Tag: zonnepanelen

Vlaams Parlement

Demir niet meteen gewonnen voor energieweerbericht

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir lijkt niet meteen gewonnen voor een energieweerbericht, een weerbericht met daarin informatie en tips over het energieverbruik. Dat blijkt uit haar antwoord op mijn schriftelijke vraag. In sommige landen bestaat er al zo’n energieweerbericht. In haar antwoord stelt de minister echter dat het voor haar “voorbarig is om sensibilisering via het weernieuws te voorzien”.

In mijn vraag verwijs ik naar een aantal buitenlandse voorbeelden. Zo bestaat er in Nederland sinds kort het wekelijkse energieweerbericht, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). In dat energieweerbericht worden energiebesparingstips gekoppeld aan informatie over het potentieel aan wind- en zonneenergie op bepaalde dagen. De achterliggende bedoeling is om mensen bewuster en slimmer te laten omspringen met hun energieverbruik. Op die manier kan het gasverbruik ook dalen. 

In Frankrijk bestaat dit initiatief al sinds 2020. Daar kan men per uur zien of het al dan niet interessant is om energie te verbruiken. Het gebruik van een ‘energiekaart’ wijst er op de regionale weersverschillen.

Maar Vlaams minister van Energie Zuhal Demir staat niet meteen te springen om het idee in Vlaanderen te kopiëren. Zo is het Franse systeem volgens haar er vooral op gericht “om tijdig alarm te slaan als de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt”. Het Nederlandse initiatief noemt Demir “op zich zeer waardevol”, maar het aantal kijkers is daar op enkele weken tijd ook fors gedaald. “Als we datzelfde verloop in Vlaanderen mogen verwachten, lijkt het mij beter om op alternatieven in te zetten”, luidt het bij Demir. 

De N-VA-minister wil wel verder bekijken hoe het bestaande instrument van de stroomvoorspeller – de tool die in kaart brengt hoeveel stroom er op een bepaald opgewekt wordt en wat de verwachtingen zijn – “sensibiliserend kan ingezet worden met aandacht voor flexibiliteit voor het net”. Maar het is volgens haar “voorbarig om de sensibilisering via het weernieuws te voorzien”.    

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:Vlaams Parlement

Project ASTER: strijd tegen energiearmoede

Het nieuw gelanceerde project ASTER heeft als doelstelling de komende vijf jaar 400.000 zonnepanelen te plaatsen op 50.000 sociale woningen.

Het nieuw gelanceerde project ASTER heeft als doelstelling de komende vijf jaar 400.000 zonnepanelen te plaatsen op 50.000 sociale woningen.

In de strijd tegen energiearmoede lanceert de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, met steun van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, het project ASTER. Het project heeft als doelstelling de komende vijf jaar 400.000 zonnepanelen op 50.000 sociale woningen te plaatsen. Een goede zaak voor de sociale huurders, die de energiefactuur zullen zien dalen. Daarnaast ook een stap in de richting van meer energieonafhankelijkheid én CO2-reductie.

ASTER heeft tot voornaamste doel het verduurzamen van de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen. De coöperatieve vennootschap wil, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligen op de mens (en in het bijzonder de sociale huurder), het milieu en de samenleving.

De cijfers op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stellen dat in Vlaanderen in 2021 zo’n 145.220 sociale woningen binnen het sociaal stelsel verhuurd werden. Het totale aantal sociale woningen in het sociale woonpatrimonium bedraagt 159.885 woningen. Het verschil tussen beide is (structurele) leegstand. Ongeveer een derde van het totale aantal sociale woningen in Vlaanderen moet dus de komende vijf jaar zonnepanelen krijgen. Hierover stelde ik de minister enkele vragen.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat hij verder ook initiatief zal nemen. Via de VMSW zullen marktconforme leningen ter beschikking zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen om zonnepanelen te leggen.

Daarnaast vroeg ik ook naar het effect van dit project op de huurprijs voor (sociale) huurders. Er zal geen impact zijn op de huurprijs van de woning zelf. Via de huurlasten zal wél een PV-bijdrage aangerekend worden. Deze zal steeds kleiner zijn dan het werkelijk voordeel dat de huurder geniet via de verlaging van zijn energiekosten. Op 7 oktober 2022 werd het wijzigingsbesluit dat het berekeningskader voor deze vergoeding bepaalt, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Lees hier mijn vragen aan de minister:

Lees hier de antwoorden van de minister:

Vlaams Parlement

Aanvragen zonnepanelen op onroerend erfgoed voortaan vlotter goedgekeurd

Vlaanderen zal voortaan zowat alle aanvragen voor zonnepanelen goedkeuren. In tijden van energiecrisis is dit goed nieuws voor al wie onroerend erfgoed bezit. Unesco Werelderfgoed-sites vallen echter niet onder deze nieuwe regeling.

