Tag: zuhal demir

Brugge

Nieuwe tariefplannen van drinkwatermaatschappijen

Drinkwatermaatschappijen

Alle drinkwatermaatschappijen leggen de tarieven voor drinkwater vast in een tariefplan voor de komende zes jaar. Dat plan moet het voorleggen aan abonnees, vennoten, en aan de WaterRegulator. De nieuwe tariefplannen voor de periode tussen 2023 en 2028 tekenen voor een gemiddelde stijging van 10 procent verspreid over die zes jaar. Al moet de WaterRegulator van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), daarover zijn zegen nog geven.

De Vlaamse Regering keurde op 15 juli ook een nieuw ontwerp van de hemelverordening goed. Vertrekkend vanuit het idee dat elke druppel telt, maakt de verordening werk van het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten. Daarmee hoopt de Vlaamse Regering te bereiken dat steeds meer regenwater dienst zal doen in het huishouden in plaats van drinkwater (bv. voor doorspoelen toiletten, besproeien tuinen, wasmachine, droogkast,…).  

Ook staat in het Vlaamse regeerakkoord te lezen dat men het drinkwater- en afvalwaterlandschap efficiënter zal organiseren. Dat zou moeten leiden tot meer efficiëntie en minder versnippering.

Ik stelde minister Demir hierover een vraag.

Hier kan je meer informatie terugvinden over de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie in het Vlaams Parlement.

In deze blogpost schreef ik hoe je zelf verspilling van water kan tegen gaan.

Brugge

Lopende projecten voor sociale woningen – stand van zaken

BRUSSEL – Met parlementaire vragen aan het adres van minister Demir en minister Diependaele stelde ik het probleem van het aanbodtekort op onze (sociale) woonmarkt nog eens aan de kaart. Uit de antwoorden van de ministers werd duidelijk hoeveel projecten voor sociale woningen momenteel nog lopende zijn.  

Ik bevroeg ministers Demir en Diependaele over de lopende projecten voor sociale woningen.

Vlaanderen heeft nood aan een groter aanbod sociale en betaalbare woningen. Helaas neemt het aantal gerealiseerde woningen slechts gestaag toe. Eén van de belangrijke oorzaken daarvan is de lange periode vooraleer een project effectief gerealiseerd kan worden. Vaak worden er bezwaren ingediend, volgen er beroepsprocedures en andere juridische acties. Inmiddels stijgt wel het aantal huishoudens dat op zoek gaat naar een eigen, betaalbare (sociale) woning. De meest recente cijfers van het VMSW geven aan dat de wachtlijst voor sociale woningen ondertussen 182.436 unieke kandidaat-huurders telt.

Dat cijfer neemt jaar na jaar toe en minister Diependaele (N-VA) lijkt hier geen rem op te krijgen. Om de Vlaamse woningmarkt niet verder op losse schroeven te zetten, moet het aanbod omhoog van zowel sociale als betaalbare woningen. Daarnaast moeten (sociale) woonprojecten sneller gerealiseerd worden. Zo kunnen we gestaag de wachtlijst voor sociale woningen afbouwen.

Met parlementaire vragen aan minister Demir en minister Diependaele stelde ik bovenstaand probleem nogmaals aan de kaart. Uit het antwoord van de ministers zijn momenteel 432 nieuwe sociale woonprojecten lopende, samen goed voor 9.065 nieuwe sociale huurwoningen. Hiervan zijn 35 units voor de stad Brugge bestemd. Daarnaast zijn er ook nog 208 projecten lopende met sociale koopwoningen, samen goed voor 3.417 nieuwe sociale koopwoningen.

Ik blijf verder duwen om ook het realisatieproces van woonprojecten te optimaliseren zodat we in de nabije toekomst meer en sneller kunnen bouwen. Over de beroepsprocedures en vergunningenbetwistingen konden de ministers mij geen cijfers bezorgen.

Hieronder kan je de lopende projecten terugvinden voor sociale huurwoningen

Hieronder kan je de lopende projecten terugvinden voor sociale koopwoningen

Brugge

282,4 hectare extra bos van de 4.000 hectare al gerealiseerd sinds 1 oktober 2019

  • Provincie Oost-Vlaanderen doet 5 keer beter dan Limburg
  • Gent beste centrumstad van de klas met 17,2 hectare extra bos

BRUSSEL – Na 1,5 jaar is er 282,4 hectare bos gevonden van 4.000 hectare die de minister tegen het einde van deze legislatuur wil planten. “Het vooropgestelde doel van de minister was vorige plantseizoen 420 hectare. Met 284 hectare zit de minister daar 1/3 van nog. De minister vond daarentegen wel 1.000 hectare bebosbare grond”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Van Volcem aan minister Zuhal Demir. Oost-Vlaanderen scoort het best met 101,5 hectare extra bos. Limburg scoort 19,3 hectare extra bos. Dat cijfer staat in groot contrast met de centrumstad met het meest extra bos 17,2 hectare: Gent.

