Brugge

17 miljoen euro corona-impact op Brugse financiën voor 2021

Maar toch historisch lage stadsschuld van 68 miljoen

BRUGGE – “Het corona-virus had een grote impact op de stadsfinanciën”, stelt schepen van financiën Mercedes Van Volcem.  “In 2020 was er een corona-impact van 23 miljoen euro. Waar we hoopten in 2021 een ‘normaal’ jaar te hebben,  merken we in de eerste helft van 2021 ook een invloed op de cijfers.   We ramen de corona-impact voor 2021 voorlopig op 17 miljoen euro en in die zin passen we ook de meerjarenplanning aan.  De meerjarenplanning werd vorig jaar al eens aangepast, maar dit jaar wordt dus de rekening van 2020, de mininkomsten van 2021, meeruitgaven en extra investeringen mee opgenomen.”

Ondanks spijtige tegenvallers blijft de stad investeren: 365 miljoen euro voor deze legislatuur. Dat is 11 miljoen meer dan de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 2020 en bijna 60 miljoen meer dan het initieel meerjarenplan 2020-2025 dat gepresenteerd werd in 2019. “De stadsschuld staat momenteel historisch laag op 68 miljoen euro”, zegt Van Volcem Mercedes.  “Die zal wel aangroeien omdat na een periode van stilstand en vertraging in de werken door lock-down, de investeringen vanaf 2022 op kruissnelheid komen.” 

Brugge investeert meer dan de andere centrumsteden per inwoner en de schuld is de laagste van alle centrumsteden, op Turnhout na.   “Doordat we niet hebben geleend dit jaar en vorig jaar, kon 4 miljoen euro uitgespaard worden.   Er is niets mis met leningen op voorwaarde dat ze dienen voor investeringen.  We lenen de komende jaren (als alles wordt uitgevoerd ongeveer nog 146,5 miljoen euro) maar we investeren ook 365 miljoen euro”,

Brugge heeft vele inkomsten van bezoekers.  De Bruggeling zelf betaalt enkel opcentiemen op de onroerende voorheffing en op de personenbelasting.  We gaan deze belastingen niet verhogen.  We zullen ook de algemene milieubelasting gedurende deze legislatuur (nu al singlevriendelijk) schrappen vanaf 2024. 

Anno 2021

In 2021 verwachten we ±16 miljoen euro minder ontvangsten en ±1 miljoen extra uitgaven.

 De voornaamste posten waar de opbrengsten tegenvallen zijn: de bootjes (-1,5 miljoen), musea (-4,7 miljoen), straatparkeren (-2,7 miljoen), ondergronds parkeren (-1,4 miljoen), verblijfsbelasting (4,5 miljoen) en  belasting op vertoningen (-0,4 miljoen)”, duidt de schepen.

Toch belastingen verminderd in 2020 en 2021 en ondersteuning van sport, cultuur en jeugdverenigingen

Brugge laat haar burgers, verenigingen en bedrijven echter niet in de steek en ondersteunt verder.

“We blijven onze logiesverstrekkers ondersteunen met tegemoetkomingen, goed voor 0,3 miljoen euro. We continueren het noodfonds Vrije tijd, hiervoor voorzien we opnieuw 0,5 miljoen euro extra uitgaven. Geen enkele horecazaak zal terrastaks betalen in 2021. De taks op gebruik van economische ruimte van 2020 werd vrijgesteld en zal in 2021 dus niet worden geïnd bij de bedrijven ook andere sectoren krijgen steun”, klinkt het bij Van Volcem.

Tegenvallers naast corona

Financiële tegenvallers zijn niet alleen aan corona te wijten. Zo loopt de stad 5,8 miljoen euro mis door onder andere de gewijzigde tariefwerking van de VREG. “Gelukkig ligt de recentste raming uit het gemeentefonds 1,3 miljoen euro hoger dan eerder was voorspeld. We blijven verder zoeken naar financiële ademruimte voor onze stadskas”, zegt Van Volcem. De overheidsopdracht voor de verzekeringsportefeuille is daar een mooi voorbeeld van. We hopen beter verzekerd te zijn tegen een lagere premie. Ook de onroerende voorheffing was minder door een procedure die Fluxys aanspande en geen onroerende voorheffing moet betalen.

