Tag Archives: Zeebrugge

Nieuw groen ontwerp voor Marktplein Zeebrugge

12 jan

BRUGGE/ZEEBRUGGE – Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. In Zeebrugge zal de Markt een groene aanblik krijgen en opnieuw een gezellige ontmoetingsplaats worden”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Het Marktplein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen om de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, stelt schepen Van Volcem.

Eénrichtingsverkeer

De markt zoals ze nu is, is vooral een grijze verharde vlakte met daarrond tweerichtingsstraten. “We gingen op zoek naar een ontwerp voor de markt zodat we maximaal konden ontharden, het plein vergroenen, maar vooral de leefkwaliteit en verkeersveiligheid verhogen. Zo werd er gekozen voor éénrichtingsstraten”, duidt de schepen van Openbaar Domein.

Er bestaan door de ingreep twee verkeerslussen: enerzijds van de Ploegstraat via het Marktplein en de Marktstraat naar Evendijk-Oost en anderzijds van Heiststraat via de Eiensluisstraat over de Zeemansstraat en het Marktplein naar de Ploegstraat. Beide enkelrichtingslussen zijn vrij kort en beslaan minder dan 500m voor de volledige lus. “De rijrichting in de lussen is zo gekozen zodat wagens kunnen parkeren aan de woningzijde, wat de veiligheid ten goede komt voor uitstappende passagiers”, klinkt het bij Van Volcem.  

Voor het gemeenschapshuis is er een halfverharde weg voorzien die enkel dient voor de plaatselijke bediening en hulpdiensten. Zo heeft de brandweer deze nodig voor het opstellen van hun materieel. Er komt een fietsenstalling ter hoogte van de ingang van het gemeenschapshuis om fietsers een comfortabele parkeerplaats voor hun fiets te verzekeren.

Groene Markt

“Er is gekozen om een groene markt aan te leggen, maar wel met nog voldoende mogelijkheden voor het opstellen van een kermis of markt. Het ongeveer 1800 vierkante meter bijkomend groen is grotendeels opgevat als bloemengrasland, bloemenborders, heestermassieven,… en slechts in beperkte mate als intensief gemaaid gazon. De bestaande bomen worden maximaal behouden. Slechts 3 bomen dienen te verdwijnen, maar daarvoor worden er 62 nieuwe aangeplant”, zegt de schepen.

De afbakening van rijwegen en parkeerstroken wordt indien nodig op maximaal 2 centimeter gehouden. “Zo houden we de toegankelijkheid hoog. De materialisatie van de reeds vernieuwde Heiststraat wordt doorgetrokken: kasseien voor de parkeerstroken, vlakke gezaagde kasseien voor de rijwegen en platines voor de trottoirs”, legt Van Volcem uit.

En wat met de Ploegstraat?

Het profiel van de rijweg is over de volledige lengte van de Ploegstraat even breed: 5 meter 80 tussen de greppels. “Dat is nodig aangezien er nog steeds een busverbinding van De Lijn door de straat loopt”, vult Van Volcem aan.

Tussen de Isabellalaan en de Evendijk-Oost zijn er enkel aan de woningzijde parkeerstroken in kasseiverharding voorzien. Trottoirs in platines en de rijweg in bitumenverharding. Het kruispunt met de Evendijk-Oost wordt op dezelfde manier uitgewerkt als de huidige situatie.

Tussen de Evendijk-Oost en de Heiststraat is er voor de rijweg gekozen voor een verharding in vlak gezaagde kasseien. “Zo benadrukken we de centrumzone en schoolomgeving nog meer. Er is ook een verkeersplateau voorzien zodat het verkeer komende van de Evendijk-Oost voor het bereiken van de school nog eens extra geattendeerd wordt. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen”, aldus Van Volcem.

Op 11 januari 2022 was er een bewonersvergadering waar een eerste voorontwerp is toegelicht en besproken. “ Onze dienst gaat aan de slag met de insteek van de bewoners om er een gesmaakt project van te maken. De streefdatum voor het einde van de aanleg is eind 2023”, sluit de schepen af.

Site Knapen krijgt vorm

10 jan

BRUGGE – De site Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vorm een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk, die momenteel als eilanden uit elkaar liggen. Met 8 hectare oppervlakte is ze ongeveer even groot als de Stationswijk en bijna even groot als de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt. Voor jong en oud, maar ook voor bezoekers.

