyth (Schotland). Vandaag zou een akkoord tussen DFDS Seaways en Ptarmigan Shipping die verbinding nieuw leven in blazen.

Haven van Zeebrugge
Haven van Zeebrugge

Het was heugelijk te vernemen dat de ferryverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Zeebrugge opnieuw onderwerp van gesprek was (mijn vraag aan de minister kan je hier nog eens herbekijken). Vandaag ben ik wederom blij te lezen dat twee scheepvaartbedrijven een akkoord sluiten om dit effectief in uitvoer te brengen.

De rechtstreekse ferryverbinding biedt dan ook heel wat opportuniteiten zowel voor Schotland alsook voor ons land. Naast de economische boost zal ook onze toeristische sector hiervan mee profiteren. Op jaarbasis mocht ons land vóór 2018 zo’n 300.000 bezoekers verwelkomen langs deze verbinding.

De verbinding zou zich eerst richten op vrachtverkeer, maar zou in een later stadium ook personenvervoer willen aanbieden. Uiteraard past dit plaatje ook perfect in het Schotse duurzaamheidsbeleid en kan dit een oplossing bieden voor het tekort aan vrachtwagenchauffeurs.  

Ik beloofde de minister-president een fles Schotse whisky indien de hernieuwde ferryverbinding tussen Rosyth en Zeebrugge er komt, en het ziet ernaar uit dat ik al snel mijn woord zal moeten nakomen. Dit akkoord kan een nieuwe stap betekenen in de richting van méér welvaart voor beide landen.

Lees hier het artikel op de website van Focus-wtv.

Brugge

Nieuwe sluis Zeebrugge: inrichtingsalternatief voorgesteld

Zeebrugge – Zes maanden vroeger dan voorzien werd vandaag het inrichtingsalternatief voorgesteld voor de nieuwe sluis in Zeebrugge. Een tweede toegang tot de achterhaven zal de verdere groei en werkgelegenheid van de regio opvoeren.

Vandaag kunnen zeeschepen de achterhaven alleen bereiken via de Pierre Vandammesluis. Als daar iets misloopt, zitten de schepen vast met grote economische schade als gevolg. Een tweede sluis zal de afhankelijkheid van de Pierre Vandammesluis doen afnemen en de economische motor van de regio verder aanzwengelen.

Complex project            
De aanpak van een complex project gebeurt in vier fases: verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase.  

De voorbije jaren werden al diverse mogelijkheden voor dit complex project onderzocht. Ook inwoners en bedrijven konden zich mengen in het debat. De voorstelling van het inrichtingsalternatief kadert in de derde fase van het project: de uitwerkingsfase. Het voorkeursbesluit zal in deze fase nu omgevormd worden tot een realiseerbaar project.

Drie pijlers        
Met hetcomplex project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse Overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Drie pijlers vormen hiervoor de fundamenten:

  1. Een nieuwe toegang tot de achterhaven zal de bedrijvigheid en werkgelegenheid verder verankeren in de regio.
  2. Door de aanleg van de nieuwe weg ‘Nx’ zal de huidige verkeersdrukte in en rond de kern van Zeebrugge afnemen en de mobiliteit een sterke verbetering doormaken.
  3. Een verbeterde infrastructuur en voorzieningen zullen de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

We zijn van tientallen verschillende bouwstenen en opties naar één duidelijk eindbeeld gegaan. De puzzelstukken vallen in elkaar. De voorstelling van het inrichtingsalternatief vormt een belangrijke mijlpaal, maar we zijn er nog niet. De details moeten nog verder worden uitgewerkt.

Specificaties
Het voorgestelde inrichtingsalternatief blijkt vanuit nautisch perspectief de beste optie en biedt ook het meeste kansen voor leefbaarheid.

