Nu al ruimte reserveren voor de ouderen van morgen

27 dec

Het college heeft op vraag van Mercedes Van Volcem – schepen voor huisvesting en ruimtelijke ordening in Brugge – beslist tot de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “woonzorgzones” .

Uit verschillende wetenschappelijke studies is de laatste jaren gebleken dat Brugge, meer dan de andere centrumsteden in Vlaanderen – zeer geliefd is als woonplaats voor ouderen. De zeer hoge woonkwaliteit zal daar uiteraard niet vreemd aan zijn. In de onlangs opgemaakte woonbehoeftestudie werden deze cijfers bevestigd.

Mercedes Van Volcem gaf opdracht om een studie te maken naar de meest geschikte plaatsen om bestaande faciliteiten voor ouderen verder te ontwikkelen en nieuwe plaatsen te voorzien voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT) of serviceflats. De nadruk moet liggen op een holistische aanpak, waarbij welzijn en ruimtelijke ordening samen gaan. Nieuwe locaties moeten intrinsieke ruimtelijke kwaliteiten hebben zoals een bruisend sociaal buurtleven, plaatselijke handel, voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen en minstens de potentie bezitten om er ook zorgvoorzieningen te realiseren.

De uitdaging zal nu zijn om een studiebureau te vinden die in staat is om deze vooruitstrevende visie  concreet te maken.