Na de belangrijke maar tijdrovende sanering van de gronden, werd vooruitgekeken naar de nieuwe bestemming van de site van 8 hectare. Er werd gekozen om zo snel mogelijk toegang te geven en de Bruggelingen te laten te genieten van deze plek. 3,3 hectare werd zo vrijwel onmiddellijk ter beschikking gesteld. Er werd echter ook gevraagd aan de buurt om mee te denken over de site. Dat alles geeft een schetsontwerp voor de site. Dat voorgesteld werd op het collega. Je vindt hieronder de powerpoint met betrekking tot een eerste ontwerp.

Zeehonden spotten in Zeebrugge? Gun hen rust!

1 dec


BRUGGE – “Zeehonden in Zeebrugge, dat willen we toch allemaal zien, maar de diertjes komen hier even rusten en die rust moeten we bewaken”, aldus Schepen van Groen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “In samenwerking met het NorthSealTeam willen we de zeehondjes de ruimte geven die ze nodig hebben.”


“Je heb waarschijnlijk al gehoord dat je ook aan de Belgische kust zeehonden kan spotten.  Het aantal van deze fascinerende dieren neemt toe, dit na een sterke achteruitgang in de 20ste eeuw”, zegt de schepen. Door de toename van gezonde kolonies in de buurlanden zijn er ook meer zeehonden bij ons. “En deze dieren leggen zich wel eens op onze stranden te rusten’, voegt Van Volcem hieraan toe.

De grijze zeehond is een groot dier met soms een lengte tot 3m en een gewicht van 260 kg. De vrouwtjes zijn iets kleiner. De gewone zeehond is een kleinere soort die zich niet meer voortplant aan onze kust, maar er wel regelmatig aanwezig is. Ook van deze soort stijgt het aantal waarnemingen. Door een betere bescherming, is de populatie sinds de jaren ’70 toegenomen.

Elke winter stranden verscheidene jongen aan onze kust. Zeehondenpups die eenzaam op het strand liggen, zijn vaak gezonde dieren die er even uitrusten. Ze hebben doorgaans geen probleem.

Kijklustigen

Schepen van Volcem: “Een zeehond op het strand lokt al snel kijklustigen. Deze prachtige dieren kunnen bewonderen in hun eigen habitat is leuk voor de mens maar niet voor het dier. Vandaar mijn oproep om de nodige afstand te bewaren, zeker ook voor mensen die met de hond gaan wandelen.”

“Om mijn oproep kracht bij te zetten gaat Stad Brugge een samenwerking aan met het NorthSealTeam om eventuele zeehonden aan de kust van Zeebrugge te beschermen” zegt schepen Van Volcem. “Het  NortSealTeam is een burgerinitiatief. Met steun van de Provincie West-Vlaanderen, zorgt men ervoor dat zeehonden ongestoord kunnen rusten op het strand.” De organisatie bestaat ondertussen anderhalf jaar en kan een beroep doen op meer dan 100 vrijwilligers. “Als vrijwilliger beschermen we de rustende zeehonden door ze enerzijds op het strand te behoeden voor ongewenst gedrag van mens en hond en anderzijds door de burger te informeren over hun gedrag en eigenheid”, klinkt het bij Inge De Bruycker, die het NorthSealTeam behartigt.

Naast het sensibiliseren van de toeschouwers en het beschermen van de zeehonden, ondersteunt het NorthSealTeam wetenschappelijk onderzoek door het bijhouden van een eigen database, waarin elke zeehond, elke noodoproep met alle info met het soort, windrichting, weersomstandigheden, …wordt genoteerd. Deze gegevens worden verwerkt in een jaarlijks zeezoogdieren rapport.

Informatieborden

Die vrijwilligers worden nu dus nog eens extra ondersteund door informatieborden. “Ik laat als schepen van Openbaar Domein informatieborden plaatsen in Zeebrugge die informatie bieden over de zeehonden, over hoe je het best kan reageren als je er één op het strand aantreft en wie je dan best kan contacteren”, aldus schepen Van Volcem.

Meer info?

Zie je een zeehond rusten op het strand van Zeebrugge, contacteer dan het NorthSealTeam. Deze vrijwilligers controleren de gezondheid van het dier en contacteren indien nodig het Sea LIFE van Blankenberge. Zij zullen een veilige zone rond het dier afbakenen.

