Nieuws Vlaams Parlement

Polariseren rond migratiepact brengt regering geen stap vooruit

Natuurlijk ben ik bezorgd over migratie, net als zoveel andere Vlamingen. Natuurlijk willen wij geen overrompeling want ons klein land kan dat niet aan. 

We zijn tegen illegale migratie. We zijn streng en pasten de wetten aan (gezinshereniging en voordelen).

Met nog heel wat belangrijke dossiers op de agenda heeft onze regering geen nood aan campagnes en spierballengerol.

De campagne van N-VA is een extreem rechtse profilering die mensen tegen elkaar op zet. Ze denkt niet in op oplossingen. Oplossingen die internationaal aangepakt moeten worden. Een ‘factcheck’ toont aan dat wat men beweert onwaar is.

Zo’n campagne schaadt de vooruitgang door de regering in een impasse te brengen. Dat is slecht voor onze inwoners en mensen die graag vooruit gaan en ondernemen. 

In plaats van polarisering kies ik voor de warmste week. Jij ook?
Kom dan naar onze kip met frietjes voor het goede doel op donderdag 20 december 2018.
.
Mercedes Van Volcem

 

Factcheck van de controversiële N-VA-campagne
5 op de 6 slogans zijn onwaar
De beelden, de timing, de interpretatie. N-VA kon achteraf niet genoeg benadrukken dat haar campagne over het VN-migratiepact ‘een vergissing’ was. Maar hoe zit het met de inhoud? Professor internationale politiek Rik Coolsaet (UGent) checkt de feiten.


“Onwaar. Zelfs al is het onderscheid tussen de soorten migratie niet duidelijk gemaakt, dan nog heeft België tijdens de voorbereidende vergaderingen de nadruk gelegd op het feit dat illegale migratie niet mag toenemen. Daar is naar geluisterd. Dat heeft Jean-Luc Bodson, die het pact voor ons land onderhandelde, ook benadrukt.”

 


“Onwaar. Het migratiepact verandert niets aan de huidige Belgische wetgeving over migratie. Wij kunnen bijvoorbeeld nog altijd kiezen om enkel dringende medische hulp aan illegalen te bieden.”


“Onwaar. Het migratiepact bepaalt heel precies en expliciet dat het migratiebeleid – met inbegrip van opsluiting en terugsturen – een nationale bevoegdheid blijft. Duidelijker dan dat kan je het niet formuleren. Geen idee waar deze slogan vandaan komt.”


“Onwaar. Aan de criteria voor migratie verandert er niets. Het migratiepact legt geen bijkomende verplichtingen op, ook niet rond familiehereniging.”


“Waar. Al verandert een migrant veel meer door Vlaanderen dan Vlaanderen door de migrant.”


“Onwaar. In de ontwerptekst stond inderdaad de decriminalisering van illegale migratie, maar dat is eruit gehaald, onder meer op vraag van België.”

(Artikel in: De Morgen)