Aanvragen zonnepanelen op onroerend erfgoed voortaan vlotter goedgekeurd.

De energiecrisis beroert ons allen. Het woonpatrimonium in Vlaanderen is verouderd, en dus energieverslindend. Een uitgelezen moment om twee vliegen in één klap te slaan voor de Vlaamse Regering: de crisis aanpakken en steun bieden bij het vernieuwen van ons woonpatrimonium. De regering pakte reeds uit met diverse maatregelen om energetisch te investeren. Minister Demir noemde het aantal aanvragen op mijnverbouwpremie.be ongezien, zo’n duizend per dag.

Ook voor wie onroerend erfgoed bezit, zijn de regels voor het plaatsen van zonnepanelen nu versoepeld. Wie onroerend erfgoed in bezit heeft, kan vanwege het beschermde uitzicht vaak nauwelijks om het beter te isoleren. Dat zal nu veranderen. Zonnepanelen op beschermde gebouwen zullen nu standaard toegelaten worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hierbij moet uiteraard gezorgd worden dat de plaatsing van zonnepanelen geen schade berokkent aan het erfgoed.

Brugge

De Stad Brugge prijkt viermaal op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Met dat statuut kent ongeveer de volledige binnenstad erkenning. Naast het Brugse Begijnhof, het belfort, de historische binnenstad en de Heilige Bloedprocessie telt België nog 17 andere sites op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Voor deze sites blijft het oude afwegingskader voor plaatsing van zonnepanelen gelden. Een aanvraag zal aan Unesco moeten worden voorgelegd ter goedkeuring.

Niet dat geen enkele woning in Brugge zonnepanelen kan krijgen. Zeker voor nieuwere gebouwen is er meer mogelijk, maar de stad wijst wel op voorwaarden en beperkingen.

Hieronder kan je mijn vraag aan de minister terugvinden:

Hieronder kan je het antwoord van de minister terugvinden:

Brugge

Het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed wordt eenvoudiger

zonnepanelen op erfgoed eenvoudiger mercedes van volcem vlaams parlement

Ook de daken van onze talloze beschermde monumenten kunnen een steentje bijdragen in de huidige energiecrisis. We vereenvoudigen daarom het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed. Uiteraard mét de nodige aandacht voor de bescherming van ons erfgoed.

Vlaanderen plant om zo goed als alle aanvragen om zonnepanelen te plaatsen goed te keuren, ook voor wie onroerend erfgoed bezit. Later dit jaar volgt een sensibiliseringscampagne met richtlijnen om de visuele impact op ons erfgoed te beperken. Een aantal uitzonderingen zijn de begijnhoven, belforten en het stadscentrum van Brugge. Aangezien het historisch stadscentrum van Brugge op de Unesco Werelderfgoedlijst staat wordt dit volgens de Unesco-regels uitgesloten. Als Vlaams Parlementslid en Brugs Schepen dring ik aan bij minister Matthias Diependaele op een overleg met Unesco Parijs. Ook 20000 Bruggelingen moeten naar een A,B,C-label kunnen evolueren.

Vlaams Parlement

Zonneparken op landbouwgrond

BRUSSEL – Met een subsidieknip voor grote zonnedaken van vóór 2013 wil minister Demir 1,2 miljard euro besparen om de stroomfactuur van alle Vlamingen te verlichten. De stroomfactuur verlichten kan echter ook door het aanbod zonnepanelen te vergroten.

Zonneparken op landbouwgrond

Op 25 augustus kopte de krant De Tijd dat 2.000 bedrijven hun subsidies voor zonnepanelen dreigden te verliezen door de subsidieknip. Met deze maatregel focust minister van omgeving en energie Zuhal Demir op de overgesubsidieerde mega-installaties in handen van grote bedrijven. De kritische drempel van 200.000 euro wordt gehanteerd. In februari kondigde de minister aan dat ze 1,2 miljard euro wil besparen op de stroomfactuur door de historische steun stop te zetten aan zonnedaken van voor 2013.

De subsidieknip heeft als doel de druk op de stroomfactuur van alle Vlamingen te verlichten. Een uitbreiding van het aanbod van zonnepanelen kan echter ook het gewenste effect teweegbrengen. Dat zou meer onafhankelijkheid van energieleveranciers betekenen. In de huidige context verdient dat zeker om overwogen te worden. Nederland en Duitsland bijvoorbeeld zien het aantal grote zonneparken alvast toenemen. Hier liggen bijvoorbeeld ook kansen voor landbouwers. Hun landbouwgrond kan op die manier rendement opleveren én vele gezinnen in de omgeving van stroom voorzien.

Volg hier mijn parlementaire initiatieven.

Ik stelde de minister hierover een aantal vragen. Vind deze, en haar antwoorden, hieronder terug.