  • Zuidelijke ligging van de sluis met gespiegelde deurkamers en ligging van de tunnel onder deurkelders.
  • Daarnaast heeft de tunnel onder de brugkelders het minste impact op de bedrijventerreinen in de achterhaven. Het bodempeil uitdiepen tot -13,10 meter TAW is het minst complex en is voldoende voor de toegankelijkheid voor de schepen.
  • Ten westen van de sluis kan het verkeer zich via de mini-ovonde rechtstreeks verplaatsen tussen de voorhaven en de achterhaven. Het doorgaand verkeer tussen Blankenberge en Knokke-Heist kan gaat via de Nx. Dat ontlast de Kustlaan. Tussen de Strandwijk en park Knapen is ruimte voor een betere fiets- en wandelverbinding.
  • Ten oosten van de sluis komt een rotonde bij de Kiwiweg, en wordt de Verschaeveweg zuidelijk aangelegd. Dit geeft de meeste voordelen voor mobiliteit en leefbaarheid. Deze situatie zal ook het duidelijkst zijn voor de weggebruikers. Ten noorden van de Nx en de Jozef Verschaveweg komt ruimte vrij voor groene zones.

Het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge is een cruciaal dossier voor Port of Antwerp-Bruges, voor de lokale én voor de Vlaamse economie. We doen er dan ook alles aan om het ontwerp projectbesluit snel klaar te hebben.

Lees hier meer over het Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge.

Ik stelde hier ook reeds schriftelijke vragen over aan de minister.

Brugge

Voortgang sluis Zeebrugge en onteigening rond zeesluis

BRUGGE – Het dossier rond de nieuwe sluis in Zeebrugge volg ik van kortbij op. Minister Lydia Peeters stuurde mij vandaag het antwoord op een schriftelijke vraag.

De nieuwe sluis in Zeebrugge wordt een hefboom voor haven en regio. Hiermee maakt de Vlaamse Overheid de omgeving klaar voor de toekomst. Momenteel bevindt het project zich in de uitwerkingsfase en zoals op de website van het project te lezen staat, zou tegen het einde van dit jaar de keuze van het inrichtingsalternatief bepaald worden. Ongetwijfeld een belangrijke mijlpaal en een cruciale stap in de richting van de uitvoeringsfase.

Het project roept echter ook een aantal bezorgdheden op die via participatiemomenten en andere kanalen tot bij ministers Peeters geraakten. Uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag rond dit project blijkt dat tegen de zomer meer duidelijkheid zal komen. Momenteel wordt een grotere onteigeningszone rond de zeesluis onderzocht.

Ik blijf aandringen op de voortgang en bouw van de nieuwe Zeesluis!

Meer weten over de nieuwe zeesluis? Klik hier.

Vind hieronder mijn vraag en antwoord van de minister.

Brugge

Nieuwe invulling voor Stella Maris site!

BRUGGE – Een nieuwe opsteker voor Zeebrugge! Sinds 2019 bleef de Stella Maris site onaangeroerd. Daar komt nu verandering in.

De vernieuwde Stella Maris site

Deze site kon niet blijven verloederen, daarvoor ligt ze te centraal in onze kustgemeente. Hier moest iets mee gebeuren. Daarom lanceerde ik begin dit jaar een hernieuwde oproep om de juiste persoon te vinden voor uitbating.

In 1992 werd de site voor 38 jaar aan het Boudewijn Seapark in concessie gegeven. Er was een minigolf, tennisbanen en een zwembadinrichting. Het contract werd vroegtijdig beëindigd door het wegvallen van de uitbaatster van de tenniscafetaria. Het is een uitdaging om dergelijke site weer een invulling te geven.

Ik ben erg blij dat mevrouw Els De Neve zich als kandidaat aanbood om in te staan voor de uitbating. Ze is geboren en getogen in Zeebrugge en kent de omgeving als geen ander. Daarnaast baatte haar familie diverse handelszaken uit in Zeebrugge dorp. Samen met haar ouders zal Els De Neve nu deze prachtige site nieuw leven in blazen. Uiterlijk tegen 1 juli van dit jaar hopen zij jullie te kunnen verwelkomen op hun zonnig terras voor een hapje en een drankje.

Het zoeken van een nieuwe exploitant was één zaak, maar de site moest ook onder handen genomen geworden. Dienst Openbaar Domein heeft hiervoor gezorgd. Naast het snoeien van de hagen, werden ook paden en verhardingen onkruidvrij gemaakt en kregen de tennisvelden een onderhoudsbeurt.

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk zullen we opnieuw ten volle kunnen genieten van deze prachtige site. We heel erg tevreden met deze nieuwe uitbating. Het is leuk om zaken nieuw leven in te blazen!