“1.000 hectare op een anderhalf jaar is absoluut niet slecht”, klinkt het bij de minister. Toch is er na anderhalf jaar slechts 7,1 procent gerealiseerd van het totaal aantal hectare bos tegen het einde van 2024. Ze haalt ook aan dat de nieuwe subsidies voor bebossing en de subsidie voor de aankoop van gronden door lokale besturen nog maar recent in voege gingen, respectievelijk 1 november 2020 en 1 december 2020. “De minister mag dan wel blijvend inzetten op de bekendheid van die maatregelen. Veel levert het voorlopig nog niet op op dat ene jaar. Zo leverde de eerste maatregel 24 aanvragen op, goed voor 18,59 hectare en een subsidiebedrag van 362.816,17 euro”, klinkt het bij Van Volcem. “Nu is het wel zo dat er bijkomend personeel ter beschikking werd gesteld bij Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Bosgroepen en BOS+ om potentiële bebossers beter te begeleiden. “De minister hoopt dus op een beter resultaat bij een grotere bekendheid van de initiatieven”, aldus de Vlaams Volksvertegenwoordiger.

JaartalAantal hectare bos
2019-202078,1 hectare
2020-2021202,3 hectare
2021-20222 hectare
TOTAAL282,4 hectare

Blue Deal

De Blue Deal is een plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte en die structureel aan te pakken. “Ook bomen kunnen hier een grote factor spelen”, stelt Van Volcem, “de minister kan echter nog geen concrete voorstellen toelichten omdat deze zich nog in de opstartfase of voorbereidingsfase bevinden.”

Provincies

Tussen de provincies onder één zijn er grote verschillen. De provincie die minst bos creëerde is de provincie Limburg: 19,3 hectare. Oost-Vlaanderen scoort 5 keer zoveel met 101,5 hectare. “Als tweede, derde en vierde provincie volgen respectievelijk: Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen met 63,2 hectare, 55,1 hectare en 38,3 hectare”, aldus Van Volcem.

ProvincieAantal hectare einde plantseizoenAantal bomen
Antwerpen38,3 hectare107303
Limburg19,3 hectare39262
Oost-Vlaanderen101,5 hectare226052
Vlaams-Brabant63,2 hectare140357
West-Vlaanderen55,1 hectare153915

Centrumsteden

De centrumsteden kunnen ook hun steentje bijdragen. “Voor Antwerpen, Genk, Hasselt, Leuven en Oostende bleef het aantal op 0 staan dit plantseizoen. Zij plantten niets van bos bij. Koploper bij de centrumsteden is Gent met 35353 bomen over 17,2 hectare. Tweede in de rij is Brugge met 5,3 hectare en 27142 bomen”, duidt Van Volcem. Alle andere centrumsteden hangen met hun aantal hectare bos om en bij de 1 hectare. Samen tellen ze 9,7 procent van het aantal hectare bos in Vlaanderen op dit moment.

StadAantal hectare einde plantseizoenAantal bomen
Aalst1,12200
Antwerpen00
Brugge5,327142
Genk00
Gent17,235353
Hasselt00
Kortrijk0,3380
Leuven00
Mechelen13110
Oostende00
Roeselare0,82000
Sint-Niklaas1,12387
Turnhout0,92100
TOTAAL27,7 hectare74,672 bomen

Werk aan de winkel

“Er is dus nog werk aan de winkel, maar de minister verzekert dat haar doelstellingen zeker nog haalbaar zijn”, sluit de volkvertegenwoordiger af.

Brugge

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Mercedes doet stof opwaaien in het Vlaams Parlement. “Als de minister de factuur voor de mensen wil verlagen, dan heeft ze aan mij een partner. Toch is ook een visie op langetermijn nodig om meer mensen te mobiliseren te isoleren en te investeren in hernieuwbare energie. Die stimulansen blijven voorlopig uit”, aldus de Vlaams Volksvertegenwoordiger. Bekijk hier het filmpje van haar tussenkomst over Energie.

Brugge

EINDELIJK groen licht: het stadion komt er

BRUGGE – Na een kleine 15 jaar is er eindelijk soelaas voor de voetbalclub Club Brugge. Vandaag werd de vergunning toegekend voor het nieuwe voetbalstadion. Een strijd die al in 2007 van start ging, komt zo tot een einde. Het Cercledossier is momenteel nog niet ontward, maar daar wordt hard aan gewerkt.

