Van Volcem stelt Groenboek ‘Sociale Huisvesting’ voor in de commissie Wonen

21 okt

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem(Open Vld) formuleert in haar ‘groenboek’ sociale huisvesting alternatieve voorstellen om de problemen in de Vlaamse sociale huisvesting op te lossen. Het groenboek werd vandaag voorgesteld in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Om meer te doen met dezelfde middelen wil Van Volcem het principe van tijdelijkheid invoeren voor nieuwe sociale huurcontracten.”

Van Volcem gaf de aanzet om een aantal heikele punten in de sociale huisvesting ter discussie te stellen. Meerderheid en oppositie stemden voor hoorzittingen omtrent het thema ‘naar een vernieuwde sociale huisvesting’.

Het Vlaams parlementslid bepleitte de tijdelijkheid van sociale huurcontracten, waarbij er meer rotatie ontstaat, zodat de lange wachtlijsten kunnen worden ingekort en op kortere termijn mensen kunnen worden geholpen (gemiddelde wachttijd is nu 970 d).

Van Volcem wil naast inkomen ook rekening houden met het vermogen. “Mensen die een erfenis krijgen moeten het engagement tonen om hun woning op termijn aan andere die het meer nodige hebben af te staan.”

Van Volcem wil ook de zogenaamde huisvestingsval aanpakken. Als je een sociale woning huurt loont het zelden om te werken. Eens je meer verdient, moet je immers meer huur betalen. Het verkrijgen van een sociale woning moet gekoppeld worden aan een activeringstraject. Ik pleit voor een sterke activering van werklozen in sociale woningen.

Huursubsidie

“We moeten ook nagaan hoe een huursubsidie kan worden geïnstalleerd zodat de overheid voor iedereen in dezelfde omstandigheden hetzelfde moeten kunnen doen.” aldus Van Volcem.

Waar het geld halen ?

“Er moeten 24 000 woningen gerenoveerd worden ten belope van 2 miljard euro. Als we de zwaar te renoveren woningen verkopen tegen kostprijs 167000 euro min de renovatiekost (75000 euro of 90000 euro), brengt dit 2.1 miljard euro op. Zo komen er middelen vrij om een huursubsidie voor de allerzwaksten te installeren, anderzijds kunnen 24000 woningen op de markt worden verkocht voor 92000 euro of 77000 euro zodat er veel betaalbare woningen ontstaan.

Meteen is er ook sociale mix gerealiseerd in oude complexen. Mensen die deze woningen aankopen kunnen op eigen tempo renoveren.”

Als die 24000 woningen moeten gerenoveerd worden dan moeten er ook 24000 mensen herhuisvest worden. Dit betekent dat de eerste 24000 woningen van de geplande 37000 woningen zullen dienen voor herhuisvesting.  Aan een bouwritme van 2200 woningen per jaar betekent dit dat de eerste elf jaar niemand bijkomend kan worden geholpen.

Bovendien wordt de ruimte schaarser. Vorig jaar waren er nog 1500 ha in handen van sociale huisvestingsmaatschappijen, nu nog 1211 ha (dus 25 procent minder). Het grond- en pandendecreet is een nieuwbouwdecreet.  Het systeem faalt want de grond geraakt op en de behoeftigen van vandaag zijn niet de behoeftigen van morgen, stelt van Van Volcem (reden waarom ze af wil van levenslange contracten).

In de commissie werd gevraagd om ook een vergelijking te maken met internationale modellen van sociale huisvesting tijdens de hoorzitting.  “Willen we in Vlaanderen evolueren naar volkshuisvesting – een huis voor iedereen- of dient de sociale huisvesting voor allerarmsten. Dat wordt een belangrijke beleidskeuze in de toekomst.”