Wil je meer weten over Brugge? Klik hier.

Brugge

Laatste rechte lijn naar ééngemaakte Haven van Antwerpen-Brugge

Met kamerbrede meerderheid fusiedecreet goedgekeurd

BRUSSEL – Vandaag keurde de commissie van Mobiliteit en openbare werken het “fusiedecreet”, voluit ‘het voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge’, goed. Dat gebeurde met een kamerbrede meerderheid, wat bewijst dat het draagvlak voor deze intensieve samenwerking bijzonder groot is.

Zowel N-VA, CD&V, Open VLD, Vooruit en Groen ondertekenden het decreet. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het ultieme doel, een geïntegreerde samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge, met als geplande datum 22 april 2022.

De eengemaakte haven als katalysator van de waterstofeconomie

Het samengaan van beide havens, die heel complementair aan elkaar zijn, zorgt ervoor dat de concurrentiepositie wereldwijd een enorme duw in de rug krijgt. De eengemaakte haven wordt de belangrijkste containerhaven en de grootste voor overslag van voertuigen in Europa en één van de grootste breakbulkhavens. Bovendien is het de eerste wereldhaven die openlijk de ambitie durft uit te spreken om economie, mens en klimaat te verenigen.

Door in te spelen op elkaars sterktes, kan de eengemaakte haven het voortouw nemen in het bouwen van dé duurzame haven van de toekomst. Zo kan de kustligging van Zeebrugge en de Antwerpse industriële cluster gebruikt worden om de Europese leider te worden in de waterstofeconomie. Samen met projecten als CO²-Opslag, en later -hergebruik, gaat de Haven van Antwerpen-Brugge de toekomstige energie-uitdagingen volop aan. 

Annick De Ridder, schepen van de Antwerpse haven, voorzitter van de raad van bestuur Port of Antwerp en Vlaams volksvertegenwoordiger: “Je mag niet al te kwistig omspringen met termen als ‘historisch moment’, maar dit is er zeker één. Dit decreet maakt dat we van de Haven van Antwerpen-Brugge ook dé energiepoort naar Europa kunnen maken. Samen schrijven beide havens aan een ambitieus verhaal van duurzame groei op beide platforms.”

HIERONDER VOORZETTEN VOOR DE WOORDVOERDERS

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger De Vreese :Twee gigantische economische motoren van Vlaanderen die gaan samenwerken, een initiatief dat alleen maar toegejuicht kan worden. Een belangrijke stap voor Antwerpen, Brugge én Vlaanderen.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Van de Wauwer: “Het samengaan van deze havens betekent ook werkgelegenheid. Deze fusie zorgt voor opportuniteiten om één van de grootste werkgevers van Vlaanderen verder uit te breiden.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Van Volcem: “Met deze fusie zetten we de haven, en alle bedrijven daarbinnen, nog meer op de wereldkaart. Niet enkel biedt deze éénmaking een versterkte concurrentiepositie, ook worden er nieuwe opportuniteiten gecreëerd.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Lambrecht: “Deze samenwerking zal duurzame groei voor zowel Antwerpen als Brugge bewerkstelligen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat op beide platforms gewerkt blijft worden.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Annouri: ”Het klimatologische belang van deze fusie kan niet genoeg benadrukt worden. Via deze fusie tonen de havens dat ze belangrijke stappen willen zetten richting een klimaatneutrale toekomst.”

Brugge

Nieuw groen ontwerp voor Marktplein Zeebrugge

BRUGGE/ZEEBRUGGE – Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. In Zeebrugge zal de Markt een groene aanblik krijgen en opnieuw een gezellige ontmoetingsplaats worden”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Het Marktplein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen om de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, stelt schepen Van Volcem.

Eénrichtingsverkeer

De markt zoals ze nu is, is vooral een grijze verharde vlakte met daarrond tweerichtingsstraten. “We gingen op zoek naar een ontwerp voor de markt zodat we maximaal konden ontharden, het plein vergroenen, maar vooral de leefkwaliteit en verkeersveiligheid verhogen. Zo werd er gekozen voor éénrichtingsstraten”, duidt de schepen van Openbaar Domein.

