Erbarmelijke Kortrijkse sociale woningen voorbeeld van falend beleid

17 dec

700 oude woningen in Kortrijk wachten al jaren op een grondige renovatie. Ze zijn eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Goedkope Woning’.  Zelf de directrice van de SHM geeft toe dat het patrimonium er erg aan toe is. Tot eind 2015 is er geen opknapbeurt gepland van de verouderde woningen. De bouw van de ecowijk Venning slokt tot dan alle werkingsmiddelen op. “Dit getuigt van gebrek aan respect voor de bewoners.  Minister Van den Bossche (Sp.a) moet een andere aanpak hanteren om deze prangende problemen aan te pakken.  Ik denk hierbij aan het invoeren van tijdelijke huurcontracten, de kans bieden aan inwoners om hun te renoveren  huurwoning te kopen en het betrekken van de private sector (SVK’s) om de wachtlijsten weg te werken. De verkeerde aanpak zorgt voor steeds groter wordende wachtlijsten en steeds meer woningen in erbarmelijke omstandigheden.”  aldus Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Steeds meer huizen van Goedkope Woning – sommige zijn al meer dan zestig jaar oud – verkeren in een bedenkelijke staat. Bewoners hebben bijvoorbeeld af te rekenen met water in de kelder, vocht- en schimmelplekken op muren en barsten in plafonds. Het blijkt te gaan om een structureel probleem. De voorbije jaren is er niets op renovatie ingezet. Veel bewoners durven niet te reageren, omdat ze bang zijn uit hun woning gezet te worden.