Wil je nog meer doen? Je kan als vrijwilliger de werking van het NorthSealTeam ondersteunen, neem contact met hen op via het telefoonnummer 0491 74 32 78 of via het mailadres inge@northsealteam.be

“Het NorthSealTeam zal u, die een juiste omgang met wilde dieren respecteert, dankbaar zijn om deze bijzondere dieren te helpen koesteren. Zo dragen we samen een steentje bij tot een biodivers en natuur-rijk Brugge”, sluit Van Volcem af.

Mercedes in Brussel

24 jun

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Mercedes ondervroeg deze week de minister over de sluis in Zeebrugge en naar de werken met betrekking tot kustveiligheid. Daarnaast vroeg ze de minister naar haar mening met betrekking tot de stopzetting van zandwinning in natuurgebieden op zee. Bekijk hieronder de vragen die Mercedes stelde aan de minister.

Zeedijk en domein Knapen Zeebrugge extra beveiligd

24 jun

Er is extra beveiliging voorzien op de Zeedijk van Zeebrugge en nabij Knapen, het voormalige militaire domein in de Brugse badstad. Dat domein werd trouwens aangekocht door de Stad Brugge, die er een stadspark zal inrichten met verschillende doeleinden ten bate van de Zeebrugse bevolking. Zo kunnen transmigranten er zich niet langer schuilhouden en is het park meteen ook een heropwaardering van de Zeebrugse buurt.

In het voormalige militaire domein Knapen dringen tot op vandaag geregeld transmigranten binnen om zich dan via de spoorweginfrastructuur van Infrabel richting haven te begeven. Deze mensen zonder papieren willen geen asiel in ons land aanvragen maar proberen het kanaal over te steken, via de Zeebrugse haven. Meestal vertoeven ze enkele dagen in Zeebrugge, wachtend op het juiste moment om Groot-Brittannië te proberen bereiken. Het militair domein Knapen lijkt hiervoor een gepaste schuilplaats. Om de transmigranten te ontmoedigen die gevaarlijke oversteek te maken én om de veiligheid te verhogen, is er nu een speciale omheining tussen Knapen en de Infrabel infrastructuur geplaatst. “Het gaat om een traject van 500 meter, tussen de Kustlaan en de Veerbootstraat. De zogenoemde ‘fencing’ is bestendig tegen vandalisme en maakt beklimming quasi onmogelijk,” legt schepen Mercedes Van Volcem uit. “Deze afsluiting werd gerealiseerd door mijn dienst Openbaar Domein. Het is een eerste ingreep om Knapen in te richten tot een aantrekkelijke, groene en veilige ontspanningsruimte voor de Zeebruggenaar en al wie ervan wil genieten. De realisatie van een mooi en levendig kustpark is iets waar we vanuit de stad de komende jaren met veel  enthousiasme onze schouders willen onder zetten”. Deze extra beveiliging wordt trouwens gesubsidieerd door UK Borderforce, een Britse overheidsdienst die zich bezighoudt met illegale immigratie. “Langs de omheining werden bovendien ook nog 3 extra bewakingscamera’s geplaatst (CCTV). Daarnaast zijn er ook 5 thermische camera’s die in specifieke zones indringers kunnen detecteren en de CCTV camera’s aansturen, waardoor de ploegen gerichter kunnen worden ingezet,” voegt Korpschef Dirk Van Nuffel er nog aan toe.

Ook op de zeedijk van Zeebrugge werden 4 bewakingscamera’s met infraroodfunctie geïnstalleerd, zodat ze ook ‘s nachts een goed beeld schetsen. De CCTV-camera’s komen ter hoogte van de surfclub (nabij de Fonteintjes waar soms startende kampementen opduiken), de Londenstraat, de Saint- George’s Day Promenade en het Gerlacheplein. “Ook hier willen we inklimming van de haven via het strand voorkomen, waarbij vaak wordt ingebroken in strandbars als schuilplaats. De camerasystemen zijn trouwens bestand tegen maritieme weersomstandigheden. De Stad kan hierbij opnieuw op de nodige subsidies rekenen. In dit geval gaat het om Europese steun (Internal Security Fund). Met deze ingrepen beantwoordt men ook aan de vraag van de gouverneur om alle mogelijke maatregelen te nemen om de problematiek van de transmigranten in de provincie West-Vlaanderen te beheersen.

