Appartementsgebouw de Leeuwerik wordt vervangen door nieuwbouw

13 jan

“Na lang onderhandelen, veel wikken en wegen, kan een verantwoord attest worden afgeleverd voor de sloop van het appartementsgebouw ‘Residentie Leeuwerik’ in de Parklaan te Sint-Michiels.”, zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Van Volcem, “Het appartementsgebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo wordt vervangen door twee nieuwbouw appartementen van 24 woonentiteiten op acht bouwlagen, verder op de omliggende site – bovenop de huidige parking en speelplein -komen 4 bouwblokken van 4 – 5 en 6 bouwlagen.”

“Gezien ‘Residentie Leeuwerik’ niet langer voldoet aan de hedendaagse comforteisen en verbouwen een te moeizame en kostelijke aanpak vraagt, verkiest Vivendo om het gebouw te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dertien bouwlagen is niet meer van deze tijd. Veel te hoog en het beheer is vaak problematisch”, zegt schepen Van Volcem.  “daarom ben ik voorstander van minder hoog en dus minder aantal bewoners per bouwblok”.

Het te slopen gebouw is 13 bouwlagen hoog en bevat 97 appartementen. Het nieuwe project zal in totaliteit ongeveer 109 appartementen bevatten, maar op een veel grotere oppervlakte en met mooi groenaanleg. “Een ondergrondse parking en wonen aan het water met veel groen moet ook voor sociale huisvestingsprojecten kunnen. Geen twee maten en gewichten. Ook zij die het minder goed hebben, hebben recht op een kwalitatieve woonomgeving en hedendaagse kwalitatieve architectuur.”

“Ik wou dat er rekening werd gehouden met de bouwhoogte ten opzichte van de aanpalende site Walakker en ten opzichte van de villa’s in de buurt”, zegt Schepen Mercedes Van Volcem. “Te hoge bebouwing zou de verhoudingen aldaar enorm uit evenwicht brengen, dit zou te zwaar zijn. Een project moet stedenbouwkundig verantwoord zijn”, aldus de Schepen van Ruimtelijke Ordening.