Woonbeleid op het Open Vld congres

14 apr

Vijf jaar heb ik me als Vlaams Parlementslid ingezet om het beleid in Vlaanderen vorm te geven. Afgelopen weekend werden heel wat van mijn voorstellen goedgekeurd op het programmacongres van Open Vld.

Tien punten zijn:
1) zet in op eigendomsverwerving. een eigen huis is een buffer tegen tegenslag
2) verbeter de verhuurmarkt
3) maak sociale huisvesting tijdelijk
4) geen belasting op huurinkomsten
5) schaf hypotheekrechten af
6) verlaag de registratierechten zodat aankoop van een woning minder wordt belemmerd
7) maak spreiding in de tijd mogelijk van registratierechten
8) stimuleer nieuwe woonvormen
9) vereenvoudiging afleveren van bouwvergunningen
10) wie werkt moet vooruitgaan