Zomer aan zee: Stad Brugge stelt educatieve strandcabine voor met vernieuwd wandelpad

15 jun

BRUGGE – Een splinternieuwe, educatieve strandcabine geeft scholen op het strand van Zeebrugge tijdens het strandseizoen de kans om op een leuke plaats veel bij te leren. Tijdens het volledige strandseizoen zet het Natuurcentrum er de deur wagenwijd open . “We zijn zeer tevreden met de nieuwe strandcabine die we ter beschikking kunnen stellen op het strand. Als stad aan zee organiseren we ter plaatse uiteenlopende activiteiten waarmee de leerlingen actief bijleren over deze biotoop. Tegen de zomervakantie komt er ook nog een nieuw wandelpad”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Sinds 22 jaar wapperen de tenten vanaf begin mei. “Nu de tenten na 22 jaar versleten zijn kunnen we gebruik maken van deze nieuwe houten chalet”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Educatieve strandcabine

“De educatieve strandcabine komt naast de strandcabine van de bibliotheek en  de sportdienst, recht tegenover het badengebouw. Zo ontstaat er als het ware een ‘stadsstraatje’ op het strand, waar je als strandganger gebruik kan van maken”, duidt schepen Van Volcem. De kennis over de zee biotoop wordt op speelse wijze aangebracht. De planten, schelpdieren, invloeden, zwerfvuil, wind, historiek,… worden onder begeleiding van een natuurgids of zee-animator onder de aandacht gebracht.

Activiteiten

In de maand juni zijn klasgroepen welkom voor een uitstap naar zee. “Reeds 200 kinderen hebben ingetekend om een kijkje te komen nemen. Vandaag komen de kleutertjes van de basisschool Manitoba en Wonderwijs even langs”, aldus de Brugse schepen Van Volcem. Ook in september zijn de scholen er welkom. Jeugdverenigingen kunnen er tijdens de zomermaanden terecht. Volgend jaar zal de opbouw van de cabine zelfs al voor de paasvakantie plaatsvinden.

Permanent karakter

Schepen Van Volcem: “Hoe langer de cabine op het strand staat hoe meer kinderen we kunnen ontvangen. Daarbovenop is deze locatie gemakkelijk bereikbaar met de trein.”

Tentoonstelling

In de zomermaanden zal de strandcabine zich ontpoppen tot zee-tentoonstelling. Infopanelen over het strand en al zijn bewoners helpen iedereen zijn blik te verruimen. “De infopanelen zijn een goed hulpmiddel om je vondsten te leren benoemen. De sfeervolle tentoonstelling dompelt je nog wat dieper onder in de magische wereld van de zeewezens.  Via de ‘schelpenbus’ kan je een uitzonderlijke vondst ook bezorgen aan het Natuurcentrum om er meer over te weten te komen”, zegt schepen Van Volcem.

Begeleide zeewandeling

Op zondag 4 juli verwelkomen we gezinnen om 10u voor een begeleide zeewandeling. Daarna kan iedereen dagelijks de tentoonstelling bezoeken. “De tentoonstelling is een waardevolle aanvulling voor de strandbibliotheek en het uitleenpunt van de sportdienst. Wil je een educatieve activiteit boeken op het strand? Dan kan je bij het Natuurcentrum terecht via natuurcentrum@brugge.be”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Nabijgelegen wandelpad ( vlonderpad)

Het houten wandelpad van ongeveer 30 meter op het strand van Zeebrugge was dringend aan vervanging toe. “Tijdens de zomermaanden voegen we hier steeds een extra gedeelte van 30 meter aan toe.  Zo garanderen we een vlotte toegang aan het strand voor onder andere mindere mobiele mensen. Vaak kwamen deze gebruikers nog in een zone met zacht zand terecht. Daarom hebben we het pad verlengd tot 90m om zo de zone met het harde zand te kunnen bereiken. Het pad werd door mijn medewerkers ontworpen, geproduceerd en aangelegd. Tegen 1 juli zal het pad volledig afgewerkt zijn”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Kustpark site Knapen: samen bouwen aan een nieuw stukje Zeebrugge

17 mei

Het heeft een tijd geduurd, maar heel binnenkort wordt de voormalige
kazerne Knapen eigendom van Stad Brugge. En dat is goed nieuws want dit
gebied van 8 ha heeft heel wat troeven voor Zeebrugge. Daarom willen we
jullie, bewoners van Zeebrugge, snel laten kennismaken met
deze nieuwe buurtplek en toekomstig kustpark.