Belangrijkste investeringen

Ondanks de ietwat negatieve tendens aan de opbrengstenkant, blijft de stad rotsvast geloven in de investeringen die op de planning staan. Een greep uit de talrijke investeringen:

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020Investeringen 2021-2025Totaal MJP
2020-2025
Nieuwe museumsite – Brusk36,436,4
Beurs & congrescentrum – BMCC12,218,330,5
Vernieuwen openbare verlichting10,611,422
Investeringssubsidie: opknappremie + kunstige2,117,419,5
Brugse zwembaden0,416,917,3
Onderhoud gebouwen & installaties0,216,817
Strategische aankopen3,67,411
Stadsaandeel andere overheden8,88,8
Heraanleg beton & asfaltwegen1,86,28
Site Knapen (kustpark)7,27,2
Erfgoeddepot0,177,1
Afwerking Xaverianen51,96,9
Milieuvriendelijk vernieuwen machinepark OD5,65,6
Restauratie conservatorium0,15,55,6
Investeringssubsidie: concertgebouw0,73,94,6
Dampoortkwartier, 18 straten4,14,1
Voetpadenplan3,33,3
Sportinfrastructuur Lissewege & koolkerke3,33,3
Investeringssubsidie: kerkfabrieken0,12,52,6
Restauratie KTA-site2,52,5
Actieplan boomverjonging22
Biekorf – voorbereidende werken1,91,9
Herinrichting St-Janshospitaal1,81,8
Jeugdlokalen Tempelhof0,51,21,7
Aanleg bushaltes – vervoerregioplan1,61,6
Fietssuggestiestroken1,51,5
Bloemenwijken1,31,3
Vemtembos / Park Steevens1,21,2
Site de Lijn11
Diversen10,6116,7127,4
Totaal47,9316,6364,8

Voor de legislatuur 2020-2025 komen we terecht op een totale investering van 364,8 miljoen euro. “Onder andere de omgeving van het Beurs- en Congrescentrum die aangepakt wordt, is één van de grootste projecten die op dit moment ondernomen worden, goed voor een investering in het huidige meerjarenplan van 30,5 miljoen euro. Ook de nieuwe museumsite BRUSK, een dossier dat in 2021 werd aangekondigd, wordt één van de meest prestigieuze projecten van de toekomst voor Brugge. 47 miljoen euro zal de nieuwe museumsite kosten waarvan 36,4 miljoen in het huidige meerjarenplan”, legt Van Volcem uit.

Blijven investeren

En toch was de stadsschuld van Brugge in 2020 historisch laag met 68,2 miljoen euro ofwel 575 euro per Bruggeling. “Efficiënt gebruik van onze middelen heeft ervoor gezorgd dat we geen extra leningen moesten aangaan als stad in 2020. Niet lenen blijft niet duren, zeker niet in periodes waarin heel wat investeringen gepland zijn en er minder opbrengsten zijn”, gaat Van Volcem verder, “We willen vasthouden aan de geplande investeringen en gaan daarom een extra lening van 8,5 miljoen euro aan. Dat is een bewuste keuze. De keuze om niet te investeren, is voor onze stad geen optie.”

 schuld (mio euro)
1990214.273.878
1995196.640.134
2001144.909.545
2002137.803.317
2003123.611.931
2004119.697.934
2005116.297.033
2006112.695.878
2007111.877.611
200894.723.597
200981.400.780
201094.444.832
201194.831.099
201297.641.576
201399.179.006
201493.390.619
201588.062.091
201678.529.837
201781.978.975
201886.157.775
201977.401.556
202068.244.533

Ondanks heel wat financiële uitdagingen en tegemoetkomingen is er echter een financieel evenwicht. “Er is jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025. De stad Brugge is en blijft financieel gezond dankzij de voortdurende inspanningen van de volledige bestuursploeg en ondersteunende ambtenaren”, sluit de schepen tevreden af.

