Brugge

We vernieuwen de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat

BRUGGE – We plannen de heraanleg van de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat . Op verschillende plaatsen zijn de voetpaden te small, verzakt of worden ze door private trappenpartijen onderbroken. De straatindeling beantwoordt niet meer aan de huidige vereisten en ook de gemengde riool is verouderd. Een heraanleg dringt zich op. Op 15 november stelden we de plannen voor de Sint-Jansstraat, Riddersstraat en Engelsestraat voor aan de buurtbewoners. In het ontwerp staat de voetganger centraal: er komen kwaliteitsvolle voetpaden en veilige oversteekplaatsen.

Ontwerp

In het plan staat de voetganger centraal: iedere straat wordt voorzien van minstens één kwaliteitsvol voetpad qua breedte. Her en der worden uitritconstructies voorzien en ook een veilige oversteekplaats ter hoogte van de schoolomgeving komt er. Aan de rijrichting wordt niet gewijzigd. Ook vernieuwen we de riolering: we zetten in op een gescheiden rioleringsstelsel en genoeg waterinfiltratie via groenzones. In de plantvakken voorzien we sierkers. We roepen ook alle inwoners op om een geveltuin aan te vragen via de website van stad Brugge om zo de straten leefbaarder en groener te maken.

Materialisatie

  • De rijweg komt in mozaïekkeien van grijs graniet
  • De voetpaden in effen gezaagde kasseien uit graniet met bruine tint
  • De parkeerstroken in kasseien zweeds graniet
  • De bestaande platen in blauwe hardsteen uit de Riddersstraat worden herplaatst.
  • De trottoirbanden komen in blauwe hardsteen.
  • Ook de uitritconstructies en oversteekplaats aan de school in de Sint-Jansstraat komen in mozaïkkeien van rode graniet

Riddersstraat

In de Riddersstraat komt een uitritconstructie in rode mozaïekkeien ter hoogte van de Hoogstraat. Aan de zijde van de onpare huisnummers komt een nieuw voetpad met een minimale breedte van 1 meter 50. We voorzien ook groenzones in de straat.

heraanleg riddersstraat

Engelsestraat

De voetpaden in de Engelsestraat krijgen een minimale breedte van 1,2 meter als de rooilijnbreedte minder dan 9 meter bedraagt. Waar de rooilijnbreedte meer dan 9 meter bedraagt is de minimale breedte van de voetpaden 1,5 meter. Aan het smallere weggedeelte ter hoogte van huisnummers 13 tot 17 wordt een zijstrook voorzien. We zorgen ook voor kleine groenzones in de straat.

heraanleg engelsestraat

Sint-Jansstraat

In de Sint-Jansstraat komt een oversteekplaats in rode mozaïekkeien aan de school Sint-Leo Hemelsdaele zodat leerlingen veilig de straat kunnen oversteken. Ook groenzones worden voorzien en een voetpadbreedte van minimum 1,2 meter bij een rooilijnbreedte van minder dan 9 meter. Bij een rooilijnbreedte van meer dan 9 meter bedraagt de voetpadbreedte 1,5 meter.

heraanleg sint-jansstraat

Timing en globale raming

De heraanleg van de Engelsestraat, Riddersstraat en Sint-Jansstraat wordt geraamd op 1.358.110 euro (excl. btw). Volgens de voorlopig geplande timing staat de eigenlijke heraanleg gepland voor eind oktober 2024. Dit is behoudens onvoorziene omstandigheden.

U kunt de PowerPoint met de plannen hier bekijken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.