Nu de belangrijke maar tijdrovende sanering van de gronden van Defensie
volledig afgerond is, kunnen we eindelijk vooruitkijken. Zoals aangegeven
in het beleidsprogramma en bij onze eerste ‘buurt aan de beurt’ in juni 2019
realiseren we op site Knapen een kustpark, een groene long en kwalitatieve
verbinding tussen de Strandwijk en de Stationswijk. Een nieuw, mooi park
van 8 ha. Dat is ongeveer even groot als de Stationswijk.

3,3 hectare reeds toegankelijk

We willen jullie zo snel mogelijk van deze plek laten genieten. Daarom
stellen we nu al 3,3 ha open én nodigen we jullie uit om na te denken over
de ontwikkeling van dit toekomstig kustpark. Deze nieuwe ontmoetingsplek
kunnen jullie de komende weken bezoeken, gebruiken en beleven. Wij zijn
zeer benieuwd naar jullie wensen en ideeën om deze plek verder uit te
bouwen. Hierbij worden uiteraard ook de suggesties uit eerdere workshops
meegenomen.

Openparkdagen

Jullie wensen en suggesties kunnen jullie op verschillende manieren
met ons delen tijdens deze ‘buurt aan de beurt’ in Zeebrugge. Via de
vragenlijst in deze kennismakingsbrochure en tijdens de ‘Openparkdagen’
op 28 en 29 mei. Dan krijgen jullie ook de mogelijkheid om (coronaproof) het volledige domein te verkennen. Tijdens de komende maanden houden we jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en projectpagina op de deelgemeentesite van Zeebrugge.

Samen creëren

Bij deze nodigen we het rijke verenigingsleven, alle organisatieen alle bewoners van Zeebrugge, jong en oud uit om mee deze plek
te maken. Zo creëren we samen een nieuwe plek voor Zeebrugge.

Strand Zeebrugge maakt zich op voor de zomer

2 apr

BRUGGE – Het strand van Zeebrugge maakt zich op voor een nieuw strandseizoen. De dienst Openbaar Domein is op het strand met de nodige voorbereidingswerken gestart. “Ieder jaar opnieuw vinden zowel de Bruggelingen als bezoekers de weg naar ons geliefd plekje aan zee. Zeker in coronatijden blijven we dichter bij huis en zoeken we binnen onze grenzen de mooiste plekken op. De mensen mogen op ons rekenen: het strand van Zeebrugge zal zomerklaar zijn”, aldus schepen van Openbaar Domein Van Volcem.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het strand seizoensklaar gemaakt tegen 1 april. Als eerste stap werden de 450 zandschermen verwijderd om straks terug rond de strandcabines te plaatsen. “Om de strandcabines op een effen ondergrond te plaatsen werd het strand mooi vlak gelegd. Hierna sluiten onze diensten aan om de palen te plaatsen ter aanduiding van de zones”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Digitaal inplantingsplan

Dit jaar kozen we voor een heropmaak van de structuur van de strandcabines. Die werd gegoten in een digitaal inplantingsplan. Zo kunnen de strandcabines vlot uitgestald worden. “Via coördinaten benutten we de beschikbare ruimte optimaal en kunnen we heel precies te werk gaan. De stijlvolle houten palen die we inplanten, voorzien we van een bordje met rijnummer en pijl. Met dit digitaal inplantingsplan beschikken we over de mogelijkheid om dit jaar 70 extra strandcabines te creëren. Hiermee kunnen we in totaal 470 cabines plaatsen. Zo kunnen we tijdens de warme zomermaanden extra plaats bieden aan de mensen die een strandcabine reserveerden”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Speeltoestellen

Een nieuw zomerseizoen, dat betekent ook terug spelende jeugd die volop geniet van onze speeltoestellen. “Het speelplein op het strand van Zeebrugge is een schot in de roos. Ik kreeg al heel wat positieve reacties en kan echt genieten als ik zie hoe kinderen er zich volop uitleven. Het is de 10de keer dat we de speeltoestellen uitstallen. Dit jaar mogen we ook spreken van een primeur: de speeltoestellen blijven het jaar rond staan. Zo kan je er in de herfst ook terecht onder de najaarszon”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Gezellig picknicken aan het strand

Ook op de picknickbanken mogen de inwoners en bezoekers van Zeebrugge terug rekenen. “We plaatsen 50 picknickbanken op het strand en aan de zeedijk. Het wordt er gezellig vertoeven. Een mooie opsteker voor diegene die willen genieten van de zon, een hapje of een drankje willen nuttigen of de jonge gezinnen die vanop het bankje uitzien op de kinderen die zich uitleven op het speelplein. Uiteraard voorzien we hierbij sorteer afvalmanden. Zo houden we het strand en de behorende gezellige plekjes netjes. Ik kijk alvast uit naar de zomer”, sluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem af.