  1. Groene investeringen

39,6 miljoen euro van die 364,8 miljoen gaat naar groene investeringen, milieubewuste keuzes, investeringen met het oog op onze toekomst: een groenere stad, waar bomen, bloemen, groene en sociale zuurstof en een energievriendelijke aanpak primeren op grijze beton en vervuilende methodes. “De ver’led’ding bijvoorbeeld van de stad is stilaan maar zeker bezig. Alle openbare verlichting wordt vervangen tegen 2030. Een operatie van maar liefst 22 miljoen euro. Belangrijk is dat alle openbare lichtinstallaties ver’led’ worden en dus energiezuiniger werken”, legt Van Volcem uit. De wereld veranderen begint bij jezelf én dat doet de dienst Openbaar Domein ook: het machinepark van de dienst wordt milieuvriendelijk vernieuwd. Goed voor 5,8 miljoen euro. Het actieplan boomverjonging loopt en ook de bloemenwijken zijn een sterke groene steunpilaar in de meerjarenplanning van de stad: samen tellen ze voor 3,5 miljoen euro. De site Knapen (7,2 miljoen), Veltembos en park Steevens (1,2 miljoen) en Site De lijn (1 miljoen) sluiten het rijtje met groene investeringen af: één voor één groene sites of parken die de groene rijkdom van Brugge uitbreiden.

2. Investeringen in wegenissen en riolering

Onze stad en haar bewoners en gebruikers hebben recht op straten waar degelijk maar ook veilig verkeer mogelijk is. Bij de heraanleg en vernieuwing van die straten worden ook gescheiden rioleringen aangelegd. “Brugge zit vooraan de klas als het op haar rioleringen aankomt. En er wordt geijverd om dat zo te houden”, klinkt het bij de schepen, “Voor de heraanleg van beton- en asfaltwegen is een budget uitgetrokken van 8 miljoen. Een uitgebreid dossier als het dampoortkwartier betreft 18 straten en wordt beraamd op 4,1 miljoen. Er komen nieuwe rioleringen, mooie voetpaden en veilige fietspaden. Er is ook aandacht voor bomen, groen, ontharding en banken langs de wandelpaden. Heraanleg zijn geen quick wins in onze stad. We nemen een straat of buurt stevig onder handen en denken aan ieder element die ons dichter brengt bij een betere, veiligere en gezondere stad om in te leven.” Het voetpadenplan betreft 3,3 miljoen euro, fietssuggestiestroken krijgen 1 miljoen euro toegeschreven. “Ook het openbaar vervoer verdient onze aandacht. 1,6 miljoen euro zal het vervoerregioplan ondersteunen en garandeert een goede aanleg van onze bushaltes”, aldus Van Volcem.

3. Cultuur

Brugge: dat is historische cultuur en rijkdom. Logisch dan ook dat een stevige hap uit de investeringen van deze legislatuur daar belandt. Zo wordt er in het erfgoeddepot van de stad 7,1 miljoen euro gepompt. De restauratie van het conservatorium bedraagt 5,6 miljoen. Het concertgebouw ontvangt een investeringssubsidie van maar liefst 4,6 miljoen euro. “Daarbij komen ook de investeringen voor de voorbereidende werken voor de theaterzaal de Biekorf, goed voor 1,9 miljoen. Tot slot is er de herinrichting van het Sint-Janshospitaal: goed voor 1,8 miljoen euro”, duidt de schepen van Financiën.

4. School en Vrije Tijd

De grootste hap die onder ‘Vrije Tijd’ valt, moet wel de Brugse zwembaden zijn. 17,3 miljoen euro wordt hiervoor aangewend. “Met het gebouw de Xaverianen en haar omgeving combineert Stad Brugge de begrippen sport, ontspanning en ontmoeting met milieubewust, uitnodigend en toegankelijk. Polyvalent actief in onze Brugse samenleving is er ruimte voor indoor-en outdoorsport, cultuur en een bibliotheek met de nodige fiets- autoparkeerzones. De totale kostprijs wordt geraamd op 17,5 miljoen euro, in 2020 werd hiervoor 5 miljoen euro aangewend en de komende jaren resteert nog 1,9 miljoen”, aldus Van Volcem. Ook de sportinfrastructuur in Lissewege en Koolkerke mag zich opmaken voor een investeringsoperatie van maar liefst 3,3 miljoen nog deze legislatuur. “Ook onze verenigingen worden niet in de steek gelaten de jeugdlokalen Tempelhof hebben nog een budget te goed voor de komende jaren van 1,2 miljoen euro. In 2020 werd al 0,5 miljoen aangewend voor de locatie”, legt Van Volcem verder uit. De KTA-site mag rekenen op 2,5 miljoen voor haar restauratie. De kerkfabrieken zijn dan weer goed voor een investering van 2,5 miljoen euro de komende jaren. 0,1 miljoen werd al aangewend in 2020.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.