In het nieuwe stadion van Club Brugge zullen alleen voetbalwedstrijden mogen plaatsvinden en geen evenementen of concerten. Ook de commerciële mogelijkheden blijven beperkt: een shoppingcentrum mag niet.

De Vlaamse ministers van Economie en Omgeving, Crevits en Demir, hebben woensdag hun handtekening gezet onder een omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion op de Olympiasite, waar Club nu al speelt in het Jan Breydelstadion. Het nieuwe stadion mag 40.116 toeschouwers ontvangen, het huidige heeft maar 29.062 plaatsen. 

Tegenstanders kunnen nog tegen de vergunning in beroep gaan, maar het gaat toch om een flinke stap vooruit voor het project. De voorwaarden bij de vergunning zijn wel vrij strikt. Club mag enkel een fanshop, museum en bistro uitbaten in zijn stadion, geen shoppingcentrum. En er zal ook een “ongezien mobiliteitsplan” gelden om de hinder voor buurtbewoners te beperken. “We gaan erop toezien dat het plan goed wordt uitgevoerd”, zei minister van Omgeving Demir. Bewoners zullen terechtkunnen bij een klachtenpunt. Demir en Crevits benadrukten tijdens de persconferentie herhaaldelijk dat er ook voor Cercle Brugge aan een oplossing wordt gewerkt. Het stadiondossier van de tweede ploeg in Brugge, die momenteel het stadion deelt met Club Brugge, zit nog vast.

15 jaar lang

In januari 2007 stelt Michel D’Hooghe, de voorzitter van Club Brugge, de stadionplannen voor. Zijn idee: een nieuw stadion tegen 2018 in Loppem naast de E40.

In april 2009 beslist de Vlaamse Regering dat het stadion mag komen op de Chartreusesite op Brugs grondgebied. Het stadion komt niet alleen maar zal een complex worden met winkels en kantoren. in de zomer van 2010 geeft de Vlaamse commissie voor Ruimtelijke Ordening een negatief advies. De mobiliteit geeft heel wat problemen in de buurt. De buurtbewoners ondersteunen die gedachte en gaan in protest tegen het idee.

Niet één maar twee stadions

In het najaar van 2013 trekt de Raad van State er de stekker uit: op de Chartreusesite komt er geen stadion voor de Brugse voetbalclub. In november dat jaar komt er een nieuw plan. Niet voor één stadion maar voor twee voetbalstadions langs de Blankenbergse steenweg. De stadions zullen respectievelijk 44.000 zitjes voor Club en 12.000 zitjes voor Cercle.

In het voorjaar van 2015 beslist de stad Brugge dat er één stadion komt langs de Blankenbergse Steenweg. Cercle Brugge mag in het Jan Breydelstadion blijven. En de Vlaamse Regering verklaart zich akkoord. Het nieuwe stadion kwam nooit zo dichtbij en lijkt realiteit te worden.

Er lopen een pak klachten binnen tijdens het openbaar onderzoek. Onder meer bouwbedrijf Ghelamco en topman Paul Gheysens tekenen bezwaar aan. Ook Groen vzw trekt van leer en wil de landbouwgronden die zouden verdwijnen liefst groen zien blijven. Het is bovendien erg lang wachten op een advies van de Raad van State over het project. Club Brugge kijkt verder naar alternatieven.

Plots is daar de Olympiasite weer. Niet Cercle, maar wel Club zou op Olympia blijven en een stadion bouwen náást het huidige. Het oude Jan Breydel zou dan tegen de vlakte gaan. Niet Club, maar wel Cercle legt nu zijn hoop op de Blankenbergse Steenweg.

De Raad van State legt een bom onder het stadiondossier in Brugge. Er mag géén stadion gebouwd worden langs de Blankenbergse Steenweg, oordeelt het juridisch orgaan. Ook voor Club is dat slecht nieuws, want de stad wil een oplossing voor beide teams.

Onder impuls van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en het aanpassen van punten en komma’s verklaart de Raad van State zich toch akkoord met twee voetbalstadions in Brugge. De Vlaamse regering keurt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een voetbalstadion voor Cercle en een bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg goed.

Club Brugge dient een omgevingsaanvraag in voor de bouw van een nieuw stadion naast het huidige en houdt infomomenten voor de buurt. Er zijn bezwaren.

Minister Demir kent de omgevingsvergunning toe. In het voorjaar van 2022 komt er meer nieuws over de locatie voor Cercle.