Brugge

Stad Brugge voltooit werkzaamheden op site VTI

“De afvoer van vuil water wordt verzekerd”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE- De werkzaamheden voor het nieuwe pompstation op de site VTI zijn zo goed als voltooid. “De constructie van het pompstation, bufferbekken en de bijhorende persleiding zijn afgewerkt. Om het afvalwater van de verschillende percelen efficiënt af te voeren, was er nood aan een overkoepelende visie op het afwateringssysteem op de site. Door deze werkzaamheden zijn de site Bombardier en het VTI-schoolgebouw aangesloten op het gescheiden rioleringsstel wat zorgt voor properder oppervlaktewater”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De totale kostprijs van de werken bedraagt 260.400 euro exclusief btw.

Op wandelafstand van het station en gelegen langs het kanaal, in de Vaartdijkstraat ligt de site van het VTI. De school beschikt over een fonkelnieuw complex dat vanaf 2022 effectief in gebruik genomen wordt. “Bij de realisatie van het nieuwe complex koos de school eerst voor de waterzuivering uit te voeren aan de hand van een rietveld. Dit bleek echter niet haalbaar en daarom keurden we een alternatieve uitvoeringsmethode goed. Namelijk de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, duidt de Brugse schepen Van Volcem.

Waterzuivering

De werkzaamheden aan de site van het VTI kaderen onder andere  binnen de Europese kaderrichtlijnen die stellen dat hemelwater en vuil water tegen 2027 volledig gescheiden moeten worden. Vuil water moet hierbij zo goed mogelijk opgevangen en gezuiverd worden. “Met de realisatie van het pompstation zorgen we ervoor dat het vuil water van de school via het gescheiden rioleringsstelsel weggepompt wordt richting een waterzuiveringsinstallatie. Nadien kan het water richting de waterlopen. Ook voor de nabijgelegen bedrijven wordt voorzien in optimale afvoer van vuil water. Zo werden de gronden van de Bombardier en La Brugeoise aangesloten om in een latere fase eventuele nieuwe ontwikkelingen zonder problemen te kunnen opvangen”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit.  

Bufferbekken en persleiding

Tijdens de constructie van het pompstation werden de daarbij horende bufferbekken en de persleiding afgewerkt. “De bufferbekken laten ons toe om bij een technische storing van het pompstation het water 24h lang te bufferen om het nadien te laten wegpompen. De persleiding met een lengte van 192 m loopt onder het kanaal van Gent en Oostende door”, aldus schepen Van Volcem.

Timing

De werkzaamheden op de site namen in totaal 2,5 maanden in beslag. “Nu rest ons enkel nog de plaatsing van het elektromechanische gedeelte. Die wordt in de 2de helft van augustus voorzien. Daarmee zal alles mooi op tijd klaar zijn voor de opening van het nieuwe schooljaar. De afvoer van vuil water wordt verzekerd”, stelt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem. 

Zes investeringsdossiers

Ook bij andere projecten in Brugge trekt de stad volop de kaart van proper oppervlaktewater. Vanaf 2022 starten er in Brugge zes grote investeringen. Dat zowel in de binnenstad als de deelgemeenten. De stad diende zes dossiers in bij de Vlaams Milieumaatschappij. We leggen in alle straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit is een goede zaak voor de bewoners en het milieu.  De dossiers zijn verspreid over diverse deelgemeenten : wijk Blijmare, de Bloemenwijk, de Singel en Buiten Boeverievest en de Dampoortwijk”, legt de Brugse schepen Van Volcem uit.  “Er zijn ook  twee projecten die zich situeren in de binnenstad: de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam en daarnaast ook de wijk rond de Sint-Annakerk – het plein zelf en Joost de Damhouderstraat.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.