Bijlage

  1. Overzicht plaatsing strandcabines Zeebrugge 2021

‘Site Knaepen’: Stad Brugge wil een nieuw park van 80.000 m² realiseren en een deel tegen de zomer openstellen

29 jan

Stad Brugge besloot eind 2018 om de site Knaepen aan te kopen. “Deze aankoopprocedure is bijna afgerond”, zegt schepen van eigendommen Van Volcem. Intussen nam Stad Brugge het domein al in concessie. Via de concessie kan Stad Brugge enkele werken voorbereiden opdat een gedeelte van het terrein snel en gecontroleerd kan opengesteld worden. 

Kennismaken

Eens opengesteld, kunnen de bewoners van Zeebrugge kennismaken met deze plek en meedenken over de mogelijkheden, invulling en ontwerp van dit nieuwe kustpark. We zien uit op er samen iets mooi van te maken die de leefbaarheid zal verbeteren  in Zeebrugge. 

8 hectare

“Site Knaepen wordt een park van zo’n 8 hectare groot. We bereiden momenteel alles voor zodat we nog voor de zomer de inwoners kunnen laten kennismaken met deze plek en laten meedenken over de groene invulling ervan”, stelt schepen Mercedes Van Volcem aan. Zelf heeft onze ontwerpcel ook diverse insteken voorbereid (masterplan). 

Maximale parkbeleving

De maximale parkbeleving wordt hier nagestreefd. De aansluiting op de Stationswijk wordt gezocht waardoor het park een stuk nieuw openbaar domein kan worden waar iedereen kan genieten in het groen. De naastgelegen Veerbootstraat en de toegangen tot het domein maken deel uit van de opwaardering van deze wijk.

Over de toekomst van de bestaande buffertanks, bebouwing, vijver en verhardingsstrips zal worden nagedacht in het kader van de opbouw van de parkstructuur.  Specialisten en de bewoners zullen elkaar voeden”, zegt de schepen van Openbaar domein. 

Staycation = strand van Zeebrugge

28 jan

Wie deze zomer een strandcabine wil plaatsen op het strand van Zeebrugge, zal de aanvraag online kunnen doen. Wie de voorbije jaren een strandcabine plaatste op het strand van Zeebrugge,  zal in de loop van de komende weken een link ontvangen via e-mail om aan de hand van een grondplan aan te geven waar de cabine moet komen. Personen zonder e-mailadres zullen opgebeld worden door de Stad.

Zandkorrels Zeebrugge

“Ons openbaar domein reikt tot aan de zandkorrels van het strand in Zeebrugge. Iedere Bruggeling weet de weg naar ons geliefde plekje aan de zee. In coronatijden blijven we dichter bij huis en zoeken we binnen onze grenzen de mooiste plekken op: staycation is ook vakantie. Er zullen maar liefst 470 plaatsen zijn die door gezinnen geboekt kunnen worden. De mensen bemachtigen hun plekje al jaren naast elkaar en dat is een belangrijk aandachtspunt. De huurders zullen dan ook in strandzones hun voorkeur kunnen aanduiden. Voor de rest mogen ze rekenen op ons en onze ploegen: het strand van Zeebrugge zal zomerklaar zijn”, klinkt het enthousiast bij de Brugse schepen Van Volcem.

Strandcabine?

Wie nog niet eerder een strandcabine plaatste in Zeebrugge maar wel interesse heeft, kan contact opnemen met de Stad via vrijetijd@brugge.be. Aan de aanvragen zal beantwoord worden naargelang de beschikbaarheid. Tijdens het invullen van het formulier is digitale ondersteuning mogelijk. Men kan daarvoor terecht op het telefoonnummer 050 47 55 51.

De opbouwperiode start vanaf 1 april. Tussen 15 september en 15 oktober moeten de strandcabines afgebroken worden.