Steden

Evolutie rentevoeten hypothecaire leningen

Op basis van cijfers van de Nationale Bank van België  met name de Debetrentetarieven van de kredietinstellingen (initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar) berekenden we de gemiddelde jaarlijkse interestvoeten voor leningen van meer dan 10 jaar.  Hoe lager de rentevoet, hoe groter de leningscapaciteit. Deze heeft dus een aanzienlijke invloed op het te ontlenen bedrag voor een hypothecaire lening. Internationale studies tonen ook het verband met hogere huizenprijzen. In dat opzicht is het interessant om de evolutie van rentevoeten in deze studie aan te brengen.

RenteHypothecaireLening

Rente hypothecaire lening > 10 jaar (NBB)
2003 5,00%
2004 4,75%
2005 4,10%
2006 4,15%
2007 4,63%
2008 5,02%
2009 4,55%
2010 4,09%
2011 3,95%
2012 3,73%
2013 3,65%
2014 3,30%
2015 2,50%
2016* 2,37%

*gemiddelde januari – maart 2016