Er bestaan door de ingreep twee verkeerslussen: enerzijds van de Ploegstraat via het Marktplein en de Marktstraat naar Evendijk-Oost en anderzijds van Heiststraat via de Eiensluisstraat over de Zeemansstraat en het Marktplein naar de Ploegstraat. Beide enkelrichtingslussen zijn vrij kort en beslaan minder dan 500m voor de volledige lus. “De rijrichting in de lussen is zo gekozen zodat wagens kunnen parkeren aan de woningzijde, wat de veiligheid ten goede komt voor uitstappende passagiers”, klinkt het bij Van Volcem.  

Voor het gemeenschapshuis is er een halfverharde weg voorzien die enkel dient voor de plaatselijke bediening en hulpdiensten. Zo heeft de brandweer deze nodig voor het opstellen van hun materieel. Er komt een fietsenstalling ter hoogte van de ingang van het gemeenschapshuis om fietsers een comfortabele parkeerplaats voor hun fiets te verzekeren.

Groene Markt

“Er is gekozen om een groene markt aan te leggen, maar wel met nog voldoende mogelijkheden voor het opstellen van een kermis of markt. Het ongeveer 1800 vierkante meter bijkomend groen is grotendeels opgevat als bloemengrasland, bloemenborders, heestermassieven,… en slechts in beperkte mate als intensief gemaaid gazon. De bestaande bomen worden maximaal behouden. Slechts 3 bomen dienen te verdwijnen, maar daarvoor worden er 62 nieuwe aangeplant”, zegt de schepen.

De afbakening van rijwegen en parkeerstroken wordt indien nodig op maximaal 2 centimeter gehouden. “Zo houden we de toegankelijkheid hoog. De materialisatie van de reeds vernieuwde Heiststraat wordt doorgetrokken: kasseien voor de parkeerstroken, vlakke gezaagde kasseien voor de rijwegen en platines voor de trottoirs”, legt Van Volcem uit.

En wat met de Ploegstraat?

Het profiel van de rijweg is over de volledige lengte van de Ploegstraat even breed: 5 meter 80 tussen de greppels. “Dat is nodig aangezien er nog steeds een busverbinding van De Lijn door de straat loopt”, vult Van Volcem aan.

Tussen de Isabellalaan en de Evendijk-Oost zijn er enkel aan de woningzijde parkeerstroken in kasseiverharding voorzien. Trottoirs in platines en de rijweg in bitumenverharding. Het kruispunt met de Evendijk-Oost wordt op dezelfde manier uitgewerkt als de huidige situatie.

Tussen de Evendijk-Oost en de Heiststraat is er voor de rijweg gekozen voor een verharding in vlak gezaagde kasseien. “Zo benadrukken we de centrumzone en schoolomgeving nog meer. Er is ook een verkeersplateau voorzien zodat het verkeer komende van de Evendijk-Oost voor het bereiken van de school nog eens extra geattendeerd wordt. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen”, aldus Van Volcem.

Op 11 januari 2022 was er een bewonersvergadering waar een eerste voorontwerp is toegelicht en besproken. “ Onze dienst gaat aan de slag met de insteek van de bewoners om er een gesmaakt project van te maken. De streefdatum voor het einde van de aanleg is eind 2023”, sluit de schepen af.

Brugge

Site Knapen krijgt vorm

BRUGGE – De site Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vorm een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk, die momenteel als eilanden uit elkaar liggen. Met 8 hectare oppervlakte is ze ongeveer even groot als de Stationswijk en bijna even groot als de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt. Voor jong en oud, maar ook voor bezoekers.

Na de belangrijke maar tijdrovende sanering van de gronden, werd vooruitgekeken naar de nieuwe bestemming van de site van 8 hectare. Er werd gekozen om zo snel mogelijk toegang te geven en de Bruggelingen te laten te genieten van deze plek. 3,3 hectare werd zo vrijwel onmiddellijk ter beschikking gesteld. Er werd echter ook gevraagd aan de buurt om mee te denken over de site. Dat alles geeft een schetsontwerp voor de site. Dat voorgesteld werd op het collega. Je vindt hieronder de powerpoint met betrekking tot een eerste ontwerp.